Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

        

         
Toate aceste evenimente, de o importanţă deosebită pentru sud-estul Europei şi pentru Mediterana Orientală, au demonstrat domnului Moldovei câteva lucruri de care trebuia să ţină neapărat seama, atât el, cât şi urmaşii săi, dacă voiau să scutească ţara de grave ameninţări. Astfel, victoria turcilor în războiul cu Veneţia din 1499-1503 a făcut ca aceştia să devină, mai bine spus să demonstreze încă o dată că au devenit, principala putere în mările Levantului, deschizând perspective pentru o consolidare de lungă durată a ei, prin cucerirea unor alte teritorii importante din zonă, cum ar fi Siria, Egiptul mameluc şi insula Rodos. Veneţia nu mai era capabilă, de una singură, să se opună acestei tendinţe şi, prin urmare, se putea conta puţin pe ea şi numai în cadrul unor eventuale coaliţii. De asemenea, principalul aliat al Veneţiei din acest război, regatul ungar, dăduse dovadă de mari slăbiciuni politice şi militare, care îşi aveau izvorul în profunzimea structurilor sale interne ce generau un intens proces de feudalizare economică, politică şi ideologică [223] , în ultimă instanţă de dezmembrare a statului, într-o vreme când alte state din apusul şi centrul Europei făceau paşi importanţi pe calea modernizării structurilor lor la toate nivelele. Deci, Ungaria putea fi un aliat preţios numai în situaţii defensive. Într-o eventuală acţiune ofensivă antiotomană capacităţile sale erau îndoielnice şi nu se putea conta pe ea. În sfârşit, Polonia a revenit, încă din timpul domniei lui Ioan Albert, la o politică de înţelegere cu Poarta, politică determinată de orientarea sa spre Marea Baltică şi de confruntarea tot mai acută dintre Lituania şi marele cnezat al Moscovei, ceea ce va plasa Moldova într-o situaţie strategică dificilă, ameninţată din sud de turci, din est de tătari şi din nord de poloni.

          Ce a făcut Ştefan în aceste împrejurări? A menţinut relaţiile bune cu Ungaria, singura putere din zonă interesată să reziste turcilor, reuşind, pe această cale, să fie inclus, împreună cu Radu cel Mare, în tratatul din 1503, aşa cum am văzut mai sus. A continuat să aibe contacte cu Veneţia, dar determinate mai ales de nevoile sale medicale [224] şi mai puţin de obiective politice comune. A reluat conflictul cu Polonia, pentru Pocuţia [225] , încercând să se despăgubească pe această cale pentru pierderea ireparabilă a celor două cetăţi din sudul ţării. În fine, lucru foarte important, dându-şi seama că Imperiul otoman era o putere în plină ascensiune, cea mai viguroasă, în acel moment, din sud-estul Europei, nu a ezitat să stabilească relaţii bune cu acesta, recomandând principalilor săi colaboratori, precum şi urmaşului său, viitorul domn Bogdan III, să facă acelaşi lucru [226] .

          În ciuda acestei recomandări şi a faptului că a reluat plata tributului, Ştefan cel Mare a continuat să rămână pentru contemporani, ca şi pentru urmaşi, un adevărat simbol al luptei antiotomane. Prin plata unui tribut, mai mult simbolic, de 4 000  de ducaţi, el nu a închinat ţara faţă de turci, ci a revenit la o relaţie tipică evului mediu, pe care, de altfel, o moştenise la urcarea sa pe tron, relaţie care nu însemna o ştirbire a neatârnării ţării.

          În orice caz, Ştefan nu l-a sfătuit pe urmaşul său să “închine” ţara la turci în adevăratul sens al cuvântului, ceea ce nici el nu făcuse, ci l-a sfătuit doar să menţină raporturi de pace, stabile, cu aceştia, raporturi stabilite încă din timpul domniei sale şi pe care el însuşi le moştenise, cu anumite modificări, de la predecesorul său, Petru Aron. În această privinţă [227] , începutul domniei lui Bogdan III nu marchează un punct de cotitură, ci doar încă o etapă străbătută în evoluţia raporturilor moldo-otomane. “Închinarea”, adică restabilirea după o întrerupere a relaţiilor dintre Moldova şi Poartă, din vremea lui Bogdan III, este de fapt o creaţie târzie, rod al confuziilor din tradiţia cronicărească moldovenească [228] . Semnificativă este afirmaţia pe care o face în acest sens marele cărturar Dimitrie Cantemir: “Cu asemenea gânduri, atunci când Bogdan al III-lea, feciorul lui Ştefan cel Mare, a închinat pentru întâia oară ţara Porţii, nu l-au lipsit de nici una din cinstiri şi au păstrat toate legile ţării, atât cele politiceşti, cât şi cele bisericeşti, i-au lăsat toate semnele domneşti şi s-au mulţumit să se plătească curţii patru mii de galbeni în tot anul ca semn de închinare a ţării [229] . Afirmaţia lui Cantemir este contradictorie, partea a doua anulând, de fapt, prima parte, condiţiile în care s-a realizat aşa-zisa primă “închinare” fiind acelea pe care le acceptase şi Ştefan cel Mare, condiţii care erau o continuare, cu modificări intervenite pe parcurs (creşterea haraciului, pierderile teritoriale), a celor iniţiale, acceptate în 1455-1456.

          Atitudinea fermă antiotomană a lui Ştefan cel Mare şi importanţa pe care o dobândise în contextul politic internaţional al epocii atât el personal, cât şi Moldova, rezultă cu toată puterea din teama provocată în Transilvania şi Ungaria, în anul 1504, la aflarea ştirilor cu privire la agravarea bolii şi mai ales, la aflarea morţii sale [230] . Dar aceste temeri nu
s-au adeverit deoarece urmaşii lui Ştefan, deşi nu i-au moştenit marile calităţi, i-au moştenit linia politică, pe care au urmat-o cu consecvenţă timp de mai bine de trei decenii, raporturile moldo-otomane menţinându-se în toată această perioadă, cu anumite modificări, pe linia trasată
de marele domn. Abia prăbuşirea statului feudal maghiar va duce la crearea condiţiilor pentru alterarea acestor relaţii, consecinţă directă a schimbărilor structurale intervenite în raporturile strategice de putere din zona geografică în care era cuprinsă şi Moldova.

          Ajunşi la capătul acestui capitol considerăm că două concluzii importante se impun. Prima este aceea că, şi în ultima parte a domniei lui Ştefan cel Mare, cea cuprinsă între 1489 şi 1504, obiectivul principal al politicii sale externe a fost acela al luptei antiotomane, ceea ce nu înseamană că se diminuează cu ceva importanţa contradicţiilor moldo-polone, care cunosc acum intensificarea maximă din tot cursul domniei marelui voievod. Dar chiar şi aşa, trebuie să recunoaştem că un element important al intensificării ostilităţii dintre Moldova şi Polonia l-a constituit neîndeplinirea obligaţiilor asumate de ultima cu privire la ajutorul antiotoman şi, mai mult, politica de înţelegere dusă de acesta faţă de Poartă. Astfel, toate aspiraţiile antiotomane ale lui Ştefan, mai ales cele referitoare la recucerirea Chiliei şi Cetăţii Albe, veneau, de fapt, în contradicţie cu linia politică generală a regatului polon. Campania din 1497 a fost o aberaţie  politică şi militară care contrazicea această linie, dar şi posibilitatea unei noi opţiuni legate de o alianţă adevărată cu Moldova, şi s-a încheiat cu o catastrofă, care va ţine un secol Polonia departe de problemele Mării Negre.

          Cea de-a doua concluzie care ni se pare importantă este aceea că Ştefan cel Mare s-a dovedit din nou, la fel ca şi în deceniul al optulea al secolului XV, a fi un om politic de talie europeană, care ştie să sesizeze momentele favorabile pentru a se arunca în luptă, dar şi pe acelea pentru a se retrage din ea atunci când şansele de succes nu se întrevăd. El apare ca tipul monarhului modern, urmărind în primul rând interesele statului său şi nu nişte idealuri himerice medievale, apuse de mult. Lupta sa antiotomană nu a fost lupta unui cruciat, ci aceea a unui monarh interesat, în primul rând, în apărarea ţării şi a poporului său. Cu toate că s-a folosit de ultimele mari coaliţii creştine îndreptate împotriva Imperiului otoman, ultime coaliţii în sensul că aveau pretenţia de a face să participe cât mai multe puteri creştine la această luptă în spirit cruciat, religios, depăşit deja de valorile ideologice şi culturale ale epocii, Ştefan şi-a dat prea bine seama că toate erau subminate profund de interesele divergente ale participanţilor şi, de aceea, a dus o politică în consecinţă, determinată numai de interesele ţării sale. Abilitatea politică şi militară, înţelegerea curentelor dominante care îşi făcuseră loc în Europa vremii sale, i-au permis să consolideze domnia şi ţara, să-i mărească prestigiul în exterior, unde mari puteri ca Veneţia şi Ungaria îi căutau alianţa, au făcut ca urmaşii săi să moştenească un tron şi o ţară puternice şi respectate chiar de marile puteri vecine: Ungaria, Polonia şi Imperiul otoman care, pentru câteva decenii, au trebuit să renunţe la planurile lor de subordonare strictă a Moldovei şi să accepte respectarea unui anumit echilibru politic şi militar în această parte a Europei, echilibru ce includea şi ţara românească de la răsărit de Carpaţi.


[223] Un moment deosebit de semnificativ în acest sens îl va constitui răscoala ţărănească condusă de Gheorghe Doja, de fapt transformarea unei armate care se pregătea pentru cruciadă într-o armată de răsculaţi (1514) şi măsurile care i-au urmat (Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno MDXIV, ed. Antonius Fekete Nagy, Victor Kenéz, Ladislaus Solymosi, Geisa Erszegi, Budapest, 1979).

[224] În decembrie 1502 Ştefan trimite la Veneţia pe Dimitrie Purcivi, care ajunge aici în februarie 1503, cu o scrisoare adresată dogelui Loredano prin care acesta este rugat să-i înlesnească cumpărarea unor medicamente recomandate de medicul Muriano (Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 35; M. Sanuto, op. cit., IV, col. 734-735; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 465-466). La 24 iulie 1503, Ştefan înştiinţează pe doge despre moartea lui Muriano şi-l roagă, în acelaşi timp, să-i trimită un înlocuitor (I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 467; M. Sanuto, op. cit., V, col. 150 şi 579-580), pentru aceasta fiind expediată o nouă solie în cetatea lagunelor, condusă de postelnicul Teodor. Acesta având şi o scrisoare de recomandare din partea lui Vladislav II, ceea ce demonstrează, încă odată, bunele relaţii existente între el şi Ştefan cel Mare, a fost primit de doge, la 21 decembrie şi, după ce a arătat izbânzile pe care domnul său le-a repurtat în folosul creştinătăţii, a cerut permisiunea de a angaja un doctor, pentru a-i alina suferinţele (Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 38-39; I. Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, II, pp. 470-471; M. Sanuto, op. cit., col. 579-582). Primind aprobarea în acest sens, el l-a ales pe Ieronim de Cesena împreună cu care a părăsit Veneţia, la 2 ianuarie 1504, îndreptându-se spre Moldova (Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 39; M. Sanuto, op. cit., V, col. 639).

[225] I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia..., pp. 168-180; idem, Ştefan cel Mare, pp. 270-276; N. Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare, pp. 248-260; V. Pârvan, op. cit., p. 1074; Al. Boldur, Ştefan cel Mare, pp. 314-320; Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei..., p. 636; V. Ciobanu, op. cit., pp. 93-100.

[226] Semnificativă în acest sens este afirmaţia pe care o face Grigore Ureche: “Iară cîndu au fostu aproape la sfârşitul său, chemat-au vlădicii şi toţi sfetnicii săi, boierii cei mari şi alţi toţi cîţi s-au prilejitu, arătându-le cum nu vor putea ţinea ţara, cum au ţinut-o el, ci socotindu din toţi mai puternicu pre turcu şi mai înţeleptu, au datu învăţătură ca să închine turcilor”  (Gr. Ureche, op. cit., p. 121). Ea este completată de Ioan Neculce, care arată: “Cînd au murit Ştefan vodă cel Bun, au lăsat cuvînt fiiului său, lui Bogdan vodă, să închine ţara la turci, iar nu la alte niamuri, căci niamul turcilor sînt mai înţelepţi şi mai puternici, că el nu o va putea ţinea ţara cu sabiia, ca dânsul” (Ioan Neculce, Opere. Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ed. Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, p. 168). Considerăm că aceste afirmaţii au o mare doză de autenticitate, deoarece Imperiul otoman era puterea cea mai periculoasă care ameninţa Moldova la începutul secolului XVI, iar Ştefan era prea versat în politică pentru a nu-şi da seama de acest lucru şi pentru a nu sesiza că lupta unită a puterilor creştine împotriva islamului devenise o himeră periculoasă, un ideal de mult îngropat în vîltoarea transformărilor care cuprinseseră întreaga Europă. În acelaşi timp, nu suntem de acord cu opinia lui Constantin Giurescu, care afirma, la începutul secolului, că Ştefan a închinat ţara turcilor (C. Giurescu, Capitulaţiile Moldovei cu Poarta otomană, Studiu istoric, Bucureşti, 1908, pp. 62-65). Ştefan nu a închinat Moldova faţă de Poartă, deoarece nu a fost primul domn care a plătit tribut, iar domnia lui s-a înscris ca un moment glorios în istoria luptelor poporului român pentru independenţă şi unitate. În contextul politic internaţional al epocii, după ce a făcut mari eforturi pentru a elimina complet orice formă de dependenţă a ţării sale faţă de marile puteri vecine, pentru a nu mai plăti tribut turcilor, el a fost obligat însă să se încline în faţa evidenţei şi să accepte o relaţie cu Poarta, specifică Evului Mediu, în care plata unui tribut, redus de altfel, nu avea de loc semnificaţia unei închinări reale sau a unei pierderi a independenţei. De fapt, relaţiile ţărilor române cu Poarta au cunoscut de-a lungul istoriei variaţii importante în funcţie de raporturile bilaterale de putere şi în funcţie de situaţia politică generală. În acest context, Ştefan cel Mare, atunci când cerea celor din jurul său “... să se închine turcilor”, nu făcea altceva decât  să le ceară să ducă o politică circumspectă, bazată pe realităţile politice ale vremii şi să evite o confruntare deschisă şi majoră cu puternicul vecin din sud, care ar fi putut provoca mari daune ţării, o ştirbire a independenţei şi chiar pierderi teritoriale. Termenul de “închinare” folosit de Ureche trebuie considerat numai în accepţiunea sa medievală, exprimând un anumit gen de raporturi între state şi nu o pierdere a independenţei. Considerăm că istoricul Ştefan S. Gorovei are perfectă dreptate atunci când susţine că despre închinarea Moldovei nu se poate vorbi decât cu referire la acţiunea din vremea lui Petru Aron, celorlalte momente le poate corespunde acordarea unor ahidname-le, pentru fixarea noilor îndatoriri, dar ele trebuie apreciate doar ca înnoiri, cum se specifică explicit în “cartea de pace” (sulhname) din 1481, sau confirmări ale statutului Moldovei în relaţiile cu Poarta (Ştefan S. Gorovei, Moldova în “Casa Păcii”..., p. 649). Ştefan cel Mare moştenise o ţară ameninţată din toate părţile, a reuşit la sfârşitul domniei sale să o lase liberă şi neatârnată, plata unui tribut, mai mult simbolic, faţă de Poarta otomană, la fel ca şi relaţiile cu regele Vladislav II al Ungariei, înscriindu-se în contextul general al relaţiilor politice ale vremii, fără a avea însă semnificaţia pierderii independenţei.

[227] Şt. S. Gorovei, Moldova în “Casa Păcii”..., p. 652.

[228] Ibidem, p. 654.

[229] Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, ed. Magdalena Popescu, Bucureşti, 1973, pp. 121-122.

[230] Agravarea bolii lui Ştefan i-a determinat pe braşoveni să înceapă importante pregătiri de apărare, la 25 februarie 1504 (Hurmuzaki, Documente, XV, 1, p. 164; Caius T. Jiga, ,,Braşovul şi lupta antiotomană a ţărilor române la începutul secolului al XVI-lea“, în Cumidava, II, 1962, p. 111), iar la 14 aprilie Vladislav II, temându-se de un eventual atac otoman sau tătar, a luat măsuri suplimentare de siguranţă la graniţa cu Moldova (V. Pârvan, op. cit., p. 1075). După moartea lui Ştefan temerile faţă de o posibilă invazie otomană cresc, ceea ce determină pregătiri militare destul de importante în Transilvania (Hurmuzaki, Documente, II, 1, p. 24; S. Katona, Historia critica..., tom X, ordine XVII, pp. 394-400; idem, Epitome chronologica..., p. 593) şi în Ungaria (Hurmuzaki, Documente, II, 1, p. 24; V. Pârvan, op. cit., p. 1076; N. Grigoraş, op. cit., p. 279). Această teamă este exprimată cu claritate şi de raportul din 26 iulie al veneţianului Leonardo de Massari: “Come Stefano Vayvoda de Moldavia erra morto et quel Regno esser sta tutto sottosopra per fur provision chel non pervegna ne le mani dil Turcho et tutti quelli zorni fonno sopra di questo et erano per far cavalchar le zente verso quelle bande et za bombarde erano mesee in hordine per mandarli questo perche il re volea chel fiol qual e in Moldavia et e il primogenito fosse signor et non quello ch’e apresso el Turcho et qui era fama che l’exercito di 60 milia persone dil Turco venina per occupar la Moldavia, et per guesto il regno era in grande tribulation et za era comesso a Transilvani et precipue a Siculi li quelli vanno ad bellum” (Hurmuzaki, Documente, VIII, pp. 40-41; M. Sanuto, op. cit., VI, Venezia, 1881, col. 49-51). Din fericire, moartea lui Ştefan nu a dus însă la crearea unui vid de putere, generator de lupte fratricide. Preluarea tronului de către Bogdan III, cu toate că acesta nu avea nici pe departe calităţile tatălui său, a reprezentat o soluţie de continuitate, Moldova rămânând şi mai departe un adevărat zid al creştinătăţii în faţa asalturilor Semilunei.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002