Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          De fapt, această atitudine antiotomană a lui Ştefan, într-un moment în care Ungaria se afla în mare pericol, explică şi împrejurarea că Vladislav II a confirmat domnului Moldovei, la 18 aprilie 1492, stăpânirea asupra cetăţilor Ciceul şi Cetatea de Baltă [28] .

          În 1493, luptele dintre turci şi unguri continuă şi apar chiar ştiri despre o posibilă nouă năvală otomană în Moldova [29] . În acest condiţii, Ştefan, ca şi Vlad Călugărul, continuă să acorde ajutor lui Vladislav II, mai ales în luptele din jurul Belgradului, desfăşurate în decembrie 1493 şi ianuarie 1494 [30] , dar începe şi o importantă ofensivă diplomatică pentru a atrage Lituania marelui cneaz Alexandru la lupta antiotomană. Ştefan considera că despărţirea Lituaniei de Polonia, în 1492, în ciuda faptului că ambele continuau să fie conduse de reprezentanţii ei dinastiei jagiellone, constituia o premisă favorabilă pentru o eventuală cooperare moldo-lituaniană. Aceasta explică numeroasele solii schimbate între Ştefan şi Alexandru, între anii 1493 şi 1496 [31] , cu scopul de a încheia o alianţă antiotomană, dar rezultatul nu a fost cel aşteptat, deoarece marele cneaz nu dorea să ducă o politică diferită de cea a fratelui său Ioan Albert, regele Poloniei, în situaţia în care se afla într-o stare de permanent conflict cu Ivan al III-lea al Moscovei şi cu tătarii din Crimeea.

          În anii următori, în 1494 şi 1495, Ştefan continuă politica de alianţă cu Vladislav II, aflat încă în război cu turcii [32] , fapt ce explică şi sumele de bani pe care vistieria ungară le plăteşte acum domnului Moldovei [33] . În acelaşi timp, Ştefan cel Mare, deşi se afla în raporturi destul de bune cu tătarii din Crimeea [34] , nu înţelegea să le permită acestora, care la rândul lor erau vasalii Porţii otomane, să lovească prea tare în puterile creştine, mai ales în Lituania, care, potenţial, puteau deveni aliate preţioase în lupta antiotomană. Astfel, se pare că în 1495 trupele sale au apărat de un atac tătar oraşul Braclaw (Breaslavl), aşa cum rezultă din spusele unui sol al lui Ivan III la curtea marelui cneaz Alexandru [35] .

          Dar tot în aceşti ani, în jurul Moldovei, încep să se adune tot mai mulţi nori ameninţători ca urmare a complicaţiilor politice internaţionale şi a ciocnirilor de interese din această zonă. Dacă Imperiul otoman era oarecum inhibat în încercarea de a întreprinde o mare campanie la nord de Dunăre, deoarece se temea de o posibilă expediţie a regelui Franţei, Carol VIII (1483-1498), însoţit de Djem sultan, fratele lui Baiazid II, împotriva sa, în schimb aspiraţiile politice ale fraţilor jagielloni se profilau contradictorii şi destul de periculoase la adresa Moldovei.

          Acest lucru a ieşit în evidenţă cu ocazia congresului de la Lweocza, din aprilie 1494, la care au participat principalii exponenţi ai dinastiei jagiellone: Vladislav II, regele Boemiei şi Ungariei, Ioan Albert, regele Poloniei, Alexandru, marele cneaz al Lituaniei, cardinalul Frederic şi Sigismund, singurul dintre cei cinci fraţi care nu avea nici o posesiune în acel moment. Două probleme majore au fost discutate, şi anume: organizarea unei campanii antiotomane, mai ales că era posibilă şi o colaborare cu regele Franţei [36] , Carol VIII, care preconiza, după cucerirea regatului napolitan, o debarcare în Peninsula Balcanică [37] , obiectiv cu care toată lumea a fost de acord şi dorinţa lui Ioan Albert de a readuce Moldova într-o situaţie de strictă vasalitate faţă de coroana polonă, prin înscăunarea aici, în locul lui Ştefan cel Mare, a fratelui său Sigismund, rămas, cum am mai arătat, fără nici o coroană. Acest al doilea obiectiv venea în contradicţie flagrantă cu primul, lupta antiotomană fiind imposibilă fără concursul Moldovei lui Ştefan şi, în acelaşi timp, a resuscitat vechea rivalitate polono-ungară în legătură cu Moldova, Vladislav II opunându-se categoric la veleităţile fratelui său.

          Această intenţie a regelui polon, de a-l înscăuna pe Sigismund în Moldova, constituia, în concepţia sa, primul pas în direcţia declanşării unei vaste campanii antiotomane, dar era total lipsită de realitate şi putea duce la o catastrofă, care să anuleze din nou şi pentru multă vreme, revenirea Poloniei la direcţia pontică a politicii sale externe. Aceasta din două motive, şi anume: pentru că Ştefan cel Mare, ajuns la apogeul capacităţii sale de comandant de oşti, de om politic şi de diplomat, nu
s-ar fi lăsat uşor alungat, ci dimpotrivă, ar fi reacţionat cu toată energia pentru apărarea libertăţii ţării şi a propriei domnii, îngropând înainte de a se naşte expediţia antiotomană a lui Ioan Albert, iar pe de altă parte pentru că Vladislav II, ca exponent, în principal, al intereselor Ungariei şi nu al celor ale dinastiei jagiellone, nu ar fi acceptat ca Moldova să fie dependentă în mod strict de Polonia. De fapt, tocmai datorită acestor intenţii nerealiste, vechea rivalitate polono-ungară în legătură cu Moldova a reapărut la Lewocza şi se va manifesta cu toată puterea în momentul campaniei din 1497, iar dorinţa de luptă antiotomană nu se va putea realiza decât ceva mai târziu, dar fără participarea Poloniei şi a Lituaniei [38] . În fine, nu trebuie să trecem cu vederea faptul că Imperiul otoman nu ar fi acceptat niciodată ca Moldova să intre într-o vasalitate strictă faţă de Polonia, lucru care ar fi însemnat o stricare a raporturilor de forţe din această zonă în detrimentul său.

          Deocamdată însă, atât Polonia, cât şi Ungaria nu erau deloc hotărâte să se lupte cu turcii, ci dimpotrivă, căutau să ajungă la o pace cu ei, ceea ce prima va şi realiza în 1494 [39] , iar cea de-a doua în 1495 [40] .

          Dar liniştea care se stabilise pe această cale la Dunărea de Jos era doar aparentă, era o linişte încărcată de ameninţări şi zvonuri, o linişte care anunţă dezlănţuirea furtunii. Astfel, în 1496 otomanii atacă părţile ungureşti din Bosnia [41] , dar în acelaşi an pierd 3 000 de oameni într-o ciocnire de graniţă cu ungurii [42] . Tot acum ei opresc exportul de cereale spre Veneţia [43] , îşi intensifică înarmările navale [44] şi pirateria [45] şi reuşesc să ocupe Muntenegru [46] mărind astfel pericolul pentru posesiunile veneţiene din Albania şi Dalmaţia.

          În această situaţie, din ce în ce mai presantă pentru Veneţia, apar aici tot felul de zvonuri, care nu sunt altceva decât un amestec de dorinţă şi de realitate. Astfel, la sfârşitul verii lui 1496 s-a răspândit vestea că regele Ungariei, Vladislav II, va trimite o armată pentru a recuceri Chilia, în timp ce Baiazid II a trimis deja 1 000 de ieniceri şi pregăteşte şi el o mare armată, veste consemnată de cronicarii contemporani Marino Sanuto şi Domenico Malipiero [47] . Deşi această ştire era falsă, ea avea totuşi un sâmbure de adevăr prin faptul că relaţiile ungaro-otomane continuau să fie încordate, iar problema celor două cetăţi din sudul Moldovei nu fusese încă definitiv rezolvată, dorinţa lui Ştefan cel Mare de a le redobândi fiind, probabil, cunoscută şi în cetatea lagunelor.

          În ceea ce-l priveşte pe Ştefan cel Mare, acesta a adoptat o atitudine de expectativă, continuând însă să se pregătească atât pe plan diplomatic, cât şi militar pentru o eventuală confruntare în care ar fi putut fi implicate simultan sau separat, Polonia şi Imperiul otoman. Astfel, ultima solie trimisă în 1496 la marele cneaz Alexandru al Lituaniei, condusă de Giurgea vornicul şi Matiaş diacul, a recurs chiar la ameninţarea cu o posibilă colaborare între moldoveni şi turci, cu scopul de a obţine adeziunea acestuia la lupta antiotomană. Ştefan arăta că a trimis o mare solie la turci şi că aceştia fac intense pregătiri militare la sudul Dunării [48] , lovitura lor putând fi îndreptată împotriva Moldovei, a Poloniei şi chiar a Lituaniei. El spunea, de asemenea, că există timpul necesar, în cazul încheierii unui tratat moldo-lituan, ca solia trimisă la turci să fie întoarsă din drum, dar că altfel este foarte posibil ca trupele otomane să atace numai Polonia şi Lituania [49] . Dar şi în ciuda acestei clare ameninţări, Alexandru, aşa cum am mai arătat [50] , nu a putut fi atras la lupta antiotomană.


[28] Hurmuzaki, Documente, II, 2, p. 327, 364; A. Veress, op. cit., pp. 43-45; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, Bucureşti, 1914, pp. 133-134; N. Grigoraş, op. cit., p. 232.

[29] V. Pârvan, op. cit., p. 1052.

[30] Un raport veneţian din Constantinopol, din 9 ianuarie 1494, care vorbeşte despre acest ajutor se află în Hurmuzaki, Documente, VIII, p. 29.

[31] Ibidem, II, 2, pp. 354, 380, 381-382; I. Bogdan, op. cit., II, pp. 383-390, 390-396, 396-401, 401-408; N. Iorga, Istoria românilor, IV, Bucureşti, 1937, pp. 225-226; Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 542; Al. Boldur, Ştefan cel Mare..., pp. 259, 264-265; V. Ciobanu, op. cit., pp. 84, 87.

[32] Nicolae Iorga, Istoria lui Ştefan cel Mare povestită neamului românesc, Bucureşti, 1904, pp. 228-229; idem, Istoria românilor, IV, p. 224; A. Decei, op. cit., p. 143; I. Haţegan, art. cit., pp. 1909-1912.

[33] Hurmuzaki, Documente, II, 2, pp. 364-365.

[34] Alianţa cu tătarii din Crimeea şi cu marele cneaz al Moscovei pe care Ştefan cel Mare încerca să o realizeze în jurul anului 1490 a devenit realitate în 1492 şi avea menirea de a bara pericolul reprezentat de blocul polono-lituanian (Sbornic, vol. XLI, p. 166; K. V. Bazilievici, op. cit., p. 217; Al. Boldur, Politica externă a lui Ştefan cel Mare..., p. 50; idem, Ştefan cel Mare..., pp. 255-257; V. Costăchel, art. cit., pp. 180-181, 189-190, 191-192; Gh. Duzinchevici, ,,Războiul moldo-polon din anul 1497. Critica izvoarelor“, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. VIII, Bucureşti, 1975, p. 22; Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei..., p. 632; Al. Gonţa, ,,Ştefan cel Mare şi relaţiile cu Hoarda de Aur“, în idem, Românii şi Hoarda de Aur.1241-1504, München, 1983, pp. 187-188; V. A. Ulianiţki, Materialî dlia istorii vzaimnyh ostnoşenii Rosii, Polski, Moldavii, Valahii i Turţii v XIV-XVI vv, Moskva, 1887, pp. 122, 131, 134.

[35] Sbornic, vol. XXXV, p. 238; Al. Boldur, Ştefan cel Mare..., pp. 274-275.

[36] Ş. Papacostea, Ştefan cel Mare, domn al Moldovei 1457-1504, Bucureşti, 1990, p. 61.

[37] L. Thuasne, Djem-sultan, fils de Mahommed II frčre de Bayezid II (1459-1495) d’aprčs le documents originaux en grande partie inédits. Étude sur la question d’Orient ŕ la fin du XVe sičcle, Paris, 1892, p. 333, Dorothy M. Vaughan, Europe and the Turk. A Pattern of Alliance. 1350-1700, Liverpool, 1954, pp. 88-90; Ş. Papacostea, Relaţiile internaţionale ale Moldovei..., p. 633; V. Ciobanu, op. cit., p. 85.

[38] Pentru congresul fraţilor Jagielloni de la Lewocza, a se vedea, printre altele, J. Garbacik, Materialy..., p. 27; Bernard Wapowski, ,,Chronicorum Bernardi Vapovii partem posteriorem 1480-1535“, în Scriptores Rerum Polonicarum, tomus II, Cracoviae, 1874, pp. 19-20; Matei de Miechow (Miechowski), Chronicae Polonarum, în ibidem, p. 259; A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, vol. II, Iaşi, 1889, p. 374; I. Ursu, Relaţiunile  Moldovei cu Polonia până la moartea lui Ştefan cel Mare, Piatra Neamţ, 1900, pp. 138-139; Ludwik Finkel, ,,Tiazd Jagiellonow w Lewoczy r. 1494“ (Congresul Jagiellonilor de la Lewocza din anul 1494), în “Kwartalnik historycuny”, XXVIII, 3-4, 1914, pp. 317, 329 şi urm., Fr. Papée, Jan Olbracht, Cracovia, 1936, pp. 65-69; Olgierd Gorka, ,,Bialograd i Kilia a wyprawa r. 1497“ (Cetatea Albă şi Chilia şi expediţia din anul 1497), extras din Sprawozdania z posiedzén Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 25, 1932, p. 11; Zdzilsaw Spieralski, ,,Po klensce bukowinskiej 1497 roku. Pierswsze najardy Turkowna Polsce“ (După înfrângerea din Bucovina din anul 1497. Primele invazii ale turcilor în Polonia), în Studia i materialy do historii wojslowosci, 9, 1963, 1, pp. 46-47; Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, II, 1, ed. a III-a, Bucureşti, 1940, p. 74-75; Ş. Papacostea, ,,De la Colomea la Codrul Cosminului...“, pp. 540-541; idem, ,,Ţelurile campaniei lui Ioan Albert în Moldova (1497): un nou izvor“, în Revista de istorie, XXVII, nr. 2, 1974, p. 262; idem, ,,Politica externă a Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare: puncte de reper“, în Revista de istorie, tom XXVIII, nr. 1, 1975, p. 28; Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 12, V. Ciobanu, op. cit., p. 85.

[39] Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, XIV, 3, pp. 416-418; Joannes Herbertus de Fulstin, Chronica sive historiae Polonicae compendiosa, Basileae, 1571, p. 338; I. Ursu, Ştefan cel Mare şi turcii, p. 139; Ioan Petrică, ,,Relaţiunile politice între Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XV-lea“, în Romanoslavica, X, Bucureşti, 1964, p. 352; N. Iorga, Istoria românilor, IV, pp. 228-229; V. Ciobanu, op. cit., p. 85.

[40] A. Bonfinius, op. cit., pp. 749-750; S. Katona, op. cit., pp. 708-709; J. de Hammer, op. cit., IV, pp. 40-41; S. N. Fischer, op. cit., p. 34; A Decei, op. cit., p. 144.

[41] L. Pastor, Historie des papes depuis la fin du Moyen Âge, traduit de l’allemand par Furcy Rayznaud, tome VI, Paris, 1924, p. 80.

[42] Marino Sanuto, I. Diarii, tomo I, Venezia, 1879, col. 295; Domenico Malipiero, ,,Annali veneti dall’anno 1457 al 1500“, în Archivio Storico Italiano, tomo VII, parte I, Firenze, 1843, p. 152.

[43] S. N. Fischer, op. cit., p. 52.

[44] Ibidem, pp. 52-53; Halil Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical Age. 1300-1600, London, 1973, p. 31.

[45] S. N. Fischer, op. cit., p. 54.

[46] D. M. Vaughan, op. cit., p. 90.

[47] “... il re di Hungaria e Boemia feva exercito per mandar a Licostomo. Per la qual novita, el signor Bayzeto havia mandato a quelli confini 1 000 janizari, e fato proclamar in besastan Constantinopoli che tutti li diputati andar in campo, debiano star preparati per andarvi” (M. Sanuto, op. cit., I, col. 295). Vestea este consemnată aproape identic şi de D. Malipiero, op. cit., p. 152.

[48] M. Sanuto, op. cit., I, col. 295; D. Malipiero, op. cit., p. 152.

[49] I. Bogdan, op. cit., II, pp. 396-401.

[50] A se vedea mai sus nota 31.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002