Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Deosebit de interesante sunt şi informaţiile cu privire la situaţia de la Dunărea de Jos ajunse la Veneţia şi consemnate de aceiaşi Marino Sanuto şi Domenico Malipiero, informaţii care, la fel ca şi cele anterioare, reprezintă un amestec de realitate şi zvonuri neconfirmate, clădite totuşi pe o situaţie concretă de încordare, chiar explozivă. Astfel, Sanuto consemnează ştiri, datând din iunie 1497, conform cărora sultanul a trimis trupe, mai ales unităţi de ieniceri, la Chilia şi Cetatea Albă [67] , iar în august arată că Ştefan cel Mare, ajutat de poloni, a cucerit Cetatea Albă, că trupe otomane din Moreea şi Albania se îndreaptă spre Constantinopol, de unde vor pleca să recucerească oraşul. Vorbeşte, de asemenea, despre o ligă antiotomană la care participă Moldova, Polonia, Ungaria şi Boemia şi nu uită să arate că această situaţie ar fi deosebit de favorabilă pentru Veneţia şi pentru întreaga Italie, deoarece ar ocupa principalele forţe otomane în cu totul alte direcţii de acţiune [68] . Este clar că, pe realitatea unei situaţi încordate, ameninţătoare chiar pentru Imperiul otoman, ştirile culese de diferiţi reprezentanţi ai Republicii lui San Marco, pe lângă adevărurile pe care le consemnau, conţineau şi multe zvonuri şi informaţii false sau exagerate, rezultat fie al temerii manifestată faţă de turci, fie al propriilor dorinţe de a vedea Poarta implicată în conflicte care să aducă liniştea pentru posesiunile veneţiene din Levant. Acelaşi Sanuto consemnează ştiri, datând din iunie, octombrie şi decembrie 1497 conform cărora sultanul a trimis unităţi de ieniceri la Chilia şi Cetatea Albă, precum şi o flotă de 17 vase de luptă [69] .

          O ştire interesantă, deşi greu de clarificat pe deplin, este aceea consemnată, tot pentru luna iunie, atât de Sanuto, cât şi de Malipiero. Ei arată că, la 19 iunie 1497, a venit la Veneţia un sol al sultanului care a informat că turcii au obţinut o importantă victorie în Persia şi un paşă de-al lor a cucerit mai multe locuri “în Valahia” [70] . Este adevărat că la sfârşitul secolului XV sau la începutul secolului XVI paşalele turceşti de la graniţă au cotropit câteva părţi din teritoriul Ţării Româneşti [71] , de fapt nişte răşluiri de-a lungul Dunării, dar probabil că acest lucru nu s-a întâmplat în 1497, pentru că altfel Radu cel Mare nu ar fi scris, în vara aceluiaşi an, braşovenilor, liniştindu-i cu privire la intenţiile otomanilor [72] , iar pe de altă parte în cele două cronici veneţiene pe care le avem în vedere, termenul de Valahia este folosit pentru Moldova şi numai cel de Transalpina pentru Ţara Românească. Deci, cu titlu de ipoteză, considerăm că aceste răşluiri, dacă au avut loc cu adevărat în prima parte a anului 1497, nu s-au putut face decât în dauna Moldovei, şi chiar dacă ele nu s-au făcut, informaţia denotă, totuşi, puternica stare de încordare de la Dunărea de Jos şi chiar existenţa unor eventuale ciocniri între moldoveni şi turci.

          O altă ştire, consemnată în octombrie 1497 de ambii cronicari, este aceea că Ioan Albert şi Vladislav II se pregătesc să-i atace pe turci în direcţia Caffei şi amintesc promisiunea lui Ştefan de a acorda ajutor [73] . Ea nu este decât un ecou al informaţiilor venite în prima parte a anului cu privire la intenţiile regelui polon de a-i ataca pe turci, pentru că în octombrie era în plină desfăşurare campania lui Ştefan de alungare din Moldova tocmai a acestui rege, care se pretindea apărător al creştinătăţii.

          În sfârşit, Sanuto consemnează în repetate rânduri, în  lunile octombrie şi decembrie 1497, pregătirile militare ale turcilor la Dunărea de Jos şi în zona oraşelor Chilia şi Cetatea Albă, arătând că sultanul a trimis aici trupe numeroase şi chiar nave de luptă [74] .

          Iată deci că şi informaţiile consemnate de două din cele mai importante izvoare narative veneţiene contemporane indică, erorile nefiind decât o exagerare a unei realităţi existente, o situaţie de încordare destul de mare între Moldova lui Ştefan cel Mare şi Imperiul otoman, valabilă, mai ales, pentru prima jumătate a anului 1497.

          Dar atitudinea antiotomană a lui Ştefan este dovedită şi de starea de permanentă neîncredere şi bănuială existentă între el şi turci chiar şi după ce Ioan Albert a atacat în mod deschis Moldova [75] . În acest sens sunt semnificative informaţiile oferite chiar de câteva cronici otomane, Astfel, Cronica anonimă a sultanului Baiazid  îl acuză pe Ştefan că a indus în eroare în mod voit pe poloni [76] , de unde temerea că putea face acelaşi lucru şi cu turcii, iar cronicile lui Sa’adeddin Mehmed Hodja efendi, Mehmed bin Mehmed şi Kodja Hussein arată că numai frica de puterea împărăţiei otomane l-a determinat pe domnul Moldovei să-l părăsească pe regele polon şi să ceară ajutorul turcilor [77] . Dacă eliminăm din aceste informaţii tot ceea ce este fals şi limbajul alambicat specific cronicilor orientale, un lucru rămâne în mod cert, şi anume, neîncrederea pe care turcii o aveau faţă de Ştefan, neîncredere ce reiese şi din multe alte pasaje, pe care spaţiul restrâns ne împiedică să le aducem în discuţie.

          Oricum, ni se pare clar faptul că şi după ce Ioan Albert a atacat Moldova şi deci nu se mai putea pune problema unei confruntări cu Imperiul otoman, iar Ştefan ceruse ajutor, printre alţii, şi turcilor [78] , aceştia au rămas foarte circumspecţi şi bănuitori. Domnul Moldovei a avut puţini ostaşi turci în campania din 1497 [79] , deoarece aceştia îl bănuiau de înţelegere cu regele Ioan Albert [80] şi, temându-se să nu cadă în vreo cursă pusă la cale de cei doi, au trimis în Moldova un corp de oaste mic, mai mult cu rol de supraveghere decât de oaste luptătoare, rămânând să intervină, în caz de nevoie, cu forţele pe care le deţineau masate în sudul Dunării. Primejdia în care se găsea Moldova în anul 1497 era mare nu numai din cauza invaziei pe teritoriul ei a unei oştiri mari, ci din cauză că Poarta îl bănuia pe Ştefan de complicitate cu regele polon. Cu toate acestea, turcii, nedorind să şi-l înstrăineze pe Ştefan, dar nici acordându-i deplină încredere, i-au dat un ajutor cuprins între 600 şi 2 000 de oameni, conduşi de Nasuh-ben-oglu [81] . Acest corp restrâns a avut rolul de supraveghetor permanent al domnului Moldovei şi de observator, la faţa locului, al evenimentelor, spre a şti la timp ce măsuri să ia Poarta în vederea stăvilirii înaintării oştilor creştine spre Marea Neagră, dacă s-ar fi ivit această eventualitate [82] . În aşteptarea desfăşurării evenimentelor, turcii întăriseră cu oaste şi armament Chilia şi Cetatea Albă şi concentraseră la Dunăre numeroase unităţi militare gata de intervenţie în Moldova.[67] M. Sanuto, op. cit., I, col. 756-757.

[68] Ibidem, col. 740 şi 744: “... per lettere die capitano zeneral nostro da mar se intese, che Stephano de Mondavia Charabodam et ducha Ulacho, con ajuto dil re di Rossia (Polonia - n.n.), havia tolto per tratado Moncastro loco fortissimo situado su la bocha dil Danubio sul Mar Mazor, el qual el Turcho possedeva, et era sta suo. Per la qual cossa, el Signor havia fato comandamento a molta zente che dovesse cavalchar a la Porta. Et per lettere di Lepanto di Andrea Piscarini rector e proveditor, se intese come quel sanzacho di la Morea era cavalchato a la Porta con assa numero de turchi, et se divulgava per recuperar Moncastro. Et per lettere dio Domenego Malipiero proveditor di l’armada, date a di 21 a Curzola, come havia da bazarioti venuti 7 zornate fra terra la verification di questa nuova di Moncastro et un altro luogo sul Mar Mazor, et che il sanzacho di Scutari et altri turchi circumvicini di l’Albania cavalchavano con gran furia verso la Porta. Per lettere di Francesco Zigogna rector e proveditor di Cataro, etiam questo se intese, et che li turchi erano a Zupa andavamo via Costantinopoli, per esserli venuto mandato dovesseno cavalchar a questo effecto per recuperar Moncastro. Tamen, la verita di la cassa per il zonzer dil Sagudino de li, se intendera il tutto. Et per altre vie se intese come questo ducha vlacho Carabodam, il re di Rossia, il re di Polonia, et il re di Boemia, et Hungaria havevamo insieme fato liga contra turchi, et haveano zente in hordine per danizar a quelli confini. La qual nova saria perfectissima per la Signoria nostra e tutta Italia, accio il Turcho atendesse a caxa soa, et non li venisse pensier di altrove...”.

[69] Ibidem, col. 756-757, 800, 809 şi 846.

[70] Ibidem, col. 844-846: “Vene a Venetia uno schiavo dil Signor turco con lettere di la vitoria dil fiol contro quelli in Persia di Ussun Cassan (se referă, evident, la descendenţii lui Uzun Hasan - n.n.), e di la vittoria dil bassa, e prender lochi in la Valachia...” D. Malipiero, op. cit., p. 154: “A 19 de Zugno, e giunto a la Signoria un schiavo del Signor Turco, con lettere de credenza; e dise che l’e vegnudo a dar conto d’una vittoria d’importanzia che ha habundo’l fio del Turco in Persia, e dell’ acquisto che ha fatto un so Bassa della Valachia”.

[71] Istoria României, vol. II, Bucureşti, 1962, p. 619.

[72] Vezi mai sus, nota 66.

[73] M. Sanuto, op. cit., I, col. 844-846; D. Malipiero, op. cit., p. 158.

[74] M. Sanuto, op. cit., I, col. 800, 809 şi 846.

[75] Gh. Duzinchevici, art. cit., pp. 13, 18, 34-35; idem, op. cit., pp. 71-72.

[76] ,,Menakib-i Sultan Bayezid-han ibn-i Muhammed-han“ (Cronica anonimă a sultanului Baiazid), în Cronici turceşti privind ţările române. Extrase, vol. I, Sec. XV- mijlocul sec. XVII, ed. Mihail Guboglu, Mustafa Mehmet, Bucureşti, 1966, pp. 137-138.

[77] Sa’adeddin Mehmed Hodja efendi, ,,Tadj- üt-Tevarih“ (Coroana istoriilor), în Cronici turceşti, vol. I, pp. 329-330; Mehmed bin Mehmed, ,,Nuhbet- üt-tevarih ve’l ahbar“ (Coroana istoriilor), în ibidem, pp. 408-409; Kodja Hussein, Beda’i ul-veka’i (Evenimente minunate), în ibidem, p. 465.

[78] T. Gemil, op. cit., p. 156.

[79] Probabil că detaşamentul otoman care a pătruns în Moldova cu intenţia declarată de a-l sprijini pe Ştefan, dar, de fapt, cu obiectivul de a urmări evoluţia evenimentelor şi a transmite informaţii în timp util în cazul profilării unei ameninţări, cuprindea numai între 600 şi 2 000 de soldaţi. Astfel, Wapowski vorbeşte de 2 000 de turci veniţi în ajutorul lui  Ştefan (op. cit., p. 29), cifră pe care o dă şi J. Unrest (Chronicon Austriacorum, la N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de manuscrise ale apusului, vol. III, Bucureşti, 1897, p. 100). Cronica anonimă a sultanului Baiazid al II-lea arată că sultanul şi-a trimis întreaga oaste de 200 000 de oameni spre Moldova, dar efectiv în această ţară a pătruns numai un mic detaşament (Cronici turceşti, I, pp. 137-138). Cronicarul Sa’adeddin socoteşte că în ajutorul lui Ştefan a venit doar un emisar cu 600 de oşteni (Ibidem, p. 330), Mehmed bin Mehmed vorbeşte de 6 000 de oameni, adăugând, probabil din greşeală, un zero la numărul de 600 (Ibidem, p. 409), iar Kodja Husein dă şi el numărul de 600 (Ibidem, p. 465). A se vedea pentru această problemă şi C. Rezachevici, D. Căpăţână, art. cit., p. 51. Dar există şi posibilitatea ca oştenii turci să nu fi fost trimişi de sultan, şi să fi fost angajaţi ca mercenari de către Ştefan, aşa cum afirmă Miechowski (“... Turcis praetio conductis”, op. cit., pp. 261-262; cf. I. Ursu, Relaţiunile Moldovei cu Polonia..., p. 152, n. 2). Considerăm, deci, că este destul de limpede faptul că Ştefan cel Mare nu a beneficiat în 1497 de un ajutor militar otoman concret, în cel mai bun caz micul detaşament, fie că a fost trimis de sultan, fie că a fost angajat de domnul Moldovei, a reprezentat doar un sprijin simbolic, arătând polonilor că Imperiul otoman nu va fi niciodată de acord cu o stăpânire efectivă a lor în Moldova.

[80] L. Kolankowski, Dzieje Wielkiego Ksiestwa Litewskiego za Jagiellonow (Istoria marelui principat al Lituaniei în timpul Jagellonilor), vol. I, Warszawa, 1930, p. 432; idem, Polska Jagiellonow. Dzieje polityczne (Polonia Jagellonilor. Istorie politică), Lwow, 1936, p. 156; Ludovici Tuberonis, Commentatiorum de rebus suo tempore, nimirum ab anno Christi MCCCCXC usque ad annum Christi MDXXII in Pannonia et finitimis regionibus gestis, în Scriptores Rerum Hungaricarum, ed. G. Schwandtner, tomus I, Vindobonae, 1746, p. 250; Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare, p. 90; Gh. Duzinchevici, art. cit., p. 18, n. 67.

[81] Joannes Leunclavius, Annales sultanorum othmanidarum, Francofurti, 1596, p. 188; Ce spun cronicarii străini despre Ştefan cel Mare, pp. 103-104; Nicolae Schmitth, Imperatores ottomanici a capta Constantinopoli, cum epitome principum turcarum, tomus I, Tyrnaviae, 1760, p. 64; Gh. Duzinchevici, art. cit., pp. 34-35.

[82] Ceea ce venea să întărească bănuielile turcilor era şi faptul că oastea polonă care a intrat în Moldova a înaintat foarte lent, a parcurs un drum aproape în zig-zag, cu o mare bucată spre est, ceea ce putea indica şi intenţia de a o apuca pe drumul din stânga Nistrului spre Marea Neagră. Această înaintare lentă a făcut ca armata polonă să parcurgă drumul de la Sniatin la Suceava în aproape 40 de zile (14 august - 24 septembrie). (Acta expeditionum bellicalium palatinatus Callisiensis et Posnaniensis in Valachos et in Turcas a 1497-1498 în Archivio regio Posnaniensi asservata, ed. Michael Bobrzynski, Cracoviae, 1882, pp. 4-28). Ea s-a datorat, în bună măsură, dorinţei regelui polon de a determina ţara să i se supună de bunăvoie, speranţei sale ca o parte a boierimii moldovene să treacă de partea sa, dar şi greutăţilor inerente în a-şi aduna propria armată. Acestea toate la un loc au făcut ca prima etapă de înaintare a oastei polone să fie şi mai îndelungată, de la 26 iunie până la 14 august, dată la care ostilităţile moldo-polone au fost, practic, declanşate.
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002