Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Semnificativ în ceea ce priveşte raporturile puterilor europene cu Poarta, a raporturilor dintre Moldova, Veneţia şi Poartă şi a raporturilor stabilite, din această perspectivă, între statele creştine îl constituie războiul turco-veneţian din 1499-1503 [110] .

          Veneţia, una din marile puteri ale vremii, era confruntată, la sfârşitul secolului XV şi la începutul celui următor, cu câteva ameninţări majore, care, treptat, de-a lungul timpului, o vor transforma într-o putere de rang inferior. Este vorba de ameninţarea, tot mai mare, reprezentată de Imperiul otoman în Romania şi Mediterana Orientală [111] , de marile descoperiri geografice care afectează principalele rute comerciale de care beneficia comerţul veneţian [112] , de declanşarea războaielor italiene care ameninţau direct posesiunile veneţiene din terraferma şi chiar existenţa cetăţii însăşi, de apariţia unor mari puteri teritoriale, ca Franţa şi Spania, superioare sub aspectul cantităţii şi al puterii militare şi, în fine, de apariţia unor indicii sigure care prevesteau o criză de structură a însăşi flotei veneţiene, indicii ce se fac simţite încă din a doua jumătate a secolului XV [113] .

          În această complexă situaţie, Veneţia îşi dădea perfect de bine seama că un nou război cu Imperiul otoman nu putea fi purtat cu succes decât în coaliţie cu alte puteri creştine, coaliţie care era însă puţin probabil să se dovedească şi eficientă şi, în aceste împrejurări, confruntarea s-ar fi terminat în dezavantajul cetăţii lagunelor, care putea să piardă noi poziţii, foarte importante, în Romania şi Mediterana Orientală. Din această cauză Veneţia nu a reacţionat de aceeaşi manieră la ostilitatea crescândă venită din partea otomanilor, a căutat să aplaneze pe căi diplomatice orice dispută [114] , a dus chiar o politică de apropiere faţă de Poartă, evidentă mai ales în 1495, când a transmis la Constantinopol informaţii în legătură cu intenţiile lui Carol VIII şi a participat activ la alungarea acestuia din Italia [115] , dar rezultatele acestor acţiuni nu au avut efectul scontat şi nu l-au putut împiedica pe sultanul Baiazid II să declanşeze războiul în vara anului 1499.

          Acţiunea sultanului a fost determinată de doi factori importanţi şi anume: moartea lui Djem sultan, fratele său, aflat în mâinile lui Carol VIII, survenită în februarie 1495, care l-a eliberat de o mare ameninţare potenţială şi încheierea unor tratate de alianţă între puterile creştine care aveau şi o semnificaţie antiotomană destul de clară.

          Despre tratatele încheiate între fraţii jagielloni în anii 1498 şi 1499, deci între Polonia, Ungaria şi Lituania, la care a aderat şi Moldova lui Ştefan cel Mare şi chiar Ţara Românească, am vorbit pe larg ceva mai sus. Ele aveau toate importante clauze antiotomane şi tindeau către formarea unui puternic bloc antiotoman care să includă toate părţile semnatare.

          Dar, pe lângă acest bloc antiotoman alcătuit din ţările române şi din statele guvernate de reprezentanţii dinastiei jagiellone, în plus se realizează o alianţă periculoasă pentru turci prin acordul din 15 aprilie 1499, de la Blois, dintre Franţa şi Veneţia [116] . Acordul prevedea dezmembrarea ducatului milanez [117] , dar era îndreptat şi împotriva Porţii, ceea ce explică încercarea regelui francez Ludovic XII (1498-1515) de a-l atrage şi pe Vladislav II al Ungariei să participe la prevederile sale [118] .

          Ameninţat să fie prins ca într-un cleşte de coaliţia incipientă antiotomană, Baiazid II nu a ezitat să reacţioneze imediat, lovitura principală fiind îndreptată împotriva Veneţiei, ale cărei posesiuni din Balcani constituiau obiective de cea mai mare importanţă pentru imperiul său.


        

[110] Pentru problematica acestui război a se vedea Gaetano Cogo, ,,La guerra di Venezia contro i Turchi (1499-1503)“, în Nuovo Archivio Veneto, anno IX, num. 35, tomo XVIII, parte I, Venezia, 1899, pp. 5-76; anno IX, num. 36, tomo XVIII, parte II, pp. 348-421; tomo XIX, parte I, 1900, pp. 97-138; a se vedea şi Eugen Denize, ,,Ştefan cel Mare şi războiul otomano-veneţian din 1499-1503“, în Revista de istorie, tom 41, nr. 10, 1988, pp. 977-991.

[111] Gh. I. Brătianu, La Mer Noire, plaque tournante..., pp. 67-68; idem, La Mer Noire. Des origines..., pp. 301-328; Freddy Thieret, La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le développement et l’exploitation du domaine colonial vénitien (XII-XVe sičcles), Paris, 1959, pp. 383-384.

[112] Manuel Nuńes Dias, O capitalismo monarquico portugués (1415-1549), 2 vol., Coimbra, 1963-1964; Vitorino Magalhăes Godinho, L’économie de l’empire portugais aux XVe et XVIe sičcles, Paris, 1969; Charles Verlinden, ,,Navigateurs, marchands et colons italiens au service de la découverte et de la colonisation portugaise sous Henri le Navigateur“, în Le Moyen Âge, 64, 1958, pp. 467-497; idem, ,,Venice entre Méditerrannée et Atlantique“, în vol. Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (Secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, a cura di Hans Georg Beck, Manoussos Manoussacas, Agostino Pertusi, volume I, Firenze, 1977, pp. 51-55.

[113] Jean Alazard, La Venise de la Renaissance, Paris, 1956, pp. 47-48; Frederic C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore and London , 1973, p. 242; idem, Naval actions and fleet organization 1499-1502, în vol. Renaissance Venice, edited by J. R. Hale, London, 1973, pp. 146-173; Willian H. Mc. Neill, Venice the hinge of Europe (1081-1797), The University of Chicago Press, 1974, pp. 89, 126-127; Bernard Doumerc, ,,La crise structurelle de la marine vénitienne au XVe sičcle: le probleme du retard des Mude“, în Annales. Economies. Sociétés. Civilisations, 40e année, no. 3, 1985, pp. 605-623.

[114] Misiunile lui Sagundino din 1496 şi 1497 (Halil Ganem, Les sultans ottomans, tome I, Paris, 1901, pp. 153-155; S. N. Fischer, op. cit., pp. 53-54) şi cea a lui Andrea Zanchani, din februarie 1499 (S. N. Fischer, op. cit., pp. 62-63), eşuează.

[115] I libri commemoriali, VI, pp. 6-8, nr. 4; C. N. Sathas, op. cit., VI, p. 243; Philippe de Commynes, op. cit., pp. 566-568; Samuele Romanin, Storia documentata di Venezia, II edizione, tomo IV, Venezia, 1913, pp. 65-67; Antonio Battistella, La republica di Venezia nei suoi undici secoli di storia, Venezia, 1921, p. 411; Storia d’Italia, coordinata da Nino Valeri, vol. II, Torino, 1959, pp. 155-156.

[116] I libri commemoriali, VI, p. 39, nr. 149; S. Romanin, op. cit., V, pp.108-109; A. Battistella, op. cit., p. 416; Camilo Manfroni, Storia della marina italiana dalla caduta di Constantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma, 1897, pp. 212-213; E. Fueter, op. cit., p. 391; J. Alazard, op. cit., pp. 46-47.

[117] Dându-şi seama de pericolul care-l ameninţa, Lodovico Sforza, ducele Milanului, a apelat direct la ajutorul turcilor. În primăvara lui 1499 el începe tratative secrete cu Baiazid II, oferindu-i 200 000 de ducaţi în schimbul unei expediţii împotriva veneţienilor (M. Sanuto, op. cit., II, col. 912, 958). La rândul său, regele Franţei, Ludovic XII, nutrea speranţa că Veneţia va ieşi slăbită din luptele cu turcii, astfel încât, la împărţirea ducatului de Milano să nu mai poată emite pretenţii prea mari (Leon G. Pélissier, Louis XII et Ludovic Sforza (8 avril 1498 - 23 juillet 1500), tome I, Paris, 1896, p. 164).

[118] Vilmos Fraknói, ,,Rapports diplomatiques de la Hongrie avec la France au commencement du XVIe sičcle“, în Revue d’histoire diplomatique, III, no. 2, Paris, 1889, p. 236.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002