Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Un ultim pretendent ce făcea o oarecare vâlvă la curţile europene în 1566 era Nicolae-Basarab, care se numea pe sine filium legitimum et haeredem quod illustrissimi Barbuli Basarabbae eiusdem Transalpinae Principis. Cum Neagoe Basarab nu a avut nici un fiu Barbu şi în Ţara Românească nu a existat nici un domn cu acest nume, ar rămâne de luat în considerare doar o singură ipoteză, care să dea o oarecare legitimitate pretenţiilor acestui Nicolae Basarab [16] . Conform genealogiei sale legitime [17] , Neagoe era fiul lui Pârvu Craiovescu şi frate cu Barbu, banul Craiovei, deci Nicolae-Basarab ar fi putut fi nepot de frate al fostului domn al Ţării Româneşti. Oricum în deceniul al VII-lea al secolului al XVI-lea acest pretendent era o figură cunoscută în Occidentul Europei. În 1563, la recomandarea Habsburgilor, Despot îl adăpostea pentru a-i facilita ascensiunea pe tronul Ţării Româneşti [18] , evident ca o etapă a aceluiaşi plan de tutelare politică a întregului teritoriu extra-carpatic.

          Trei ani mai târziu, în vara anului 1566, papa Pius al V-lea îl recomanda ducelui de Bavaria, ca să îi ofere ajutor material pentru a călători prin Imperiu [19] . Din nefericire, Nicolae Basarab se îmbolnăvea pe drum şi era silit să-şi vândă caii pentru a obţine banii necesari pentru doctor şi medicamente [20] . Starea sa nefericită, la care pretinsul fiu de domn adăuga şi o poveste impresionantă despre avatarurile familiei sale, aflată în exil la Constantinopol, ca şi despre propriile aventuri în Italia şi în Imperiul german, stârneau simpatia principilor şi nobililor europeni. La 20 august 1566, papa îl recomanda împăratului Maximilian ca să îi sprijine cauza, iar la 24 august cardinalul Dolfino îl considera un pretendent potrivit chiar pentru tronul Moldovei [21] . În luna noiembrie, Nicolae Basarab primea o scrisoare de recomandare şi de la Albert de Bavaria către Maximilian [22] . La 14 decembrie, ajungea la Viena [23] , dar ceasul tentativelor de a ocupa ţările române trecuse şi împăratul începea să se gândească la noile negocieri de pace cu Imperiul otoman.

          În tot acest timp, domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, continuase să rămână ostil Habsburgilor, bucurându-se la Poartă de o situaţie privilegiată, unde marele vizir, Mehmet Söqöllü, îi era rudă prin soţia sa, doamna Ruxandra [24] . Nu este de mirare, deci, că orice tentativă a puterilor creştine (Polonia sau Habsburgii), de a reclama vechile pretenţii de suzeranitate asupra Moldovei, era interpretată de sultan ca act ostil îndreptat direct împotriva sa. Planurile lui Laski de a ocupa Moldova nu l-au pus într-o lumină nefavorabilă doar pe Maximilian, considerat, de toţi cei care urmăreau evoluţia evenimentelor, drept autorul moral al ideii ocupării Moldovei, ci şi pe Sigismund August. Acestuia i se reproşa că permite ca supuşii săi să întreprindă acte duşmănoase la adresa lui Lăpuşneanu. Mai mult, domnul Moldovei se plângea la Poartă, în toamna anului 1566, că polonii şi austriecii s-au înţeles ca să îl detroneze [25] . Ca răspuns la neîncetatele plângeri ale domnului Moldovei, Selim al II-lea, scria, la începutul anului 1567, regelui Poloniei, în termeni fără echivoc, să înceteze de a mai adăposti fugari din Moldova, pentru că „atâta timp cât nu se face rânduială cu aceştia nu va fi înţelegere” [26] .

          Este evident faptul că Alexandru Lăpuşneanu nu numai că nu s-a lăsat amăgit de planurile Habsburgilor, care, sub pretextul luptei antiotomane şi al „salvării Republicii creştine”, vizau controlul politic la Dunărea de Jos, dar a căutat, prin mijloace destul de abile, să întreţină o stare de încordare între otomani şi regatul Poloniei. Bunele relaţii dintre cele două mari puteri se dovediseră a fi pentru Moldova de rău augur. Chiar dacă cei doi vecini păstrau Moldova ca pe un „stat-tampon”, exista în permanenţă pericolul ciuntirilor teritoriale. Alexandru Lăpuşneanu a reuşit să se impună el însuşi în faţa polonilor. Având asigurat sprijinul sultanului, domnul Moldovei nu s-a sfiit să-i ajute şi să-i instige pe tătari în incursiunile de jaf întreprinse la graniţa Poloniei [27] , ţinându-l astfel sub o continuă ameninţare pe Sigismund August. Acest adevărat război psihologic, cum îl numea istoricul Gh. Pungă, a continuat până la moartea domnului, în 1568.


[16] Studiile recente asupra genealogiei acestui domn atestă totuşi faptul că era fiul natural al lui Basarab-cel-Tânăr (Ţepeluş-Vodă).

[17] Hurmuzaki, II1, p. 568.

[18] Şt. Andreescu, op. cit., p. 154.

[19] Hurmuzaki, II1, pp. 560-561.

[20] N. Iorga, op. cit., pp. 35-36.

[21] Hurmuzaki, p. 562.

[22] Ibidem, p. 566.

[23] N. Iorga, op. cit., p. 36.

[24] Gh. Pungă, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1995, p. 267.

[25] Ilie Corfus, ,,Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVI-lea“, Bucureşti, 1979, pp. 274-276 şi idem, ..Noi informaţii despre români în vechi ediţii polone de documente“, în Revista istorică, nr. 3/1978, p. 487.

[26] Idem, Documente..., p. 291.

[27] Ibidem, pp. 301-302, vezi şi Gh. Pungă, op. cit., p. 272. © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002