Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

2.   Misiunea diplomatică a abatelui Ruggiero şi poziţia

ţărilor române între 1568-1572

 

          Anul 1568 marchează schimbarea domniilor atât în Moldova cât şi în Ţara Românească, unde Petru cel Tânăr era mazilit, în locul lui urcându-se pe tron Alexandru al II-lea Mircea [28] .

          Se pare că planurile ambiţioase ale doamnei Chiajna, ce şi-a tutelat cu multă autoritate fiul şi care vizau alianţe matrimoniale cât mai ilustre, au dus, în 1568, la mazilirea tânărului domn şi a mamei sale. În cursul anului 1567, reprezentanţii diplomatici ai ţărilor occidentale acreditaţi la Constantinopol urmăreau cu interes proiectul căsătoriei ambasadorului francez cu una din fiicele Chiajnei [29] , plan care îl îngrijora chiar pe emisarul Habsburgilor, Albert de Wyss, ca fiind o posibilă cale de imixtiune a Franţei în Ţara Românească [30] . Chiajna însă renunţa la acest proiect, considerând personajul vizat drept un aventurier.

          În anul următor, 1568, intrigile întreţinute la Constantinopol de un alt pretendent la mâna uneia dintre fiicele Chiajnei, nemulţumit de desfacerea căsătoriei, aveau să pună capăt viselor de mărire ale ambiţioasei doamne. Este vorba despre Mihail Cantacuzino (vestitul „Şeitan-Oglu”), care şi-a folosit toată influenţa pentru a răzbuna insulta adusă familiei sale, când Maria, fiica Chiajnei, căsătorită cu Iane Cantacuzino, fusese răpită de lângă soţul ei, din porunca mamei sale [31] . Deşi formal Petru-Vodă se împăcase cu influentul Mihail Cantacuzino, acesta a uneltit în continuare împotriva Chiajnei şi a fiului ei. Sultanul însuşi, nemulţumit de felul în care domnul muntean se lăsa manevrat, a acceptat ideea instalării în Ţara Românească a unui om cu mai multă autoritate şi experienţă, pe care l-a găsit în persoana lui Alexandru-Mircea [32] .

          În timp ce de pe tronul Ţării Româneşti pleca un domn căruia i se reproşa lipsa de maturitate, în Moldova îşi începea domnia Bogdan Lăpuşneanu, care, la cei 16 ani ai săi, dădea dovadă de un temperament juvenil, înclinat spre distracţii şi plăceri [33] .

          După moartea mamei sale, doamna Ruxandra (la 12 noiembrie 1569), tânărul domn devine dependent de anturajul nobililor poloni, care întrevedeau posibilitatea înglobării Moldovei, prin anihilarea oricărei iniţiative personale a domnului. Ca urmare, în 1569, se reînnoia tratatul de vasalitate al domnului Moldovei faţă de regele Poloniei. Bogdan Lăpuşneanu îşi căsătorea surorile cu nobili poloni şi căuta o alianţă matrimonială şi pentru sine, în regatul vecin. Aleasa sa era fiica marelui cancelar Dembinski [34] . De altfel, această preocupare asiduă de a-şi întâlni viitoarea mireasă, ce-l făcea pe domn să părăsească în iunie 1571 Moldova, avea să-l coste tronul.

          Sultanul a văzut în firea labilă a lui Bogdan Lăpuşneanu un potenţial pericol în ceea ce priveşţte dominaţia asupra Moldovei. De altfel, domnul Moldovei, temându-se că Laski putea să îi ocupe tronul cu sprijin austriac, se grăbise, la 10 august 1570, să-şi ofere serviciile sale chiar împăratului Maximilian al II-lea [35] . În acelaşi timp făcea o promisiune similară şi domnului Ţării Româneşti. În ce măsură tratativele cu Habsburgii păreau periculoase la Constantinopol este greu de spus [36] , cert este că planurile matrimoniale ale lui Bogdan Lăpuşneanu în Polonia l-au nemulţumit pe sultan, ce considera că Moldova avea să intre total în sfera de influenţă politică a Poloniei [37] . În plus, boierii cereau cu insistenţă schimbarea domnului, din aceleaşi motive.

          Situaţia internaţională părea favorabilă strângerii rândurilor forţelor antiotomane şi tocmai din această cauză Moldova ar fi avut nevoie de un domn energic. Încă din 1568, papa Pius al V-lea îl trimisese în Polonia pe abatele Giulio Ruggiero pentru a-l convinge pe regele Sigismund August să participe la Liga Sfântă. Cu această ocazie, informaţiile culese de abatele Ruggiero [38] acordau o atenţie deosebită poziţiei strategice a Moldovei. În cazul preconizatei cruciade a „Răsăritului”, Moldova era punctul cheie ce ar fi facilitat ocuparea gurilor Dunării şi a limanului Nistrului, stăpânite de otomani. Pentru aceasta, era nevoie ca Maximilian al II-lea şi Sigismund August să îşi dea mâna pentru a ajuta Moldova să lupte împotriva otomanilor, astfel putând fi cucerită chiar Crimeea. După cum s-a arătat deja, nici Habsburgii, nici polonii nu doreau, însă, după 1568 să se implice în lupta cu Imperiul otoman.

          Cea de-a XIII-a cruciadă proclamată în mai 1571 de papa Pius al V-lea nu aducea în Liga Sfântă decât Veneţia, Malta şi Savoia. Încercarea de a-i atrage pe Habsburgii austrieci, pe poloni, pe moscoviţi sau pe domnii români în această luptă a influenţat politica papalităţii în anii următori, marcând şi luările sale de poziţie în timpul interregnului din Polonia.


[28] Alexandru al II-lea Mircea era nepotul de fiu al lui Mihnea-Vodă cel Rău.

[29] Hurmuzaki, II1, pp. 568, 569.

[30] Ibidem, p. 576.

[31] N. Iorga, Contribuţii la istoria Munteniei în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, Bucureşti, 1896, pp. 8-9.

[32] Gh. Pungă, op. cit., p. 269.

[33] Th. Holban, ,,Henri de Valois en Pologne et les Roumains“, în Bulletin de la section historique, Tome XXIII/1942, p. 9.

[34] A. Veress, op. cit., p. 296.

[35] Ibidem, p. 290.

[36] În 1568 fusese ratificat un nou tratat de pace habsburgo-otoman, ce îngloba ferm Moldova şi Ţara Românească controlului politic otoman.

[37] Gh. Pungă, op. cit., p. 273.

[38] N. Iorga, Acte şi fragmente privind Istoria Românilor, vol. I, Bucureşti, 1895, p. 14.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002