Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

3. Percepţia Casei de Austria asupra evenimentelor

din ţările române (1572-1576)

 

          Anul 1572 însemna deopotrivă începutul domniei lui Ioan-Vodă în Moldova şi începutul interregnului în Polonia. Cele două evenimente, deşi nu par a se condiţiona reciproc, au avut o strânsă corelaţie, atenţia Habsburgilor pentru Moldova fiind diminuată de una dintre ultimele încercări viguroase de a-şi impune hegemonia în spaţiul central-european, de această dată prin ocuparea tronului Poloniei. Interesele politice de moment l-au împiedicat pe Maximilian de a avea o percepţie corectă asupra evoluţiei politice din spaţiul românesc, rămânând tributar, timp de doi ani, unor informaţii ce reflectau doar o situaţie caracteristică anului 1572.

          Cum s-a arătat deja, sultanul, nemulţumit de politica dusă de Bogdan Lăpuşneanu şi la rugămintea boierilor moldoveni, oferea tronul acestei ţări lui Ioan-Vodă [39] . După înfruntări militare între noul domn şi Bogdan Lăpuşneanu, ce încerca să-şi apere tronul cu sprijin polon [40] , în luna mai 1572 Ioan-Vodă părea a avea o poziţie consolidată în Moldova. În timp ce Bogdan se retrăgea în Polonia, Selim al II-lea îşi trimitea aici împuterniciţii, pe ceauşii Mustafa şi Ahmed, care cereau cu insistenţă extrădarea lui Bogdan Lăpuşneanu [41] .

          Despre evoluţia evenimentelor defavorabile fostului domn al Moldovei era informat şi Maximilian, care, din 1571, se credea îndreptăţit să se considere stăpân pe situaţia din Transilvania. Noul principe al Transilvaniei, Ştefan Báthory, deşi nu respectase prevederile tratatului de la Speyer [42] , îi lăsase totuşi împăratului satisfacţia morală de a se considera suzeran al Transilvaniei. În această calitate, Ştefan Báthory avea grijă să îl ţină la curent pe Maximilian cu toate evenimentele politice ce se petreceau în ţările române sau în Imperiul otoman.

          La 17 mai 1572, după ce principele Transilvaniei menţiona pregătirile de război pe care, se părea, că le-ar face flota otomană (abia înfrântă, în august 1571 la Lepanto), se revenea cu ştiri despre lupta dintre Bogdan Lăpuşneanu şi Ioan-Vodă. Ştefan Báthory nota că deşi Bogdan fusese ajutat de poloni, Ioan fusese „superior” ca forţă, având o armată „mai puternică” şi „mai inimoasă”. La aceste noutăţi Báthory adăuga o altă informaţie, ce avea să marcheze interpretarea distorsionată a actelor lui Ioan-Vodă de către Habsburgi. Această informaţie se referea la faptul că noul domn venea cu sprijin otoman, însuşi sultanul trimisese poruncă principelui Transilvaniei de a-l ajuta pe Ioan-Vodă împotriva lui Bogdan [43] .

          Cele scrise de Ştefan Báthory ca şi acţiunile din vara anului 1572, ce culminau cu ocuparea cetăţii Hotin de către otomani, făceau ca persoana lui Ioan-Vodă să fie identificată definitiv cu un instrument fidel al politicii otomane în Moldova şi cu un domn ostil intereselor Casei de Austria.

          Lucrurile nu au stat deloc aşa şi este doar vina Habsburgilor că nu au ştiut să se folosească de opoziţia lui Ioan-Vodă faţă de candidatura franceză la tronul polon şi au susţinut cauza lui Bogdan Lăpuşneanu, persoana cea mai puţin potrivită de a fi sprijinită.

          La 19 mai 1572, ambasadorul polon, Lucas Podoski, aducea lui Maximilian o scrisoare din partea Seimului, în care i se anunţa insuccesul lui Bogdan, dar, în acelaşi timp, acesta era recomandat împăratului, dacă emisarii sultanului i-ar cere să nu-l adăpostească în posesiunile sale. Concluzia era „din cauza lipsei de credinţă a acelor oameni <moldovenii> întreaga Moldovă, care până acum a fost scut de apărare, nu numai regatului Poloniei, ci şi creştinătăţii, a intrat de-a dreptul în mâinile turcilor” [44] .

          Bogdan Lăpuşnenau avea să se bucure de cel mai mare credit pe lângă poloni, pe lângă principele Transilvaniei dar şi faţă de oamenii împăratului. În toamna anului 1572, trecea din Polonia în Transilvania şi în Ungaria, obţinând peste tot o bună primire, în ciuda demersurilor otomanilor de a fi extrădat. Nu numai polonii refuzau să-l predea, dar nici Maximilian nu dădea curs cererii iritate a lui Mehmet-paşa de a-l expulza pe fostul domn al Moldovei, adăpostit la Satu-Mare [45] . În noiembrie 1572, Hans Reuber cerea permisiunea să-i acorde sprijin militar lui Bogdan [46] , iar în 22 decembrie, ambasadorii imperiali la Constantinopol (de Wyss şi Carol Rym) erau întrebaţi de ce Maximilian îl adăposteşte în continuare pe fostul domn [47] , care primise deja firman de iertare şi era aşteptat la Constantinopol [48] .

          În tot acest timp, acţiunile politice ale lui Ioan-Vodă nu erau luate în seamă, deşi domnul Moldovei a fost unul din opozanţii hotărâţi ai alegerii lui Henric de Valois ca rege al Poloniei. Ostilitatea lui Ioan-Vodă – faţă de partida pro-franceză – pornea de la promisiunea, fără temei, făcută de Carol al IX-lea, fratele lui Henric, care, pentru a-şi atrage nobilimea polonă, susţinea că sultanul avea să cedeze Moldova şi Ţara Românească, pentru a fi înglobate Poloniei [49] . În momentul în care francezii şi-au dat seama că planul lor nu ar face decât să provoace animozitatea sultanului, au renunţat. Cu toate acestea, ei au continuat să sprijine candidatura lui Albert Laski la tronul Moldovei. În acest condiţii, domnului Ioan-Vodă nu-i rămânea decât să mizeze pe sprijinul otoman, pentru a dejuca planurile de invadare a Moldovei ţesute în Polonia.

          Manevrele lui Ioan-Vodă la Poartă porneau în noiembrie 1572, când îi denunţa pe poloni că îl adăpostesc pe Bogdan Lăpuşneanu şi se pregătesc să intre în Moldova [50] . Ştirea i-a supărat pe otomani, care cereau cu insistenţă expulzarea fostului domn [51] . În acelaşi timp, Ioan-Vodă se erija în intermediar între Poartă şi Seim, în problema alegerii viitorului rege. Toate eforturile sale vizau respingerea candidaturii lui Henric de Valois şi în acest sens prezenta, la 10 februarie 1573, scrisoarea sultanului care recomanda nobililor să îşi aleagă un rege autohton [52] . În faţa succesului propagandei franceze în Polonia, domnul Moldovei făcea o ultimă încercare: răspândea zvonul că ţarul a ocupat Vilnius şi că va fi proclamat rege al Poloniei [53] . Spera ca o asemenea ştire să-l convingă pe sultan să intervină cu armata sa pentru a „face ordine” în alegerile pentru tronul polon.


[39] Despre originea acestui fiu nelegitim al lui Ştefăniţă şi despre ascensiunea sa se ocupă pe larg Th. Holban, Ioan-Vodă Armeanul, loc. cit., extras, pp. 1-10.

[40] Ştirile ce soseau din Moldova erau mai mult decât contradictorii fiecare corespondent dădea o altă interpretare a rezultatelor confruntărilor militare dintre cei doi domni, ce aveau loc în lunile aprilie-mai 1572, menţionându-se când numele unuia, când al celuilalt ca fiind victorios (A. Veress, op. cit., pp. 310-314 , 315-316).

[41] Ibidem, pp. 316-320.

[42] Despre prevederile şi condiţiile în care a fost încheiat acest tratat vezi Il. Căzan, ,,Formule de protocol şi clauzele tratatelor de pace habsburgo-otomane (1526-1568)“, Studii si materiale de istorie medie, 1996 şi 1997.

[43] Hurmuzaki, II1, pp. 625-626.

[44] Hurmuzaki, II1, p. 625, originalul H. H.u. Staatsarchiv - Wien, “Ungarn...”, fasz. 99, f. 21, datat 19 mai nu 15 ca în Hurmuzaki.

[45] N. Iorga, Acte şi fragmente..., vol. I, p. 15.

[46] Hurmuzaki, II1, p. 644.

[47] Ibidem, p. 649.

[48] A. Veress, op. cit., pp. 322-323.

[49] Th. Holban, Henri de Valois..., p. 37.

[50] Ibidem, p. 40.

[51] Ibidem.

[52] Hurmuzaki, vol. I-II, p.274.

[53] Th. Holban, op. cit., p. 42, vezi şi N. Iorga, ,,Conséquences sur le Danube de la politique française en Orient“, loc. cit., pp. 55-57.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002