Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

În acest timp Casa de Austria nu uşura cu nimic demersurile conciliatoare ale papalităţii, făcând, în continuare, încercări în Polonia, pentru recunoaşterea, în viitor, a unor ipotetice drepturi pentru Habsburgi la tronul ţării. La 15 martie 1592 trimisul imperial Anthon Trauthon se adresa arhiducelui Maximilian cu formula de „rege ales al Poloniei” şi îl încuraja să îl convingă pe împărat să nu cedeze asupra pretenţiilor la tronul Poloniei. Mai mult, Trauthon îl chema pe Maximilian la Lublin, unde prezenţa sa i-ar fi încurajat pe nobilii poloni ataşaţi cauzei Habsburgilor şi care erau conduşi de Jan Dukierus. Pe moment considera, însă, că nu mai era nimic de făcut, pentru că în 1590 fratele împăratului, arhiducele Ernst, renunţase, printr-un act oficial, la orice pretenţie la tronul Poloniei. Trauthon considera că aceasta „nu a fost o decizie sănătoasă … deoarece acum era mai greu să se invoce vreun drept” [60] .

Demersurile lui Trauthon în Polonia nu rămâneau fără ecou, la 1 septembrie 1592 Adunarea nobiliară de la Lublin decreta următoarele:

-     contesta corectitudinea alegerii lui Sigismund al III-lea;

-     asigura de credinţa sa pe arhiducele Maximilian, pe care l-ar fi sprijinit, dacă dorea să îşi apere drepturile;

-     lăsa deschisă, pe viitor, candidatura pentru tron oricărui reprezentant al Casei de Austria [61] .

Pe acest fundal de intrigi este uşor de înţeles de ce Polonia nu se grăbea să se alieze cu Habsburgii şi nici nu dorea să le faciliteze în vreun fel prezenţa în spaţiul românesc, pe care imperialii îl socoteau, din nou, important din punct de vedere strategic.

În primul rând soarta lui Petru Şchiopul era privită cu mai mult interes, când acesta era obligat să ia calea exilului, la 19 august 1591 [62] . Domnul, însoţit de familia sa, pleca prin Galiţia, către Cracovia, Olmütz, Austerlitz şi de aici spre Wolkersdorf şi Viena [63] . Petru-Vodă nu se oprea prea mult la Viena, ci călătorea spre Tulln, unde se oprea. La Brisamberg îl întâlnea pe arhiducele Ernst, la 27 ianuarie 1592, când avea loc o audienţă oficială. Dornic să obţină sprijinul Casei de Austria, Petru înmâna daruri deosebit de scumpe, pentru arhiduce şi împărat. Între altele o sabie împodobită cu pietre scumpe, un pumnal cu rubine, dar, ceea ce a impresionat asistenţa, au fost cele 10 cămile şi cei 2 cai pur-sânge [64] , pe care domnul, deşi în exil, îi dăruia împăratului. Petru-Vodă se prezenta aşadar Habsburgilor cu toată splendoarea unui principe oriental, care, la rândul său, înţelegea să câştige bunăvoinţa imperialilor, arătându-şi consideraţia în maniera Levantului. Rudolf al II-lea îl asigura în scris pe Petru de toată prietenia sa, dar nu se grăbea să vină în ajutorul domnului.

Este important de subliniat faptul că nici după 1593, când războiul cu otomanii era o realitate, Rudolf al II-lea nu a fost preocupat intens de soarta frontului şi a graniţelor sud-estice ale Imperiului. Cei care au reprezentat interesele Casei de Austria în zonă au fost fraţii împăratului, mai ales arhiducele Mathias. Acestuia, după mai multe încercări aventuroase de a obţine un tron în Europa, i se încredinţa funcţia de comandant general al trupelor din Ungaria. Implicarea sa activă în „războiul cel lung”, pacificarea Ungariei, tratatul cu Ştefan Bocskái (1606) şi pacea de la Zsitva-Török, din acelaşi an, l-au recomandat principilor germani şi propriei familii drept conducătorul Imperiului, de aceea din această perioadă începe conflictul dintre Rudolf şi fraţii săi, împăratul simţindu-şi ameninţat tronul.

Aşa se explică şi atitudinea şovăitoare a împăratului, care la începutul anului 1592 încerca încă să obţină reînnoirea tratatului de pace cu otomanii. Dispreţuitor, sultanul îi scria regelui Franţei, Henric al IV-lea: „plângând în genunchi a sosit înaintea tronului meu ambasadorul împăratului german” dar „duşmanul tău este şi duşmanul meu. Aş dori mai degrabă să îl scot din reşedinţa sa din Boemia <decât să închei pacea>” [65] .

În ciuda apatiei împăratului s-a arătat deja că fraţii săi se lansau în forţă în apărarea graniţelor Imperiului şi în restaurarea demnităţii imperiale a Casei de Austria. Pentru aceasta Habsburgii aveau nevoie imperioasă de alianţa Moldovei, Ţării Româneşti şi, mai ales, a Transilvaniei.

Profitând de aspiraţiile de mărire ale principelui transilvan Sigismund Báthory, ce se visa rege al Daciei reunificate [66] , Habsburgii aveau să perfecteze o alianţă matrimonială cu principele Báthory, care se recunoştea vasal al împăratului (1595) [67] .

După 1592-1593 pretenţiile lui Báthory sunt acceptate de Casa de Austria, care credea că ar putea controla întreg spaţiul românesc prin intermediul Transilvaniei. Domnul Moldovei (Aaron-Vodă) şi cel al Ţării Româneşti (Mihai-Viteazul), ei înşişi interesaţi de alianţa cu Imperiul german, aveau să fie încurajaţi şi cultivaţi pentru a se alătura Ligii antiotomane, în condiţiile în care Polonia după 1594, refuza oficial să se implice în războiul habsburgo-otoman. În 1596 episcopul Barrowski avea să declare că polonezii „nu se mai tem de duşmănia deschisă a turcilor, ci de prietenia falsă a Habsburgilor” [68] .

Putem conchide că în intervalul 1574-1592 conflictul habsburgo-polon a avut implicaţii adânci în situaţia politică a Europei central-răsăritene şi de sud-est. Atât Polonia cât şi Casa de Austria au avut propriile planuri privind controlul Dunării de Jos, iar lupta s-a dus în jurul tronului Poloniei, în felul acesta spaţiul românesc ieşind temporar din atenţia celor două rivale. Importanţa strategică a ţărilor române a revenit în prim-plan după 1593.[60] Haus – Hof und Staatsarchiv-Wien, Handschriften, W 83, f. 690-694 v.

[61] Ibidem, f. 716-719.

[62] Hurmuzaki, vol. XI, pp. 278-282.

[63] Ibidem, pp. 233-235.

[64] Ibidem, pp. 252-253.

[65] Cf. G. von Schearzenfeld, op.cit., p. 128.

[66] Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, Bucureşti, 1981, p. 293.

[67] Vertrag und Bündnuss zwischen der Könischen kay. May. Rudolpho II. und dem Fürsten in Siebenbürgen, so sich mit einander auff gewisse Condition und Artickel vergleichen Wieder der Erbfeinde Christliches Namens und Geblüts/den Turckischen Sultan/ …, Ursel, 1595.

[68] J. Mačurek, op.cit., p. 149.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002