Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În acest context politic şi militar apare cu atât mai utopic planul minuţios elaborat de diplomatul polon, Ioan Lasky, care înainta, în 1508, curiei papale un nou proiect de cruciadă de o mare amploare, dar care, din nefericire, venea în momentul în care iniţiatorii planului din 1506 îşi pierduseră practic interesul pentru lupta antiotomană.

          În proiectul de cruciadă elaborat de Ioan Laski, ceea ce frapează de la început este analiza bine documentată asupra situaţiei interne a Imperiului otoman. Conflictele dintre diferitele populaţii din Imperiu şi dintre diferitele categorii sociale, lipsa de coeziune şi dorinţa de libertate a creştinilor înglobaţi în marele stat otoman erau un factor perturbator intern, pe care Laski conta [15] . O răscoală din interior dublată de un atac de mari proporţii, pe mare şi pe uscat, ar fi dat lovitura de graţie lui Baiazid al
II-lea. Diplomatul polon insista asupra dezordinilor din Imperiul otoman, care generaseră haos şi superstiţia că în timpul domniei celui de-al şaptelea sultan din casa Osman, adică tocmai Baiazid al II-lea, o mare nenorocire avea să se abată asupra imperiului [16] . Evident, conchidea el, un atac în forţă din partea marilor principi creştini ar întări spaima din sufletul musulmanilor şi ar face mai uşor de realizat planul de cruciadă.

          Efectivele ce urmau să atace Constantinopolul pe mare, dinspre Mediterană, prin Strâmtori, erau impresionante. Corăbii de mari dimensiuni, cu capacitate mare de transport şi rezistente la furtună, aveau să pornească din Neapole, Veneţia şi insula Rodos [17] . Se miza pe elementul surpriză, accentuându-se necesitatea ca armata cruciată să apară pe neaşteptate în faţa Constantinopolului, toată acţiunea fiind ţinută în secret până în ultimul moment. În acelaşi secret, emisari catolici urmau să răscoale provinciile creştine, aprovizionându-le cu arme.

          Un alt corp de oaste, ce avea să urmeze pe uscat drumul cel mai scurt spre Constantinopol (Belgrad-Niş-Sofia), trebuia să atace, prin surprindere, capitala Imperiului otoman.

          Participanţii pe care se miza erau: regii Franţei şi Angliei, urmaţi de importante efective de cavalerie şi arcaşi scoţieni, cavaleri şi infanterişti unguri, boemi, germani, italieni şi spanioli. Pe împăratul Maximilian I nu se putea conta - spunea Laski - fiind lipsit de armată proprie şi depinzând de bunăvoinţa principilor. Se înţelege că frontul din Italia, unde Franţa, Spania, Veneţia, papalitatea şi împăratul erau deja angajaţi, trebuia mutat în Balcani, francezii urmând a face pasul decisiv pentru pacificarea Italiei, prin părăsirea Milanului [18] .

          Planul de luptă din 1508 era grandios, riguros organizat, el prevăzând în amănunţime obligaţiile fiecărei ţări participante, modalităţile de aprovizionare şi de menţinerea disciplinei, pentru a nu aduce nici un prejudiciu populaţiei creştine din teritoriile ce urmau a fi străbătute de armata terestră.

          Pentru a păstra secrete operaţiunile, era nevoie de români. Prezenţa trupelor creştine în Ungaria avea să fie motivată de conflictele permanente dintre Ungaria şi Ţara Românească, pentru că, spunea diplomatul polon, „între cele două ţări nu lipseşte niciodată ocazia de război“. În realitate, s-a arătat deja, ambii domni români fuseseră cooptaţi între forţele creştine şi, izbucnirea unui conflict la Dunăre, concomitent cu frontul din Balcani, ar fi uşurat mult sarcina cruciaţilor, otomanii fiind siliţi să îşi disperseze armata. Cu toate acestea, planul s-a dovedit a fi utopic. Imposibilitatea realizării era dată de accentul pus pe pregătirile secrete, greu de tăinuit având în vedere deplasarea unei mari părţi din efectivele armate ale Europei Occidentale, pe mare şi pe uscat, cât şi de amploarea expediţiei, ce înscria trasee multiple, greu de înfăptuit. Factorul de bază, pacificarea Italiei, era, de asemenea, lipsită de orice perspectivă de realizare. Maximilian, care obţinea la 6 februarie 1508 titlul de „împărat roman ales“, recunoscut de papă [19] , se angaja într-o nouă aventură, aceea de a îngloba, de această dată, Veneţia în posesiunile imperiale [20] . În acest scop, împăratul a căutat să se slujească de Liga de la Cambrai, care, la 10 decembrie 1508, reunea noi aliaţi, dintre care unii se aflaseră, până atunci, în tabere rivale. Din Ligă făceau parte împăratul, papa, Spania şi Franţa. În timp ce primul îşi rezerva dreptul asupra ,,cetăţii din lagune“, ceilalţi aliaţi îşi propuneau să împartă între ei posesiunile Senioriei. Nici o speranţă nu mai rămânea, aşadar, pentru punerea în practică a vreunui proiect de luptă antiotomană.

          Singurele state angrenate cu consecvenţă într-o activitate diplomatică, ce viza posibilitatea lansării luptei împotriva turcilor, între 1506-1509, au rămas: Ungaria, Ţara Românească şi Moldova, ultima însă, hărţuită de permanentul conflict cu Polonia, ce nu s-a aplanat până în 1510 [21] .

          În 1507, prima solie din partea principilor creştini, îndreptată spre şahul Persiei Ismail, pornea din Ungaria. Scrisoarea papei Iulius al II-lea, din 16 iunie 1508, informează indirect despre această ambasadă, ce îşi propunea, aparent, să îl aducă pe şah ,,la lumina credinţei adevărate“. Papa, însă, mărturisea, spre sfârşitul scrisorii, scopul real al ambasadei şi anume o eventuală alianţă cu Ismail. De aceea îi cerea lui Vladislav, ca unuia ce trimisese deja în Persia ,,oamenii săi de încredere“, să îl informeze despre “viaţa, obiceiurile, puterea militară şi intenţiile susnumitului Sofi” [22] . Un amănunt demn de remarcat: această solie, trimisă în 1507, de Vladislav al II-lea în Persia, se pare că a fost însoţită şi de mesagerii lui Radu cel Mare şi ai lui Bogdan al III-lea. Este încă un argument pentru a se releva faptul că doar cele trei state luaseră în serios planul de cruciadă din 1506-1508. Tocmai din această cauză, Vladislav al II-lea manifesta un interes deosebit pentru eventualele stări de conflict ce s-ar fi putut ivi între Ţara Românească şi Moldova între aceasta din urmă şi Polonia.

          În anul 1507, teama că, datorită conflictului pentru Pocuţia, Bogdan al III-lea ar putea prefera o înţelegere cu turcii, îl făcea pe Vladislav al
II-lea să accepte propunerea lui Sigismund al Poloniei de a-l înlătura pe domnul Moldovei, dacă acesta, în cazul unui atac otoman, ar trece de partea turcilor. Scrisoarea din 18 iulie îl considera pe Radu cel Mare un aliat sigur, dispus să informeze în permanenţă despre mişcările turcilor, în timp ce Bogdan al III-lea era suspectat de lipsă de loialitate [23] .

          Aşa se explică noua misiune a “cneazului Dumitru din Sălişte” la 14 octombrie 1507, misiune căreia i se acorda o importanţă deosebită, deoarece era plătit mai mult decât de obicei. Scopul era, deci, de a informa despre conflictul dintre cei doi domni (“ad explorandas dissensiones ambarum wayvodarum Moldaviensis et Transalpinensis”) [24] . Informaţia lui Dumitru este importantă pentru că aflăm că Radu cel Mare susţinea cu armată pe pretendentul Roman, împotriva lui Bogdan. Cum atitudinea domnului Moldovei nu a devenit favorabilă turcilor şi, deci, periculoasă pentru vecini, interesul pentru a-l schimba din domnie a scăzut.

          La 6 iunie şi 30 iulie 1507, două călătorii în Ţara Românească ale lui Dumitru aduseseră deja informaţii despre turci; la 24 noiembrie solia se repeta, ,,cneazul“ fiind însoţit şi de un oarecare Laţcu “ad partes Transalpinas ad explorandes novitates [25] . Toate tratativele anului 1507 au sfârşit la data de 3 decembrie, cu încheierea unui tratat de alianţă defensivă cu Ungaria, împotriva “necredincioşilor”. Acelaşi Dumitru negociase, poate, şi alianţa perpetuă cu Sibiul şi cu cele şapte districte săseşti, prin care se prevedea colaborarea în cazul unui război cu turcii [26] .

          Acţiunile multiple prin care în anul 1507 Radu se arătase un opozant făţiş al Imperiului otoman l-au determinat pe sultan să îl cheme la Poartă [27] . Boala domnului a fost un pretext binevenit pentru a evita explicaţiile, greu de dat, pe care Baiazid al II-lea le pretindea.

          În luna mai 1508, domnul Ţării Româneşti murea pe neaşteptate, iar turcii, convinşi că au nevoie de domni de încredere în ţările române, îl impuneau pe Mihnea cel Rău, care îşi începea domnia cu un lung şir de pedepse, meritate sau nu, date marilor boieri, pedepse care i-au atras şi porecla. Mai mult, se răspândea zvonul că ar urmări chiar să “turcească” ţara. Asemenea informaţii nu făceau decât să-l îngrijoreze pe Vladislav al II-lea şi pe transilvăneni. De aceea, nu se grăbeau să arate bunăvoinţă noului domn.


[15] Proiectul de cruciadă al lui Ioan Laski redat de N. Iorga, în Notes et extraits pour servir ŕ l’histoire des croisades au XVI sičcle, 6e série, Bucureşti, 1916, p. 45-46.

[16] Ibidem, p. 54.

[17] Ibidem, p. 47, 49.

[18] Ileana Căzan, ,,Rivalităţi politice şi lupta pentru supremaţie la linia Dunării (1506-1526)“, în Studii şi materiale de istorie medie, vol. XIII, 1995, p. 177.

[19] Ibidem, p. 178.

[20] Deutsche Könige und Kaiser des Mittel-Alters, Leipzig, Jana, Berlin, 1989, p. 384.

[21] Şt. Gorovei, op. cit., p. 654.

[22] L. Tardy, Hungarian diplomacy in the East, Széged, 1978, pp. 125-129.

[23] Materialy do dzionov diplomacji Polskiej z leat 1486-1516 (Kodeks Zagrzebski) ed. de Joseph Garbacik, Wroclaw, Warszawa, 1966, pp. 151-153.

[24] I. Lupaş, op. cit., p. 3.

[25] Ibidem, p. 3-4.

[26] Hurmuzaki, vol. XV/1, pp. 177 şi 553.

[27] A. Veress, Acta et epistolae relationum Transilvaniae, Hungariae que cum Moldaviae, et Valachia, Budapest, 1914, pp. 96-97.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002