Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Toate acestea l-au obligat pe Mihnea să îşi clarifice poziţia. În scrisoarea din 5 iunie 1508, trimisă sibienilor, insista pe faptul că el era devotat regelui Ungariei şi cauzei creştine, iar “din partea turcilor să nu aveţi nici o grijă pentru credinţa noastră creştină [28] .

          În acelaşi an, scrisoarea către braşoveni conţinea o adevărată plângere împotriva neîncrederii cu care era privit, deoarece “m-am silit să nu fac nici un rău domniei voastre sau ţării domniei voastre, am dorit domnia mea să trăim în bună pace şi prietenie” [29] . Într-adevăr, afirmaţiile de ataşament faţă de cauza creştină nu erau doar declaraţii de conjunctură. În 1509, Mihnea cel Rău recunoştea suzeranitatea Ungariei [30] , act ce avea ca rezultat, în scurt timp, intervenţia otomană, care îl schimba din domnie. Nimeni însă nu a înregistrat această schimbare ca pe un fapt nedorit, deşi imixtiunea trupelor otomane, pe timp de pace, într-un teritoriu ce nu le aparţinea, ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru Ungaria ca şi pentru boierii munteni. Aceştia au răsuflat uşuraţi la alungarea lui Mihnea cel Rău, pentru că l-au considerat un domn hain cu boierii şi pus pe îmbogăţire.

          Anul 1509 readucea centrul Europei şi, mai ales Ungaria, în atenţia lui Maximilian I, pe care complexa situaţie din Italia îl făcuse să se mulţumească, până la acea dată, doar cu politica alianţelor matrimoniale.

          La 10 decembrie, constituirea Ligii de la Cambrai îi aducea împăratului posibilitatea de a implica direct Ungaria în “războaiele italiene”. Aversiunea regatului maghiar faţă de Veneţia data de mai bine de un secol şi doar pericolul otoman apropiase cele două rivale permanente la stăpânirea litoralului dalmat. Proiectul lui Ludovic al
XII-lea şi al lui Maximilian de a împărţi posesiunile veneţiene urma să atragă şi participarea Ungariei, care şi-ar fi recuperat astfel posesiunile dalmate. Ameninţarea politică şi militară ce o reprezenta Liga făcea ca şi Veneţia să încerce anihilarea forţei aliaţilor, atrăgând de partea sa Ungaria, de la care aştepta un ajutor mai mult moral decât militar.

          Solii ambelor tabere soseau, la începutul anului 1509, încercând să convingă şi chiar să corupă o parte a marii nobilimi, care să le susţină cauza. Se contura cu destulă forţă partida politică prohabsburgică şi cea aşa zis “naţională” (care în cazul de faţă sprijinea Veneţia), partide ce aveau să se înfrunte până în 1541, contribuind din plin la destrămarea regatului. Ambele facţiuni au încercat să îl atragă de partea lor pe veşnic mohorâtul Vladislav al II-lea, neobţinând până în 1511, anul în care Liga practic se dezmembra, nici o decizie fermă din partea regelui.

          Interesele Veneţiei erau apărate cu cea mai mare ardoare de primatul Ungariei, Tamás Bákocz, care primise pălăria de cardinal şi titlul de patriarh al Constantinopolului prin sprijinul Senioriei, ce nu se sfia să îi trezească speranţa că l-ar putea ajuta să ocupe chiar Sfântul Scaun [31] . Interesele de moment ale regatului făceau şi ele ca bunăvoinţa Veneţiei să fie în continuare cultivată. Din anul 1500, Ungaria primea anual un stipendiu de 100 000 de ducaţi, pentru întreţinerea armatei [32] , sumă pe care cancelarul regelui, Filip More, se ducea să o ceară la Veneţia şi în 1508.

          La 23 martie 1509 papa dădea bula de excomunicare împotriva Veneţiei, care, indignată, cerea prin cardinalul Tamás Bákocz, judecata conciliului. Pe câmpul de luptă înfrângerea de la Agnadello demonstra “Republicii Lagunelor” că nu va putea câştiga războiul prin forţa armelor, ci doar prin diplomaţie [33] . În luna iulie 1509 învingătorii de la Agnadello trimiteau emisari în Ungaria, pentru a-l hotărî pe Vladislav să pornească imediat atacul, în scopul de a recuceri teritoriile dalmate. Conducătorul partidei nobiliare, adversară a intereselor Veneţiei şi prohabsburgică, era palatinul Emeric Pérényi [34] . Sub presiunea nobilimii şi a ambasadorilor imperiali şi veneţieni, până la sfârşitul anului 1509, Vladislav nu ia nici o decizie, preferând o politică duplicitară, care să îi servească, indiferent de cursul evenimentelor din Italia. Tratativele cu Veneţia urmăreau obţinerea unor schimburi teritoriale, iar cele duse cu Liga aveau ca scop obţinerea Dalmaţiei, dacă Veneţia ar fi fost învinsă. Situaţia era atât de critică pentru Seniorie, încât aceasta se întreba dacă nu ar fi cazul să facă regelui Vladislav cadou Dalmaţia, pentru a-l separa definitiv de tabăra adversă. Politica de şantaj  dusă de regele Ungariei, aflat şi el sub focul concentrat al facţiunilor pro şi contra-veneţiene, a urmărit practic obţinerea Dalmaţiei, fără implicare militară, păstrând chiar relaţii de bună vecinătate cu Veneţia.

          Iulius al II-lea, pentru a aplana conflictul, devenea din anul 1510 apărătorul Veneţiei şi căuta să mobilizeze forţele creştine într-un nou plan de luptă antiotomană, cu scopul de a le îndepărta din Italia. Vladislav al II-lea subscria primul la demersurile papalităţii, dornic de a scăpa de presiunile tot mai puţin comode făcute de ambasadorii lui Maximilian şi ai Franţei. La 23 iunie, Louis Helie, solul francez, ţinea cu ocazia audienţei oficiale, un discurs în care învinuia Veneţia de toate nenorocirile ce se abătuseră asupra creştinătăţii, de la cucerirea Constantinopolului şi până în momentul respectiv. Tonul violent, lipsit de protocol, prin care sfârşea numind pe veneţieni “bestii” şi “adunătură” şi prin care afirma cu tărie că “două nenorociri ameninţă creştinătatea: Poarta şi Veneţia, ambele trebuiau nimicite” [35] , l-a făcut pe palatinul curţii regale să intervină cu multă vehemenţă, cerând ca ambasadorul francez să nu uite unde se află. Chiar partenerii lui Helie, ambasadorii imperiali, au încercat să-l tempereze, fără rezultat, însă, pentru că furibundul sol a început să strige, spre uimirea şi indignarea adunării, “lăsaţi-mă să vorbesc, ştiu foarte bine ce trebuie să spun” [36] .

          Evident că o asemenea ieşire nu a fost de natură să îl convingă pe Vladislav de necesitatea unei alianţe rapide cu Liga de la Cambrai. Tamás Bákocz afirma chiar ambasadorului veneţian că “nu i-a mai rămas nimic de făcut”, datorită ieşirii necontrolate a lui Louis Helie, “care şi-a compromis singur cauza” [37] .

          Tatonările veneţienilor, prin Pasqualigo, aveau să continue. Nici partida pro-habsburgică nu s-a lăsat impresionată de nemulţumirea regelui faţă de desfăşurarea audienţei din 10 iunie. Tratativele aveau să se reia de către Vladislav al II-lea cu ambele tabere la 24 iunie, când acelaşi Louis Helie continua cu invectivele la adresa veneţienilor (numiţi de această dată “tirani, comedianţi, vulpi, trădători, vânzători de mărunţişuri, dornici de câştig”). Ca răspuns, ambasadorul veneţian, prezent la întrevedere, rostea cu mult calm, un discurs impresionant, prin care arăta că, niciodată, interesele Franţei nu pot fi aceleaşi cu cele ale Ungariei, în timp ce Veneţia şi Coroana Sfântului Stefan aveau de înfruntat, de decenii, un duşman periculos, în această alianţă “Republica lagunelor” rămânând un partener loial şi de nădejede.

          Raportul din 2 iulie 1510, trimis la Veneţia de Pasqualigo, transmitea ştirea îngrijorătoare, că, în ciuda tuturor insistenţelor sale, problema Dalmaţiei revine cu obstinaţie în tratativele cu Ungaria. Regele a fost convins de către nobili să numească o comisie, formată din duşmanii Veneţiei, care să cerceteze buna credinţă a Senioriei, în problema retrocedării litoralului dalmat.

          La 5 iulie, însă, în ciuda avertismentelor legatului papal, ce apăra de această dată, cauza Veneţiei, partida pro-habsburgică îşi impunea punctul de vedere, în Dietă hotărându-se alianţa Ungariei cu Maximilian şi Ludovic al XII-lea. Pe fundalul acestei noi angajări militare la care urma să fie supusă Ungaria, ce ar  fi trebuit să furnizeze bani şi soldaţi pentru recuperarea Dalmaţiei, la 7 iulie 1510 nunţiul papal, episcopul de Modrussa, celebra o ceremonie plină de fast, prin care Vladislav era numit “căpitan general” al armatei cruciate, la care, alături de Ungaria, urmau să participe împăratul, regele Poloniei şi al Franţei, Moldova şi Ţara Românească, unde deja fuseseră trimişi soli din partea papei [38] .

          Din nou situaţia politică existentă împiedica să se contureze o mare alianţă europeană antiotomană, singurele efectiv obligate să se înscrie în lupta cu turcii rămânând Ungaria, Veneţia şi ţările române. Ţara Românească şi, mai ales, Moldova, supusă în permanenţă presiunii tătarilor, cereau ajutor insistent Ungariei, în vara anului 1510 [39] . Preocuparea regatului vecin de a contribui la capacitatea de rezistenţă a celor două principate era evidentă în instrucţiunile trimise de Vladislav al II-lea vicevoievodului Transilvaniei, sibienilor şi braşovenilor, la 28 septembrie, 11 octombrie, 9 noiembrie, 7 şi 8 decembrie 1510, pentru a susţine cererile de ajutor bănesc ale lui Bogdan şi ale lui Vlad-Vodă cel Tânăr [40] .

[28] Hurmuzaki, vol. XV/1, pp. 183-184.

[29] I. Bogdan, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria, Bucureşti, 1902, p. 139.

[30] Hurmuzaki, vol. XV/1, pp. 186-188.

[31] V. Fráknoi, Ungaria und die Liga von Cambray, Budapest, 1883, p. 6.

[32] Al. Réumont, Un’ambasciata venetiana in Ungheria. 1500-1503, Firenze, 1879, p. 11.

[33] G. Rászo, Buda, Vienna, Venezia i problemi militari e politici fra Europa e i Turchi (1521-1532) în Rapporti veneto-ungheresi all’epoca del Rinascimento, Budapest, 1975, p. 273.

[34] V. Fráknoi, op. cit., p. 11.

[35] Ibidem, pp. 38-39.

[36] Le Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l’Autriche, vol. I, Paris, 1845, pp. 96-97.

[37] V. Fráknoi, op. cit., pp. 40-41.

[38] Ibidem, pp. 53-54.

[39] Hurmuzaki, vol. XV/1, p. 202.

[40] Ibidem, pp. 203-209.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002