Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Planul amplu a eşuat şi de această dată. După ce, la 1 august 1518, Maximilian primise din nou de la Leon al X-lea însemnele de cruciat, nemulţumirea principilor germani părea a avea să împiedice strângerea impozitelor sau mobilizarea armatei [85] . Bolnav şi dezamăgit, la 10 decembrie 1518, împăratul pornea spre Innsbruck. Avea să sfârşească din viaţă la 31 decembrie 1518. Moartea sa lăsa deschisă lupta pentru tronul imperial şi, implicit pentru rolul de hegemon al Europei, ceea ce avea să abată atenţia puterilor europene de la lupta cu turcii.

          Ţările române, direct interesate de evoluţia raporturilor între puterile europene şi Poartă, rămâneau cu consecvenţă alături de principii creştini, hotărâte să urmeze politica acestora, indiferent dacă ar fi fost vorba de un conflict armat sau de semnarea păcii. Solia comună trimisă la Roma (la 24 iunie 1519), de Ştefăniţă şi Neagoe Basarab, reprezentaţi de Anton Paicalas [86] , avea drept scop aderarea la cruciadă în condiţii egale cu ceilalţi principi creştini. Leon al X-lea se angaja: “să vă includem la fel ca pe aliaţii noştri în toate tratatele şi înţelegerile, dacă vreodată s-ar întîmpla să se facă prin noi cu numitul turc tiran şi să fiţi părtaşi la toate teritoriile pe care victoriile ulterioare le-ar recupera din mâinile turcilor” [87] .

          Moartea împăratului, lipsa de entuziasm a suveranilor europeni pentru lupta cu turcii, precum şi consolidarea Imperiului otoman, devenit o mare putere mediteraneană, au făcut ca proiectul de cruciadă să fie abandonat. După anexarea Siriei, Ciliciei şi Egiptului, Selim I intrase şi în stăpânirea “oraşelor sfinte”, Mecca şi Medina, proclamându-se calif. Se întărea astfel caracterul universal al stăpânirii otomane [88] , prin reîntoarcerea la tradiţia arabă a unificării puterii temporale cu autoritatea religioasă. Tocmai de aceea, forţele europene ce s-ar fi putut angrena în luptă erau insuficiente, aşa că ambasadorul Sfântului Scaun, Hieronim Matievici, era trimis la sultan pentru a trata încheierea unui armistiţiu general pe 3 ani. Alături de papă, regele Poloniei, Ungariei, Spaniei, al Neapolelui şi de ducele Burgundiei, la egalitate, erau înscrise şi ţările române [89] , a căror poziţie în politica internaţională era astfel recunoscută şi consfinţită.

          Informaţii despre acest armistiţiu care interesa în primul rând ţările de la linia Dunării şi Veneţia apar şi în raportul făcut la 18 iulie 1519, de către ambasadorul Aluise Bon, în faţa “Consiliului celor Zece”. Interesant este faptul că poziţia de independenţă relativă a ţărilor române, în raport cu Imperiul otoman, este relevată de includerea constantă a celor două principate în sfera de influenţă politică a Ungariei, specificându-se şi obligaţiile faţă de turci şi dificultăţile tot mai mari de a se apăra de imixtiunile acestora [90] .

          Situaţia în Imperiul german, devenită explozivă din cauza vacanţei tronului imperial şi a progreselor înregistrate de reformă, conflictul militar din Italia şi ambiţia regelui “preacreştin”, Francisc I, de a demonstra papei şi principilor electori că este persoana cea mai potrivită pentru a prelua, ca împărat, conducerea creştinătăţii, au trecut lupta antiotomană pe planul al II-lea.

          În cele din urmă, la 23 octombrie 1520, la Aachen, era încoronat ca “rege al germanilor” Carol I al Spaniei, nepotul lui Maximilian. Politica consecventă dusă de Habsburgi pentru a-şi asigura ereditatea la tronul imperial dăduse roade. La aceeaşi ceremonie, i se conferea celui ce avea să fie cunoscut în istorie drept Carol Quintul şi titlul de “împărat roman ales” [91] titlu care, încă din vremea lui Maximilian, transformase investitura papei într-un act formal. Aşadar, încoronarea de la Roma putea să mai aştepte.

          Planurile ambiţioase ale noului “împărat roman ales” l-au făcut să vadă problemele Imperiului şi ale Casei de Austria în ansamblul unor interese politice generale, axate pe interesele Spaniei şi pe lupta pentru supremaţie în Mediterană. De aceea, în Dieta de la Worms, din 18 aprilie 1521, Carol îl numea pe fratele său Ferdinand locţiitor imperial în Germania şi Austria [92] .

          Noile probleme de politică externă, generate de vastitatea teritoriilor şi de complexitatea intereselor, au făcut imposibilă concentrarea de forţe a Habsburgilor doar spre lupta antiotomană şi aspectele central-europene. Prin Ferdinand şi Carol al V-lea, monarhia habsburgică se scinda, având de făcut faţă unor tendinţe contrare, ce au dus la naşterea unui sistem diplomatic dublu, spre est, dirijat şi controlat de la Viena, iar spre vest dominat de burgunzi şi dirijat de la Madrid [93] .

          În 1520, se producea o schimbare şi la tronul Imperiului otoman. Timp de aproape o jumătate de veac, un alt mare sultan, Süleyman, avea să aducă în centrul politicii internaţionale pretenţiile de supremaţie universală ale padişahului musulman. Victoriile predecesorului său îi aduseseră atât baza ideologică necesară, cât şi o relativă pacificare a Orientului. De aceea, Süleyman a avut răgazul de a se întoarce împotriva Europei. În acest scop, nu a ezitat să se proclame succesorul ,,cezarilor romani“, folosindu-se de argumentaţia politică a rivalului său, Carol Quintul [94] . Poarta Europei Centrale şi punctul său vulnerabil avea să fie regatul maghiar, a cărui cheie de intrare era cetatea Belgrad.

          Pretextul campaniei otomane din 1521 era furnizat de arestarea, cu un an în urmă, în 1520, a solului turc trimis la Buda [95] . Atacul fulger declanşat de Süleyman se sfârşea prin cucerirea Belgradului (în 1521) şi căderea primei linii de fortificaţii. Ineficienţa sistemului de apărare a regatului, lipsit de armată permanentă şi de trupe disciplinate şi bine antrenate, a fost accentuată de şovăiala banderiilor nobiliare. Cele două armate, conduse de Ştefan Báthory şi Ioan Zápolya, au urmărit pasiv, din taberele de la Petrovaradin şi Lipova, distrugerea fortificaţiilor Belgradului. Un contemporan al evenimentelor, călugăr franciscan din Löcse, nota ,,din cauza inconştienţei arătate de seniorii (baronii) noştri şi de rege faţă de nevoia de ajutor a celor asediaţi de turci s-a ajuns la ocuparea fortăreţei Belgrad şi Sabács“ [96] .

          Cucerirea Rhodosului, în 1522, deschidea sultanului o altă importantă cale de acces spre vestul Europei, Mediterana. Ameninţarea asupra Ungariei era dublată de pericolul din sud, ceea ce ducea, inevitabil, la dispersarea şi scindarea forţelor creştine. Printr-o campanie abilă. Ungaria era izolată, din punct de vedere diplomatic. Süleyman avea să încheie pace cu aliaţii fireşti ai regatului maghiar, Polonia şi Veneţia [97] . Ambele, simţindu-se ameninţate, preferau să îşi apere poziţia politică de moment.

          Înaintarea lui Süleyman părea inexorabilă şi, tocmai de aceea, noul papă Adrian al VI-lea, a încercat, fără sorţi de izbândă, să revină la planurile de cruciadă. Momentul ales era anul 1523, când de fapt, iniţiativa luptei antiotomane venea din Orient.

          Şahul Ismail al Persiei trimitea, în 1523, la Ludovic al II-lea pe călugărul maronit libanez Petrus Cavallarius (fratele Petru) cu o scrisoare, prin care îl informa de amplele pregătiri de război ale sultanului, ce urmărea ocuparea Ungariei [98] . Ismail cerea iniţierea unei coaliţii bicontinentale, motivând aceasta prin dorinţa sa de a-l ajuta pe regele Ungariei („dimpotrivă pe tine vreau să te ajut mereu şi vreau să împart soarta ta, fie în pace, fie în război. Sunt gata să te ajut împotriva Regelui Turcilor ca şi împotriva oricărui duşman, dacă în luna aprilie vei începe război împotriva duşmanului, dinspre partea ta îndepărtată, după cum o vom face noi din partea noastră. Mai mult, am aflat că un oraş bogat, din ţara ta, a fost de asemenea asediat şi capturat, ceea ce este dureros şi greu de îndurat“) [99] .

          Aceeaşi misiune îndeplinea Petru Libanezul, în decursul anului 1524, la Roma, apoi în faţa Dietei de la Nürnberg şi, ulterior, în faţa împăratului aflat la Burgos [100] . Carol al V-lea, în ciuda entuziasmului papei, nu s-a angajat cu nimic concret, considerând scrisoarea drept o înşelăciune bine ticluită. Rezerva sa a fost, însă, fatală atât forţelor din Orient (în 1525 şahul Ismail murea) cât, mai ales, Ungariei.


 

[85] Deutsche Kőnige..., p. 387.

[86] G. Lăzărescu, N. Stoicescu, Ţările române şi Italia până la 1600, Bucureşti, 1972, p. 49.

[87] Hurmuzaki, vol. II/3, pp. 215-216.

[88] T. Gemil, op. cit., p. 164; M. Maxim, ,,Cristalizarea instituţiei sultanale în Imperiul otoman, în sec. XIV-XVI“, în Studii şi articole de istorie, 1988, pp. 180-185.

[89] G. Lăzărescu, N. Stoicescu, op. cit., p. 97.

[90] I. Balogh, op. cit., p. XXXV. “E azio si sapia, e do vaivodi di la, una Transalpino, et l’altro Moldavio; questo Transalpino, essendo morto il padre, el popolo elexe el fiol natural, e fa dal Re confirmato. Si chiama baron de Hongaria, temen e subdito etiam dil Signor turcho et ha questi capitoli che a qual exercita primo, vien in campagna, o turchesco o hongaro lui si aderrisi. Mando ogni mese noi oratori a Buda per varis cose li achadeno e cusi fa il Moldavio”.

[91] P. Lahnstein, Auf den Spuren von Karl V, München, 1979, p. 91.

[92] Ibidem, p. 104.

[93] H. Lutz, Die europäische Politik des Hauses Österreich im zeitalter Karl V und Ferdinands I, în Diplomatie und Aussenpolitik..., Wien, 1977, p. 46.

[94] M. Guboglu, ,,Inscripţia lui Soliman Magnificul de la Bender“, Studii, nr. 2-3/1956, pp. 110-119.

[95] A. Kubinyi, The road to defeat, Hungarian politics and defense in Jagellonian Period, în War and society in Eastern Central Europe, vol. III, Brooklyn, 1982, p. 171.

[96] G. Székely, op. cit., p. 36.

[97] G. Szekfü, Le quatričme centenaire de la bataille de Mohács, Paris, 1926, pp. 2-3.

[98] L Tardy, ,,Ungarns antiosmanische Bündnisse mit Staaten des Nähen Ostens und deren Vorgeschichte“  în Anatolica, nr. IV/1971-1972.

[99] Idem, Beyond the Ottoman Empire..., p. 130-131. Scrisoarea a fost tradusă de autor în limba engleză.

[100] Ibidem, pp. 134-135.

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002