Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În ciuda misiunii secrete a călugărului maronit, ambasadorul veneţian aflat la Buda, în 1523, afla despre conţinutul soliei sale şi judeca cu proprii săi ochi situaţia din Ungaria. Raportul trimis la Veneţia de secretarul ambasadorului Lorenzo Orio, pe nume Francesco Massaro, informa că, de teama şahului Persiei (,,signor Saphis“), turcii vor să îşi asigure un nou armistiţiu cu Ungaria şi Veneţia. Ungurii din „avariţie“ nu vor să încheie încă pace cu turcii înainte de a primi de la Seniorie ajutorul annual de 80.000 de ducaţi [101] . Mai mult, veneţianul îl acuza pe trimisul Ungariei, Filip More, că aducea în faţa „Consiliului celor zece“ ştiri false, prin care pretindea că regele, cu o armată numeroasă, este gata de luptă, când el a putut vedea, la 8 august, că, după o lună de la mobilizarea generală, abia se adunaseră 4.000 de persoane. De aceea, cerea suspendarea ajutorului financiar. Concluzia sa era tristă, dar adevărată! Ungaria, altădată o mare putere, deşi bogată şi bine populată, din cauza proastei guvernări şi a incapacităţii de a se apăra, datorită neînţelegerilor interne, nu putea să facă faţă unui atac otoman [102] .

          Conştient de dezastrul militar şi politic ce ameninţa Ungaria, papa Adrian al VI-lea trimitea, în vara anului 1523, pe cardinalul Thomas Vio ca legat apostolic în regatul maghiar, pentru a pune la punct planul coaliţiei antiotomane. Antonio Burgio, descendent al unei glorioase familii franceze, stabilită în secolul XI în Sicilia, dornic de a face carieră diplomatică, îşi punea în slujba papalităţii calităţile sale de excepţie, însoţindu-l pe cardinalul Vio în această misiune [103] . Cum în septembrie 1523 Adrian al VI-lea murea, planurile de luptă împotriva turcilor erau, din nou, amânate.

          Succesorul lui Adrian al VI-lea, Clement al VII-lea (Giulio Medici) îl retrimitea pe Burgio, la sfârşitul lui februarie 1524, la Buda, pentru a-l convinge pe Ludovic al II-lea, să nu încheie pacea cu turcii, pe care aceştia o doreau încă din 1523.

          Planul lui Clement al VII-lea de a reface forţa de apărare şi de ofensivă a regatului maghiar se baza pe câteva coordonate: restabilirea ordinii interne şi a autorităţii regale, garanţie a întăririi capacităţii militare; alianţa cu Polonia, ce urma să fie un punct cheie al menţinerii echilibrului european şi, pentru ca acest plan să poată deveni realitate, Burgio trebuia să aducă însemnate subsidii pentru a se înrola trupe de mercenari [104] .

          Convins că aşa zisa partidă „a curţii“, antihabsburgică, manevrată de Zápolya, nu este cu nimic mai ataşată intereselor ţării ca partida adversă, a lui Báthory, legatul papal încerca să obţină ajutor militar de la Sigismund al Poloniei. Bineînţeles, misiunea sa la curtea polonă a fost primită cu răceală, deoarece regele avea de făcut faţă dificultăţilor propriei ţări. În august 1525, Antonio Burgio, sincer ataşat cauzei ungare şi adus la disperare de nepăsarea marilor baroni, făcea un apel patetic în Dieta întrunită la Rákos, ca nobilimea să îşi unească forţele pentru a salva patria. Promitea, în schimb, ajutorul băncii Fuggerilor pentru subsidiile necesare [105] .

          Cu toate demersurile făcute, mobilizarea şi înarmarea generală nu progresau, Antonio Burgio avertizându-l pe papă la 18 ianuarie 1526 că Ungaria nu se poate apăra, fiind la discreţia inamicului. Regelui îi lipsesc şi banii necesari pentru masa zilnică, de aceea nu putea fi vorba de a-şi înarma oamenii. Fortificaţiile au căzut şi  nu mai exista nici un loc „unde să îţi tragi sufletul şi să aştepţi ajutor“. De altfel, Burgio realist, considera că nici nu avea cine să ajute Ungaria; Imperiul era el însuşi sfâşiat de lupte interne, iar Polonia semnase deja pacea cu turcii pe 5 ani. Pesimist, conchidea: „am puţină experienţă în ceea ce priveşte războiul, dar atât de puţină câtă am eu nu văd nici un mijloc prin care ar putea fi salvat acest regat, dacă turcul vine …“ [106] . Singurul remediu la această situaţie disperată nu putea fi decât „pacea între principi“.

          Pacea între principii creştini era departe. Anul 1525 cunoscuse deja un adevărat scandal european, datorat dezvăluirii tratativelor începute de regele „preacreştin“, Francisc I cu Süleyman Magnificul. Prizonier la Madrid, după lupta de la Pavia, plin de înverşunare împotriva lui Carol al V-lea, regele Franţei căuta aliaţi. Turcii, gata să lovească pe Habsburgi în Mediterană şi, prin Ungaria, în posesiunile patrimoniale austriece, păreau cei mai potriviţi parteneri. Prin intermediul mamei sale, Luiza de Savoia, trimitea emisari la Süleyman. La începutul anului 1526, sultanul răspundea cu o scrisoare care, deşi evazivă, se vădea a fi deosebit de prietenoasă. Traducerea textului turc în franceza epocii era următoarea: „… il n’est pas étonnant que des empereurs soitant défaits e deviennent prisonniers. Prenez donc courage et ne vous laissez pas abattre. Nos glorieux ancetres et nos illustres aieux … n’out jamias cessé de faire querre pour repousser l’ennemi et conquérir du pays. Nous aussi nous avons marché sur leur tarces … Nuit et jour notre cheval est sellé et notre sabre est ceint. Que Dieu trčs-haut facilite le bien … Du reste, en interrogent votre susdit agent sur les affaires et les nouvelles vous en serez informé [107] . Cum răspunsul sosea în momentul în care Francisc I era eliberat şi cum existenţa acestor tratative devenise publică, regele Franţei amâna pentru încă doi ani, până în 1528, semnarea tratatului de pace cu turcii.

          Dincolo de teatrul de operaţiuni din Italia, nici papa, nici împăratul nu se grăbeau să se angajeze în luptă. Ferdinand de Austria, interesat de soarta Ungariei, din multiple motive, generate de dubla înrudire (era căsătorit cu Ana sora lui Ludovic al II-lea, care la rândul său, din 1521 devenise soţul Mariei de Austria, sora lui Ferdinand), dar şi de apropierea periculoasă a înaintării turcilor, încerca în van să atragă atenţia lui Carol al V-lea [108] asupra regatului maghiar.

          La 25 aprilie 1526, scrisoarea lui Burgio era mai disperată ca oricând: „dacă sultanul vine într-adevăr, nu pot decât să repet ce v-am scris deja de atâtea ori. Sanctitatea voastră să considere acest regat ca şi pierdut. Dezordinea a ajuns la culme şi lipseşte tot ce este necesar pentru a duce războiul. Printre nobili nu se vede decât ură şi invidie. Dacă sultanul ar promite iobagilor (şerbilor) că-i va elibera, ar putea ridica o răscoală mult mai sângeroasă ca cea din 1514. Dacă regele le-ar promite că-i eliberează şi-ar îndepărta nobilimea“ [109] .

          Regele încerca, cu eforturi supraomeneşti, să asigure o mobilizare generală. La 29 martie 1526 dorea înarmarea unei cincimi din iobagii din regiunile sudice. La 31 iulie cerea banului Croaţiei şi Dietei să elibereze o jumătate din ţărănimea aservită din zonă [110] . Cererile sale erau fără rezultat, nobilimea temându-se de o nouă ridicare la luptă a ţărănimii.

          În primăvara lui 1526 Dieta stabilea planul de operaţiuni. Ioan Zápolya primea ordin să intre în Transilvania şi, de aici, prin Ţara Românească, să atace turcii din flancul drept şi din spate [111] . Bineînţeles, nici acest ordin nu a fost executat.

          Nici celelalte contingente nobiliare nu se grăbeau să facă joncţiunea în punctul de întâlnire hotărât, Tolna. La 30 iunie, sultanul era în faţa Belgradului, dar trupele nobiliare nu se întâlniseră încă.

          Pretextul tergiversării pornirii campaniei a fost dorinţa nobililor ca regele să îi însoţească. În timp ce baronii aşteptau sosirea regelui, turcii treceau Sava şi asediau cetatea Petrovaradin. Ultimul ordin de luptă dat lui Zápolya era acela de a apăra Drava, singurul obstacol rămas în calea înaintării otomane fiind un râu de circa 250 m lăţime. Nici de această dată dispoziţia nu a fost respectată. La 28 august, Süleyman ajungea la Mohács. Ungurii, cantonaţi deja aici, se întâlneau în consilii de război interminabile. Cea mai mare parte a nobililor în frunte cu Pal Tamori, considera că trupele turceşti sunt prost înarmate şi cerea atacul imediat [112] .

          Lupta ce s-a dat a fost însă atât de crâncenă şi sângeroasă, încât turcii înşişi s-au oprit de a urmări trupele maghiare, după căderea nopţii. Regele murea pe câmpul de luptă, corpul său dispărând pe veci în mlaştinile de la Mohács. Pe 30 august, la miezul nopţii, Antonio Burgio, care rămăsese la Buda în ciuda ordinului de rechemare la Roma, primit pe 19 august, afla vestea zguduitoare a înfrângerii şi morţii regelui [113] .

          Izolarea totală în care se aflase Ungaria, în 1526, când toate statele europene, inclusiv papalitatea, din dorinţa de a-i vedea zdrobiţi pe Habsburgi, încheiaseră pacea cu turcii, sacrificând cu bună ştiinţă soarta Europei centrale, dezorganizarea şi panica din regat au dat acestei înfrângeri proporţiile unei catastrofe naţionale.

          Concluzia marelui umanist Erasmus din Rotterdam era clară şi înfiera întreaga politică europeană din primul sfert al veacului XVI, când războaiele italiene polarizaseră toate dispozitivele armate disponibile în Occident, făcând imposibilă apărarea liniei Dunării şi oprirea înaintării otomane. „Acum această luptă între principi a mijlocit turcilor deschiderea drumului astfel că întâi Rhodosul, apoi Ungaria au căzut“ [114] .


[101] Fr. Firnhaber, Vincenzo Guidoto’s Gesandschaft am Hohe K. Ludwig von Ungarn, Wien, 1848, p. 10.

[102] Ibidem, p. 17. “El re de Hongaria quando questi tuti bani ditti di sopra fusseno conjuncti ad una unione concordia et obedientia et che si volesseno atender al ben publico. Poteria far assai tanto, quanto principe del mondo, et difendersi valorosamente, anzi superare lo inimico, ma non li e ordine di poter guerezare, pero chil danar publico non, e nel privo assai, ma non voleno dar, s’il turcho non fara altra impresa contra Hunagria, hongari se conterano star cosi e non farano exercito, e quando ben turchi venissano, forsi l’horo non se defendariano per le tante discordie qui sono et in Bohemia per la mala contentenza…”

[103] V. Fráknoi, Le baron Burgio nonce de Clément VII en Hongrie, Florence, 1884, p. 67.

[104] Ibidem, p. 12.

[105] Ibidem, p. 17.

[106] Monumenta vaticana res Hungariae illustratia, serie nouă, Budapest, 1980, vol. II/1, p. 305. “... che sia certa sua Sanctitá che questo Regnna non si puo difendere, et che campa a discretione de lo inimico, zoé tanto quanto lui vol lasarreo campere. Quanno non puo questa Maestá né’li signori far tanto, che la gente che é in li confini sia pegata, como e possibile, che sustegnino la querra contra tutta la potentia del Turco? La Maestá del Re é in spesso li manca per la cocina. Li Signori discordi, la nobilita divisa; ma se ben foser concordi, che mai potrian far loro senza uno minomo apparato de la querra. Li potrian dare una giornata et perdere; non hano uno solo locco forte, ove possiano reclinare il capo per respirare un poco et aspetare aiuto. Ma se ben l’havesero donde aspetterano aiuto loro? Da terra tedesca che é pian di dissensione et senza una obedientia a li suoi superiori, et naturalmente inimica di questa natione? O de Polonia che have fermato gia la treuga, con il turco per quinque anni? Io ho poca experientia de la cose de la querra, ma per quella poca che ho; io non vedo nixuno rimedio di poter salvare questo Regnio, se lo Turco viene gaglindo como verra, si haverra a venire”.

[107] G. Szekfü, op. cit., pp.1-2.

[108] Aceste amănunte apar şi în relatarea ambasadorului veneţian la Buda, Laurentio Orio, în Fr. Finrhaber, op. cit., p. 9.

[109] Monumenta Vaticana..., vol. II/1, p. 368.

[110] G. Székely, op. cit., p. 37.

[111] L. M. Alföldi, The Battle of Mohács (1526), în War and Society..., pp. 193-194.

[112] Ibidem, p. 194.

[113] V. Fráknoi, op. cit., pp. 42-43.

[114] L. Nyikos, ,,Erasmus und der böhmisch-ungarische Königshof“, în Sonderabdruckt aus Zwingliane, Band VI, Heft 7, 1937/1, pp. 1-2 (extras).© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002