Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Dacă la sfârşitul anului 1589 situaţia lui Mihnea al II-lea era consolidată, acesta acceptând să plătească noi sume de bani pentru a-l înlătura pe Petru Cercel, în Moldova situaţia lui Petru Şchiopul era din ce în ce mai dificilă, deoarece marele vizir, Sinan-paşa, se pregătea „să tragă câştigurile cuvenite dintr-o nouă numire de domni” [35] . Pentru a potoli setea nestăvilită de bani a dregătorilor otomani, Petru Şchiopul a hotărât să ofere chiar el o nouă candidatură la tron, pe cea a mezinului său Ştefan, în vârstă de numai 5 ani, pe care automat l-ar fi tutelat tatăl său, Petru-Vodă. Pentru prima dată era pusă în discuţie la Poartă candidatura unui copil de 5 ani, deşi în ţările române mai fuseseră domni minori, dar niciodată atât de mici. Deşi tratativele se arătau dificile, până la urmă a primat argumentul banilor, Petru-Vodă plătind 200000 de galbeni sultanului şi 60000 de galbeni lui Sinan-paşa pentru a accepta numirea micului Ştefan [36] . La 2 ianuarie 1590 acesta îşi începea, formal, domnia, în realitate însă adevăratul domn al ţării rămânea Petru Şchiopul.

În timpul celei de a doua domnii, începute la 27 octombrie 1582, Petru Şchiopul se arătase mai interesat de contextul politic al Europei central-răsăritene. Sub influenţa lui Bartolomeo Brutti, pe care îl păstrase în funcţie, domnul Moldovei se arăta favorabil propagandei catolice, care, mai ales prin ordinul iezuit, încerca să contracareze şi să diminueze efectele Reformei, care câştigase teren în Transilvania şi Ungaria Inferioară. Relaţiile papalităţii cu Petru Vodă nu au avut neapărat la bază ideea convertirii Moldovei la catolicism, dar se căuta obţinerea bunăvoinţei domnului pentru misiunea iezuiţilor, care vegheau la păstrarea catolicismului, acolo unde el câştigase teren şi la împiedicarea răspândirii Reformei în noi teritorii, care să sporească puterea bisericii protestante.

Petru Şchiopul s-a implicat direct în al treilea interregn polon (1586), oferindu-şi el însuşi candidatura şi cheltuind la Constantinopol sume însemnate pentru a obţine bunăvoinţa sultanului [37] , care, se ştia, din 1572 avea un cuvânt greu de spus în alegerile pentru tronul Poloniei [38] . Faptul că Petru Vodă promitea să plătească tribut sultanului, plus „100 de poveri de bani” nu era în măsură să îl recomande mândrilor nobili poloni ca pe un candidat demn de a fi luat în serios.

Moartea neaşteptată a lui Ştefan Báthory (la sfârşitul anului 1586) a readus însă în actualitate conflictul polono-habsburgic, deoarece neobosiţii Habsburgi nu pregetau să îşi depună candidatura, de această dată pe cea a arhiducelui Maximilian, fratele împăratului [39] .

Alegerile Seimului pentru tron au dus la un conflict grav între Polonia şi Casa de Austria. În urma votului rezultatul era clar: marea nobilime îl preferase pe principele suedez Sigismund (Vassa), înrudit pe linie maternă cu Jagiellonii, în locul arhiducelui Maximilian. Pentru a stopa definitiv orice tentativă a Habsburgilor de a mai candida la tronul polon, marele cancelar Jan Zamojski îl aresta pe arhiduce, sosit în Polonia cu ocazia alegerilor [40] . Acest episod putea duce uşor la declanşarea unui război de anvergură şi numai intervenţia hotărâtă a papei a pus capăt crizei.

Legatul papal Aldobrandini (viitorul papă Clement al VIII-lea) era trimis în Polonia să negocieze o înţelegere între Habsburgi şi „Republica nobiliară”. Negocierile s-au încheiat abia în anul 1589, când, la 9 martie, se încheia tratatul de la Bedzin-Bytom, prin care Seimul cerea arhiducelui Maximilian să nu mai reclame niciodată titlul de rege al Poloniei, iar împăratului îi punea condiţia de a nu oferi ajutor Moscovei, împotriva uniunii polono-lituaniene, perfectate în 1587. Tratatul urma să intre în vigoare după ce împăratul şi fraţii săi ar fi jurat respectarea lui, în acel moment fiind eliberat şi arhiducele Maximilian [41] . Deşi împăratul a validat tratatul, Maximilian a evadat din prizonierat, nu a depus jurământul cerut şi a continuat să se autointituleze „rege al Poloniei”.

Regele Poloniei, Sigismund al III-lea, a încercat să aplaneze conflictul cu Habsburgii, căsătorindu-se cu o reprezentantă a Casei de Austria, Ana de Habsburg, preconizând chiar să îl desemneze pe arhiducele Ernst ca viitor succesor la tronul Poloniei, dacă nu ar fi avut urmaşi. Riposta nobilimii a fost atât de vehementă, încât Sigismund al III-lea era să îşi piardă tronul, iar Dieta „de judecare” a regelui, din 1592, respingea definitiv orice tentativă viitoare a Habsburgilor de a mai candida la tronul polon.

În aceeaşi perioadă conflictul polono-habsburgic a avut ca miză şi situaţia politică din bazinul Dunării, cancelarul Jan Zamojski având propriul său program politic pentru această zonă. Zamojski a considerat că pentru apărarea Poloniei este eficace menţinerea existenţei statale a Ţării Româneşti, Moldovei şi, mai ales, a Transilvaniei, care rezistaseră expediţiilor otomane succesive sau îşi orientaseră politica externă de o manieră maleabilă, care să evite dorinţa otomanilor de a le transforma în beilerbeilicuri. Or, tocmai existenţa statală a celor trei principate ar fi fost ameninţată dacă Habsburgii ar fi intervenit în zonă, deoarece armata lui Rudolf era incapabilă să le apere, iar otomanii, în faţa imixtiunii imperialilor, ar fi fost siliţi să ia măsuri drastice. Ca atare Zamojski era adeptul ideii „statelor-tampon” care să se interpună între Polonia şi Imperiul otoman [42] . Mai mult, Zamojski aspira la controlul politic asupra acestor state, control pe care Polonia îl exercitase de multe ori în decursul timpului. La începutul ultimului deceniu al secolului al XVI această dorinţă trebuia însă disimulată pentru a nu stârni animozitatea Porţii şi pentru a nu leza susceptibilităţile regelui, căsătorit cu Ana de Habsburg. Aşa se explică atitudinea Poloniei şi după izbucnirea „războiului celui lung”, când, în 1595, adera la Liga antiotomană, dar în secret ducea tratative cu otomanii pentru a dejuca planurile Habsburgilor; din conflictul dintre cele două puteri sperând să obţină supremaţia în zonă.


[35] Hurmuzaki, vol. XI, p. LXX.

[36] Gh. David, op.cit., p. 131.

[37] C.C. Giurescu, op.cit., p. 225.

[38] A. Blues, op.cit., p. 148.

[39] J. Mačurek, Zápas Polska Habsburku o pristup k Cernemu Mori na skolnku 16. Stol., Pragae, 1931, p. 147.

[40] Ibidem.

[41] Ibidem, pp. 147-148.

[42] Ibidem, pp. 152-153.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002