Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Sigur că toate aceste instrucţiuni nu puteau să apere Constantinopolul de căderea în mâna turcilor, lucru care s-a şi întâmplat la 29 mai 1453. Dar cu toate acestea, veneţienii aflaţi în oraş au luptat cu vitejie pentru apărarea sa. Cel care i-a condus a fost însuşi bailul Girolamo Minotto care, după victoria otomană, va fi decapitat împreună cu fiul său şi cu alţi şapte patricieni veneţieni [162] . Alţi 29 de patricieni veneţieni au fost capturaţi, împreună cu 600 de soldaţi, iar pierderile materiale totale ale Veneţiei s-au ridicat la aproape 200 000 de ducaţi [163] .

          În această situaţie, după ce a anunţat, papei şi lui Alfons V, la 30 iunie, căderea Constantinopolului, Veneţia fiind primul stat italian care a aflat vestea, cu o zi mai devreme, la 29 iunie [164] , Senatul a hotărât, la 5 iulie, să trimită la sultan, pe lângă Bartolomeo Marcello, şi pe Niccolň Sagondino [165] , iar la 12 iulie a ridicat valoarea cadourilor ce vor fi făcute sultanului de la 500 la 1 200 de ducaţi [166] . Peste alte câteva zile, la 17 iulie, Bartolomeo Marcello primea noi instrucţiuni conform cărora trebuia să arate sultanului ferma dorinţă de pace a Veneţiei, să ceară restituirea navelor veneţiene capturate, să spună că are împuternicirea necesară pentru a confirma pe loc pacea din 1446, dar dacă sultanul are alte pretenţii, el le va comunica Senatului [167] . Simultan, veneţienii căutau să-şi întărească poziţia în negocieri şi prin realizarea păcii în Italia [168] şi prin cucerirea unor foste posesiuni bizantine în Moreea [169] , dar, pentru moment, au eşuat în ambele direcţii. Din această cauză ei au fost obligaţi să accepte propunerile de pace formulate de sultan, la 15 ianuarie 1454 [170] şi să semneze definitiv pacea, la 23 aprilie acelaşi an [171] , dar în condiţii ceva mai puţin avantajoase decât cele anterioare, stabilite în 1446.

          În ciuda acestei păci, care salva o parte importantă din privilegiile sale comerciale, Veneţia a înţeles, după căderea Constantinopolului, că o ciocnire majoră cu Imperiul otoman devenea inevitabilă şi decisivă pentru destinul poziţiiilor sale din Romania şi Levant [172] , ciocnire care va avea loc în timpul îndelungatului război din 1463-1479 [173] şi se va termina în dezavantajul ei, raportul de forţe din Mediterana Orientală fiind radical modificat în favoarea turcilor.

          În 1453 statele italiene erau mai puţin interesate însă de apărarea Constantinopolului decât de războiul care le diviza pe ele însele, opunând alianţa dintre Milano şi Florenţa, alianţei dintre Veneţia şi Alfons V. De aceea fiecare căuta să-şi găsească aliaţi în exterior, interesante, în acest sens, fiind tentativele făcute pe lângă Iancu de Hunedoara [174] . Fiecare dintre cele două alianţe ar fi dorit o intervenţie militară a acestuia în Italia în favoarea sa, dar Iancu a considerat de datoria lui să-i împace pe beligeranţi pentru a putea, după aceea, să le îndrepte forţele contra turcilor, ceea ce explică faptul că s-a lăsat atras în aceste tratative. Până la urmă însă, nici una din părţi nu şi-a atins obiectivele.

          Din toate cele spuse până aici putem trage concluzia că, în 1453, în ciuda temerilor provocate în lumea creştină de ofensiva otomană decisivă împotriva capitalei bizantine, nu existau forţe capabile în Europa să ofere un sprijin rapid şi eficient pentru a salva Constantinopolul de la o iminentă prăbuşire finală. Iancu de Hunedoara, care încercase de mai multe ori, dar fără succes, să-i scoată pe turci din Europa, s-a văzut de data aceasta în imposibilitatea de a întreprinde ceva pentru a salva marele oraş şi a fost obligat de împrejurări să asiste pasiv la cucerirea lui de către aceştia, cucerire care a consfinţit definitiva instalare a lor pe pământul european.

          Consecinţele cuceririi Constantinopolului de către turci au fost deosebit de favorabile pentru aceştia, deoarece le-au deschis un câmp, practic nelimitat, de expansiune în zona Mării Negre şi de-a lungul Dunării, spre Europa Centrală. În schimb, pentru statele italiene, pentru Ungaria şi pentru spaţiul românesc consecinţele au fost la fel de negative pe cât de favorabile au fost ele pentru otomani. Exista, totuşi o diferenţă: dacă italienii simţeau şi vedeau că balanţa puterii politice şi militare din întreg Levantul, din Mediterana Orientală, Marea Neagră şi Peninsula Balcanică, începea să încline tot mai mult de partea Imperiului otoman, sursele lor de comerţ, de prosperitate şi de putere fiind grav ameninţate, ceea ce nu le ameninţa, decât poate indirect, fiinţa lor statală şi putea doar să le arunce în rândul puterilor de rang inferior, în schimb, pentru ţările române, la fel ca şi pentru Ungaria, căderea Constantinopolului putea să însemne o limitare drastică a independenţei lor, chiar, în anumite împrejurări, desfiinţarea ei completă şi definitivă, însoţită şi de dispariţia statului, aşa cum s-a întâmplat în cazul ultimei care, după numai câteva decenii, se va prăbuşi definitiv în urma bătăliei de la Mohács (1526).

          Pentru turci, una din consecinţele imediate ale cuceririi Constantinopolului a fost aceea că ei au pus stăpânire absolută asupra navigaţiei prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi au început politica de cucerire a întregului bazin al Mării Negre, politică ce se va încheia cu succes, peste trei decenii, în 1484, când vor fi cucerite ultimele bastioane creştine importante, cetăţile moldoveneşti Chilia şi Cetatea Albă. Atât controlul Strâmtorilor, cât şi controlul întregii navigaţii din Marea Neagră erau necesare Imperiului otoman din mai multe motive [175] . Pentru a asigura securitatea deplină a legăturii dintre Anatolia şi Rumelia, precum şi pentru înlăturarea primejdiei unui atac prin surprindere asupra capitalei, pentru asigurarea aprovizionării Istanbulului, pentru a pune capăt şi a se substitui dominaţiei economice şi politice a statelor maritime italiene, pentru obţinerea de beneficii în favoarea tezaurului otoman din activitatea comercială a regiunii, în care statele tributare se bucurau de un regim preferenţial. Din toate aceste motive, în vara anului 1453, statele riverane Mării Negre au fost somate, prin ultimatumuri, să se supună noului stăpânitor de pe malurile Bosforului.

         


 

[162] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 298; Leonardo de Chios, De urbis Constantinopoleos jactura captivitatemque epistola, ed. A. Dethier, în Monumenta Hungariae Historica. Scriptores, XXI, f. 1., f.a., p. 661; J. de Hammer, op. cit., II, p. 435; F. Thiriet, La Romanie..., p. 382; G. Schlumberger, op. cit., pp. 97-102.

[163] S. Romanin, op. cit., IV, p. 252; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 265; Halil Inalcik, ,,An outline of Ottoman-Venetian relations“, în vol. Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI), vol. I, Firenze, 1977, p. 86

[164] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 187, nr. 2928. A. Pertusi, La caduta di Costantinopoli, I, p. LXXXVIII-LXXXIX. Aici trebuie să arătăm că, faţă de alte state vecine cu Imperiul otoman, Veneţia dispunea de cel mai bun serviciu de informaţii deoarece era un stat predominant comercial, interesat de toate aspectele vieţii din Imperiul otoman şi folosind pentru obţinerea de informaţii aproape orice persoană aflată în legătură cu statul veneţian (A se vedea în acest sens Hans J. Kissling, Venezia come centro di informazioni sui turchi, în vol. Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI), vol. I, Firenze, 1977, pp. 97-109). Cu toate acestea, datorită condiţiilor dificile de circulaţie ale vremii, îngreunate şi de starea de război, informaţia despre căderea Constantinopolului a făcut o lună până să ajungă în cetatea lagunelor (29 mai-29 iunie).

[165] N. Iorga, Notes et extraits, II, pp. 314-325; F. Thiriet, Régestes..., III, p. 188, nr. 2932.

[166] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 188, nr. 2934.

[167] Ibidem, p. 189, nr. 2935.

[168] În acest sens, la 19 iulie 1453, Senatul a făcut propuneri lui Alfons V (A.Pertusi, La caduta di Costantinopoli, I, p. LXXXIX), Veneţia fiind unul din statele care au iniţiat pacea sau liga de la Lodi, ce va asigura liniştea, destul de precară, a Italiei, până în 1494. Încheiată iniţial între Milano şi Veneţia, la Lodi (9 aprilie 1454), ca pace, ea a fost urmată de formarea ligii la care au aderat, treptat, Regatul Napolitan, Florenţa, Savoia, Genova, Siena, Mantova, etc. Avea ca scop pacea în Italia şi pregătirea unei expediţii contra turcilor. La 2 martie 1455 va adera şi papa Nicolae V (O. Cipolla, Storia delle signorie italiane (1351-1530), Milano, 1881, pp. 447-455; P. Balan, Storia d’Italia, II-a edizione, vol. I, Milano, 1895, pp. 213-214; R. Cessi, ,,La lega italica e la sua funzione storica nella seconda metŕ del secolo XV“, în Atti dell’Istituto Veneto di Scienza, Letteratura e Arti, CII, parte II, 1943, pp. 107, 110; G. Nebria, ,,La lega italica del 1455: sue vicende e sua rinnovazione nel 1470, în Archivio Storico Lombardo, nuova serie, 1-2, 1939, pp. 3-23; A. R. Natale, ,,La lega italica e gli inizi della lotta di Francesco Sforza contro l’egemonia di Luigi XI în Italia“ în Atti e Memorie del 10 Congreso Storico Lombardo, Como-Varese, 1936, pp. 3-8; Giovanni Soranzo, La lega italica (1454-1455), Milano, 1924; idem, ,,Collegati, aderenti e raccomandati tra gli Stati italiani della seconda metŕ del secolo XV“, în Archivio Storico Italiano, I, 1, 1944, pp. 3-33; idem, ,,Studi e discussioni su la lega italica del 1454-1455“, în Studi storici in onore di Gioacchino Volpe, vol. II, Firenze, 1958, pp. 969-995). De asemenea, liga era îndreptată şi împotriva pretenţiilor expansioniste ale Franţei în Italia, care începuseră să se manifeste din ce în ce mai puternic după încheierea războiului de 100 de ani cu Anglia (G. Peyronnet, ,,Les relations politiques entre la France et l’Italie, principalement au XIVe et dans la premičre moitié du XVe sičcle“, în Le Moyen Âge, 3-4 (1949) şi 1-2 (1950).

[169] C. N. Sathas, Documents inedits relatifs ŕ l’histoire de la Grece au Moyen Âge, tome I, Paris, 1880, pp. 215-217.

[170] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 194-195, nr. 2956.

[171] J. de Hammer, op. cit., III, Paris, 1836, p. 17; S. Romanin, op. cit., p. 261-262; N. Iorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, Gotha, 1909, pp. 45-46; F. Thiriet, La Romanie..., pp. 383-384; W. Heyd, Histoire du commerce de Levant au Moyen Âge, traduit par Furcy Raynaud, vol. II, Leipzig, 1886, p. 318; G. I. Brătianu, La Mer Noire. Des origines ŕ la conquęte ottomane, Monachii, 1969, p. 320; C. Mureşan, op. cit., p. 181; William H. Mc. Neill, Venice, the hinge of Europe (1081-1797), The University of Chicago Press, 1974, pp. 86-88. Noua pace garanta veneţienilor libertatea comerţului în teritoriile otomane în schimbul unei taxe vamale de 2% din valoarea mărfurilor. Veneţia pierdea însă toate drepturile şi privilegiile pe care le smulsese împăraţilor bizantini, profitând de slăbiciunea lor.

[172] F. Thiriet, La Romanie..., pp. 372-373; W. Heyd, op. cit., III, p. 318. Sunt însă şi istorici care consideră că, abia după căderea Constantinopolului, imperiul veneţian din Levant a căpătat contururile şi eficienţa sa completă, apogeul fiind atins în secolul XV, o dată cu cucerirea insulei Cipru, în 1489 (Bruno Dudan, Il dominio venezioano di Levante, Bologna, 1938, pp. 55-56).

[173] Enrico Cornet, Le guerre dei veneti nell’Asia 1470-1474. Documenti cavati dall’archivio ai frari în Venezia, Viena, 1856; Camillo Manfroni, Storia della marina italiana della caduta di Costantinopoli alla battaglia di Lepanto, Roma, 1897, pp. 46-104; Roberto Lopez, ,,Il principio della guerra veneto-turca nel 1463“, în Archivio veneto, LXIV, V-a serie, vol. XV, no. 29-30, Venezia, 1934, pp. 45-131; Halil Inalcik, An outline of Ottoman-Venetian relations, p. 86.

[174] Pentru aceste tratative ca şi pentru poziţia lui Iancu de Hunedoara a se vedea Fr. Pall, ,,Relazioni di Giovanni di Hunedoara con l’Italia negli anni 1452-1453 (Documenti inediti preceduti da uno studio)“, I, în Revue des Études du Sud-Est Européennes, tome XIII, no. 3, 1975, pp. 453-478 şi II, în ibidem, tome XIII, no. 4, 1975, pp. 559-594.

[175] Halil Inalcik, ,,The Question of the Closing of the Black Sea under the Ottomans“, în Arheion Pontou, 35, 1979, pp. 107-108;  T. Gemil. op. cit., p. 135.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002