Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În această situaţie, aproape disperată, Iancu a încercat să obţină ceva ajutoare şi din partea Genovei, mai precis a Băncii San Giorgio, care avea interese importante în bazinul pontic, fiind din 1453, patroana Caffei. Astfel, la 3 martie 1456, protectorii Băncii San Giorgio îi scriau consulului Caffei, Tommaso Domoculta, răspunzând unei scrisori a acestuia din 4 octombrie 1455, informându-l, printre altele, că au primit o scrisoare din partea lui Iancu de Hunedoara, în care acesta se oferea să ajute coloniile genoveze din Marea Neagră, trimiţându-le provizii şi soldaţi [190] . În aceeaşi zi de 3 martie, protectorii Băncii San Giorgio îi răspundeau şi lui Iancu de Hunedoara. Ei îi mulţumeau pentru intenţia sa de a apăra Caffa şi-i cereau să aprovizioneze oraşul, dar la cererea sa ca să-i fie trimise două nave pentru acţiuni pe Dunăre, îi răspundeau negativ, arătând că la Caffa se afla o singură navă destinată apărării şi aprovizionării [191] . Genovezii, la rândul lor, ştiau să solicite ajutoare, dar nu erau în stare să ofere nimic în schimb. Probabil că această scrisoare i-a fost adusă lui Iancu de Niccolň Lamberto, curier trimis la Caffa de Banca San Giorgio, la 6 martie, pe cale terestră [192] . Acesta avea asupra lui şi o scrisoare adresată lui Antonio Sati, rezident genovez la Cluj, care trebuia să-l introducă pe lângă Iancu de Hunedoara şi cardinalul legat pontifical în Ungaria, Juan de Carvajal [193] .

          Văzând că din Apus nu poate conta aproape pe nici un fel de ajutor, Iancu de Hunedoara s-a bazat, în principal, pe elementele populare care, în cele mai multe dintre bătăliile sale, au constituit majoritatea oştirii, rolul principal revenind, bineînţeles, elementului românesc din Transilvania, dar şi din Ţara Românească şi Moldova. Aceasta explică de ce, în 1456, Ioan de Capistrano [194] , unul din principalii propăvăduitori catolici ai cruciadei [195] , îl acuza de “încetineală” în aplicarea măsurilor preconizate împotriva ereticilor [196] , adică a majorităţii populaţiei transilvane, a românilor de credinţă ortodoxă. Desigur că Iancu nu putea lovi în elementul românesc, din care el însuşi făcea parte şi pe care se bizuia în cea mai mare măsură în luptele de apărare împotriva expansiunii otomane, numai pentru a satisface pretenţiile bisericii catolice, care cerea mult, dar nu putea să ofere mai nimic în afară de îndemnuri şi încurajări. Este posibil însă ca Iancu de Hunedoara să fi încercat o atragere a elementului românesc din Transilvania la biserica unită pe baza hotărârilor adoptate de conciliul de la Ferrara-Florenţa din 1438-1439, dar în această direcţie lucrurile nu vor putea fi pe deplin clarificate decât de viitoare investigaţii ştiinţifice.

          Realitatea politică de la mijlocul secolului XV era aceea că puterile creştine din Apus nu mai aveau nimic în comun cu idealul de cruciadă şi că rivalităţile dintre ele, intensificate de procesul de trecere de la feudalism la lumea modernă, erau mult mai importante decât lupta împotriva turcilor. Aceasta explică de ce, atunci când Iancu de Hunedoara înfrunta sub zidurile Belgradului uriaşa armată otomană, flota, aşa-zis cruciată, comandată de aragonezul Pedro Urrea îi ataca pe genovezi şi nu pe turci [197] . Din nou marele comandant de oşti a trebuit să lupte singur împotriva Semilunei [198] , ceea ce nu l-a împiedicat să obţină încă o strălucită victorie al cărei ecou s-a făcut auzit în întreaga Europă. De fapt, putem considera că marea bătălie de la Belgrad (4-23 iulie 1456) a reprezentat ultima cruciadă autentică, mai adevărată decât cele de la Nicopole (1396) şi Varna (1444) unde au participat armate regulate conduse de nobili şi chiar de un rege. La Belgrad, apărarea a fost asigurată, pe lângă armata lui Iancu de Hunedoara, de un număr mare de oameni simpli, veniţi din Europa Centrală, oameni mânaţi de adevărate sentimente creştineşti de cruciadă, la fel cum era mânat şi conducătorul lor, Iancu de Hunedoara. Aşa cum începuseră, în 1096, cruciadele se încheiau printr-o manifestare de coeziune spirituală între mase şi conducătorii lor. Anul 1456 a fost anul ultimei cruciade, mişcare ce va apune definitiv odată cu împrejurările şi condiţiile care i-au dat naştere. De acum înainte cruciada va fi înlocuită de Liga sfântă sau Liga creştină, mişcări ce încercau să confere o acoperire ideologică alianţelor politice şi militare ale statelor creştine, îndreptate împotriva turcilor otomani. Dar turcii otomani vor înceta de a mai fi consideraţi duşmani ideologici ireconciliabili şi vor deveni, tot mai mult, un factor important al echilibrului de putere din Europa, cu aliaţi tradiţionali ca Franţa şi Polonia.

          Dacă Iancu de Hunedoara a fost ultimul cruciat autentic, care a înţeles să-şi închine întreaga viaţă luptei antiotomane, nu este mai puţin adevărat că el a fost şi primul voievod român care a înţeles că succesul luptei antiotomane este strâns legat de unitatea de acţiune a ţărilor române. El a încercat chiar să ducă mai departe această unitate de acţiune şi să o transforme într-o unitate statală de tip feudal. Aceasta considerăm că este semnificaţia intervenţiilor sale în Ţara Românească şi Moldova din anii 1447 şi 1448. Dacă nu a reuşit, faptul s-a datorat atât unor cauze interne, mai ales opoziţiei boierimii muntene şi moldovene, cât şi unor cauze externe, Iancu nedorind să provoace ostilitatea Poloniei în cazul Moldovei şi ajungând la un compromis cu Imperiul otoman în cazul Ţării Româneşti. Deşi a eşuat în această direcţie, el a deschis o cale pe care vor merge mulţi dintre voievozii şi domnii români, cum ar fi Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, fără a mai aminti de Mihai Viteazul care, pentru câteva luni, a reuşit să transforme în realitate un vis de secole al tuturor românilor.

          În orice caz, dacă luăm în considerare atât succesele, cât şi insuccesele sale, Iancu de Hunedoara, ca exponent al intereselor ţărilor române, a fost una din personalităţile cele mai marcante ale epocii sale şi orice proiect de luptă antiotomană nu-l putea ocoli. El a făcut ca ţările române să devină în această perioadă, şi să rămână pentru multă vreme, un factor de cea mai mare importanţă în privinţa situaţiei economice, politice şi strategico-militare din zona Dunării de Jos şi a Mării Negre, trebuind să fie luate în considerare de toate acele puteri care aveau interese aici. Lupta românilor conduşi de Iancu de Hunedoara a fost, în cele din urmă, încununată de succes, ei reuşind să-şi apere integritatea statală şi neatârnarea şi, mai mult, să oprească pentru aproape trei sferturi de veac pătrunderea turcilor spre Europa Centrală. Toate acestea s-au datorat şi alianţei româno-maghiare. Şi aceasta a fost unul din meritele lui Iancu de Hunedoara, acela că rămânând român adevărat a apărat cu aceeaşi îndârjire interesele regatului feudal maghiar, interese subminate de însăşi marea nobilime maghiară.


[190] A. Vigna, op. cit., I, pp. 430-431; N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, p. 119. Scrisoarea lui Iancu de Hunedoara datează din 4 decembrie 1455.

[191] A. Vigna, op. cit., I, pp. 432 şi 534-536.

[192] Ibidem, pp. 434 şi 550-551.

[193] Ibidem, pp. 435 şi 551-552.

[194] Pentru viaţa şi activitatea lui Ioan de Capistrano a se vedea, printre altele, M. Theorodrian-Carada, ,,Sf. Ioan Capistran“, extras din Revista Catolică, Bucureşti, 1914, p. 51; A. Hermann, Capistranus triumphans, Coloniae, 1700; Leone de Kerval, S. Giovanni da Capestrano. Suo secolo e influenza, Roma, 1887, Atanasio Masci, Vita di san Giovanni di Capestrano, Napoli, 1914; Johannes Hofer, Johannes Kapistran. Ein Leben im kampf und die reform der kirche, 2 vol., Heidelberg, 1964-1965.

[195] Între 1451 şi 1456, până la moarte, el a cutreierat în slujba cruciadei, Carinthia, Stiria, Austria, Boemia, Moravia, Bavaria, Silezia, Turingia, Saxonia, Polonia, Ungaria, Transilvania şi Ţara Românească, deci aproape întreaga Europă Centrală (M. Theodorian-Carada, art. cit., p. 33).

[196] I. Minea, Din trecutul stăpânirii româneşti asupra Ardealului. Pierderea Amlaşului şi Făgăraşului, Bucureşti, 1914, pp. 5 şi urm.; I. Lupaş, ,,Voievodul transilvan Ioan Huniade – Fortissimus athleta Christi“, în idem, Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. II, Cluj, 1940, pp. 70-71; C. Mureşan, op. cit., p. 189.

[197] L. Pastor, op. cit., II, p. 546; M. Sciambra, G. Valentini, I. Parrino, art. cit., p. 95; A. Ryder, art. cit., pp. 12-14.

[198] Trebuie totuşi să arătăm că singurele ajutoare venite din Apus s-au datorat lui Ioan de Capistrano şi Juan de Carvajal, care au reuşit să resuscite spiritul de cruciadă în rândul maselor şi al săracilor, dar nicidecum în rândurile celor care ar fi trebuit să le conducă (M. Theodorian-Carada, op. cit., pp. 34-37; L. Gómez Canedo, op. cit., pp. 162-164). Semnificativ în acest sens este faptul că, la 15 iunie 1456, Carvajal îi scria lui Iancu de Hunedoara că în Germania s-au adunat mulţi cruciaţi, dar că  nu se găsea cineva care să-i conducă (L. Gómez Canedo, op. cit., p. 164).

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: ; Text editor: Laura POPESCU; Last update: July, 2002