Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Devenind adevăratul conducător al grupării favorabile regelui Vladislav I Jagello, Iancu de Hunedoara a fost răsplătit din plin de către acesta, demnitatea cea mai importantă ce i-a fost încredinţată fiind aceea de voievod al Transilvaniei, în 1441. În acest fel el a reuşit să imprime regatului Ungariei o linie politică predominant antiotomană, conflictele din Europa Centrală cu Frederic III de Habsburg (1440-1493) şi cu Jan Jiskra [33] , aliatul acestuia şi adevăratul stăpân al Slovaciei, trecând pe un plan secundar.

          Astfel, marile acţiuni militare antiotomane ale lui Iancu de Hunedoara, caracterizate printr-o mobilitate şi o îndrăzneală puţin obişnuite în acea vreme, încep în 1441, când el înfrânge în teritoriul sârbesc, pe Ishak, beiul de Semendria [34] . Apoi, în anul următor, Iancu a făcut faţă unei puternice ofensive otomane, după înfrângerea de la Sântimbru (18 martie), el reuşind să-l zdrobească complet, lângă Sibiu, pe Mezid, beiul de Vidin (22 martie), iar la 2 septembrie să obţină o nouă mare victorie pe râul Ialomiţa, împotriva beilerbeiului Rumeliei, Şehabeddin, victorie care a marcat începutul luptelor sale ofensive împotriva turcilor [35] .

          Pentru politica sa ofensivă antiotomană, Iancu avea nevoie de linişte la graniţele apusene şi de cooperarea cât mai multor puteri creştine. Liniştea a fost obţinută prin încheierea, în vara lui 1443, a unui armistiţiu pe doi ani cu Frederic III de Habsburg, tutorele, după moartea reginei Elisabeta, al viitorului rege al Ungariei, Ladislau V Postumul (1453-1457) [36] . În schimb, sprijinul puterilor creştine lăsându-se aşteptat, Iancu, împreună cu regele Vladislav I, a trecut la ofensivă. “Campania cea lungă”, una dintre cele mai strălucite realizări militare ale vremii, pe care voievodul transilvan a condus-o împotriva turcilor din sudul Dunării, la sfârşitul anului 1443 şi începutul lui 1444 [37] a contribuit, în mod indiscutabil, la declanşarea răscoalei antiotomane a poporului albanez, condusă de Skanderbeg, la declanşarea altor răscoale antiotomane în Balcani si la clarificarea poziţiei puterilor creştine apusene în privinţa sprijinului pe care aveau să-l acorde luptei antiotomane pe viitor.

          Evident, nu toate puterile creştine erau dispuse să se angajeze în lupta antiotomană. Dintre cele apusene, pentru că nu se punea problema celor răsăritene, aflate deja în luptă cu turcii, au răspuns pozitiv, datorită unor interese specifice, în afara papalităţii, Alfons V de Aragon şi Neapole (1416-1458), Veneţia şi ducatul Burgundiei.

          Dacă pentru ducele burgund, Filip III cel Bun, cruciada continua să reprezinte o manifestare a spiritului cavaleresc medieval [38] , pentru Alfons V [39] , la fel ca şi pentru Veneţia [40] , cruciada reprezenta o modalitate de a-şi apăra propriile interese comerciale, politice şi militare în Mediterana Orientală şi Peninsula Balcanică. Pentru ei, popoarele şi statele creştine din aceste zone puteau fi tot atât de periculoase ca şi turcii otomani, iar cu aceştia se putea ajunge la acorduri şi tratate care să le protejeze interesele la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, decât lupta deschisă. Un exemplu de stat italian care a promovat cu consecvenţă această a doua cale, de colaborare şi înţelegere cu turcii, a fost Genova.

          Dacă înainte de “Campania cea lungă” Alfons V şi Veneţia au răspuns la chemarea pentru cruciadă lansată de papa Eugen IV la 1 ianuarie 1443 [41] , cu promisiuni referitoare la trimiterea unor flote, promisiuni neacoperite, după strălucitele victorii ale lui Iancu de Hunedoara situaţia s-a schimbat, victoria împotriva turcilor şi alungarea acestora din Europa părând a fi fapte aproape împlinite şi, în consecinţă, prada rezultată în urma acestor evenimente nu trebuia scăpată din mâini. Apatia şi lipsa de dorinţă de a lupta cu turcii s-au transformat cu o rapiditate extraordinară într-o nerăbdare periculoasă de a da lovitura de graţie Imperiului otoman.

          Faptul că în 1443 statele creştine nu au trimis flota promisă şi nici un alt fel de ajutoare, tocmai în momentele în care Iancu de Hunedoara şi Vladislav I al Ungariei făceau un efort deosebit pentru a da lovitura de graţie Imperiului otoman, atacat simultan de Ibrahim, beiul de Caramania [42] , explică de ce în anul următor cei doi au avut ezitări cu privire la tratativele cu turcii. Această lipsă de coordonare a acţiunilor militare şi diplomatice, rezultat al contradicţiilor care sfâşiau lumea italiană, ca şi întreaga Europă creştină, a fost una din cauzele cele mai importante ale dezastrului de la Varna (10 noiembrie 1444), adică al ultimei încercări serioase de a-i alunga pe turci din Europa.

          Dar, până la dezastrul de la Varna, ca urmare a marilor victorii repurtate de Iancu de Hunedoara în “Campania cea lungă”, se crease, în 1444, în sud-estul Europei o situaţie strategică şi politică deosebit de favorabilă pentru forţele creştine, situaţie care, pentru a se putea concretiza într-o eventuală înfrângere hotărâtoare a turcilor, avea nevoie de o perioadă de consolidare pe care numai încheierea unei păci cu sultanul o putea oferi. Conştient de acest lucru, Iancu a reuşit să-l determine pe regele Vladislav I al Ungariei să accepte propunerile avansate de turci, astfel încât, la 12 iunie, a încheiat la Adrianopol un tratat de pace pe zece ani, tratat avantajos pentru creştini, care va fi ratificat de regele maghiar în luna iulie la Seghedin [43] .

          Tot în această perioadă, pentru a-şi consolida baza politică din Balcani, Iancu a intervenit activ în Bosnia, reuşind să încheie, la 10 iunie 1444, un tratat de alianţă cu regele Ştefan Toma, rege care, de altfel, fusese recunoscut şi întărit în domnie de Vladislav I ca urmare a recomandărilor sale [44] .

          Dar nu toţi cei interesaţi de lupta antiotomană vedeau lucrurile la fel de clar ca voievodul transilvan. Pe mulţi, victoriile rapide ale acestuia, i-au făcut să creadă că organizarea unei noi expediţii ar fi suficientă pentru a-i scoate pe turci din Europa, printre aceştia aflându-se mari nobili maghiari, legatul papal Cesarini, ducele Burgundiei [45] , regele Alfons V şi Veneţia [46] . Interesant de remarcat este faptul că toţi aceştia au cerut cu multă insistenţă organizarea, cât mai repede cu putinţă, a unei noi expediţii cruciate, toţi au făcut mari promisiuni de ajutor, dar nimeni nu a trimis aproape nimic, iar atunci când s-a trimis câte ceva, ajutoarele au ajuns mult prea târziu pentru a mai fi eficiente. Într-un cuvânt, toţi doreau să-şi satisfacă propriile interese politice, teritoriale, comerciale şi de prestigiu, lăsând însă întreaga povară a luptei antiotomane în sarcina lui Iancu de Hunedoara şi a armatei sale, în care ponderea principală revenea elementului românesc. Acest egoism politic contraproductiv, lipsa totală de coordonare a acţiunilor au dus, în cele din urmă, la tragicul deznodământ de la Varna, care a anulat, practic, roadele numeroaselor victorii din “Campania cea lungă” şi a rupt din nou echilibrul din Balcani în favoarea turcilor.

          În timp ce unii aliaţi tradiţionali ai lui Iancu de Hunedoara, cum ar fi despotul Serbiei, Gheorghe Brancovici, s-au disociat de lupta antiotomană, ajungând la o înţelegere cu turcii [47] , Alfons V şi veneţienii au insistat cu hotărâre pentru ruperea păcii cu sultanul şi declanşarea ostilităţilor. Primul avea pretenţii teritoriale asupra Atenei, Patrasului şi a peninsulei Gallipoli [48] , în timp ce veneţienii urmăreau să cucerească şi ei Gallipoli, dar şi Salonicul, dacă ar fi fost posibil [49] , la care se adăugau şi oraşele albaneze Valona, Ianina şi Argyrocastro, dar numai dacă ar fi fost evacuate de turci [50] .

         


[33] Pentru conflictul dintre Iancu de Hunedoara şi Jan Jiskra de Brandys a se vedea Mihail P. Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI, Sibiu, 1944, pp. 112-113.

[34] T. Nicolau, op. cit., p. 41; C. Mureşan, op. cit., p. 73.

[35] C. Mureşan, op. cit., pp. 76-80; M. P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane, pp. 94-104; idem, România şi tradiţiile luptei armate a întregului popor, Bucureşti, 1972, p. 51; Paul Abrudan, ,,Date noi cu privire la bătălia din 22 martie 1442 dintre oştirile lui Iancu de Hunedoara şi Mezid-bei“, în Revista de istorie, tom 32, nr. 2, 1979, pp. 319-324.

[36] C. Mureşan, op. cit., p. 83.

[37] T. Nicolau, op. cit., pp. 47-52; C. Mureşan, op. cit., pp. 86-92; M. P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane, pp. 104-113. Victoriile lui Iancu de Hunedoara, amplificate îm mediul proprice cruciadei antiotomane din acea vreme, l-au propulsat la valoarea unui adevărat erou al întregii lumi creştine (propugnaculum christianitas). În acelaşi timp, izbânzile sale au stimulat şi acţiunile antiotomane din Anatolia turco-musulmană (Lajos Tardy, ,,Beyond the Ottoman Empire 14th -16th Century. Hungarian Diplomacy in the East“, în Studia Uralo-Altaica, 13, Szeged, 1978, pp.
28-29; T. Gemil. op. cit., p. 116).

[38] Constantin Marinescu, ,,Philippe le Bon, duc de Bourgogne et la croisade (premičre partie, 1419-1453)“, în Actes du VIe Congres International d’Etudes byzantines, Paris, 1948, tome I, 1950, pp. 147-168; A. Grunzweig, Philippe le Bon et Constantinople, în Byzantion, tome XXIV (1954), Bruxelles, 1955, pp. 47-61.

[39] Pentru politica externă a lui Alfons V şi, mai ales, pentru politica sa orientală, a se vedea Nicolau d’Olwer, L’expansió de Catalunya en la Mediterrŕnia Oriental, Barcelona, 1926, pp. 183-196; Alan Ryder, ,,The Eastern Policy of Alfonso the Magnanimous“, în Atti della Accademia Pontaniana, nuova serie, vol. XXVIII, 1979, pp. 7-25; Eugen Denize, ,,Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Alfons al V-lea de Aragon şi lupta antiotomană la mijlocul secolului al XV-lea“, în Revista de istorie, tom 38, nr. 8, 1985, pp. 782-795.

[40] În legătură cu interesul Veneţiei pentru comerţul levantin şi, implicit, problema luptei antiotomane, a se vedea Frederic C. Lane, ,,The Merchant of the Venetian Republic“, în vol. Venice and History. The collected papers of Frederic C. Lane, Baltimore, 1966, pp. 138-152; Samuele Romanin, Storia documentatia di Venezia, II-a edizione, tomo IV, Venezia, 1913; Freddy Thiriet, La Romanie vénitienne au Moyen Âge. Le developpement et l’exploitation du domaine colonial vénitiene (XIIe - XVe sičcles), Paris, 1959; Eugen Denize, Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Veneţia, în Românii în istoria universală, II, 1, coordonatori I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, 1987, pp. 197-211.

[41] Fr. Pall, ,,Le condizioni e gli echi internazionali della lotta antiotomana di 1442-1443, condotta da Giovanni di Hunedoara“, în Revue des Etudes Sud-Est Européennes, tome III, no. 3-4, 1965, pp. 440-441; C. Mureşan, op. cit., pp. 83-84.

[42] Fr. Pall, Le condizioni..., p. 459.

[43] Tratatul de la Adrianopol şi Seghedin l-a silit pe sultan să reconstituie statul sârb, împreună cu cetăţile sale, inclusiv Golubaƒ, şi să se limiteze la hotarul dunărean. Un articol special referitor la Ţara Românească prevedea ca domnul acesteia să nu mai fie obligat să depună personal omagiul de credinţă în faţa sultanului (Fr. Pall, ,,Autour de la croisade de Varna: la question de la paix de Szeged et de sa rupture (1444)“, în Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique, tome XXII, no. 2, 1941, pp. 144-148; C. Mureşan, op. cit., p. 97; Documenta Romaniae Historica, D, Relaţii între ţările române, vol. I (1222-1456), Bucureşti, 1977, pp. 377-379, nr. 273). Pe de altă parte trebuie avut în vedere şi faptul că ofensiva balcanică a lui Iancu de Hunedoara s-a corelat cu lupta antiotomană pornită din nou de Ibrahim, beiul de Caramania. Murad II a fost pus în situaţia de a încheia şi cu acesta un tratat de pace nefavorabil, la Yenişehir, în iulie 1444, prin care i-a cedat zona mult disputată dintre Akşehir şi Beyşehir (T. Gemil. op. cit., p. 117). Unitatea de acţiune românească, realizată sub conducerea lui Iancu de Hunedoara, care avea în spatele lui şi o parte importantă din forţa regatului ungar, a reprezentat un factor de mare însemnătate, de natură să pună din nou sub semnul întrebării însuşi procesul intern de refacere a puterii otomane.

[44] Georgius Fejér, Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, Regni Hungariae gubernatoris, Budae, 1844, pp. 68-71; Eusebius Fermendzin, ,,Acta Bosniae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752“, în Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. XXIII, Zagrabiae, 1892, p. 185.

[45] Ducele Burgundiei, Filip III cel Bun (1419-1467), pe lângă spiritul cavaleresc medieval de care am amintit, mai era interesat în organizarea cruciadei şi din două alte motive: pentru a-şi consolida prestigiul în Apus şi pentru a apăra interesele comerciale ale oraşelor flamande în sud-estul Europei. Pentru politica sa în acest sens a se vedea Emil I. Diaconescu, ,,Politica orientală burgundă şi turcii în sec. XIV-XV“, în Cercetări istorice, Iaşi, I, 1925, pp. 10-11; N. Iorga, ,,Les aventures “sarrazines” des français de Bourgogne au XVe sičcle“, în Mélanges d’Histoire Générale publiés par Constantin Marinescu, vol. I, Cluj, 1927, pp. 7-56; C. Marinescu, art. cit., pp. 158, 160-162; A. Grunzweig, art. cit., p. 59, n. 2.

[46] În ceea ce priveşte atitudinea Veneţiei semnificativ este faptul că, dacă în 1443 ea considera necesare între 16 şi 20 de galere pentru a tăia strâmtorile, în martie 1444, sub efectul victoriilor lui Iancu de Hunedoara, credea că doar 14 ar fi fost suficiente (Fontes rerum polonicarum a tabulario Reipublicae Venetae exhausit, ed. A. C. Cieszkowski, pp. 85-89; Fr. Pall, Le condizioni..., p. 446). Deci se trecuse de la o extremă la alta, de la o prudenţă plină de suspiciuni la un entuziasm exagerat, ambele atitudini fiind dăunătoare luptei antiotomane.

[47] Gheorghe Brancovici a încheiat o pace separată cu turcii, la 15 august 1444, astfel încât la 22 august a putut să intre din nou în posesia Semendriei (C. Mureşan, op. cit., p. 101), situaţie în care nu era dispus să mai rişte nimic prin participarea la o expediţie antiotomană cu sorţi îndoielnici de izbândă.

[48] C. Mureşan, op. cit., p. 98.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002