Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În aceste condiţii, când era deja pregătit pentru a trece la ofensivă împotriva otomanilor, Iancu nu avea deci nici un sprijin din partea statelor italiene sau a altor puteri apusene, trebuind să se limiteze doar la propriile sale forţe şi la ajutoarele venite din Ţara Românească şi Moldova. Nici promisiunea papei nu fusese îndeplinită, la fel ca şi cele ale lui Alfons V, iar Veneţia nu făcuse nici un fel de promisiuni. Franţa şi Burgundia erau cufundate în propriile probleme politice şi militare, legate de sfârşitul războiului de o sută de ani cu Anglia, Imperiul romano-german era prea divizat pentru a putea face ceva, cel mai bun lucru fiind respectarea armistiţiului cu Ungaria de către Frederic III. Chiar aliaţi potenţiali ai lui Iancu de Hunedoara, cum ar fi despotul Serbiei, Gheorghe Brancovici, l-au părăsit şi au adoptat o atitudine de neutralitate. Cât priveşte pe împăratul din Constantinopol, acesta era incapabil de orice acţiune şi nu spera altceva decât să nu fie atacat de turci.

          Dar guvernatorul era hotărât să atace şi a trecut la acţiune. El reuşise totuşi să obţină anterior anumite succese destul de importante, printre care se număra încheierea unui tratat de colaborare cu Skanderbeg [107] , înlăturarea lui Vlad Dracul şi înlocuirea lui în scaunul de domnie al Ţării Româneşti cu Vladislav II [108] , intrarea în posesia Chiliei, cedată de domnul Moldovei, Petru II (1447; 1448-1449) [109] .

          Intrarea în posesia Chiliei, în iunie sau iulie 1448, a readus în prim plan vechea rivalitate ungaro-polonă pentru influenţă în Moldova, pentru dominarea căilor comerciale ale acestei ţări, una din cele mai importante trecând tocmai prin acest oraş. Imediat, chiar în iulie, regele polon Cazimir IV (1445-1492) îi scria lui Iancu, afirmându-şi calitatea de suzeran al Moldovei şi declarând că va pune rânduială în rivalitatea pentru tronul acestei ţări [110] . La 1 august, Iancu de Hunedoara aflând că regele Cazimir IV se apropie cu oastea de graniţele Moldovei, îi scrie din Mediaş, rugându-l să nu tulbure domnia lui Petru înainte ca el să se fi întors din expediţia contra turcilor [111] . Dar la 20 august 1448, Cazimir IV declară, din Cameniţa, că ia sub protecţia sa Moldova şi pe domnul ei Petru, făgăduind să-l apere împotriva oricărui duşman. La 22 august, Petru II aprobă actul omagial de la Hotin [112] , astfel încât legăturile cu Iancu de Hunedoara erau, practic, anulate, iar domnul Moldovei se obliga printre altele, să redobândească Chilia [113] ,  ceea ce evident că nu va reuşi să facă. Dar formula folosită de Petru II, prin care se angaja să recupereze orice teritoriu înstrăinat Moldovei, va reapare şi în alte tratate omagiale, printre care cele ale lui Petru Aron [114] şi Ştefan cel Mare [115] .

          Ameninţat de o posibilă intervenţie polonă în Moldova, lipsit de sprijinul total şi necondiţionat al marii nobilimi maghiare, pentru care o înfrângere în campania antiotomană ar fi avut efecte mai bune chiar decât o victorie, deoarece ar fi slăbit puterea lui Iancu şi, implicit, autoritatea puterii centrale, guvernatorul nu a ezitat să mai facă o ultimă încercare de a obţine ceva ajutoare din Apus. De la Cuvin, de lângă Dunăre, el a trimis, la 12 septembrie, tot pe diaconul Nicolae Laszocki, la Roma [116] şi Veneţia. În scrisoarea adresată dogelui, Iancu face încă un apel la ajutor pentru lupta antiotomană [117] , dar din nou nu va obţine nimic. În răspunsul dat de Senat, la 3 noiembrie, se arăta că Veneţia nu-l va putea ajuta pe Iancu de Hunedoara împotriva turcilor atâta timp cât durează războiul din Italia [118] . Inutil să mai adăugăm că între timp Iancu fusese înfrânt de sultan în crâncena bătălie de la Kossovopolje (18-20 octombrie 1448) şi că Republica, chiar dacă ar fi dorit să-l ajute, nu o mai putea face de o manieră eficientă. Tot ceea ce primise Iancu de Hunedoara de la potenţialii săi aliaţi creştini din Europa pentru această expediţie fuseseră doar încurajări, dintre care nu putem omite scrisoarea, plină de laude, a umanistului Poggio Bracciolini, trimisă din Roma, la 4 aprilie 1448 [119] , precum şi prezenţa lângă el, pe câmpul de luptă, unde se pare că şi-a găsit şi sfârşitul, a legatului papal Cristoforo Geratone [120] .

          În condiţiile în care Veneţia ar fi fost aliatul cel mai preţios pentru Iancu de Hunedoara, datorită flotei sale, cea mai puternică din Mediterana, care putea ameninţa grav liniile maritime otomane, putea tăia strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi despica, astfel, în două Imperiul otoman, interesant de subliniat ni se par a fi cauzele atitudinii constant refractare a acesteia faţă de reluarea ofensivei antiotomane în anii 1446-1448. Le vom enumera doar, fără a insista asupra fiecăreia în parte.

          În primul rând, este vorba de războiul care cuprinsese principalele state italiene, aflate în dispută pentru stăpânirea ducatului de Milano, motiv invocat, după cum am văzut, în toate răspunsurile date de Senat solilor lui Iancu. În al doilea rând, Veneţia încheiase, în februarie 1446, un tratat cu Poarta în condiţii avantajoase şi nu avea deloc intenţia de a-l rupe. În al treila rând, Veneţia se afla în război cu Skanderbeg şi era gata să apeleze la ajutorul  turcilor pentru a-şi apăra poziţiile şi interesele comerciale din Albania [121] . În al patrulea rând, Veneţia se temea că o eventuală victorie decisivă împotriva turcilor ar putea provoca renaşterea statelor balcanice care i-ar ameninţa poziţiile şi privilegiile comerciale. În fine, în ultimul rând, dar nu şi cel mai puţin important, Veneţia se temea de politica lui Iancu de Hunedoara (alianţa cu Alfons V şi Skanderbeg, intrarea în stăpânirea Chiliei), crezând, în mod eronat, după opinia noastră, că el ar dori să reia politica expansionistă maghiară în Dalmaţia şi să devieze o parte a comerţului oriental prin Chilia. Considerăm că toţi aceşti factori explică îndeajuns de bine refuzul permanent pe care cetatea lagunelor l-a opus la toate cererile de ajutor venite din partea lui Iancu de Hunedoara. Numai atunci când turcii se vor pregăti în modul cel mai serios să cucerească Constantinopolul şi, deci, să închidă strâmtorile de acces în Marea Neagră, Republica va intra cu adevărat în alarmă, dar va fi prea târziu pentru a mai putea opri evenimentele, iar Iancu de Hunedoara se va afla în imposibilitatea de a mai organiza vreo ofensivă terestră antiotomană.

          În condiţiile în care principalii aliaţi italieni, dar şi apuseni, pe care putea miza (Veneţia şi Alfons V) duceau un crâncen război unul împotriva celuilalt, Iancu de Hunedoara s-a aflat, din nou singur în faţa puternicei armate a sultanului pe care însă nu a ezitat să o înfrunte, dar a trebuit să se încline în faţa zdrobitoarei superiorităţi numerice a duşmanilor şi să renunţe în viitor la acţiunile cu caracter ofensiv. Dispărea, astfel, timp de câteva secole, orice posibilitate reală de a-i scoate pe turci din Europa, pentru ţările române, la fel ca şi pentru regatul Ungariei, punându-se tot mai acut problema luptei pentru supravieţuirea în faţa asalturilor unui adversar tenace, superior ca număr şi ca dotare cu armament.

               


[107] Fr. Pall, ,,Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg“, în Revue Historique du Sud-Est Européen, X, no. 4-6, 1933, p. 128; idem, ,,Skanderbeg et Ianco de Hunedoara (Jean Hunyadi)“, pp. 107-108; M. P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane..., p. 39.

[108] C. Mureşan, op. cit., pp. 139-143.

[109] N. Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1899, pp. 102-103.

[110] Monumenta medii aevi historica res geste Polonie illustrantia, XIV, 3, Cracoviae, 1894, pp. 33-34.

[111] Ibidem, II, 2, 1876, pp. 40-41.

[112] Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, Iaşi, 1932, pp. 733-737.

[113] P. P. Panaitescu, ,,Legăturile moldo-polone în secolul XV şi problema Chiliei“, în Romanoslavica, III, 1958, pp. 105 şi 113.

[114] M. Costăchescu, op. cit., II, pp. 780, 784.

[115] Ioan Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, vol. II, Bucureşti, 1913, pp. 284 şi 287.

[116] G. Fejér, op. cit., pp. 117-119.

[117] J. de Zredna, op. cit., pp. 55-56; C. Mureşan, op. cit., p. 155.

[118] N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 232-233; F. Thiriet, Régestes..., III, p. 147, nr. 2787.

[119] Spicilegium romanum, ed. Angelo Mai, tomus X, Akademische Druck, Graz, 1974, pp. 247-249. Pentru relaţiile dintre Iancu de Hunedoara şi Poggio Bracciolini a se vedea şi Cs. Csapodi, ,,Hunyadi Janos és Poggio Bracciolini (Iancu de Hunedoara şi Poggio Bracciolini)“, în Filologiai Kozlony, 11, 1965, nr. 1-2; Eugen Denize, Antal Lukacs, ,,Relaţiile lui Iancu de Hunedoara cu Poggio Bracciolini“, în Românii în istoria universală, III, 1, coordonatori, I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian, Iaşi, 1988, pp. 145-156.

[120] N. Iorga, De nouveau sur la campagne turque de Jean Hunyadi en 1448, p. 16; L. Kis, ,,Ŕ rigomezei hadjarat“ (Campania militară de la Câmpia Mierlei), în Hadtörténelmi közlémenyek, Budapesta, 8, nr. 4, 1895, p. 474; Adrian A. Rusu, ,,Iancu de Hunedoara şi Cristoforo Garatone“, în Românii în istoria universală, II, 1, Iaşi, 1987, p. 221.

[121] La 27 iunie 1448, Senatul dădea următoarele instrucţiuni lui Andrea Venier, trimisul său în Albania: dacă va obţine o intervenţie otomană împotriva lui Skanderbeg poate promite şi concursul forţelor veneţiene, iar dacă nu, va continua negocierile cu acesta, promiţându-i o pensie anuală (F. Thiriet, Régestes..., III, p. 145, nr. 2779). Pentru razboiul veneto-albanez din 1447 a se vedea si Fr. Pall, Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg, p. 129; F. Thiriet, ,,Quelques reflexions sur la politique vénetiennne a l’égard de Georges Skanderbeg“, în Studia Albanica, V, 1, 1968, pp. 87-93; Kasem Biçoku, Quelques aspects des rapports entre Skanderbeg et Venise, în ibidem, V, 1, 1968, pp. 95-102; C. Mureşan, op. cit., p. 152.  Campania lui Iancu, încheiată cu dezastrul de la Kossovopolje, nu a putut beneficia, tocmai din cauza acestui război, de cooperarea eroului albanez, dar, în schimb, a făcut imposibilă o colaborare turco-veneţiană şi a contribuit decisiv la încheierea păcii dintre Skanderbeg şi Veneţia (Sime Ljubiƒ, ,,Listine o odnosajih imedju juznoga slovenstva i mletaƒke republike“, vol. IX, în Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, vol. XXI, Zagreb, 1890, pp. 282-283; C. Mureşan, op. cit., p. 152).

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002