Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Bizanţul, deşi aflat în faţa celei mai grele încercări din întreaga sa istorie, nu a primit ajutoare, decât în foarte mică măsură, nici din partea altor state creştine. Printre acestea, poate cea mai interesată de soarta Constantinopolului, datorită coloniei pe care o avea aici (Pera) şi datorită prezenţei masive în Marea Neagră, era Genova. În toamna lui 1452, locuitorii Perei, împreună cu împăratul Constantin XII, cer ajutor la Genova [142] . La sfârşitul lui ianuarie 1453 soseşte la Constantinopol genovezul Giovanni Giustiniano Longo, care va fi unul dintre cei mai îndârjiţi apărători ai oraşului, pentru care şi-a sacrificat şi viaţa [143] . Acesta i-a anunţat pe locuitorii din Pera că Genova va trimite în curând o corabie cu 500 de oameni, dar că, în acelaşi timp, le acordă mână liberă să acţioneze cum va fi mai bine pentru interesele lor [144] . Genova a mai trimis câteva galere, dar care au ajuns prea târziu, şi s-a scuzat invocând starea de război dintre ea şi Alfons V de Aragon şi Neapole. Într-adevăr, între timp, armistiţiul impus de papă fusese rupt şi ambele părţi se acuzau reciproc [145] .

          La 13 aprilie 1453, deci după începerea asediului, Genova a lansat o chemare către toţi cetăţenii ei, atât negustori, cât şi militari, care se aflau în Orient, în Marea Neagră şi în Siria, să ajute din toate puterile lor pe împăratul bizantin şi, mai ales, pe despotul din Moreea, Demetrios [146] . Era însă o chemare vagă şi fără  entuziasm [147] .

          În faţa acestor ezitări, la sfârşitul lui februarie sau începutul lui martie 1453, genovezii din Pera trimit o ambasadă la Adrianopol, unde se afla sultanul Mehmet II, asigurându-l de intenţiile lor paşnice. Sultanul le-a promis prietenia cu condiţia de a nu ajuta oraşul . Aceasta explică de ce în timpul asediului Constantinopolului, locuitorii din Pera au făcut un joc dublu [148] , dar, dacă ne gândim mai bine, nici nu puteau să facă altceva.

          Alfons V de Aragon şi Neapole, contactat şi el de o solie bizantină, condusă de Andronic Bryennios Leondari, în august 1451, apoi de alte solii, în primele luni ale lui 1453, conduse de Mihail Trapperios şi Manuel Anghel Paleologul, a răspuns că nu poate face nimic datorită conflictelor din Italia şi, într-adevăr, nu a făcut nimic [149] . În schimb, Frederic III de Habsburg, la fel ca regele Ungariei şi Iancu de Hunedoara, a trimis, la 22 ianuarie 1453, un ultimatum sultanului, cerându-i să nu atace Constantinopolul [150] . Evident că toate aceste ultimatumuri, lipsite de orice consistenţă reală, nu au avut darul de a-i impresona deloc pe turci şi, cu atât mai puţin, de a-i opri din calea cuceririi Constantinopolului.

          Dintre toate puterile creştine cea care s-a implicat cel mai mult în apărarea Constantinopolului, datorită intereselor sale din regiune [151] , a fost Veneţia. Aceasta a însemnat ruperea păcii din 1446 cu turcii şi a necesitat încheierea uneia noi în 1454.

          Până atunci însă, la 4 februarie 1453, alertat de pregătirile militare ale sultanului, Senatul a intervenit pe lângă Alfons V, cerându-i să trimită ajutoare Bizanţului [152] . La 19 februarie este ordonată armarea unei flote de 15 galere şi a două vase mari putând transporta fiecare 400 de soldaţi [153] , iar la 23 februarie erau luate măsuri pentru ca flota să fie trimisă la Constantinopol [154] şi se hotăra o nouă intervenţie pe lângă papă, împărat, regii Ungariei şi Neapolelui, cărora trebuia să li se arate care erau pregătirile veneţiene pentru apărarea capitalei bizantine [155] . Aceste pregătiri erau, într-adevăr reale, Senatul hotărând ca toţi negustorii care aveau interese în Romania să plătească un impozit suplimentar în valoare totală de 16 000 de ducaţi. [156] .

          Dar, deşi manifesta destulă hotărâre, Veneţia îşi dădea seama de două lucruri, şi anume: că, fiind angrenată în războiul din Lombardia, nu avea forţe suficiente pentru a apăra Bizanţul, şi că celelalte puteri creştine, din diferite motive, nu vor interveni cu nimic. Din aceste cauze ea a fost obligată să adopte o atitudine duplicitară atât faţă de bizantini, cât şi faţă de otomani, în dorinţa de a evita compromiterea inutilă a intereselor sale comerciale din Levant [157] . Acest lucru explică şi faptul că, tocmai în momentul în care ea îşi pregătea o flotă de intervenţie şi solicita ajutor la alte curţi creştine, trimitea totuşi un sol şi la sultanul Mehmet II cu scopul de a-i sonda adevăratele intenţii [158] .

          Această atitudine duplicitară, determinată de realităţi politice concrete, a întârziat foarte mult plecarea flotei veneţiene, astfel încât Constantinopolul a fost apărat numai de 15 nave creştine, dintre care doar 5 erau ale Republicii lui San Marco [159] . Abia la 7 mai 1453, Senatul dădea instrucţiunile necesare pentru Giacomo Loredano, comandantul flotei care urma să plece spre Constantinopol. I se indicau traseul, locurile de aprovizionare, dar i se cerea să evite de a-i provoca pe turci pentru a nu rupe pacea din 1446 [160] . A doua zi, la 8 mai, sunt date şi instrucţiunile pentru solul Bartolomeo Marcello, trimis în misiune la sultan. El trebuia să-i comunice ferma intenţie a Veneţiei de a menţine pacea, că flota lui Loredano avea numai misiunea de a escorta galerele Romaniei şi de a apăra interesele legitime ale Veneţiei la Constantinopol şi să încerce să-l determine pe sultan să încheie pace cu bizantinii, dar să nu insiste dacă va vedea că acesta este hotărât să continue asediul [161] .

         


         

[142] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 274; R. Guilland, Les appels de Constantin XII Dragases ŕ l’Occident, p. 136.

[143] În legătură cu participarea genovezilor la apărarea Constantinopolului a se vedea, printre altele, A. Montaldo, ,,Della conquista di Costantinopoli per Maometto II nel MCCCCLIII“, a cura di C. Desimeni, în Atti della Societŕ Ligure di Storia Patria, X, 1875, pp. 303-306; G. Serra, La storia della antica Liguria e di Genova, 1885, III, p. 196; A. Pertusi, La caduta di Costantinopoli, I, pp. LXXXI şi 374, n. 19; Ausilia Roccatagliata, Da Bisanzio a Chio nel 1453, în Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia, Genova, 1978, p. 401.

[144] N. Iorga, Notes et extraits, II, p. 275.

[145] E. Vincens, Histoire de la République de Gęnes, II, Paris, 1842, pp. 247-248; Enrico Basso, Genova: un impero sul mare, Cagliari, 1994, pp. 260-261.

[146] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 283.

[147] R. Guilland, Les appels de Constantin XII Dragases ŕ l’Occident, p. 137.

[148] Ibidem, pp. 138-141.

[149] Ibidem, pp. 143-145; C. Marinescu, ,,Notes sur quelques ambassadeurs byzantins en Occident ŕ la veille de la chute de Constantinople sous les Turcs“, în Annuaire de l’Institut de Philologie et d’histoire orientale et slave, X; 1950, pp. 180-184; N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 280-281.

[150] N. Iorga, Notes et extraits, II, p. 481-482; R. Guilland, Les appels de Constantin XII Dragases ŕ l’Occident, p. 146.

[151] După Genova, Veneţia era puterea italiană şi apuseană, în general, care avea interesele cele mai mari atât la Constantinopol, cât şi în Marea Neagră, unde poseda colonia Tana, la vărsarea Donului în Marea de Azov (Elena C. Skrzinskaja, ,,Storia della Tana“, în Studi veneziani, X, 1968, pp. 3-45). Spre deosebire însă de Genova, care-şi pierduse rangul de mare putere, Veneţia continua să şi-l păstreze şi, prin urmare, să dispună de mijloacele necesare pentru a-şi apăra mai bine interesele.

[152] N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 280-281; A.Pertusi, La caduta di Costantinopoli, I, p. LXVIII; Maria Mathilda Alexandrescu Dersca Bulgaru, ,,L’action diplomatique et militaire de Venise pour la défense de Costantinople (1452-1453)“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XIII, no. 2, 1974, p. 255.

[153] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 181, nr. 2909; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 255.

[154] N. Iorga, Notes et extraits, III, p. 282.

[155] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 182, nr. 2911; A.Pertusi, La caduta di Costantinopoli, I, p. LXIX; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 255.

[156] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 181, nr. 2910.

[157] S. Romanin, op. cit., IV, pp. 260-261.

[158] F. Thiriet, Régestes..., III, p. 181, nr. 2910; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 256.

[159] Celelalte nave erau: şapte genoveze şi câte una bizantină, catalană şi franceză (S. Romanin, op. cit., IV, pp. 251).

[160] N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 283-284; F. Thiriet, Régestes..., III, p. 185, nr. 2922; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 257-258.

[161] N. Iorga, Notes et extraits, III, pp. 285-286; F. Thiriet, Régestes..., III, p. 186, nr. 2923; M. M. Alexandrescu Dersca Bulgaru, art. cit., p. 259.

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002