Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Demersurile domnilor români pentru a obţine ajutor financiar şi militar eficient din partea Habsburgilor au continuat în anul 1537. Având în vedere importanţa politică şi strategică a celor două ţări şi necesitatea cooptării Poloniei în „Liga” antiotomană, Ferdinand de Austria încerca, din 1536, să medieze o înţelegere între Sigismund I, regele Poloniei şi Petru Rareş [71] .

La 16 aprilie, nunţiul apostolic la Viena, Giovanni Morone, episcop de Modena, informa pe papa Paul al III-lea că „il vaivoda e duca di Multavia qual per alti tempi era feudatario d’Ungaria et é potentissimo”, făcuse câteva incursiuni în Polonia, care nu vor rămâne nepedepsite de regele Poloniei. Pentru a preîntâmpina un război în zonă şi pentru că Rareş era duşmanul lui Zápolya şi, deci, un posibil aliat al lui Ferdinand, acesta făcea demersuri pentru a aplana conflictul dintre cei doi principi [72] .

La rândul său, ambasadorul Modenei la curtea lui Sigismund, Valentini, informa de la Cracovia, la 8 august 1537, că regele Poloniei, cu efective impresionante, peste 110.000 de oşteni, se pregătea să intre în Moldova, doar medierea iniţiată de Ferdinand amânând campania. În acelaşi timp, Valentini nota că nu crede că s-ar putea încheia o pace de  durată între domnul Moldovei şi regele polon, pentru că cererile acestuia sunt „atât de numeroase şi atât de aspre că ... nu se va încheia pace şi nici măcar armistiţiu” [73] . Aprecierea ambasadorului modenez era realistă. Anul 1538, anul marii campanii sultanale, îl găsea pe Rareş în război cu Polonia, iar pacea încheiată atunci a fost dictată de necesitatea regrupării forţelor lui Rareş împotriva tătarilor, ce atacau din est.

În 1537, însă, se legau încă multe speranţe de organizarea marii coaliţii antitotomane, în care Rareş credea că va juca un rol important. La 14 septembrie 1537, „episcopul Vasile” era trimis de Rareş la Veneţia, pentru a-l contacta pe della Vecchia. Scrisoarea adusă era cifrată şi purta drept indicaţie de adresă „ilustrului domn, doctor Froim”, din Veneţia. În realitate, cererea de ajutor medical, era ca şi altă dată în istoria diplomaţiei medievale româneşti, o posibilitate de a contacta în secret puterile creştine europene, în vederea luptei antiotomane [74] . Cifrul scrisorii era adus de acelaşi episcop Vasile şi el ajuta la transcrierea scrisorii expediată de della Vecchia lui Carol al V-lea, la 7 decembrie 1537. Scrisoarea lui Rareş nota că dorea ca doctorul Froim să-l viziteze în curând, pentru a-l vindeca de boala pe care a contactat-o cu doi ani „în urmă”, când aflându-se în baie „s-a îmbolnăvit de urechea dreaptă din cauza curentului“. Pentru aceasta, Rareş promitea să plătească „doctorului Froim” 3 000 de ducaţi. Explicaţia textului, trimisă la 7 decembrie 1537 împăratului, era următoarea: „boala” contactată – de Rareş – în urmă cu doi ani era pericolul turcesc, ce se agravase după episodul Gritti; curentul în urechea dreaptă reprezentând prezenţa oastei otomane în flancul său drept, iar suma de 3 000 ducaţi trebuia interpretată în sensul existenţei unor efective moldovene între 25 – 30.000 de oşteni, gata de atac [75] . Prezenţa doctorului Froim în Moldova echivala cu invitaţia adresată Habsburgilor de a începe de la gurile Dunării ofensiva împotriva sultanului.

Scrisoarea trimisă de della Vecchia mai conţinea rugămintea expresă a acestuia ca împăratul să răspundă favorabil cererilor lui Petru Rareş, precum şi informaţii privind mobilizarea efectivelor otomane; sultanul avea să ierneze la Adrianopol, de unde avea să plece primăvara următoare.

Interesant este faptul că, la 19 august, în acelaşi an, domnul muntean, Radu Paisie, trimitea şi el o cerere de ajutor medical judelui Braşovului Hans Fuchs (“Fus Hanăş”), pentru fiul său Marcu. (“... Dau de ştire domniei tale că a căzut acum prea iubitul fiu al domniei mele, Marcu Voievod, la grea boală. Drept aceea te rog pe domnia ta să te povăţuiască Dumnezeu ca să-i trimiţi domnia ta pe Gheorghe vraciul şi cu ierburi de tot felul poate că-l va vindeca de boală ...”) [76] .

Până la o dovadă certă asupra stării sănătăţii lui Marcu Voievod, în anul 1537, este greu să ştim dacă avem de-a face cu o cerere reală de ajutor medical sau cu transcrierea unui mesaj cifrat, ce s-ar fi putut referi la siguranţa domnului şi a persoanei fiului său. Cert este că această „boală grea” nu a lăsat urme, Radu Paisie asociindu-şi fiul la domnie, nu după mult timp. Evident, că orice concluzie asupra acestui mesaj poate fi pripită, dar merită, credem noi, să amintim similitudinea scrisorii din august 1537 cu cea trimisă de Rareş, în septembrie 1537. Este de notat că Radu Paisie se adresa braşovenilor, cei mai leali sprijinitori ai lui Ferdinand, care abia în 1536 prestaseră jurământ de fidelitate lui Zápolya. În 1537, când Zápolya însuşi începuse tratative cu Ferdinand, prin „fratele” George, episcopul de Oradea, Braşovul îl susţinea din nou pe „regele romanilor”.

La 18 decembrie 1537 [77] , della Vecchia revenea cu cererea  imperativă de a se răspunde domnului şi „patriarhului Serbiei”. Până în luna martie 1538, Carol al V-lea rămânea impasibil. La această dată, anunţa că nu a primit scrisorile celor doi oameni politici din sud-estul Europei [78] .

O explicaţie a acestei lipse de bunăvoinţă manifestată de împărat faţă de o ofertă clară de ajutor militar, formulată în termeni deosebiţi de avantajoşi pentru coaliţia antiotomană, se poate găsi în scrisoarea nunţiului apostolic Morone, din 6 martie 1538. Aflat la Praga, la curtea lui Ferdinand, episcopul de Modena răspândea zvonurile care circulau în Imperiul German despre Petru Rareş. Nemulţumit de conflictul cu Polonia – în care Rareş nu se arăta deloc conciliant – şi, dorind, în acelaşi timp, să atragă Polonia în „Liga sfântă”, împăratul se arăta dispus să creadă intrigile ce-l desemnau pe domnul Moldovei drept omul turcilor. Atacul asupra Poloniei s-ar fi făcut la porunca sultanului, care, nedorind să încalce direct tratatul de pace încheiat cu Polonia (1536), se folosea de Petru Rareş [79] .

Planul de cruciadă proiectat de „Liga sfântă” (în care Carol al V-lea reuşise să înglobeze Veneţia, papalitatea, Imperiul German, Spania, Portugalia, ducatul Milanului şi Urbino) avea oricum alte priorităţi decât atacul gurilor Dunării. La 8 februarie 1538, se perfecta alianţa principilor europeni la Roma, mobilizându-se importante efective maritime pentru a ataca din nou Imperiul otoman prin Mediterană. Moreea trebuia ocupată. Aici avea să se stabilească baza de acţiuni de unde să pornească, prin Marmara, atacul asupra strâmtorii Dardanele şi dominarea Mării Negre [80] . Planul era utopic şi înfrângerea suferită de flota aliată la Preveza (1538) a demonstrat forţa combativă a flotei otomane, subestimată de Carol şi de veneţieni.

În ceea ce priveşte organizarea armatei terestre, Carol şi Ferdinand şi-au grupat forţele în aşteptarea unui atac în Ungaria, deşi din iunie 1538, Ooan Pastor, agent secret al Habsburgilor, informa de la Raguza că turcii aveau să atace întâi Moldova. Informaţia concorda cu toate demersurile lui Petru Rareş. Rezultatul eforturilor diplomatice depuse timp de 3 ani de Petru Rareş era nul, datorită unor zvonuri false. În faţa campaniei sultanale din 1538, ce viza Moldova cu scopul precis de a forma o breşă serioasă în frontul antiotoman, Rareş era singur. Emisarul imperial, ce urma a aduce un răspuns binevoitor domnului Moldovei, pleca din Toledo abia la 7 noiembrie 1538 [81] ; evident că orice tratative erau tardive la acea dată, când Rareş se afla fugar în Transilvania, lipsit de tezaur şi de oaste. Domnii români obţineau doar dreptul de a se adăposti cu familiile în Transilvania în timpul invaziei turceşti. Acest act era dat din Kosiče la 6 septembrie 1538 de către Ferdinand [82] , care, în virtutea tratatului semnat la Oradea cu Ioan Zápolya, se considera îndreptăţit să ia hotărâri în teritoriul Ungariei şi al Transilvaniei. Nu aflase încă faptul că „fratele George” declarase, în numele lui Zápolya, nul tratatul încheiat cu „regele romanilor” şi că, încă de la 18 august acesta scrisese sultanului, asigurându-l de fidelitatea sa neclintită [83] .

Cauzele pentru care campania sultanală, pornită sub deviza pedepsirii Moldovei s-a soldat cu o simplă schimbare de domn au fost pe larg analizate în istoriografia noastră [84] , de aceea nu insistăm asupra acestei discuţii.

Anii care au urmat, 1539-1541, au fost marcaţi în Moldova de două domnii, cea a lui Ştefan Lăcustă şi cea a lui Alexandru Cornea; ambele au debutat sub auspiciile fidelităţii faţă de Poartă şi au sfârşit prin a purta negocieri secrete cu Habsburgii.

Domnia lui Ştefan Lăcustă începea sub ameninţarea directă a pierderii independenţei Moldovei. Închinarea boierilor către sultan, ce a premers fuga lui Rareş din ţară, a asigurat păstrarea formală a dreptului „ţării” de a-şi alege domn [85] . Între soluţia radicală a transformării ţării în paşalâc şi acceptarea domnului adus de turci, Ştefan Lăcustă, bineînţeles că boierimea Moldovei a acceptat soluţia cea mai puţin împovărătoare. Chiar dacă turcii lăsau la Suceava o „gardă domnească”, iar teritoriul de dincolo de Prut era preluat de administraţia otomană, care încerca să se stabilească aici, după ce Tighina, Buceagul şi Brăila deveniseră raiale (1538), existenţa unui voievod din „os domnesc” [86] asigura legitimitatea dinastică şi aparenţa de independenţă.

La început, instalarea lui Ştefan Lăcustă a fost urmată de un val de panică în Imperiul German. La curtea imperială de la Toledo şi Madrid şi la cea regală de la Viena veneau zilnic ştiri alarmante privind situaţia din Moldova, care periclita orice tentativă a Habsburgilor de a se stabili în zonă [87] . Este suficient dacă cităm raportul trimis de la Buda la 1 octombrie 1538, în care se atrăgea atenţia asupra pericolului ocupării de turci a celor trei principate şi care adăuga: „regele romanilor să nu se mire dacă va fi atacat de turci prin pasurile moldovene, deoarece acest drum este mai scurt decât cel pe malul Dunării” [88] . La fel de gravă era situaţia prezentată de Mathias Loboczky regelui Ferdinand, la 1 ianuarie 1539. Acesta era informat că sultanul a pus „sangeagi” la Soroca care se află la „8 mile depărtare de graniţele regatului Poloniei” şi „la Bar, cetate pe care actuala regină a Poloniei a ridicat-o la graniţele sale”. De asemenea, turcii ridică şi alte fortificaţii de lemn; în plus, domnul adus de sultan a dat ordin să se coboare clopotele bisericilor şi are de gând să „turcească” ţara [89] .

În timp, toate aceste informaţii s-au dovedit lipsite de temei. În faţa reînceperii conflictului cu Polonia pentru teritorii şi mori aflate pe Nistru, Ştefan Lăcustă, nu numai că nu a apelat la turci, cum făcea regele Sigismund al Poloniei [90] , ci accepta mediaţia lui Ferdinand de Austria. Schimbul de solii, între 1538 şi 1539, s-a făcut prin pârcălabul Stanciu [91] şi căpitanul Petre Vartic [92] , ce avea să fie o figură de seamă în schimburile diplomatice ale Moldovei. Ca urmare a normalizării relaţiilor cu Habsburgii, Ferdinand trimitea în Moldova pe Tranquillus Andronicus, diplomat şi umanist de origine dalmată, fost secretar al lui Aloisio Gritti, care promitea domnului ajutor militar pentru reocuparea teritoriilor pierdute între Prut şi Nistru [93] . Alt diplomat, atras din 1536 de partea Habsburgilor, Ieronim Laski, se oprea, înaintea misiunii încredinţate de Ferdinand la Constantinopol, în Moldova, unde se întâlnea cu domnul la Hârlău (22 octombrie 1539), făcându-i aceeaşi propunere [94] .

Apropierea lui Ştefan Lăcustă de tabăra ferdinandistă era evidentă şi definitivă în vara anului 1540, când după moartea lui Zápolya, domnul Moldovei se alătură celor ce sprijineau revendicarea lui Ferdinand de Austria de a deveni rege al Ungariei reunificate, în conformitate cu prevederile tratatului de la Oradea. Existenţa fiului legitim al lui Ioan Zápolya şi al reginei Isabela, fiica lui Sigismund al Poloniei şi a Bonnei Sforza, scindase încă odată marea nobilime ungară. Tocmai de aceea, Ferdinand avea anevoie de sprijinul efectiv al domnilor români, pentru a-i apăra interesele la Poartă şi pentru a-i proteja graniţele.

La 24 septembrie 1540, solul lui Ştefan Lăcustă, Ioan, era trimis la Ferdinand [95] ; la 14 octombrie, Ferdinand trimitea ambasada de răspuns, formată din mari demnitari ai partidei nobiliare maghiare, Tamás Nádasdy, Gáspar Horváth şi Sigismund Balassa [96] . La 22 decembrie, Ferdinand accepta vasalitatea Moldovei oferită de solul lui Ştefan Lăcustă şi ocolea problema repunerii în drepturi a domnului Moldovei în posesiunile sale din Transilvania, deoarece Ciceul şi Cetatea de Baltă fuseseră dăruite de regele Ioan unui „supus al său” [97] . Tratativele cu Habsburgii nu au apucat să se materializeze într-un tratat scris, pentru că Petru Rareş, prin eforturi diplomatice susţinute de un important aport bănesc, reuşea, după doi ani de pribegie, să obţină iertarea sultanului şi redobândirea tronului Moldovei.

Marii boieri, de teama represaliilor din partea domnului pe care-l trădaseră în 1538, au hotărât să-l sacrifice pe Ştefan Lăcustă, pentru a putea ridica pe tronul Moldovei un alt domn supus intereselor mari boierimi. Având ca pretext măcelărirea unei garnizoane otomane aflată în Moldova, în noiembrie 1540, boierii hotărăsc să-l asasineze (la 20 – 21 decembrie 1540), acuzându-l de trădarea intereselor ţării. Scrisoarea justificativă, trimisă în ultimele zile ale lui decembrie 1540 lui Sigismund I, explică clar atitudinea şi planul marii boierimi de a se salva încă odată pe sine şi ţara. Ştefan Lăcustă, care era ,,turc în veştmântul nostru“, pe care ei l-au primit de nevoie (“de ar fi pus domn pe un ţigan ori pe un arap, tot l-am fi primit, numai împăratul/ sultanul/ să nu se întoarcă şi să nu prade ţara până la capăt”), „a început cu încetul, a  da ţara  împăratului ... nu  voia  să asculte de   nimeni,  făcea pâri tainice, primea învăţături de la împăratul, învăţături potrivnice Măriei tale şi nouă” [98] .

Hotărâţi să nu permită întoarcerea lui Rareş şi nici să nu provoace mânia sultanului, marii boieri cereau confirmarea domnului ales de ei, Alexandru Cornea [99] . În scurta sa domnie de 1 lună şi trei săptămâni, Alexandru Cornea a încercat să reînnoade firul rupt al relaţiilor cu Habsburgii, trimiţând în luna ianuarie 1541, la Wienerneustadt, reşedinţa lui Ferdinand, un sol ce ducea „regelui romanilor” jurământul de vasalitate al domnului Moldovei [100] .

Eforturile lui Alexandru Cornea au fost zadarnice. La 23 ianuarie 1541 Petru Rareş pornea spre Moldova, cu ajutor turcesc, iar la 9 februarie 1541 Alexandru Cornea, capturat de Petru Rareş la Galaţi, era executat din poruncă domnească [101] .


 

[71] Hurmuzaki, II, pp. 122-124, 127-130, 186-187.

[72] Nuntiaturberichte aus Deutschland, Gotha, 1892, vol. II, p. 144.

[73] Hurmuzaki, XI, p. 35.

[74] Să nu uităm cei trei doctori, trimişi unul după altul, din Veneţia în Moldova, la curtea lui Ştefan cel Mare, între care Matteo Muriano trimitea Senioriei un raport amănunţit asupra situaţiei militare a ţării. În schimb nu avea o întrevedere personală cu Ştefan decât la câteva luni de la sosirea sa în Moldova, vezi şi Fl. Căzan Cruciadele, Bucureşti, 1990, pp. 210-213.

[75] Alex. Ciorănescu, Documente..., pp. 17-19.

[76] Scrisoarea redată de Şt. Nicolaescu, Domnia lui Radu Vodă Paisie..., p. 6.

[77] Ibidem, p. 20 (doc. nr. 11).

[78] Ibidem, doc. nr. 12.

[79] Nuntiaturberichte, II, pp. 256-257, (et si suspica ch’il Moldavo sia fomentato dal Turcho quale essendo in pace o treuga con il re de Polonia ... per questa via indirecta cerca di farlo molestare se con questa occasione fusse in proposito e per qualche via si potesse reduire li predetti re, cioe el padre et figliolo di Polonia, in la presente Liga”).

[80] Al. Ciorănescu, Petru Rareş, pp. 13-14, vezi şi Fl. Căzan, Cruciadele, pp. 214-215, planul este redat şi de E. Alberi, Relazioni degli ambasciatori veneti, vol. II, pp. 110-111.

[81] Hurmuzaki, II1, p. 204.

[82] A. Veress, op. cit., p. 15.

[83] Mustafa A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, Bucureşti, 1976, pp. 29-30.

[84] Tahsin Gemil, ,,Les relations de la Moldovaie avec la Porte ottomane pendant le premičr régne de Petru Rareş“ în Revue Roumaine d’Histoire, nr. 2/1978, pp. 308-309 şi următ. ,,Agresiunea otomano-tătaro-poloneză şi căderea lui Petru Rareş“ în vol. Petru Rareş, coord. L. Simanchi, Bucureşti, 1978, p. 151-161; cu privire la menţinerea autonomiei ţărilor române vezi M. Maxim, ,,Le statut des Pays Roumains envers la Porte Ottomane aux XVI-XVIII sičcles“, în Revue Roumaine d’Histoire, nr. 1-2/1985, p. 86 şi următ. Şt. Gorovei, ,,Moldova în “Casa Păcii”, pp. 661-666, cu privire la intervenţia Poloniei pentru a stopa iniţiativa, primejdioasă pentru securitatea propriilor graniţe, de a se transforma Moldova în paşalâc, vezi V. Ciobanu, op. cit., pp. 170-175.

[85] Şt. Gorovei, op. cit., pp. 661-662, vezi textul cronicii lui Mustafa Gelalzade, redat în Cronici turceşti privind ţările române, ediţie întocmită de M. Guboglu şi Mustafa Mehmed, Bucureşti, 1966, pp. 270-271.

[86] Şt. Gorovei, op. cit., p. 662, vezi şi idem, Domnia lui Ştefan Lăcustă, în vol. Petru Rareş, unde autorul consideră că Ştefan (Lăcustă) era ultimul născut şi postum al lui Alexandru (+ 26 iulie 1496), fiul lui Ştefan cel Mare.

[87] Rapoartele trimise în septembrie-octombrie din Raguza, Linz şi Viena de agenţii şi ambasadorii imperiali arată preocuparea pentru soarta Moldovei, preocupare care, oricum considerăm noi, era tardivă. Alex. Ciorănescu, Documente..., nr. 25-33, pp. 26-34.

[88] Este vorba de raportul fidelului agent secret al lui Ferdinand, Ioan Pastor, ce activa la Raguza, în Imperiul otoman şi în Ungaria, din 1527-1528. Raportul a fost publicat în Hurmuzaki, II1, pp. 195-209.

[89] A. Veress, op. cit., doc. nr. 18, pp. 17-18.

[90] Hurmuzaki, supliment II1, pp. 120, 121.

[91] Ibidem, II1, p. 201.

[92] Şt. Gorovei, Ştefan Lăcustă, p. 171.

[93] A. Veress, Fontes..., vol. IV, p. 299.

[94] Şt. Gorovei, op. cit., p. 172.

[95] A. Veress, Fontes..., pp. 301-302.

[96] Ibidem, pp. 302-303.

[97] Ibidem, pp. 304-305.

[98] N. Iorga, Scrisori de boieri, scrisori de domni, Vălenii de Munte, 1932, pp. 25-27.

[99] Pentru a clarifica originea acestui domn ce pretindea despre el că este fiul “defunctului Bogdan Voievod”, vezi recentul studiu al lui C-tin Rezachevici, ,,Originea şi domnia lui Alexandru Vodă Cornea, după documente inedite din Polonia“, Revista istorică, nr. 6-7/1992, pp. 803-827.

[100] A. Veress, Documente..., doc. nr. 21, pp. 21-22.

[101] Şt. Gorovei, ,,Domnia lui Alexandru Cornea“, în vol. Petru Rareş, p. 178. 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002