Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

Din 1543, Petru Rareş nu se mai angaja în tratative periculoase cu Habsburgii, deoarece ei înşişi, epuizaţi de confruntările pe mai multe fronturi (în războaiele italiene, în Mediterană în centrul Europei şi chiar în sânul Imperiului German, scindat de Reformă), căutau calea negocierilor cu Imperiul otoman.

Ultimul act notabil al diplomaţiei habsburgice în ţările române l-a constituit jurământul de vasalitate depus de Radu Paisie, faţă de Ferdinand, la 7 ianuarie 1543 [11] .

În cursul anului 1543, Radu Paisie iniţia un schimb de ambasade cu Ferdinand de Austria şi Carol Quintul, mesagerul scrisorilor fiind Antonio de „Cherozko” (în text). Acesta sosea la Târgovişte şi era retrimis la împărat de domnul muntean, pentru a-l informa pe acesta de evoluţia situaţiei politice din zonă [12] .

Din 1545-1546 linia politică a ţărilor române suferă o schimbare radicală. Venirea lui Mircea Ciobanu pe tronul Ţării Româneşti (1545-1552, 1553-1554, 1558-1559) a influenţat timp de peste două decenii (prin moştenirea politică lăsată fiului său Petru cel Tânăr, 1559-1568) evoluţia raporturilor statului muntean cu cele două imperii vecine (între
1551-1556 prin prezenţa trupelor imperiale, conduse de generalul Castaldo, în Transilvania, Ţara Românească s-a învecinat practic cu posesiunile lui  Ferdinand de Austria, viitorul împărat german din 1558). Linia politică a lui Mircea Ciobanu a urmat cu consecvenţă respectarea obligaţiilor faţă de Imperiul otoman [13] , fiind convins de incapacitatea Habsburgilor sau de lipsa de interes a altor principi creştini de a mai lupta împotriva turcilor.

La începutul anului 1545, turcii erau informaţi despre politica duplicitară dusă de Radu Paisie, fapt pentru care acesta era convocat la Poartă. Sosit aici, avea să fie exilat în Egipt şi, în locul său era numit Mircea Ciobanu. Se pare că fostul domn muntean, în cei 10 ani de domnie, reuşise să adune o avere impresionantă, deoarece numeroase ordine adresate „fratelui George” şi sangeacbey-lor din teritoriile limitrofe Ţării Româneşti vizau recuperarea tezaurului domnului [14] , ce nu trebuia lăsat să fugă cu banii spre Transilvania şi Imperiul German.

Unificarea statutului politic şi economic al celor trei ţări române este vizibilă din poruncile emise pentru Petru Rareş, Mircea Ciobanu şi „fratele George”, privind obligaţiile de aprovizionare a Porţii, predarea la timp a haraciului şi a contingentelor de „vâslaşi”, ca şi a cailor pentru cavaleria sultanului [15] .

Tot la intervenţia Porţii se rezolva şi diferendul între Rareş şi transilvăneni privind recuperarea integrală a posesiunilor domnului Moldovei. La 13 aprilie 1545, lui Rareş i se aducea la cunoştinţă că sultanul recunoştea drepturile acestuia asupra tuturor cetăţilor acordate de Zápolya şi că „fratele George” a fost avertizat să respecte hotărârea sultanului şi să retrocedeze domnului Moldovei şi satele dependente de cetăţile amintite [16] .

În condiţiile unui control politic şi economic strict, exercitat de turci, inclusiv prin supravegherea reciprocă între cei trei conducători ai principatelor române [17] , nu este de mirare că relaţiile diplomatice cu Habsburgii au intrat într-un con de umbră.

Succesorul lui Rareş în Moldova, fiul său Iliaş, ostatec la Poartă din 1541, nu putea inspira încredere, după cum nici Mircea Ciobanu nu era un partener de discuţie potrivit, fiind ostil Habsburgilor, pe care nu îi considera capabili de a-i mai înfrunta pe turci. Neîncrederea domnilor români în forţa combativă a Casei de Austria a fost sporită de încheierea tratatului de pace habsburgo-otoman din 1547.

Acalmia nu avea să dureze însă pe linia Dunării de Jos. „Fratele George”, nemulţumit de pretenţiile sultanului asupra Transilvaniei, pe care o considera un teritoriu ce-i aparţinea de drept, deşi nu dusese nici o campanie de cucerire a acestei ţări, se relansa în subtile şi anevoioase tratative diplomatice cu Habsburgii, pentru a o convinge pe regina Isabela să renunţe, de bunăvoie, la drepturile succesorale ale fiului ei. În 1551, în luna iulie, regina Isabela părăsea, împreună cu Ioan-Sigismund, Transilvania. După câteva luni de reflecţie, se refugia din oraşul Munkács la Piotrokov (în Polonia), unde cerea fratelui său, Sigismund al II-lea August, ajutorul pentru recuperarea tronului. În Transilvania, situaţia se complica prin comportamentul aberant al trupelor imperiale conduse de generalul Gianbatistta Castaldo. Acesta, împreună cu marchizul Sforza Palaviccini, îl asasina la 17 decembrie 1551, la Vinţu de Sus, pe „fratele George”. Prezenţa armatei austriece şi asasinarea „viceregelui” Transilvaniei provoca reacţia otomană ce ducea la ocuparea Timişoarei (1552) şi la organizarea unui nou beilerbeilic în zonă.

În această situaţie confuză, Ferdinand căuta noi puncte de sprijin în Ţara Românească şi Moldova. Din această perioadă datează obiceiul Habsburgilor de a stipendia falşi sau reali pretendenţi la domnie, care să poată deveni ulterior domni clientelari Vienei. La 9 aprilie 1550, Ferdinand dădea ordin Trezoreriei Ungariei să plătească anual lui Aaron-Vodă, fiul lui Bogdan-Vodă şi alungat din ţară de Petru Rareş, care apelase la „clemenţa” şi „mila” „regelui romanilor” pentru a-l adăposti, suma de 100 de florini pe an [18] . Suma, deşi nu era mare, avea să fie plătită cu regularitate până în 1560 [19] , asigurând o parte din mijloacele de subzistenţă ale unui aventurier, ce aştepta ocazia potrivită pentru a fi propulsat pe tronul Moldovei.

În 1551, înlocuirea lui Iliaş Vodă cu fratele său, Ştefan Rareş, în vârstă numai de 20 de ani, prilejuia lui Ferdinand speranţa unei noi schimbări în politica externă a Moldovei. La 19 septembrie 1551, generalul Castaldo scria lui Ferdinand că oferă ajutor lui Ştefan Rareş, pentru ca acesta să-şi poată menţine tronul [20] . La 27 septembrie 1551, Ferdinand scria aceluiaşi general să trimită emisarii săi în Moldova pentru a perfecta condiţiile unei alianţe [21] . La 29 septembrie 1551, se afla vestea că cei doi fraţi Rareş s-au împăcat [22] , ceea ce aducea din nou neîncrederea Habsburgilor, sporită şi de ştirea trimisă de la Constantinopol de Giovanni Maria Malvezzi, ambasadorul Casei de Austria. Acesta informa, la 10 iunie 1551 că Iliaş Rareş trecuse la islamism, devenind sangeacbey de Silistra. Mai mult, primise ca reşedinţă fostul palat al lui Ibrahim-paşa. [23] .

La 6 ianuarie 1552, generalul Castaldo primea pe secretarul lui Ştefan Rareş, care, după ce îl asigura de bunăvoinţa domnului faţă de regele Ferdinand, cerea de fapt restituirea cetăţilor din Transilvania, unde domnul Moldovei să se poată ascunde, deoarece turcii aveau din nou să invadeze nordul Dunării [24] .

Din cauza fricii de marea armată otomană ce se pusese în mişcare, ştirile erau confuze. Un grup mic de boieri din Ţara Românească se oferea să organizeze o răscoală împotriva lui Mircea Ciobanu şi cerea sprijinul generalului imperial [25] . Alţi emisari unguri sau moldoveni informau că regele Poloniei s-a angajat în scris, împreună cu domnii ţărilor române, să-l readucă pe nepotul său, Ioan-Sigismund, pe tronul Transilvaniei sau că Ştefan Rareş este înţeles cu turcii, oricâtă supunere ar arăta regelui Ferdinand [26] . În luna martie 1552, Ştefan Rareş oferea ajutor militar lui Ferdinand, dacă avea să fie atacat, dar dogele Veneţiei era informat, de la Bratislava, de ambasadorul său Frederico Badoer, că la curtea lui Ferdinand domnul Moldovei nu mai era privit ca un aliat sigur [27] .


[11] Hurmuzaki, II1, pp. 240-242.

[12] Haus - Hof - und Staatsarchiv - Wien, “Moldo-Walachei”, Fasz. 22, f. 1r.

[13] Şt. Andreescu, ,,La politique de Mircea le Pâtre“, în Revue des études Sud-Est Européennes, nr. 1/1972, p. 115 şi urm.

[14] M. Berindei, G. Veinstein, L’Empire ottoman et les pays roumains (1544-1545), Paris, 1987, doc. nr. 4,5, 21, 32, 33, pp. 162, 173-174, 181-182.

[15] Ibidem, doc. nr. 13, 28, 36, pp. 168-169, 178-179, 184 şi doc. nr. 64, p. 203.

[16] Ibidem, doc. nr. 81, p. 214.

[17] Ibidem, doc. nr. 51, p. 194. La 15 martie 1545, lui Petru Rareş i se mulţumea pentru informaţiile trimise asupra mişcărilor din ţările vecine (respectiv Transilvania şi Ţara Românească).

[18] A. Veress, op. cit., doc. nr. 41, pp. 42-43.

[19] Ibidem, doc. nr. 215, pp. 187-188.

[20] Ibidem, doc. nr. 60, pp. 57-58.

[21] Ibidem, doc. nr. 64, p. 60.

[22] Ibidem, doc. nr. 66, p. 61.

[23] Austro-Turcica, 1541-1542, Diplomatische Akten des habsburgischen Gesandschaftsverkehrs mit der Hohen Pforte im Zeitalter Süleymans des Prächtingen, editate de Srécko M. Dzaja şi Günter Weiss, München, 1995, p. 236. (Alli 30 del presente - maggio - el soprascritto Signor Moldavo al publico Divano del Sig. Turcho si e fatto turcho et gli hannodato el Sengiachato de Silistra: et hanno dato la Signoria de Moldavia al fratello suo, de detto Sig. Moldavo. Et al’ultimo si e tagliato et li hanno dato el palazo del condam Ibrahim - Bassa et el Sig. Turcho si l’hafatto figliolo et ha fatto gran feste et alegreze lassando liberi un gran numero de prigioneri).

[24] Ibidem, p. 64.

[25] Ibidem, doc. nr. 72, p. 65.

[26] Ibidem, doc. nr. 73, şi 74, pp. 65-67.

[27] Ibidem, doc. nr. 87 şi 88, pp. 76-78.

 

 
© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002