Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

În aprilie 1552, prevestirile ameninţătoare ale domnului muntean, Mircea Ciobanu, ce îl prevenise – la 5 februarie 1552 – pe emisarul voievodului Transilvaniei, Andrei Báthory, că în 1552 Viena va fi din nou asediată de ,,turci, tătari, munteni şi moldoveni“, iar în ,,Transilvania va fi trimisă o astfel de forţă încât nimic nu-i va putea rezista“ [28] , păreau a se materializa. Nu era atacată Viena, dar Transilvania era serios ameninţată prin invazia trupelor moldo-muntene, iar Banatul avea să fie ocupat de turci.

La 22 august 1552, Mircea Ciobanu transmitea primarului oraşului Sibiu, Petru Haller, ordinul sultanului de supunere faţă de Ahmed-paşa, cuceritorul Timişoarei [29] .

În modul – cunoscut deja – în care Castaldo îşi înlătura adversarii incomozi, la 11 septembrie 1552, Ferdinand era informat că Ştefan Rareş fusese „asasinat în cortul său”, din porunca generalului imperial, care se temea de o nouă regrupare de forţe moldo-tătare, ce ar ataca Transilvania [30] . Hieronymus Ortelius reda, în 1602, episodul asasinării lui Ştefan Rareş ca pe o mare ticăloşie din partea lui Castaldo. Pe baza unor scrisori falsificate, Ştefan Rareş a fost declarat trădător, a fost ucis, i
s-au furat toate bunurile şi, pentru ,,a nu rămâne nimeni care să poată răzbuna moartea“ au fost asasinaţi toţi membrii familiei sale, indiferent de vârstă şi sex [31] .

La numai două săptămâni de la asasinarea lui Ştefan Rareş, noul domn ales de ţară, Alexandru Lăpuşneanu, temându-se de o posibilă reacţie violentă din partea Habsburgilor, dacă nu le-ar câştiga bunăvoinţa, se grăbea a trimite doi soli la generalul Castaldo. Asupra misiunii acestora, arhiducele Maximilian, fiul  lui Ferdinand de Austria şi comandantul suprem al armatei ce acţiona în Austria de Jos, Ungaria şi Transilvania, era informat la 25 septembrie 1552. Scrisoarea, în parte cifrată, menţiona că noul domn obţinuse această demnitate prin”graţia divină” şi cu „ajutorul Maiestăţii voastre/ Ferdinand de Austria/ şi al regelui Poloniei”, că „este creştin şi astfel vrea să rămână cât timp va trăi” şi că „va servi pe Maiestatea Voastră împotriva turcilor”, după cum era gata „să-l ucidă sau să-l alunge pe tiranul” din Ţara Românească, care servea interesele sultanului şi în care nu se putea avea încredere pentru semnarea unui tratat de pace [32] .

Evident, o asemenea profesiune de credinţă nu putea decât să-i bucure pe Ferdinand de Austria şi pe arhiducele Maximilian. Cu toate acestea, la 22 octombrie 1552, Castaldo îl informa pe Ferdinand că noul domn al Moldovei este „o creaţie a regelui Poloniei” şi că, dacă regina Isabela s-ar gândi să recupereze Transilvania pentru fiul ei, „ar putea avea/ de la Alexandru/ mare ajutor” [33] . Ferdinand, ce menaja sentimentele regelui Poloniei, dorind ca acesta să rămână neutru în conflictul pentru Transilvania, dus atât cu Imperiul otoman cât şi cu mereu schimbătoarea regină Isabela, recomanda cu căldură pe Alexandru Lăpuşneanu lui Castaldo; în plus, cerea acestuia să „facă acelaşi lucru /domnului/ muntean, care i s-a întâmplat şi lui Ştefan al Moldovei” [34] , adică să-l ucidă, dar numai după ce ar obţine de la acesta un tratat de pace favorabil, care să nu pornească aversiunea Porţii faţă de „regele romanilor”.

Tratativele de pace cu Mircea Ciobanu erau anevoioase şi se desfăşurau sub permanenta ameninţare a sultanului, exercitată prin supravegherea lui Ahmet-paşa. Domnul muntean forţa mâna Habsburgilor, transmiţând mereu poruncile de supunere venite din partea lui Süleyman şi promiţând că avea să îndepărteze de graniţele Transilvaniei pericolul otoman. Era un şantaj care dura de prea mult timp. De aceea generalul Castaldo sprijinea pe boierii complotişti ce doreau, în noiembrie 1552, să-l înlăture pe domn şi să-l ucidă [35] .

Refacerea unităţii de acţiune pe frontul antiotoman de la Dunărea de Jos era urmărită şi de domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, care spera, încă odată, în ajutorul Poloniei şi al Habsburgilor, pentru a-i alunga pe turci. La 30 octombrie 1552, o ambasadă moldoveană sosea la Sebeşul-Săsesc pentru a-i cere lui Castaldo colaborarea militară în vederea luptei cu turcii. Alexandru Lăpuşneanu era informat despre campania lui Süleyman împotriva şahului Tahmasp, dar informaţia era greşită sau era voit transmisă greşit, pentru a-i convinge pe Habsburgi că atacarea Timişoarei şi a Lipovei nu prezenta nici un pericol. Sultanul – spunea Alexandru – a fost făcut prizonier de către perşi şi întreaga armată otomană se pregăteşte să-şi elibereze conducătorul. De aceea, inclusiv sangeacul de la Brăila se pregătea să plece în ajutorul sultanului, Banatul avea să rămână practic fără apărare, iar armata lui Lăpuşneanu cu cea a lui Castaldo puteau recupera toate teritoriile pierdute în cursul verii.

Că realitatea era cu totul alta, o ştiau Habsburgii de la agenţii lor secreţi şi de la ambasadorul permanent, stabilit la Poartă din 1547, Giovanni Maria Malvezzi. Sultanul se pregătea într-adevăr pentru o nouă campanie în Persia, dar încă nu părăsise Constantinopolul, fapt demonstrat şi de poruncile sultanale trimise de Süleyman din capitala Imperiului, la
2 decembrie 1552 şi adresate tuturor oraşelor din Transilvania [36] .

Era firesc, deci, ca Habsburgii să nu fi dat curs proiectului prezentat de Alexandru Lăpuşneanu. În schimb, ameninţarea permanentă a poziţiei atât de precare, deţinute în Transilvania, îi făcea să întreprindă o nouă imixtiune brutală în ţările române. După asasinarea lui Ştefan Rareş, Castaldo aducea pe tron, în Ţara Românească, pe pretendentul Radu Ilie, care îl înlocuia pe Mircea Ciobanu timp de câteva luni. Era un act de ostilitate care a nemulţumit pe turci, în primul rând, dar şi pe polonezi. Prezenţa trupelor austriece din ce în ce mai aproape de gurile Dunării şi extinderea hegemoniei acestora asupra ţărilor române însemna o răsturnare a echilibrului de forţe existent în sud-estul Europei.

În ciuda insistenţelor lui Ferdinand de Austria, tratativele de pace începute din 1553 la Constantinopol de ambasada extraordinară a Habsburgilor, formată din Ogier Ghiselin de Busbecq, Hans Dernschwam, Antonio Verancsics şi Francisc Záy, demarau şi înaintau cu greu, emisarii „regelui romanilor” urmărind prin tot Imperiul armata victorioasă a sultanului, ce se afla în tabără la Amasia. Sultanul îi primea lipsit de bunăvoinţă şi cerea eliberarea necondiţionată a Transilvaniei şi încetarea oricărui amestec în zonă. În mai 1553, cu ajutor turcesc, Mircea Ciobanu, refugiat în Polonia, recupera tronul.

Faptul că Sigismund al II-lea August îl adăpostise pe Mircea Ciobanu arăta clar că regele Poloniei întorcea spatele Habsburgilor. Din 1552 susţinea legitimitatea cererilor reginei Isabela, ce dorea reocuparea tronului Transilvaniei. Solii poloni sprijineau activ cauza reginei la Poartă.

Înrăutăţirea relaţiilor habsburgo-polone se reflectă şi în atitudinea domnului Moldovei. La porunca sultanului, el favoriza reîntoarcerea lui Mircea Ciobanu. Cu toate acestea, antipatia sa faţă de domnul muntean nu se stinsese, după cum nici acesta nu-şi cruţa vecinul. În 1553 încerca să uneltească la Poartă înlocuirea lui Alexandru Lăpuşneanu, complot dejucat de acesta şi întors chiar împotriva iniţiatorului, care era mazilit la 11 februarie 1554 [37] . În locul său venea Pătraşcu cel Bun (1554-1557), ce reluase linia tradiţională a cooperării cu coaliţia creştină [38] .

La 25 august 1554, Ferdinand de Austria scria voievodului Transilvaniei, Ştefan Dóbó, să păstreze bunele relaţii cu domnul muntean, despre care se aflase că încheiase cu voievodul Transilvaniei „o prietenie afectuoasă şi sigură”. De aceea, Pătraşcu trebuia rugat să mijlocească la Poartă obţinerea Transilvaniei pentru Ferdinand şi să predea, în numele acestuia, tributul restant (pe care sultanul refuza să îl primească). I se cerea lui Dóbó să medieze încheierea unui tratat de alianţă între domnul muntean şi Ferdinand de Austria, având drept clauză principală obţinerea sprijinului acestuia la Poartă şi pe lângă domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu; în schimb, i se promitea ca nici un boier fugar sau pretendent la domnie să nu-şi găsească adăpost în Transilvania [39] .

Clauza referitoare la captarea bunăvoinţei lui Alexandru Lăpuşneanu ar părea curioasă dacă nu am lua în consideraţie raportul întocmit de ambasadorii lui Ferdinand, prezenţi în Moldova între 19 martie – 11 aprilie 1554, cu privire la rezultatul misiunii lor. Emisarii „regelui romanilor” erau Petru Gerendi, Antonio Gárdo şi Ambrosius Zábo. Aceştia soseau la Huşi la 19 martie şi erau amânaţi timp de trei zile, până la primirea în audienţă de către domn. De la început, atmosfera era tensionată. La prezentarea solilor, ce susţineau că erau trimişi de „locuitorii Transilvaniei”, Alexandru Lăpuşneanu răspundea că de curând primise o scrisoare din partea nobilimii ardelene, prin care era avertizat că cei trei emisari nu vorbeau decât în numele voievodului Transilvaniei, care rămăsese singurul adept al lui Ferdinand. Ambasadorii continuau însă anevoioasa lor misiune, încercând să-l convingă pe Lăpuşneanu că locuitorii Transilvaniei nu au depus nici un jurământ de credinţă faţă de Ioan-Sigismund şi nu au de ce să-l recunoască rege. „Când voievodul a auzit aceasta – relatează solii – a fost făţiş tulburat şi în jilţul în care şedea s-a întors într-o parte” [40] .

Cererea emisarilor lui Ferdinand era următoarea: Alexandru Lăpuşnenau să intervină la Poartă în favoarea stăpânului lor şi, ca semn al loialităţii acestuia faţă de sultan, să predea, în numele lui, tributul restant al Transilvaniei. Cât de mare era nevoia lui Ferdinand de a obţine bunăvoinţa sultanului, o demonstrează încercarea disperată, am putea spune, a solilor de a schimba atitudinea domnului Moldovei, în favoarea cererilor Habsburgilor. Aceştia îl linguşeau pe domnul moldovean asigurându-l „că dacă ar interveni la Poartă” ar face-o „nu numai pentru regatul Transilvaniei, ci şi pentru cel al Moldovei, căci dacă în regatul Transilvaniei este pace şi, linişte, atunci şi pentru voievod şi regatul său va fi linişte şi pace şi ceea ce este mai important, numele său va fi rostit în mod glorios printre toţi creştinii”. Încă odată, Habsburgii încercau să-şi promoveze interesele, mascându-le sub pretextul binelui creştinătăţii.


[28] Ibidem, pp. 67-68.

[29] Ibidem, doc. nr. 122, pp. 97-98.

[30] Ibidem, doc. nr. 130, pp. 102-103.

[31] Hieronymus Ortelius Augustianus, Chronologia order historische Beschreibung aller Kriegsempőrungen und Belagerungen des Staat und Festungen…, in Ober und Under Ungern auch Siebenburgen mit den Türken vom Anno 1395 his auff gegenwertige Zeitt, Nürnberg, 1602, pp. 22-23.

[32] A. Veress, op. cit., doc. nr. 132, p. 104.

[33] Ibidem, doc. nr. 136, p. 106-107.

Despre împrejurările preluării domniei cu ajutor polon vezi Gh. Pungă, Ţările române şi contextul relaţiilor europene la mijlocul secolului al XVI-lea (1538-1572), în Românii în istoria universală, vol. I, Iaşi, 1986, p. 56-62 şi idem, Ţara Moldovei în vremea lui Alexandru Lăpuşneanu, Iaşi, 1994, p. 245 şi urm.

[34] A. Veress, op. cit., p. 107.

[35] Ibidem, p. 114.

[36] Anton Schändlinger, Die Schreiben Süleymans des Prächtigen an Vasallem, Militärbeamte, Beamte und Richter, Wien, 1986, doc. nr. 23-26, pp. 37-43.

[37] Descoperirea coincidenţelor ce leagă într-un lanţ cauzal evenimentele din 1553 cu cele din 1554 se datorează lui Şt. Andreescu, Restitutio Daciae, vol. I, pp. 127-129.

[38] Idem, La politique de Mircea le Pâtre..., p. 121.

[39] Monumenta comitialia Regni Transilvanyae, vol. I, Budapest, 1876, pp. 530-531.

[40] Ibidem, p. 507.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002