Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

2. Interese strategico-militare la Dunărea de Jos

şi ţările române

 

Trecând de importanţa sprijinului politic pe care Habsburgii l-au căutat cu disperare în Ţara Românească şi Moldova putem enumera şi aspectele legate de interesele strategico-militare faţă de cele două principate.

Poziţia lor la gurile Dunăre îi atrăgea pe Habsburgi, datorită posibilităţii stabilirii unei graniţe naturale, prelungite din centrul Europei până la Marea Neagră, între cele două Imperii. Accesul la Marea Neagră era şi el un factor strategic temut pentru turci şi râvnit de Casa de Austria. Să nu uităm Raportul lui Ioan Pastor din 1538 care punea accentul pe scurtarea distanţelor, prin Moldova, între centrul Imperiului german (Nürnberg) şi Constantinopol.

Tocmai de aceea atât domnii români cât şi celelalte state interesate în politica orientală a Habsburgilor recunoşteau importanţa strategică a Moldovei şi a Ţării Româneşti.

În diverse momente şi cu diverse ocazii, ţările române erau numite regate. Explicaţia acestui termen, în secolul al XVI-lea, nu poate fi nicicum legată de o posibilă confuzie, Situaţia Transilvaniei devenită principal vasal al Porţii în 1541, dar condusă de un rege şi o regină şi numită frecvent regat, era de natură să aducă o uniformizare a statului politic pentru toate principatele dunărene, aflate sub un regim juridic asemănător. În ochii Europei, toate cele trei ţări române erau entităţi politice de sine stătătoare, capabile şi abilitate să ducă o politică externă proprie, în ciuda izbucnirilor de orgoliu ale lui Süleyman, ce le nega categoric acest drept. Toată diplomaţia Habsburgilor demonstrează importanţa strategică acordată acestor state, pe care nu le doreau alipite Imperiului otoman. Plata tributului faţă de Poartă nu mai reprezenta mare lucru în Europa vremii, pentru că însuşi Carol al V-lea împreună cu fratele său Ferdinand se angajase – din 1547, să plătească 30.000 de ducaţi anual pentru răscumpărarea păcii.

Corespondenţa ambasadorilor Franţei la Constantinopol subliniază nu odată pericolul extinderii supremaţiei Habsburgilor la gurile Dunării şi considera că aceştia, odată stăpâni în cele trei ţări, ar putea să-i alunge pe turci din Balcani (un vis al Habsburgilor la care nu îndrăzniseră a se mai gândi de la Maximilian I şi de la papa Leon al X-lea).

În 1545, Jean de Montluc informa, pe Francisc I, că Transilvania este singurul sprijin pentru o revoltă a ungurilor şi românilor. „Forţele de mai sus / Transilvania, Moldova şi Ţara Românească/, care nu ar fi mici, unindu-se cu numitul Ferdinand – şi s-ar putea la nevoie să se alăture şi regele Poloniei –... şi, prin acest mijloc, toţi împreună ar face zid nu numai pentru a se opune planurilor/ sultanului/ dar chiar pentru a-l face să piardă ceea ce deţine în Ungaria” [57] .

La 24 octombrie 1552, alt ambasador al Franţei la Constantinopol, de Codignac, scria lui Henric al II-lea că oraşele din Transilvania, somate de sultan să se supună, vor să înceapă tratative cu Poarta prin intermediul „regelui” (roy) Ţării Româneşti. Acelaşi de Codignac, la 3 aprilie 1554, informa că „regii” Moldovei şi Ţării Româneşti au dat tot sprijinul reginei Isabela. La 2 iulie 1555, alt reprezentant al Franţei, de Martines, împărtăşea regelui Franţei temerile sultanului că ar putea pierde supremaţia în Moldova şi Ţara Românească, fapt pentru care se pregătea o nouă campanie. Ocuparea Transilvaniei de către Habsburgi era un pericol pentru atragerea celor două ţări vecine în sfera de influenţă politică a lui Ferdinand, care „uzurpase” drepturile sultanului în Transilvania. „Înălţimea sa/ sultanul/ poate fi sigur că, la prima ocazie, nici Ferdinand, nici spaniolii, nu vor ezita să întindă mâinile asupra cuceririi a două regate atât de bogate şi înzestrate” [58] . La 26 februarie 1559, de la Vigne scria lui Henric al II-lea despre importanţa Transilvaniei pentru turci, informaţie din care reiese şi reversul medaliei, anume: de ce se străduiseră Habsburgii să li se recunoască drepturile în Transilvania. De la Vigne spunea „stăpânirea acelei/ Transilvanii/ este de o aşa mare importanţă şi cu consecinţe mari pentru păstrarea a ceea ce stăpânesc/ turcii/ în Ungaria şi în împrejurimi şi pentru a ţine mai departe în supunere şi ascultare Ţara Românească şi Moldova” [59] .

Rolul politic ce îl jucau ţările române era binecunoscut Occidentului pentru ca entităţile politice ce le reprezentau să fie numite nu odată „regate”, fără a fi însă vorba despre o confuzie, ambasadorii francezi fiind la curent cu pretenţiile emise de Imperiul otoman asupra Moldovei, Ţării Româneşti şi, după 1541, şi asupra Transilvaniei.

Din punct de vedere militar, importanţa celor două ţări române de la Dunăre şi Marea Neagră a fost clar evidenţiată de relaţiile politice existente. Deja, în 1529, Ţara Românească şi Moldova trimiteau detaşamente de câte 3.000 de oameni la asediul Vienei [60] . Flotei otomane dunărene, Moldova îi furniza, după împrejurări, 1.000 de văslaşi, iar Ţara Românească 300. Este inutil să mai amintim pagubele produse de români Habsbsurgilor în toate campaniile din 1529-1539, 1542, 1554-1556. Tocmai de aceea, Ferdinand a dorit neutralizarea acestora şi, pe cât posibil, cooperarea lor militară. Efectivele reunite al domnilor români ar fi însemnat pentru Habsburgi o forţă combativă cu care i-ar fi putut înfrunta cu succes pe turci [61] .

Prin urmare, nu este de mirare accentul pus de mulţi emisari  imperiali pe forţa militară a celor două principate, care, tocmai de aceea, trebuiau atrase ca aliaţi ai Casei de Austria. Descrierile de călătorie transmit invariabil cifre impresionante, care depăşeau cu mult efectivele curente de care putea dispune Ferdinand de Austria.Prin urmare, nu este de mirare accentul pus de mulţi emisari  imperiali pe forţa militară a celor două principate, care, tocmai de aceea, trebuiau atrase ca aliaţi ai Casei de Austria. Descrierile de călătorie transmit invariabil cifre impresionante, care depăşeau cu mult efectivele curente de care putea dispune Ferdinand de Austria.

Georg Reicherstorffer, în Chorographia Moldovei, publicată în 1541, dar având la bază date culese în timpul celor două misiuni diplomatice, întreprinse în Moldova în 1527 şi 1535, consemna: „Principele acestei ţări ... ţine ... pe cheltuiala sa zilnică 3.000 de călăreţi care stau necontenit sub arme, gata să însoţească oricând pe voievod cu trupele lor. De altfel voievodul poate, atunci când nevoia unui război ar cere-o, să adune în ţara sa, fără mare greutate şi muncă, făcând chemare obştească, o oaste de până la 60.000 călăreţi şi pedeştrii“ [62] . Pentru jumătatea veacului al XVI-lea, cifra era uşor exagerată, ea reproducea însă informaţia dată de Matteo Muriano în 1502, când relata despre efectivele armatei lui Ştefan cel Mare [63] , de fapt, cea mai mare armată ce a ridicat-o vreodată Moldova în Evul Mediu.

Alt diplomat al vremii, interesat de forţa de rezistenţă a ţărilor române în faţa invaziei otomane din 1538, Fabio Mignanelli, nunţiu apostolic la Viena şi Linz, unde se afla Ferdinand de Austria, estima realist armata românilor. „Toată Valahia împreună poate ridica între 40.000 şi 50.000 de ostaşi călare, iar Moldova singură 30.000” [64] . Chiar dacă era vorba despre cavalerie uşoară, cifra era impresionantă, într-o vreme în care Ferdinand nu putea întreţine mai mult de 10-12.000 de mercenari călare. În plus, toate izvoarele menţionează că românii încălecau pe „cai turceşti” foarte iuţi, iar armamentul şi stilul lor de luptă se asemănau cu cele ale călăreţilor „stepei” (tătari şi turci).

Evident, nu în ultimul rând era luată în consideraţie, din punct de vedere strategic, aşezarea geografică a ţărilor române, pe care umanistul Nicolaus Olahus o descria atât de frumos în lucrarea sa Hungaria, elaborată între 1536-1537. „Din Ţara Românească drumul de pătrundere este îngust şi greu. De aceea turcii/ care năvăleau pe aici în Transilvania/ au fost adesea crunt înfrânţi de o oaste mică. Ai putea mai degrabă să supui toată Ungaria/ venind/ din Ungaria. Căci drumurile ei pot fi uşor închise cu copaci tăiaţi” [65] .


 

[57] Hurmuzaki, vol. I, pp. 4-5.

[58] Ibidem, pp. 8, 9, 10, 11.

[59] Ibidem, p. 14.

[60] A. Decei, op. cit., p. 122.

[61] M. Maxim, op. cit., p. 97.

[62] Călători..., I, p. 159.

[63] Ibidem, p. 149.

[64] Ibidem, p. 465.

[65] Ibidem, pp. 488-489.© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002