Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          În această situaţie, când fiecare putere creştină îşi urmărea doar satisfacerea propriilor interese, Mihai Viteazul s-a simţit complet izolat, mai ales că era cunoscută şi incapacitatea lui Sigismund Báthory de a conduce lupta unită a celor ţări române. Evident, el nu a accepat realitatea în mod pasiv, ci a încercat să o schimbe, măcar şi parţial, în favoarea sa. Astfel se explică faptul că, în aprilie 1595, ajungea la Praga, la Rudolf II, un sol de taină al său, care urma să descrie victoriile obţinute împotriva turcilor [54] , dar, în acelaşi timp, trebuia să-i vorbească împăratului „despre unele lucruri pe care nu le-a aflat încă nimeni” [55] . Este vorba, aproape sigur, despre o cerere de ajutor adresată direct împăratului, cerere care trebuia făcută în secret pentru a nu veni în contradicţie cu pretenţiile de suzeranitate manifestate de principele transilvan. Efectele cererii au fost însă egale cu zero, imperialii refuzând să acorde orice fel de ajutor direct.

          Simultan cu aceste demersuri, Mihai a cerut ajutor şi din partea Poloniei, un contingent de 5.000 de soldaţi [56] , dar Seimul, deşi s-a arătat la început favorabil acestei cereri, datorită opoziţiei categorice a lui Jan Zamoyski, nu a mai acordat nimic [57] . Cereri similare adresate de domnul Ţării Româneşti în lunile mai şi iulie 1595 [58] au primit răspunsuri, de asemenea, negative [59] .

          Dacă puterile creştine erau reticente în a-l sprijini pe Mihai Viteazul, în schimb turcii erau hotărâţi să stingă cât mai repede noul focar de război de la Dunăre, pentru a-şi putea concentra toată atenţia şi toate forţele pe frontul din Ungaria şi Croaţia, împotriva trupelor imperiale. Astfel, la 14 mai 1595, din tabăra de la Adrianopol, marele vizir Ferhad Paşa a hotărât transformarea Ţării Româneşti şi a Moldovei în paşalâcuri, măsură ce va fi menţinută şi de viitorul mare vizir, Sinan Paşa [60] . La puţin timp de la luarea acestei hotărâri, sultanul Murad III (1574-1595) l-a numit pe Ahmed, sangeacbeiul de Tighina, ca paşă al Moldovei şi a cerut hanului tătar din Crimeea, Gazi Ghirai, să-i acorde tot ajutorul [61] . Aceste pregătiri şi hotărâri ale turcilor nu i-au rămas necunoscute lui Jan Zamoyski, care, la 14 iunie, a fost informat despre ele de către un croat turcit, pe nume Mustafa [62] şi care, în astfel de împrejurări, s-a hotărât să intervină în Moldova pentru a nu lăsa întreaga iniţiativă în mâna turcilor, dar şi pentru a scoate această ţară din Liga Sfântă, deci de sub influenţa mai mult sau mai puţin directă a Casei de Austria.

          Astfel, în vara lui 1595, Ţara Românească, dar şi Moldova, se aflau în faţa unei grave ameninţări din exterior, turco-polone, cu perspectiva de a fi transformate în paşalâcuri sau în câmpuri de bătălie, cu toate distrugerile pe care le presupunea o astfel de evoluţie. Şi ameninţarea nu a întârziat prea mult ca să se transforme într-o tristă realitate. La 27 august 1595, Jan Zamoyski pătrunde în Moldova şi, profitând şi de faptul că Ştefan Răzvan era plecat în ajutorul lui Mihai Viteazul, îl instalează în scaunul ţării pe Ieremia Movilă [63] . La rândul lor, turcii comandaţi de marele vizir Sinan Paşa, pătrund în Ţara Românească la 19 august [64] , dar, spre deosebire de poloni în Moldova, întâmpină o puternică rezistenţă din partea lui Mihai Viteazul, care, la 23 august 1595, obţine strălucita victorie de la Călugăreni. Din păcate, în ciuda acestei incontestabile victorii, Mihai, datorită disproporţiei de forţe, era obligat să se retragă din faţa invadatorilor, să părăsească atât Bucureştiul, cât şi Târgovişte şi să se retragă, în aşteptarea unor ajutoare din celelate două ţări româneşti, în zona Stoeneşti [65]

          Observăm prin urmare, că la sfârşitul lui august 1595 cele două ţări româneşti extracarpatice erau ocupate de turci şi de poloni, pe punctul de a fi desfiinţate ca entităţi statale. Exista totuşi şi o diferenţă: dacă în Ţara Românească, Sinan Paşa a trecut la instaurarea paşalâcului, în Moldova, Jan Zamoyski s-a limitat doar la instalarea unui domn favorabil polonilor, în persoana lui Ieremia Movilă. Mai mult decât atât, între poloni, pe de o parte şi turci şi tătari, pe de alta, s-a creat o stare de tensiune, conflictuală, sultanul dorind, aşa cum, am mai spus, să transforme şi Moldova în paşalâc. Forţele celor două părţi s-au aflat faţă în faţă la Ţuţora, pe Prut, unde în intervalul 18-22 octombrie au avut loc mai multe hărţuieli minore, în aşteptarea unei decizii hotărâtoare, care putea să însemne pacea sau războiul. Probabil că în faţa puternicei contraofensive româneşti, care întrunea forţele armate din Ţara Românească, din Moldova sub conducerea lui Ştefan Răzvan şi din Transilvania, sub conducerea lui Sigismund Bathory, dar toate la un loc sub conducerea, de facto, a lui Mihai Viteazul, forţe care într-o înaintare fulgerătoare au reuşit să elibereze Târgovişte la 18 octombrie [66] , Bucureştiul la 22 octombrie [67] şi Giurgiu la 30 octombrie 1595 [68] , sultanul a considerat necesar să se ajungă la un compromis cu polonii, astfel semnându-se acordul de la Ţuţora din 22 octombrie 1595 [69] . Prin acest acord Moldova a fost scoasă din coaliţia antiotomană şi s-a restabilit echilibrul politico-militar turco-polon în această parte a spaţiului românesc. Aceasta era o puternică lovitură dată taberei creştine, încercarea lui Ştefan Răzvan de a-şi recuceri tronul eşuând datorită înfrângerii sale de la Areni (13 decembrie 1595). Cu toate acestea expediţia lui Zamoyski a avut momentan şi un aspect pozitiv pentru tabăra creştină, deoarece a făcut imposibilă joncţiunea forţelor tătare cu cele otomane şi a uşurat astfel acţiunea lui Mihai Viteazul de alungare a ocupanţilor turci din Ţara Românească.

          În acest fel, anul 1595 s-a terminat mai puţin rău pentru ţările române decât ar fi fost de aşteptat. Este adevărat că unitatea lor de acţiune antiotomană a fost spulberată prin scoaterea Moldovei din coaliţia antiotomană, dar nu este mai puţin adevărat că turcii au suferit o mare înfrângere în Ţara Românească, de unde au fost alungaţi după un şir întreg de bătălii şi nu au reuşit să-şi impună punctul de vedere nici în Moldova, fiind obligaţi să ajungă la un compromis puţin satisfăcător pentru ei cu polonii lui Zamoyski. În acelaşi timp, evenimentele anului 1595 au permis începutul procesului de desprindere a lui Mihai Viteazul de clauzele tratatului de la Alba Iulia, de înlăturarea a pretenţiilor de suzeranitate ale lui Sigismund Báthory asupra întregului spaţiu românesc. Dacia lui Báthory devenise o imposibilitate evidentă pentru toată lumea, deschizându-se astfel calea către Dacia lui Mihai Viteazul, cel care va reuşi pentru prima dată în istorie să unifice cu adevărat toate cele trei ţări româneşti într-un singur stat.

          Până atunci însă, chiar la sfârşitul anului 1595, Mihai Viteazul a încercat, prin intermediul lui Ieremia Movilă, să ajungă la o înţelegere cu turcii [70] , dar pacea nu a putut fi obţinută. În consecinţă, în cursul anului 1596 războiul a continuat. La începutul acestui an, turcii au încercat să-l înlocuiască pe Mihai cu Radu Mihnea, dar nu vor reuşi, fiind înfrânţi în mai multe rânduri [71] . Trupele Ţării Româneşti au ripostat şi au atacat mai multe oraşe de la sud de Dunăre, printre care Babadagul [72] şi Vidinul [73] , iar în toamnă au obţinut o importantă victorie asupra tătarilor, la Gherghiţa [74] , împiedicând astfel joncţiunea acestora cu forţele otomane din Ungaria.


[54] A. Veress, Documente, IV, p. 197; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 116.

[55] Hurmuzaki, Documente, III, 2, pp. 92-93; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 115.

[56] A. Dzialynski, Colelctanea vitam resque gestas Ioannis Zamoyscii Magni Cancellarii et Summi Ducis Reipublicae Poloniae illustrantia, Poznan, 1861, pp. 119-120; E. Heindenstein, Rerum Polonicarum ab excesu Sigismundi Augusti, Francofurti, 1672, p. 313; C. Isopescu, art. cit., p. 485, I. Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 11.

[57] W. Sobieski, op. cit., p. 172; A. Prochaska, op. cit., p. 105; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 12.

[58] A. Prochaska, op. cit., p. 174.

[59] C. Isopescu, art. cit., p. 489-499; Ilie Corfus, Mihai Viteazul şi polonii, pp. 18-21.

[60] Katib Celebi, Fezleke-i tarih, vol. I, Istanbul, 1869, p. 50, apud A. Decei, Les relations entre Michel le Brave et l’Empire ottoman, p. 460, n. 9.

[61] Ilie Corfus, Intervenţia polonă în Moldova ..., pp. 528-529.

[62] Idem, ,,Luptele lui Mihai Viteazul cu turcii în lumina unor noi surse polone“, în vol. Mihai Viteazul. Culegere de studii, Bucureşti, 1975, pp. 153-154.

[63] Pentru intervenţia lui Jan Zamoyski în Moldova a se vedea, printre altele, R. Heindenstein, op. cit., p. 315; W. Sobieski, op. cit., p. 172; A. Prochaska, op. cit., p. 18; Z. Spieralski, op. cit., p. 146; J. Sas, ,,Wyprawa Zamoysskiego do Woloch i Multany“, în Przeglad Powszechny, LVI, 1897, pp. 74-76; Hurmuzaki, Documente, Supliment, II, 1, pp. 344-345; N. Iorga, Istoria lui Mihai Viteazul, I, pp. 207-209; D. Ciurea, ,,Despre Ieremia Movilă şi situaţia politică a Moldovei la sfârşitul sec. XVI şi începutul sec. XVII“, în Studii şi cercetări ştiinţifice. Istorie, fasc. 2, Iaşi, 1957, p. 326; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii...“, p. 22; idem, ,,Michel le Brave et la Pologne“, p. 488; idem, ,,Intervenţia polonă în Moldova“, pp. 527-540; idem, ,,Jurnalul expediţiei polone în Moldova din 1595“, în Revista arhivelor, an XLVII, vol. XXXII, nr. 2, 1970, pp. 525-546; V. Ciobanu, ,,Relaţiile politice al Moldovei cu Polonia“, p. 1109.

[64] A. Decei, ,,Les relations entre Michel le Brave et l’Empire ottoman“, p. 460.

[65] P. P. Panaitescu, op. cit., pp. 117-122; A. D. Xenopol, op. cit., pp. 48-56.

[66] P. P. Panaitescu, op. cit., p. 120.

[67] Ibidem, p. 121.

[68] Ibidem, p. 122.

[69] D. Ciurea, art. cit., pp. 324-326; Ilie Corfus, ,,Jurnalul expediţiei polone în Moldova din 1525“, pp. 525-546; Idem, ,,Intervenţia polonă în Moldova“, pp. 527-540.

[70] A. Bielowski, Pisma Stanilsawa Zolkiewskiego, Lwów, 1861, pp. 146-147; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 23.

[71] Hurmuzaki, Documente, Supliment, II, 1, pp. 377 şi 410; III, 1, pp. 502-504, 505; IV, 2, pp. 215-217; XII, p. 215; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 25; A. Decei, op. cit., pp. 461-462.

[72] Hurmuzaki, Documente, XII, p. 258; Cronici turceşti privind ţările române, vol. I, ed. M. Guboglu şi M. A. Mehmet, Bucureşti, 1966, p. 382; A. Decei, op. cit., p. 462.

[73] Angelo Pernice, ,,Un episodio del valore toscano nelle guerre di Valacchia alla fine del secolo XVI“, Firenze, 1925. Estrutto dall Archivio Storico Italiano, serie VII, 1924, pp. 40-41; A. Decei, op. cit., p. 462.

[74] I. Sârbu, op. cit., pp. 230-238; P. P. Panaitescu, op. cit., p. 124; A. Decei, op. cit., p. 463.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002