Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

 

          Astfel, foarte repede după bătălia de la Şelimbăr şi după cucerirea Transilvaniei de către Mihai Viteazul, regele polon Sigismund III (1587-1632) i-a scris împăratului Rudolf II cerându-i să-l oprească pe acesta de a ataca şi Moldova [136] . Răspunsul împăratului a fost că va face acest lucru, dar cu condiţia ca nici Ieremia Movilă să nu atace Transilvania [137] . Acest răspuns, nesatisfăcător, i-a determinat pe poloni să înceapă pregătirile militare de apărare a Moldovei în eventualitatea unui atac [138] , dar să continue şi acţiunile diplomatice. În februarie 1600, polonii trimit în solie la Mihai pe Skrzyniecki, care trebuia să-i ceară acestuia, de asemenea, să nu atace Moldova [139] . Această solie a fost urmată de cea condusă de Andrei Tarnowski. Acesta a încheiat cu Mihai Viteazul, la 10 martie, la Braşov, un proiect de tratat prin care cele trei ţări române, unite sub conducerea domnului muntean, urmau să recunoască suzeranitatea Poloniei [140] , dar factorii de conducere poloni nu l-au acceptat în această formă [141] .

          La rândul său, în faţa ostilităţii vădite a Poloniei, Mihai Viteazul a reacţionat printr-o acţiune diplomatică ce viza realizarea unei încercuiri a acestei ţări, apelând la ortodocşii poloni conduşi de cneazul Constantin Vasile de Ostrog [142] , dar şi la Albert Frederic, ducele Prusiei [143] . O eventuală alianţă cu acesta ar fi deschis accesul lui Mihai la Marea Baltică şi ar fi permis, într-adevăr, încercuirea Poloniei.

          Dar principalul punct de rezistenţă al lui Mihai Viteazul erau propriile sale forţe armate şi sprijinul românilor din toate cele trei ţări, care-l priveau nu ca pe un cuceritor, ci ca pe propriul şi firescul lor conducător. Acesta i-a permis să acţioneze şi în cazul Moldovei cu rapiditatea şi eficienţa caracteristică. În mai 1600, doar în câteva săptămâni, el a reuşit să cucerească întreaga ţară [144] şi să desăvârşească astfel, pentru prima dată în istorie, unitatea politică a tuturor românilor. La 27 mai 1600, într-o diplomă emisă pentru mânăstirea Neamţ, Mihai Viteazul se intitula, pentru prima dată, „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi al Moldovei” [145] , iar în documentele emise din Alba Iulia, devenită centrul de unde el realiza conducerea celor trei ţări româneşti, se intitula „Io Mihai Voievod, din mila lui Dumnezeu domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată ţara Moldovei” [146] .

          Cucerirea Moldovei s-a făcut însă împotriva voinţei imperialilor, Rudolf II scriindu-i în mai multe rânduri lui Mihai Viteazul să nu atace această ţară [147] şi dând asigurări regelui polon Sigismund III că acest lucru nu se va întâmpla [148] . Dar odată Moldova cucerită şi unitatea politică a celor trei ţări române realizată, marile puteri vecine erau puse în faţa unui fapt împlinit pe care nu erau dispuse însă să-l accepte. Dacă turcii şi imperialii, din motive diferite, ezitau să treacă la măsuri militare directe, polonii s-au dovedit a fi cei mai afectaţi de cucerirea Moldovei şi au fost cei mai grăbiţi să înceapă distrugerea construcţiei politice realizate de Mihai Viteazul.

          Explicaţiile pe care acesta le-a oferit regelui polon [149] nu au fost acceptate. Îngrijorarea polonilor în faţa unirii celor trei ţări române, unire din care putea rezulta un stat nou, care să nu fie la bunul plac al vecinilor săi mai puternici şi care să aibă un cuvânt greu de spus la Dunărea de Jos şi în Europa Centrală era mare [150] , ceea ce l-a făcut pe Sigsimund III să-i ceară lui Mihai să părăsească Moldova [151] , iar pe Zamoyski să înceapă preparativele militare [152] .

          Începutul lunii septembrie a anului 1600 a marcat şi începutul sfârşitului pentru opera politică a lui Mihai Viteazul. Cronicarul acestuia, umanistul grec contemporan Gheorghe Palamide, spunea că: „... turcii, polonii, ungurii, germanii şi alţii s-au ridicat împotriva lui Mihai în acelaşi timp, ca să-l distrugă şi să-i zdrobească marea-i putere. Şi e o minune şi un lucru mare, nu c-a fost biruit, ci cum de nu l-au prins vrăjmaşii” [153] .

          La 1 septembrie se răscoală nobilimea maghiară din Transilvania în frunte cu Ştefan Csáky, răscoală sprijinită aproape imediat de generalul imperial Gheorghe Basta, trupele reunite ale celor doua părţi reuşind să-l învingă pe Mihai la 18 septembrie, la Mirăslău [154] . La 4 septembrie, Jan Zamoyski a pătruns în Moldova [155] , pe care a ocupat-o în întregime până la 28 septembrie [156] . De aici el avea de ales între a ataca Transilvania sau Ţara Românească. Imperialii opunându-se categoric la o eventuală intervenţie a polonilor în Transilvania [157] , Zamoyski s-a îndreptat spre Ţara Românească, la 8 octombrie ajungând la Buzău, de unde a luat drumul Târgoviştei [158] . Înconjurat din toate părţile, Mihai Viteazul s-a îndreptat spre imperiali, aliaţii lui fireşti şi a încheiat cu Basta un tratat în condiţii total nefavorabile, în tabăra de lângă Sânpetru, la 3 octombrie 1600 [159] . Prin acest tratat el se obliga să părăsească Transilvania până la
7 octombrie, să-şi trimită familia ostatecă în decurs de 6 zile şi să trimită 2 000 de oşteni la pasul Oituz pe unde să credea că vor pătrunde polonii în principat. Toate aceste condiţii în schimbul promisiunii lui Basta că-l va ajuta militar în luptele cu polonii.


[136] Hurmuzaki, Documente, XII, pp. 513-514.

[137] Ilie Corfus, Corespondenţă inedită asupra relaţiunilor între Mihai Viteazul şi Polonia, Cernăuţi, 1935, pp. 25-26; idem, ,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 58.

[138] Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, pp. 60-64.

[139] Ibidem, pp. 64-67; Hurmuzaki, Documente, XII, pp. 664, 681, 685, 692, 726; A. Veress, Documente, VI, p. 41.

[140] J. Mačurek, op. cit., pp. 179-180; Ilie Corfus, op. cit., pp. 82-83.

[141] Ilie Corfus, op. cit., pp. 85-86.

[142] Pentru relaţiunile lui Mihai Viteazul cu ortodocşii din Polonia, nemulţumiţi de unirea cu Roma, proclamată în 1596 la Brzesc, a se vedea, printre altele, A. Lewicki, Ksiaze Konstanty Ostrogski a unja brzeska 1596 r. (1596), Lwów, 1933, pp. 23-24, 29; E. Likowski, Unja brzeska 1596 r (Warszawa, 1907; K. Tyszkowski, Stosunki ks. Konstantego Wasyla Otrogskiego z Michaelem, hospodarem Multanskim, Lwów, 1925; idem, ,,Knowania Michala Multanskiego przeciw Polsce (1598-1600)“, în Kwartalnik Historyczny, XXXIII, Lwów, 1919; Ilie Corfus, op. cit., pp. 119-120; Şt. Andreescu, ,,Exarhul patriahal Nichifor Dascălul, cneazul Constantin Vasile de Ostrag şi Mihai Viteazul“, în Revista istorică, seria nouă, tom 3, nr. 5-6, 1992, pp. 489-509; idem, Restitutio Daciae, III, pp. 81-113.

[143] A. Pippidi, ,,Au sujet d’une lettre de Michel le Brave (1600)“, în Revue Roumaine d’Histoire, tome XXXII, no. 3-4, 1993, pp. 239-245.

[144] Hurmuzaki, Documente, IV, 1, pp. 66-67 şi 72-73; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, pp. 93-95; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul., p. 183; C. Cihodaru, ,,Campania lui Mihai Viteazul în Moldova (mai-iunie 1600)“, în Cercetări istorice, serie nouă, V, Iaşi, 1974, pp. 131-145; Constantin Rezachevici, ,,Gândirea politică a lui Mihai Viteazul şi etapele elaborării planului de dobândire a Moldovei“, în vol. Mihai Viteazul. Culegere de studii, Bucureşti, 1975, pp. 51-73.

[145] Documenta Romaniae Historica, B, Ţara Românească, vol. XI, p. 529.

[146] Ibidem, pp. 553, 559, 565.

[147] Hurmuzaki, Documente, III, 1, pp. 397, 403; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 183.

[148] Hurmuzaki, Documente, XII, p. 965; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul., p. 183.

[149] Hurmuzaki, Documente, Supliment, II, 1, pp. 600-602.

[150] A. Veress, Documente, VI, p. 136.

[151] Hurmuzaki, Documente, Supliment, II, 1, pp. 618-619.

[152] P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p. 200; V. Ciobanu, La cumpănă de veacuri, p. 260.

[153] Poema lui Gheorghe Palamide despre viaţa lui Mihai Vodă Viteazul scrisă în 1607. Studiu critic şi traducere de O. Tafrali, Bucureşti, 1905, p. 39.

[154] P. P. Panaitescu, op. cit., p. 225.

[155] Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, p. 148.

[156] Ibidem, pp. 148-154.

[157] Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, V, Bucureşti, 1990, pp. 327-329; Radu Constantinescu, Lupta pentru unitate naţională a ţărilor române. 1590-1630. Documente externe, Bucureşti, 1981, pp. 63, 200.

[158] C. Rezachevici, ,,Luptele hatmanului Jan Zamoyski cu Mihai Viteazul într-o tipăritură rară din biblioteca Zamoyski (Broşura căpitanului Stanislaw Bartholan din 1601)“, în Revista de istorie, tom 32, nr. 7, 1979, pp. 1334-1335, 1343-1344; A. Veress, Documente, VI, pp. 197-198, 201-202, 221, 242-246; Mihai Viteazul în conştiinţa europeană, V, pp. 321-323.

[159] C. Rezachevici, ,,Mihai Viteazul, Basta şi Cetatea Făgăraşului - Un “tratat” puţin cunoscut (3 octombrie 1600)“, în Revista istorică, serie nouă, tom 4, nr. 5-6, 1993, pp. 499-509.


© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002