Marile puteri şi spaţiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize

         

          Între timp şi turcii, profitând de ocazie, au atacat sub conducerea lui Guzelce Mahmud Paşa. La 21 septembrie au ocupat Giurgiul, apoi Bucureştiul şi Târgoviştea, retrăgându-se abia la 24 octombrie la insistenţele lui Zamoyski [160] , care dorea să facă singur legea în Ţara Românească. Şi într-adevăr, oştile polone au înaintat din victorie în victorie: Năiceni (12 octombrie), Ceptura (14 octombrie), Bucov (20 octombrie), Curtea de Argeş (25 noiembrie) [161] , alungându-l pe Mihai Viteazul în locul căruia l-au înscăunat pe Simion Movilă, fratele lui Ieremia, domnul Moldovei. Acest moment a reprezentat expresia cea mai clară a deciziei Poloniei de a juca un rol de prim rang la Dunărea de Jos şi pe litoralul Mării Negre, de a reconstitui vechiul regat al Daciei în favoarea sa. Dar nici „Dacia polonă” nu a rezistat mult, deoarece forţele interne şi presiunile externe l-au obligat, în cele din urmă, pe Zamoyski, să-şi limiteze influenţa doar la Moldova.

          Ceea ce a urmat a fost o dezlănţuire de patimi şi pofte cuceritoare ale celor trei mari puteri vecine, Mihai Viteazul încercând în aceste condiţii, să-şi reia planurile iniţiale, dar căzând victimă tocmai intereselor principalului său aliat, Imperiul habsburgic. Călcând în picioare orice înţelegeri şi chiar cu riscul sacrificării propriilor interese, curtea imperială a ordonat suprimarea domnului român [162] , fapt care s-a întâmplat doar la câteva zile de la marea victorie de la Guruslău (13 august 1601), la 19 august, pe Câmpia Turzii.

          Rezultatele domniei lui Mihai Viteazul pot fi apreciate dintr-o dublă perspectivă. Pe de o parte ele au însemnat un succes de necontestat, dacă se are în vedere faptul că statutul internaţional al ţărilor române a fost păstrat şi chiar ameliorat în anumite direcţii, mai ales în ceea ce priveşte Moldova şi Ţara Românească unde, după Mihai, presiunea economică otomană înregsitrează o oarecare scădere. De asemenea, acum a fost realizată pentru prima dată o unire politică a celor trei ţări româneşti, a fost pus în practică proiectul unei „Dacii româneşti”, proiect care va străbate veacurile şi va deveni model pentru generaţiile viitoare.

          Pe de altă parte însă, Mihai Viteazul a eşuat atât în obţinerea independenţei faţă de Poarta otomană, cât şi în consolidarea unităţii statale şi politice româneşti, opera sa destrămându-se foarte repede, în mai puţin de un an. Eşecul lui Mihai Viteazul s-a datorat unor cauze interne, dar, mai ales, unor cauze externe. Pe plan intern el nu a dispus de baza economico-socială necesară desăvârşirii unităţii politice a întregului spaţiu românesc. Structurile social-economice şi chiar politice existente în ţările române, cu elemente comune de origine străveche, dar şi cu trăsături caracteristice fiecărei provincii în parte, datorită separării lor îndelungate, rivalităţile dintre boierimea munteană şi cea moldoveană, ca să nu mai vorbim de cele dintre boierimea munteană şi nobilimea maghiară din Transilvania, timpul scurt, de doar câteva luni, de stăpânire a lui Mihai Viteazul, rapidele schimbări politice interne şi externe, l-au lipsit pe domnul român de acele forţe pe care s-au sprijinit monarhii absoluţi ai vremii, în primul rând de existenţa unor oraşe puternice şi prospere, iar apoi a unei ţărănimi libere care să-i ofere baza de putere necesară ducerii la bun sfârşit a unei asemenea opere.

          Dar cauza principală pentru care opera lui Mihai Viteazul s-a prăbuşit şi, odată cu ea, şi o parte a năzuinţelor româneşti, a fost mai ales de natură externă. Contradicţia dintre Imperiul otoman şi cel habsburgic, pe de o parte, aceea dintre Habsburgi şi poloni, pe de altă parte, dorinţa tuturor acestor mari puteri ale vremii de a-şi consolida sau extinde influenţa şi stăpânirea asupra spaţiului românesc, nu puteau admite, sub nici o formă, realizarea unei unităţi politice a celor trei ţări române. O astfel de unitate ameninţa, în mod evident, interesele tuturor acestor mari puteri şi de aceea încercarea lui Mihai Viteazul a reuşit să le coalizeze pe toate împotriva sa. Spre deosebire de Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul a încercat, dar nu a reuşit, să practice o politică de echilibru între puterile vecine, tocmai pentru că o astfel de politică era imposibilă în condiţiile în care aspiraţiile româneşti spre unitate politică şi statală începuseră să se manifeste cu tărie. Din această cauză el, la fel ca şi aspiraţiile poporului român, au căzut victimă aspiraţiilor de mai mare putere ale celor trei vecini. Cu toate acestea, moştenirea politică a lui Mihai Viteazul a fost atât de mare încât la ea s-au raportat, într-un fel sau altul, cu mai multă sau mai puţină tărie, toate generaţiile care i-au urmat şi ea îşi păstrează, chiar astăzi, întreaga valoare de simbol pentru românii de pretutindeni. [160] A. Decei, ,,Les relations entre Michel le Brave et l’Empire ottoman“, pp. 479-480; P. P. Panaitescu, Mihai Viteazul, p.233.

[161] Pentru campania lui Zamoyski în Ţara Românească din toamna anului 1600 a se vedea, printre altele, K. Gorski, ,,Wojna z wojewoda woloskin Michaelem w roku 1600-tym“, în Atheneum, Warszawa, IV, 1892, pp. 251-270; J. Sas, Zaburzenia w Siedmiogrodzie i krajach woloskich za Michala Multanskiego i jego wojna z Polska, Przemysl, 1901, p. 41; Br. Kocowski, ,,Bitwa telezynska 1600 roku“, în Spawodnaia, nr. 3, Lublin, 1952, pp. 28-32; idem, ,,Wyprawa Woloska 1600 roku“ , în ibidem, 1953, pp. 99-100; Z. Spieralski, op. cit., pp. 151-157; Ilie Corfus, ,,Mihai Viteazul şi polonii“, pp. 157-163; idem, ,,Michel le Brave et la Pologne“, p. 497.

[162] Ordinul de asasinare a lui Mihai Viteazul nu a pornit de la rivalul său, generalul Gheorghe Basta, ci de la curtea imperială, care se temea că acesta va reîncepe opera de refacere a unităţii statelor româneşti (Antonio Fajardo y Acevedo, Rélacion de todo el Imperio otomano dividida en ocho libros (Biblioteca Nacional din Madrid, ms. 2793), f. 24-24 v. Vezi şi E. Denize, art. cit., pp. 79-80.

 

 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002