Marile puteri şi spatiul românesc în secolele XV-XVI
Ileana Căzan, Eugen Denize


CUVÂNT ÎNAINTE 

          Un loc deosebit de important în preocupările istoriografiei noastre
l-au avut întotdeauna studiile şi cercetările privitoare la politica externă a ţărilor române în evul mediu. Cei mai mari istorici români şi-au oprit atenţia asupra acestei problematici, dacă ar fi să amintim numai pe A. D. Xenopol, Nicolae Iorga şi Constantin C. Giurescu. Din păcate, dacă studiile de analiză abundă, cele de sinteză sunt mult mai puţin numeroase şi acoperă perioade scurte de timp. Faptul este explicabil dacă avem în vedere materialul documentar care s-a înnoit destul de puţin după cel de-al doilea război mondial, accesul limitat la sursele otomane şi dificultăţile unei astfel de întreprinderi. Cu toate acestea, încercarea de a realiza o sinteză asupra politicii externe a ţărilor române în evul mediu merită şi trebuie realizată. Acest lucru şi-au propus autorii lucrării de faţă.

          Cartea, pe care ne-am luat permisiunea de a o aduce în atenţia cititorilor, este o sinteză a politicii externe a ţărilor române în evul mediu, bineînţeles că nu în întregul ev mediu, ci doar în perioada, poate cea mai interesantă, cuprinsă între domniile lui Iancu de Hunedoara şi Mihai Viteazul. Pornind de la propriile studii, precum şi de la bogata bibliografie existentă ne-am propus să scoatem în evidenţă principalele direcţii ale politicii externe a ţărilor române, locul şi rolul pe care acestea l-au avut în cadrul politicii internaţionale, importanţa ce le-a fost acordată de către marile puteri ale vremii. Încercarea noastră, deloc uşoară, ne dăm seama că a presupus asumarea unor riscuri ştiinţifice importante, dar noi am plecat de la considerentul că trebuie să existe cineva care să-şi asume riscurile oricărui început.

          Dacă lucrarea noastră va provoca interesul cititorilor considerăm că ne-am îndeplinit misiunea, dacă ea va duce la elaborarea altor sinteze de istorie a politicii externe a românilor în evul mediu, dar şi în alte perioade, satisfacţia noastră intelectuală va fi deplină, deoarece vom fi declanşat procesul de acoperire a unor pete albe, existente încă în istoriografia noastră.

 

Autorii

 

 © Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ileana Căzan, Eugen Denize; Text editor: Laura POPESCU; Last update: September, 2002