Mirela - Luminiţa  MURGESCU          Între "bunul creştin" şi "bravul român"
CUPRINS

Lista de abrevieri

Cuvânt înainte

Introducere

Identificarea naţionalã

Istoriografie şi izvoare

Partea I
Lungul drum de la intenţii la practicã

Capitolul I.1. Şcoala şi societatea în Principatele Române (1831 - 1878)


Capitolul I.2. Discurs şi ideologie cu privire la rolul educaţiei elementare

Capitolul I.3. Planuri de învãţãmânt şi programe şcolare

Capitolul I.4. Metodici
I.4.1. Aspecte generale
I.4.2. Religie
I.4.3. Lectura şi studiul limbii române
I.4.4. Istorie
I.4.5. Geografie

Capitolul I.5. Manuale şcolare
Capitolul I.5.1. Aspecte generale
Capitolul I.5.2. Catehism
Capitolul I.5.3. Citire şi primire cunoştinţe
Capitolul I.5.4. Istorie
Capitolul I.5.5. Geografie

Partea II
Faţete ale identitãţii româneşti în şcoala primarã. Oferta cãrţii şcolare


Capitolul II.1. Originea şi continuitatea poporului român
II.1.1. Srãmoşii noştri: romani sau români şi daci? Raportul elementelor constitutive ale poporului român
II.1.2. Studiu de caz
II.1.3. Continuitatea

Capitolul II.2. Unitatea naţionalã
II.2.1. Nume şi identitãţi
II.2.2. Identitate provincialã, identitate româneascã (1831 - 1859)
II.2.3. Un stat - o identitate (1859 - 1878)

Capitolul II.3. Patria românã
II.3.1. Cultul patriei - mamã
II.3.2. "Ţarã frumoasã şi bogatã ". Specificul agricol
II.3.3. Devoţiunea faţã de patrie
II.3.4. Sacrificiul pentru patrie
II.3.5. Românul şi autoritãţile
II.3.6. Simbolurile naţionale
II.3.7. Memoria locurilor - locuri ale memoriei

Capitolul II.4. Oglindã, Oglinjoarã...Românii în oglindã. Trãsãturi identitare româneşti
II.4.1. Portret în epitete şi comparaţii
II.4.2. Românii şi ortodoxia
II.4.3. Virtuţile militare ale românilor
II.4.4. Rolul românilor în lume
II.4.5. Complexul de " cetate asediatã"
II.4.6. Vinovãţia istoriei
II.4.7. În cãutarea trecutului pierdut
II.4.8. Eroul salvator

Capitolul II.5. Galeria naţionalã de personaje istorice

Capitolul II.6. Naţionalitate şi alteritate. Românii şi ceilalţi

II.6.1. Ideea generalã de strãin
II.6.2. Chipul particular al alteritãţii. Imagini şi stereotipuri naţionale

Concluzii

Bibliografie selectivã

Anexã 1. Abecedare, cãrţi de citire, prime cunoştinţe

Anexã 2. Manuale de catehism

Anexã 3. Manuale de istorie

Anexã 4. Manuale de geografie

Anexã 5. Poezii cu tentã educativã-patrioticã din manualele de citire

Anexã 6. Locuri cu semnificaţie istoricã în manualele de geografie