Biserica Ortodoxă Română

între tradiţie şi compromis - anul 1945

(partea I-a)

 

Adrian CIOROIANU

 

1. Argument

 

Considerat, din mai multe puncte de vedere, ca fiind un subiect delicat şi întrucâtva tabu al istoriei noastre contemporane, analiza avatarurilor prin care a trecut Biserica Ortodoxă Română în ultima jumătate de veac eşuează cel mai adesea în incriminări acerbe sau în omisiuni indulgente - şi unele şi altele la fel de pripite şi de inutile. Nu în ultimul rând trebuie spus că Biserica nu se arată încă foarte dispusă a încuraja o analiză de ordin istoric a evoluţiei sale recente, prin prisma arhivelor sale. Şi aici reţinerile sale par a fi mai puternice decât dorinţa de luminare a obscurităţilor născătoare de suspiciuni.

 

2. Reluarea legăturilor cu Biserica Rusă

 

Miercuri 31 ianuarie 1945, de pe aeroportul Băneasa, o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române se pregătea să plece spre Moscova. Puţin după ora 8 a.m., avionul lăsa în urmă Bucureştii; întâlnirea membrilor delegaţiei fusese chiar mai matinală, pe măsura importanţei evenimentului ce o prilejuia: participarea la ceremoniile legate, la Moscova, de “alegerea şi intronizaţia” noului Patriarh al Moscovei, Alexei.

Delegaţia B.O.R. era condusă de Iosif, Episcop al Argeşului, alături de care erau prezenţi încă trei membri: doi preoţi din Bucureşti - preotul Constantin Burducea (preşedinte, la acea dată, al “Uniunii Preoţilor Democraţi”), preotul Petrescu, de la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi un translator de limbă rusă, necesar în perspectiva întâlnirilor pe care delegaţia urma să le aibă. După cinci ore de călătorie fără escală şi fără incidente de parcurs, către ora 1 p.m., avionul cobora pe aeroportul moscovit Vnukovo. După o călătorie cu maşina prin oraş, delegaţia era cazată la ultracentralul hotel “Naţional”. Acest hotel va mai apare în istoria postbelică a României, fie şi numai pentru faptul că aici, începând cu 25 august 1945, va fi primul sediu al oficiului diplomatic român (ridicat ulterior la rang de ambasadă) în capitala Uniunii Sovietice [1] . Deocamdată, membrii delegaţi ai B.O.R. vor primi camerele învecinate 326 şi 328. Priveliştea ce li se oferea de aici era impresionantă (şi era în primul rând interesul gazdelor să-şi impresioneze oaspeţii): hotelul “Naţional” este situat chiar în faţa Kremlinului şi foarte aproape de corpul central al impunătoarei Universităţi din Moscova, monument reprezentativ al arhitecturii staliniste.

 

*  *  *

 

Datorită noilor realităţi politice şi militare, invitaţia primită de către B.O.R., la începutul lunii ianuarie 1945, prin intermediul reprezentanţilor sovietici la Bucureşti, nu era tocmai o surpriză. De câteva luni (august 1944 în versiunea română, septembrie acelaşi an în versiunea sovietică) războiul dintre România şi URSS încetase. La drept vorbind, Biserica nu se implicase în această răsturnare; dar, după tradiţie, în deplin acord cu ţara şi cu noua putere, Biserica Ortodoxă Română salutase cum se cuvine încetarea războiului cu puterile opuse Axei. În Pastorala dată imediat după 23 august cu prilejul ,,închiderii armistiţiului între România şi Marii Aliaţi”, Patriarhul Nicodim explica elocvent satisfacţia instituţiei bisericeşti, subliniind, în două rânduri, incompatibilitatea dintre regimul dictatorial şi alcătuirea lăuntrică a fiinţei poporului: “Dictatura este străină de sufletul şi firea poporului român. Ea s-a strecurat de pe meleaguri străine în Ţara noastră (...). De la pieire Ţara a fost scăpată prin gestul măreţ săvârşit de Majestatea Sa Regele Mihai I, în ziua de 23 August 1944 (...). În acea memorabilă zi, cu hotărâre bărbătească, tânărul şi înţeleptul nostru Suveran, înconjurat şi ajutat de cei mai luminaţi bărbaţi ai Neamului (...), a smuls barca Neamului din valurile ce ameninţau să o scufunde şi a călăuzit-o către limanul mântuirii” [2] .

Dincolo de frumuseţea frazelor, o problemă exista totuşi. O privire oricât de grăbită aruncată asupra acestei Pastorale putea surprinde, dincolo de metaforele încrustate în text, dilema reală în care instituţia Bisericii era pusă prin simpla desfăşurare a războiului. Cuvintele Patriarhului din august 1944 nu erau decât reversul aceluiaşi tip de discurs cu care Biserica, prin acelaşi Patriarh, salutase, cu trei ani în urmă, începutul războiului antisovietic. “Ţara noastră e în război cu neamul celor fără de Dumnezeu. Cu drept cuvânt conducătorul Ţării a numit acest război războiul sfânt - spunea Nicodim în Pastorala din iulie 1941. Odată ce “războiul sfânt” eşuase lamentabil, nu putem decât să ne întrebăm, după cum probabil o făceau şi oamenii bisericii noastre atunci: uitaseră sovieticii acest entuziasm al verii 1941? Dacă nu încă, oare îl vor putea uita şi “ierta” vreodată?

În forma sa, discursul din august 1944 era foarte asemănător cu cel din iulie 1941; deosebirile ţin de raportarea la ţările limitrofe: vecinii noştri de la apus schimbă rolul cu vecinii de la răsărit. Ruşii, care erau înainte duşmani, acum devin principalii aliaţi; toate aprecierile denigratoare care se făceau până acum pe seama sovieticilor, acum cad asupra maghiarilor, deveniţi principalii inamici, iar problema Basarabiei este înlocuită rapid cu problema Ardealului. “La 23 August ne-am prins în lupta purtată împotriva agresorilor, mai ales maghiari (...). (...) am dobândit dreptul şi am folosit prilejul pentru a ne împlini misiunea istorică cea mai dorită, ceea de a izbăvi Ardealul de Nord de sub înjositoarea dominaţie maghiară, care dezonorează civilizaţia şi umanitatea prin nelegiuirile şi ororile ei”. Părintele Patriarh îndemna apoi la recunoştinţă şi la asumarea realităţii; după ce apreciază încă odată “înţelepciunea şi energia hotărâtoare a iubitului nostru Suveran”, precum şi curajul “bărbaţilor destoinici care îl înconjoară” (trimitere la primul guvern Sănătescu alcătuit în seara de 23 august), Pastorala face precizările devenite foarte necesare referitoare la proaspeţii aliaţi sovietici: “Trebuie să spunem însă, cu toată convingerea, că la nimic n-am fi putut ajunge dacă n-am fi avut parte de larga înţelegere pe care a vădit-o, în condiţiunile armistiţiului acordat nouă, puternica noastră vecină de la Răsărit.(...) Generozitatea sa ne impune şi datoria hotărăşte să ne legăm, în spirit de absolută încredere, de Rusia Sovietică şi de sora noastră mai mare întru dreaptă credinţă” [3] (subl. n.).

Ca purtătoare a unui mesaj de pace şi, totodată, “biserici surori” graţie dogmei pe care o apără şi o propagă, era normal ca Biserica română şi Biserica rusă să reia, la nivel instituţional, legăturile întrerupte de război şi, încă mai devreme, puse în cumpănă de revoluţia bolşevică din Rusia. Din motive evidente şi subînţelese de ambele părţi, reluarea legăturilor nu se anunţa a fi foarte simplă. Deşi surori întru ortodoxie, cele două instituţii activaseră în două state care, datorită reflexelor dezvoltate de istoria comună, nu-şi ascunseseră suspiciunea reciprocă. La aceasta se adăugau, evident, culisele destul de tulburi ale relaţiilor pe care însăşi biserica ortodox1ă din Rusia le avusese, între 1918 şi 1943, cu statul sovietic, relaţii tensionate pe care slujitorii bisericii române, chiar dacă nu le cunoşteau în amănunt, le intuiau în bună măsură [4]. În primele luni ale războiului, armata română recuperase Basarabia, cu sprijinul masiv al opiniei publice din ţară - inclusiv al Bisericii Ortodoxe Române - şi, mai mult, înaintase pe teritoriul sovietic. În limbajul anului 1944, România fusese stat agresor. Schimbări majore se petrec după august 1944: războiului îi urmează armistiţiul, iar inamiciţiei, prietenia. O prietenie ce părea uneori impusă cu mijloace care continuau războiul - dar poporul român avea răbdare, pentru că se aşteptau vremuri mai bune şi reintrarea în normal. După cum războiul are armele sale, şi pacea are propriile arme, simbolice dar nu mai puţin eficiente. Iar Biserica putea fi o astfel de armă a păcii.

Primul semnal major primit de Biserica Ortodoxă Română din partea bisericii surori de la răsărit vine foarte repede după lovitura de stat: pe 25 august 1944, la Moscova, Mitropolitul Alexei al Leningradului şi Novgorodului (locţiitorul Scaunului Patriarhal al Moscovei după moartea în 1943 a Patriarhului rus Serghie), adresează “Îndemnul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse către clerul şi poporul român”, o felicitare pentru actul surprinzător de la 23 august şi, în egală măsură, o invitaţie la o reconciliere între cele două biserici [5] . Mesajul va fi apreciat cum se cuvine la Bucureşti: în Pastorala dată cu prilejul lui 23 august, Patriarhul Nicodim va vedea în “Îndemnul...” lui Alexei un “cuvânt de frăţesc îndemn şi de întremătoare îmbărbătare pentru nădejdile iubitului nostru neam şi binele Sfintei noastre biserici. Ne-a bucurat mult - spune în continuare Patriarhul Nicodim - acest gând al sorei noastre mai mari întru Iisus Hristos” [6] .

În noile condiţii, Biserica Ortodoxă Română nu avea de ales decât de a deveni o “punte a păcii”  între cele două state hărăzite de istorie să împartă nu numai o graniţă comună - uneori pusă în discuţie -, ci şi o credinţă comună, B.O.R. va fi chemată să sprijine, prin mijloacele sale, clădirea “noii imagini” a Uniunii Sovietice [7] , imagine nouă foarte necesară datorită temerilor vechi pe care statul român, tânăr şi dornic de a absolvi restanţele occidentale, le avea faţă de marele vecin slav aflat mereu în extindere teritorială şi, mai nou, pus în situaţia de a-şi exporta şi sistemul politic inovator. Începând cu anii '20, statul sovietic se bucurase de faima unui neîmblânzit opresor al religiei. Comunismul, noua “religie atee”, părea incompatibil cu Biserica. Acest clişeu, reîmprospătat cu consecvenţă de propaganda statului român mai ales în anii războiului, trebuia înlocuit cu un altul care să susţină exact contrariul: URSS, patria muncitorilor şi ţăranilor, este şi patria credinţei libere. Ca martoră şi totodată moştenitoare a unor legături spirituale ce au rezistat veacurilor, B.O.R. era, cel puţin în intenţie şi în speranţe, unul dintre pilonii acestei “noi imagini”. “Dorinţa noastră cea mai vie este să vedem, reînoită şi întărită, cu sora noastră mai mare întru Domnul. Sfânta Biserică Ortodoxă a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, în spirit de creştinească şi frăţească dragoste, cea mai strânsă legătură” - spune, în pastorala amintită, Patriarhul Nicodim.

Această dorinţă de apropiere era şi transcripţia implicită a invitaţiei Bisericii ortodoxe ruse din ianuarie 1945, al doilea mesaj important trimis de aceasta instituţiei surori din România după scrisoarea lui Alexei din august 1944. Destinatarul invitaţiei, Patriarhul Nicodim, nu a dat însă curs invitaţiei de a vizita Uniunea Sovietică şi acest detaliu producea, în capitala României, tensiunea despre care vorbeam. Patriarhul român, atât de încercat de istorie, a preferat o înţeleaptă precauţie. Explicaţia oficială oferită era nu numai diplomatică, dar şi credibilă: pe 29 august 1945, Nicodim răspunde invitaţiei lui Alexei transmiţându-i regretele că vârsta şi anumite probleme de sănătate îl împiedică să facă această călătorie la Moscova.

În cele din urmă, reprezentarea B.O.R. s-a încredinţat Episcopului de Argeş, Iosif şi delegaţilor numiţi mai sus. Câteva cuvinte aici despre conducătorul delegaţiei române. Episcopul de Argeş, Iosif, era relativ nou în scaunul său. Investitura sa se petrecuse pe 6 mai l944. În acea zi de sâmbătă, la Castelul Peleş, către ora prânzului, trei pretendenţi la investitură fuseseră prezentaţi regelui Mihai: Antim al Buzăului, Chesarie al Constanţei şi cel numit, Iosif. Conform ritualului, ministrul Culturii şi al Cultelor Ion Petrovici dăduse citire diplomelor de investitură, după care regele înmânase fiecărui chiriarh investit cârja episcopală. Cuvântul ocazional de mulţumire rostit de nou numitul episcop nu diferea foarte mult de cele ale celorlalţi doi: Iosif se leagă să lucreze “ascultând cu iubire şi fără cârtire pe mai marii noştri, respectând cu stricteţe legile ţării (...), apărându-ne până la moarte patria şi credinţa noastră. Nu voi uita, Sire - îi asigură Iosif pe cei de faţă, cetăţeni ai unei Românii aflate încă în război cu Sovietele - a întreţine şi a spori cultul celor ce cu atâta eroism şi cu atâta dăruire şi-au vărsat sângele lor pe câmpul de bătaie pentru apărarea ţării, întregirea neamului şi slava sfintei noastre Biserici... Să trăiţi, Majestate, să trăiască România noastră” încheiase proaspătul episcop de Argeş [8] .

Acum la Moscova, alături de ceilalţi trimişi ai lumii ortodoxe, delegaţia română va participa vineri 2 februarie (la Biserica “Arătarea Domnului”) şi duminică 4 februarie (la Catedrala din Moscova) la ceremoniile întronării noului Patriarh rus Alexei, iar în zilele următoare va beneficia de atenta amabilitate a gazdelor care nu pregetă să ofere tuturor un program bogat în vizite, contacte şi călătorii. Cu multe amintiri şi impresii - ultimele foarte aşteptate la Bucureşti -, delegaţia română se reîntoarce în ţară sâmbătă, 10 februarie şi înaintează Patriarhului Nicodim un foarte cuprinzător raport asupra vizitei [9] .

 

*  *  *

Pe 8 martie 1945, la două zile de la instalarea formală a guvernului Petru Groza, are loc instalarea noului ministru al Cultelor: preşedintele proaspăt înfiinţatei “Uniuni a Preoţilor Democraţi”, preotul Constantin Burducea [10] . În ceea ce priveşte, Uniunea era o alcătuire interesantă. Interesele celor adunaţi aici păreau, în cea mai mare parte, conjunctuale. Observatorii din afara Uniunii se aflau în plină dilemă atunci când încercau să-şi explice resorturile acestei grupări. Fuseseră membrii acesteia împinşi de grija pentru destinul democratic al României, pentru soarta ortodoxiei române sau, mai curând, ei fuseseră presaţi de petele (verzi, unele) propriilor lor biografii? Ceremonia instalării noului ministru - care-l înlocuia pe Gheorghe Pop, fost ministru în guvernele Sănătescu şi Rădescu - este mai degrabă sobră, chiar dacă beneficiază de prezenţa Patriarhului Nicodim, a primului ministru Groza [11] şi a ministrului Propagandei, Petre Constantinescu-Iaşi, fiecare dintre aceştia rostind un discurs ocazional despre noul titular al ministerului şi despre sarcinile sale în noile vremuri excepţionale. La drept vorbind, preotul Burducea era un personaj la fel de discutabil ca şi “uniunea” condusă de el, o organizaţie ce reprezenta una dintre formele prin care forţele  politice procomuniste urmăreau scindarea clerului şi atragerea unei părţi a acestuia de partea lor. În ceea ce-l priveşte, Burducea este un personaj minor în viaţa Bisericii Ortodoxe Române înainte de august 1944. Om cu principii destul de relative şi deţinător, în amintirea unora, al unor antecedente legionare, preotul Burducea face la timp pasul necesar dintr-o tabără în alta, având de partea sa avantajul că, foarte pragmatici, comuniştii aveau nevoie de astfel de personaje apăsate de propriul trecut. Constantin Burducea va fi menţinut în echipa ministerială până la sfârşitul lui noiembrie anul următor (în guvernul din 1 decembrie 1946, locul lui Burducea este preluat de către liberalul tătărescian Radu Roşculeţ).

Pe 13 martie 1945, Biserica Ortodoxă Română, prin cel mai autorizat reprezentant al său, Patriarhul Nicodim, participă, la Cluj, la manifestările legate de reinstalarea administraţiei româneşti în Ardealul de Nord. Prilej pentru clerul român să salute, în toate lăcaşurile de cult ale ţării, cu propriul limbaj, întoarcerea Ardealului la Patria Mamă. Prilej pentru alţii să observe şi masiva prezenţă sovietică la celebrarea evenimentului şi rolul pe care, în ansamblu, l-au jucat  proaspeţii aliaţi de la Răsărit în acordarea acestui privilegiu către guvernul procomunist al lui Groza - acela de a-şi lega numele de reîntregirea graniţelor statului român. Fie şi din acest eveniment în aparenţă naţional şi fără nici o încărcătură politică, cei atenţi - inclusiv din Biserica Română - au avut ce înţelege.

 

 

Note


 

 [1] V. rememorarea evenimentului de către ambasadorul român instalat cu acest prilej - Iorgu Iordan, Memorii, Bucureşti, 1979, vol. 3, p. 34.

[2] Nicodim, Patriarhul României, Pastorală cu prilejul încheierii armistiţiului între România şi Marii Aliaţi din 23 august 1944, în ,,Biserica Ortodoxă Română. Revista Sfântului Sinod” (în continuare se va cita ,,B.O.R.”), LXII, nr. 7-12, iulie-dec. 1944, pp. 219-220.

[3] ibid, pp. 220-221.

[4] Memoriile fostului general NKVD Pavel Sudoplatov prezint`, cu subiectivism dar, probabil, [n cuno]tin\` de cauz`, un tablou sumbru al Bisericii Ortodoxe Ruse [n anii de [nceput ai deceniului cinci. Dup` Sudoplatov, Stalin a fost impresionat, dup` iunie 1941, de patriotismul de care Biserica d`dea dovad` [n r`zboiul contra Germaniei: “Stalin ]i-a dat  seama c` [n timpul r`zboiului biserica devenise aliata lui (...). Abia atunci când Stalin a sesizat utilitatea acestei biserici unite pe timp de r`zboi, mai ales c` era [n [ntregime infiltrat` cu agen\i NKVD, a permis alegerea patriarhului ([n 1943, n. A.C.) - cf. Pavel ]i Anatoli Sudoplatov, Jerrold L. ]i Leona P. Scheckter, Misiuni speciale. Arhitectura terorii, Bucure]ti, 1996, p. 166.

[5] v. *** Care este adevărul asupra Bisericii din Rusia? (documente semnate de IPS Nicodim, Patriarhul României; IPS Alexei, Patriarhul Uniunii Sovietice; IPS Nicolae, Mitropolit al Kievului şi Galiţiei; prof. univ. Popescu-Prahova, secretar general al Ministerul Cultelor), Editura ziarului “Cronicul nostru”. Bucureşti, 1944 (volumul apare, cel mai probabil, în luna octombrie - n. A.C.)

[6] Nicodim, Patriarhul României, Pastorala... din 23 august 1944, “B.O.R.”, LXII, 7-12 iul.-dec. 1944, p. 222.

[7] cf. Adrian Cioroianu, Lumina vine de la Răsărit. Noua Imagine a Uniunii Sovietice în România postbelică, 1944-1948, în vol. Mitologia comunismului românesc (editor Lucian Boia), Bucureşti, 1998, pp. 21-68.

[8]   *** Cronica internă, în    B.O.R.”, LXII, nr. 4-6, apr.-iun. 1944, pp 208-213.

[9]   v. Raportul P.S. Episcop Iosif al Argeşului către I.P.S. Nicodim, Patriarh al României, “B.O.R.„,nr. 1-3, ian.-mart. 1945, p. 8-18.

[10]   *** Instalarea P.C. Preot Constantin Burducea ca Ministru al Cultelor, idem, p. 85.

[11] Folosesc aici termenul de prim-ministru sau premier; în  epoca, denumirea oficiala a functiei detinute de Groza era Presedinte al Consiliului de Ministri.

 

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ovidiu BOZGAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:Novemberr, 2002