Centrul de Istoria Bisericii

 

                A fost creat prin decizia rectorului Universităţii din Bucureşti din 8 ianuarie 1998 în baza aprobării acordate de biroul senatului universităţii. Centrul de Istoria Bisericii reuneşte un grup de tineri universitari şi cercetători care au printre preocupările lor şi istoria vieţii religioase. Scopul centrului este de a încuraja studiile în acest domeniu, atât de precar reprezentat în istoriografia românească actuală în special pentru epocile modernă şi contemporană, dincolo de ataşamente confesionale şi de militantism religios şi desigur fără a deveni o oficină de propagandă ateistă. Centrul îşi propune să studieze raporturile dintre stat şi biserică precum şi impactul multiform al bisericii  asupra societăţii. Investigarea arhivelor religioase, atât a celor create de instituţiile statului cât şi cele create de instituţiile ecleziastice, reprezintă o prioritate pentru membrii centrului. Cercetările membrilor centrului urmează să fie publicate sistematic în culegeri de studii. Dificultăţile pentru strângerea studiilor şi altor materiale relative la istoria Bisericii reflectă stadiul incipient al acestui domeniu de cercetare .

             Obiectivele centrului nu se limitează doar la stimularea cercetărilor în acest domeniu şi la crearea unei forme de sociabilitate savantă. Există preocupări din partea membrilor Centrului de Istoria Bisericii pentru introducerea în cursul universitar a unor cursuri şi seminarii consacrate istoriei religioase şi pentru atragerea studenţilor către acest domeniu, cu intenţia de a forma şi recruta pe viitor specialişti cu o identitate ştiinţifică bine definită. Centrul de Istoria Bisericii colaborează cu specialişti din structurile ecleziastice din România si a stabilit contacte cu instituţii de cercetare din străinătate. Astfel la 19 octombrie 1999 a fost semnat, la nivelul rectorilor universităţilor din Bucureşti şi Lyon, un acord cuprinzător de cooperare cu Institut d’Histoire du Christianisme  condus de profesorul Bernard Delpal.

            Centrul de Istoria Bisericii nu beneficiază de susţinere financiară din fondurile publice şi nici din alte surse,  de aici derivând o serie de dificultăţi. 

              lect. univ. Ovidiu  Bozgan

 

 

© Universitatea din Bucuresti 2002.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ovidiu BOZGAN; Text editor: Laura POPESCU; Last update:Novemberr, 2002