2. IMAGINEA SPAȚIULUI LA AUTORII DE LIMBĂ LATINĂ

 

Dacă încercăm acum să analizăm reprezentările spațiului în operele autorilor de expresie latină, vom remarca o serie de asemănări, datorate trunchiului comun al tradiției clasice împărtășite și de unii și de alții, dar și destule deosebiri, firești în condițile evoluției ce începuse a fi diferită în Apus față de Răsărit. De exemplu, modelul greco-roman al zonelor geografico-climatice nu poate fi preluat integral de către istoricii unor popoare barbare, al căror trecut migrator era generator de anumite tensiuni ideologice. Dar influențe ale acestei concepții ordonatoare a universului există, reziduale sau mai puternice, și pot fi decelate în diferite măsuri în operele autorilor latini. Isidor din Sevilla afirmă foarte clar în Laus Spaniae  că patria sa este situată în cea mai plăcută regiune a pământului, cea temperată[1], argument geografic și climatic menit să explice și el succesul "mariajului" dintre goți și fosta provincie romană. Constatăm că în operele autorilor de limbă latină se menține ideea unei partiții între spațiul barbariei și cel al civilizației, cu deosebirea că spațiul roman și civilizația nu se mai suprapun perfect, ca în cazul bizantinilor. Barbaria este cantonată și de către ei în spații consacrate, a căror dispoziție geografică o vom analiza în cele ce urmează.

Nordul rămâne și pentru autorii occidentali un spațiu privilegiat al barbariei, ceea ce ar putea să pară paradoxal, în condițiile în care popoarele despre care scriu au sau își asumă o origine nordică. Paradoxul se atenuează însă în momentul când înțelegem faptul că aceste popoare sunt plasate acum în zona considerată temperată, deci în inima civilizației, iar originea lor nordică aparține unui trecut dacă nu renegat, cel puțin suficient de îndepărtat pentru a mai constitui un pericol. Ca o inovație, se poate surprinde faptul că barbarii nu mai transformă  calitativ într-un sens negativ spațiul în care s-au așezat, dacă în acel moment sau în perioada următoare și-au depășit condiția inițială, avansând spre civilizație. Evoluția politică și așezarea geografică le anulează barbaria; aceasta poate fi lăsată fără probleme în seama altora, și spațiul cel mai propice s-o găzduiască rămâne cel al nordului. Aici se găsește insula Scandza, "fabrica de popoare" a lui Iordanes[2], numită Scandinavia la Paul[3], care în afara modernizării numelui, nu aduce modificări esențiale atribuțiilor fixate acestui spațiu de predecesorul său. Iordanes la rândul său se înscria într-o tradiție deja îndelungată, a etnografiei clasice, de ale cărei argumente avea nevoie pentru conturarea mitului de origine a goților[4]. Scandza este la Iordanes, care preia descrierea geografică de la Orosius, Ptolemeu și Pomponius Mela[5], o insulă în ocean, marcând astfel și geografic distanța dintre barbaria inițială a originilor și civilizația care se regăsește doar pe continent. Deși autorul elimină unele din atributele fantastice pe care scrierile vremii le atribuiau acestui spațiu[6], o serie de descrieri pe care el le dorește geografice se situează la granița dintre realitate și imaginar. Descrierea destul de corectă a fenomenului nopții polare coexistă cu credința în insulele unde lupii își pierd vederea[7]. Cercetări recenteau arătat că majoritatea trăsăturilor atribuite Scandinaviei, inclusiv frecvent pomenita ei suprapopulare sunt simpli topoi literari[8]. Scandza, officina gentium aut certe vagina nationum[9], rămâne însă la Iordanes un tărâm marcat de o prolificitate ieșită din comun, datorită climatului său care stimulează energia reproducătoare a barbarilor, și care astfel contribuie la inundarea continentului cu diferite neamuri originare de aici[10]. Aici locuiesc neamuri care pe scara evoluției se plasează mai aproape de animalitate decât de umanitate, prin caracterul locuințelor, costumației, felului de a se hrăni, aspectului fizic; dar tot aici se regăsesc și popoare care aveau să-și încrucișeze pe continent drumurile cu goții și să se apropie în grade mai mari sau mai mici de civilizație[11]. Specificitatea Scandzei constă în caracterul său insular, care o plasează între geografia umană a continentului și acel "dincolo" geografic al oceanului[12], care face din ea un teritoriu intermediar, situat între realitate și imaginar. Ieșirea din acest spațiu în cele din urmă imaginar, situat în afara continentului, deci în afara spațiului care era pasibil de a primi expansiunea civilizației romane, îi introduce pe goți în istorie, îi rupe de sânul matern și îi expune dublului proces de romanizare și de pierdere a purității și păcii inițiale[13]. Scandinavia lui Paul Diaconul are același rol de matrice, căci insulă fiind, pământ mediator între cunoscut și necunoscut, este cel mai potrivit loc al originii[14]. La fel ca la Iordanes, care i-a servit evident de model, insula este sediul unei barbarii în stare pură, precum cea a laponilor (scritobini), care prin consumul de carne crudă se situează tot în sfera total opusă civilizației[15]. Energia reproductivă a barbarilor cantonați în acest teritoriu nordic e atât de mare, datorită probabil interminabilelor nopți polare[16], că în fața ei spațiul însuși se contractă, insula devenind prea mică și obligându-i pe longobarzi să se expatrieze[17]. Părăsindu-și insula, longobarzii își schimbă total condiția, act simbolizat prin modificarea numelui din vinili în langobardi[18], ies din mit și intră în istorie[19] și își încep drumul care avea să-i ducă spre civilizație. Regiunile de la Baltica, unde ajung în urma traversării mării și goții și longobarzii, nu sunt mai puțin zone ale barbariei, locuite de neamuri războinice și periculoase, care trebuie înfruntate pentru a asigura supraviețuirea poporului ales. Acest teritoriu este apropriat de goți prin marcarea cu numele lor: Gothiscandza este nu doar o luare în posesie a spațiului, este și o extragere a spațiului din sălbăticia și indistincția anterioară, o individualizare a acestuia într-o manieră atât romană cât și biblică[20].

Pentru Paul, spațiul din nordul continentului se află cumva la încrucișarea dintre realitate și ficțiune, fiind locuit atât de popoare istorice, precum turcilingii, herulii, rugii, cât și de neamuri legendare, precum assipiții, amazoanele, și chiar ființe fantastice precum cinocefalii, oamenii cu cap de câine, nu par o prezență care să suscite îndoieli, atunci când sunt invocați printr-o strategemă ce trebuia să-i înspăimânte pe dușmani[21]

Sciția, regiunea de la nordul Mării Negre unde goții lui Iordanes se așează în următoarea etapă a migrației lor[22], poate fi într-un fel considerată locul geometric al întregii barbarii înconjurătoare, căci aici goții se înrudesc cu toate popoarele care au ilustrat acest teritoriu în realitate sau în legendă, de la amazoane până la parți[23]. Reperele ei sunt cele tradiționale: nordul Pontului Euxin, Mlaștinile Meotide, marginea cea mai îndepărtată a Asiei dinspre Oceanul Euroborean dar și izvoarele Istrului, Nistrul și Bugul[24]. În viziunea autorului, extinsă destul de mult spre vest și făcută să se învecineze cu Germania, Sciția continuă să ocupe teritoriile răsăritene care îi erau în mod obișnuit atribuite. Într-un fel, dincolo de acceptarea unei tradiții geografice și istorice mergând în această direcție, Iordanes avea nevoie de a menține această plasare spre Asia a Sciției pentru a-i putea identifica pe locuitori cu biblicele popoare Gog și Magog, mergând de altfel, după cum mărturisește, pe urmele lui Iosephus Flavius[25].

Printr-un soi de silogism geografic, popoarele Sciției sunt marcate astfel de o componentă apocaliptică, sugerată de faptul că Attila, asupra semnificației căruia vom mai reveni, reușește să fie stăpânul tuturor acestor neamuri[26].

Tradiția clasică dar și cea creștină inspirată de ea fixează Sciția drept spațiul barbar prin excelență, ceea ce o face la un moment dat să-și piardă contururile geografice clare și să păstreze în primul rând valoarea simbolică. Datorită echivalenței automate între scit și barbar, denumirea de Sciția poate fi aplicată în antichitatea târzie și evul mediu și unor teritorii care n-au avut nici o legătură cu spațiul inițial al acesteia. La Beda întâlnim o curioasă exemplificare a acestei idei, în controversata sa afirmație potrivit căreia neamul picților ar fi originar din Sciția[27]. S-au propus numeroase explicații pentru această "abdicare" a lui Beda, în general corect informat, de la obiceiul de a furniza date dacă nu exacte, cel puțin plauzibile, și printre teoriile trecute în revistă s-au numărat greșeli ale copiștilor, care ar fi putut înțelege Sciția în loc de Scandia, sau falsa etimologie Sciția pentru Scoția care ar fi fost inventată de Beda[28]. Interesul autorului de a stabili legături între irlandezi și scoțieni este real, și ar fi putut face apel la astfel de false etimologii, impuse în modă de Isidor din Sevilla, dar aceasta nu exclude apelul la tipul de concepție amintită mai sus. Sciția a devenit pentru romani și bizantini tărâmul de unde izvorăsc toate neamurile barbare care se revarsă asupra imperiului; pentru Beda, picții sunt alături de scoți barbarii prin excelență, astfel că pare natural ca originea lor să fie plasată în acest tradițional rezervor de barbari. Dacă Sciția nu reprezintă o formă coruptă pentru Scandia sau Scoția ci o realitate geografică în sine, plasarea ei în spațiu este însă foarte dificilă, întrucât n-avem repere clare. Putem doar specula pe marginea ideii că și la Beda nordul este punctul cardinal asociat în modul cel mai puternic cu barbaria, așa cum demonstrează felul în care îi consideră pe picți și scoți barbari din nord, gentes aquilonalium[29]. Aceasta ar indica o posibilă plasare a Sciției într-un ambiguu spațiu nordic, ale cărui contururi clare sunt însă imposibil de precizat.

De altfel, aducerea în discuție a legăturii dintre nord și spațiul barbar, așa cum se prezintă ea în cazul aparte al lui Beda, care nu poate face apel la reprezentările tradiționale ale celor de pe continent, și atunci cantonează barbaria în nordul spațiului său insular, ține să ilustreze permanența acestui topos în literatura istorică a epocii de care ne ocupăm. Și la alți autori, care se ocupă de realități rămase înscrise în spațiul continental, ceea ce se află la nord de spațiul controlat de poporul despre care scriu poartă caracteristicile tradiționale ale barbariei. Vasconii, purtători la Isidor ai caracteristicilor unei barbarii în stare pură, sunt plasați geografic în munții din nordul Spaniei[30]. La Grigore, cei mai distrugători barbari - alamanii lui Chrocus, hunii lui Attila, danezii lui Chlochilaicus - vin tot din spațiul nordic[31]. Pentru Paul Diaconul, pericolul reprezentat în cea mai mare măsură de avari, dar și de slavi sau franci este originar în același amenințător nord. Germania de asemenea păstrează la el caracteristicile care-i erau în mod tradițional atribuite, de a produce neamuri feroce și barbare[32].

Dar ca și la bizantini, acest spațiu nordic are o limită naturală, reprezentată de Dunăre, a cărei depășire de către barbari este un eveniment devenit din ce în ce mai frecvent, dar care trebuie totuși consemnat atunci când nu se finalizează ca de obicei. Isidor recunoaște astfel drept o mare realizare a lui Constantin faptul de a-i fi izgonit din nou pe goți dincolo de Dunăre[33]. Rolul Dunării de hotar între spațiul barbar și cel roman, al civilizației, apare clar atunci când la sud de fluviu își găsesc refugiu cei persecutați de Athanaric pentru convingerile lor religioase, sau cei ce încearcă să scape din calea hunilor[34]. Trecerea Dunării și intrarea în imperiu este momentul crucial al istoriei goților, eveniment care le schimbă statutul și le conferă un alt tip de rol pe scena politică a lumii romane[35]. Dramatizat într-o altă manieră, la Isidor episodul trecerii Dunării de către vizigoți în 377 are conotații negative deoarece în urma contactelor cu Imperiul se produce, din vina lui Valens, arianizarea goților[36]. De altfel, rolul Dunării de hotar este oarecum neobișnuit în operele autorilor occidentali, pentru care întinderea stăpânirii unui anume popor este limitată nu atât de repere geografice cât de stăpânirea teritorială a altor neamuri.

Sudul, care după cum remarcasem în discuție referitoare la autorii de limbă greacă, reprezenta un alt spațiu în mod tradițional atribuit barbariei, nu ocupă un loc la fel de important în operele autorilor occidentali. Centrați mai mult pe spațiul politic în care își desfășoară existența popoarele despre care scriu, având cunoștințe ceva mai bune despre spațiul nordic datorită trecutului migrator al acestora, care a presupus o deplasare dinspre miazănoapte spre ținuturile făgăduinței în care s-au stabilit, acești autori știu și spun foarte puțin despre zonele sudice, atunci când nu le ignoră cu desăvârșire. Pentru Iordanes, distanțele care separă zonele geografice pot fi cu ușurință comprimate, astfel că urmărindu-l pe un incert rege Vesosis, goții ajung foarte rapid în Egipt. Spațiul sudic intră mai mult în atenția sa atunci când intervine cucerirea vandală a Africii[37]. Trebuie remarcat însă că aceste teritorii sudice aparțin sferei civilizației, din care sunt smulse doar accidental, precum Africa de către vandali. Despre adevărata barbarie sudică, a berberilor de exemplu, despre care un Procopius ne dăduse atâtea amănunte, nu este vorba aici. Grigore din Tours, scriind o cronică universală, amintește unele repere sudice, ca Egiptul, Nilul, Marea Roșie, Babilonia și cetățile sale[38], dar totul în contextul compendiului de istorie biblică plasat în începutul lucrării sale, ceea ce face să nu transpară din text vreo urmă a concepției clasice care făcea și din sud un tărâm al barbariei. Vom vedea de altfel mai târziu că pentru Grigore, atât de pătruns de concepțiile religioase, reprezentările spațiului au mai puțin o conotație de tip greco-roman, cât una biblică. Poate doar Spania, tărâm al barbariei atâta vreme cât locuitorii ei sunt arieni, să poată fi integrată modelului clasic.

Nici la Isidor, sudul nu se bucură de o atenție deosebită. Reperele geografice între care plasează el Spania sunt vestul și răsăritul reprezentat de India[39], ceea ce arată care puncte cardinale au cu adevărat importanță în viziunea sa. El tratează, ce-i drept și istoria vandalilor, ceea ce-l obligă să menționeze și Africa, din care nu-l interesează decât provincia romană cu acest nume, acordând o anumită atenție Cartaginei, lucru explicabil datorită rolului politic și religios al acesteia. Nu zăbovește prea mult asupra Africii, amintită în doar 10 paragrafe[40], poate și datorită faptului că dominația vandală acolo, căreia bizantinii îi pun capăt relativ repede, i se pare o etapă tranzitorie, o paranteză lipsită de prea multe semnificații. Această atitudine este normală în ceea ce-l privește, deoarece atenția extraordinară pe care o dă Spaniei, rolul ei hiperbolizat, făceau dificilă existența și a altor centre de interes. Demn de menționat este felul în care spațiul suferă de pe urma recuceririi bizantine. Cucerite de armatele imperiale, teritoriile sud-estice ies din spațiul politic reprezentat de regatul de la Toledo, fără a li se preciza prea bine statutul. Isidor se situează astfel în linia ilustrată de fratele său, Leandru din Sevilla, care în scrisoarea către sora lor Florentina arăta că provincia Spania nu mai e patria lor, fiindcă și-a pierdut fecunditas și cives, fiind acum populată cu extranei [41]. Pe de altă parte, incursiunile bizantine dincolo de această zonă sunt caracterizate în termenii în mod tradițional atribuiți invaziilor barbare (insolentia), ceea ce îngăduie formularea ipotezei potrivit căreia, prin recucerirea de către Iustinian, pentru Isidor teritoriile sudice ale Spaniei au reintrat în mod paradoxal într-un spațiu al barbariei.

La Paul Diaconul, sudul apare numai accidental, prin menționarea atacurilor arabe care începeau să fie simțite și în Occident. Aceluiași punct geografic aparțin și teritoriile stăpânite încă de bizantini, pe care el nu le transferă însă, cum ar fi făcut Isidor, sferei barbariei.

Pentru Beda, la sud se află grosso-modo regatul francilor, Galia Belgică, după cum precizează el în descrierea geografică a Britaniei, având grijă să amintească și punctele de pe ambele maluri ale Canalului Mânecii care sunt cel mai apropiate unul de celălalt (Richborough și Boulogne) și distanța în stadii dintre ele[42]. Acest regat franc este în mod cert un model de civilizație, datorită creștinismului mai timpuriu și a școlilor care ar fi de dorit să fie imitate în spațiul anglo-saxon. Din sud vin însă și invadatorii arabi, a căror înfrângere la Poitiers Beda pare s-o fi consemnat el însuși, cu ocazia unei revizuiri a operei sale.

Vestul nu are aceeași încărcătură la autorii de limbă latină precum la cei de expresie greacă, din simplul motiv că el nu reprezintă un spațiu locuit de neamuri deosebite calitativ de propriul popor. Ca regulă generală, e punctul cardinal cel mai puțin important în economia lucrărilor respective, mai ales în cazul în care la apus nu se mai află alte neamuri, care să dea identitate spațiului, ci imensitatea neutră a oceanului, ca la Isidor și parțial la Grigore din Tours. Iordanes e cel mai indiferent la semnificația vestului, impresia degajată de Getica  fiind că, după așezarea în Italia, ceea ce se află la apus de aceasta nu mai contează. Trebuie totuși menționată descrierea insulelor din Ocean (Cyclade, Baleare, etc.) cu care el începe Getica, cea mai apuseană dintre acestea fiind Thule "de la marginea pământului"[43] conform formulării lui Virgiliu pe care el se simte obligat să o preia. Succesorul lui într-ale consemnării istoriei Italiei este prin forța lucrurilor silit să fie atent la vecinii de la Soare-apune, deoarece aceștia sunt tocmai francii care au pus capăt existenței regatului longobard independent. Constatăm deci la Paul o bună cunoaștere a istoriei și geografiei Galiei, printre altele și datorită folosirii lucrărilor lui Grigore din Tours dar și din pricina șederii sale la curtea de la Aachen, unde a avut acces la surse de informare valoroase. Din punctul de vedere al lui Beda, Irlanda, Hibernia  în forma în care apare în opera sa, este un teritoriul apusean, înzestrat cu o parte a atributelor spațiului barbar pe care le observam la autorii bizantini. Scoții, neamul barbar care locuiește insula, se află într-o situație de clară inferioritate față de angli, căci în vreme ce aceștia din urmă au deja o patrie, organizată politic în regate, ei nu dispun decât de sedes, forma primitivă de organizare atribuită în mod tradițional barbarilor[44]. Pe de altă parte, Irlanda scapă cumva din capcana barbariei prin creștinismul său fervent, călugării pe care îi exportă în spațiul englez fiind purtătorii unui nou ideal de civilizație.

Rămâne de discutat semnificația pe care o are răsăritul pentru fiecare dintre autorii avuți în discuție, ținând seama că datorită trecutului lor migrator, în diferite etape ale istoriei lor, estul poate să însemne lucruri diferite. De exemplu, pentru Iordanes, în momentul popasului în Sciția, răsăritul înseamnă spațiul de la limita realității, acolo unde vrăjitoarele gote, haliurumnae, alungate din interiorul comunității se însoțesc cu demonii, dând naștere hunilor. În timpul popasului în Dacia, estul este o Asie cu contururi incerte, de unde apar distrugători hunii, acești frați diabolici, prin care cursul istoriei goților este schimbat. În sfârșit, pentru perioada petrecută în Italia, estul reprezintă imperiul și mai ales metonimia sa, Constantinopolul,  unde Matasuntha, căsătorită cu Germanus, va da naștere acelui copil care în viziunea autorului trebuia să semnifice reconcilierea între două case domnitoare și între două popoare[45].

Cum spuneam mai înainte, Constantinopolul este important pentru toți scriitorii de limbă latină pe care îi analizăm. La Paul Diaconul, deși puțin prezent, el reprezintă centrul de putere care îi organizează pe acei romani cu care se mai confruntă longobarzii săi. Pentru împodobirea sa, împăratul Constans al II-lea jefuiește Roma de vechile sale opere de artă care mai scăpaseră urgiei timpurilor[46]. Tot în termeni de confruntare pune problema Isidor din Sevilla, pentru care din răsărit au venit acei romani care au îndrăznit să conteste puterea regilor vizigoți. La Beda, trăsătura distinctivă a capitalei de pe malurile Bosforului este de a fi locuită de o populație vorbitoare de limbă greacă. Altfel, Constantinopolul este numit cu apelativul tradițional de "oraș care domnește" (regia quidem urbe), fără însă a beneficia de vreo descriere, nici măcar cu ocazia prezenței acolo a papei Grigore cel Mare ca delegat al scaunului apostolic[47]. Singurul autor la care Constantinopolul are o concretețe reală este Grigore din Tours, care acordă spații ample soliilor trimise de regii franci în capitala bizantină, și care face să apară chiar populația imperiului, cu ocazia unor dispute avute cu acești ambasadori. Un alt spațiu răsăritean important pentru Grigore este Italia, ai cărui locuitori apar în opera sa fie ca "itali" fie ca "goți", atunci când precizează că sunt de religie ariană[48]. Italia, dar mai ales Roma, reprezintă pentru Beda probabil cel mai important loc de pe pământ, care surclasează chiar natala sa Northumbrie, pentru că aici se găsesc mormintele apostolilor și deci aici este centrul religios, singurul care contează, al lumii sale. De altfel, deși Roma este amintită de foarte multe ori în opera sa, ca loc de pelerinaj, singurul reper geografic concret este mormântul lui Petru, unde vin să-și sfârșească zilele personaje regale ale anglo-saxonilor[49]. De altfel, respectul pentru Roma este atât de mare în rândul regilor anglo-saxoni, încât se încearcă la un moment dat chiar un fel de transplant simbolic al acesteia pe pământul britanic, prin construirea în Kent a unei mănăstiri dedicată, după modelul roman, apostolilor Petru și Pavel[50].

O altă moștenire a tradiției greco-romane de reprezentare a spațiului ar putea fi considerată tema oceanică, prezentă în proporții mai mari sau mai mici la autorii de care ne ocupăm. A reieșit deja din cele spuse până acum că oceanul, fie el plasat în nord sau în vest reprezintă o limită a civilizației și a lumii în general, dincolo de care se află vidul. În el, insulele sunt spații liminare, precum Scandza, dar și posibile spații privilegiate, ca în cazul Britaniei, în care paradigma lui Iordanes se inversează. Britania nu este la Beda spațiul mitic din care se evadează pentru a se intra în istorie, ci dimpotrivă, tărâmul concret în care anglo-saxonii ajung în final, porniți din nedeterminatele lor sălașe continentale. Oceanul este și o graniță naturală pentru extinderea unei stăpâniri politice, ca la Isidor, care îl numește pe Swinthila totius Spaniae intra Oceania fretum monarcham [51]. Același rol de graniță îl avusese oceanul și la Iordanes, care îl considera pe Caesar cel mai de seamă stăpânitor din lume deoarece atinsese limitele oceanice ale universului, extinzând împărăția romană până in oceani sinu repositas insulas[52]. Mările, care fac legătura între continent și ocean, sunt spații neprietenoase, generatoare de pericole, dintre care cele mai redutabile sunt reprezentate de pirați sau de diferiți invadatori. În cazul lui Grigore din Tours, cel mai reprezentativ exemplu este cel al lui Chlochilaicus, regele danez venit pe mare, într-o expediție care poate fi considerată precursoare a distrugătoarelor raiduri normande de mai târziu. Beda prezintă inutila, în final, veghe a lui Carausius, care păzește țărmurile pentru a-i proteja pe britoni de atacurile pe mare ale piraților franci și saxoni[53]. Marea poate fi și simplu reper geografic, precum Pontul Euxin și Meotida la Iordanes, care au unicul rol de a marca limitele Sciției și ale stăpânirii goților. Mediterana are însă același rol strategic pe care îl vedeam relevat de operele autorilor de limbă greacă, deoarece stăpânirea ei dă stabilitate posesiunilor continentale. Vandalii se dovedesc a fi asimilat bine lecția romană privind dominația mării pentru a putea stăpâni Africa, după cum ne dovedește îndemnul adresat de Genseric vizigotului Euric de a cuceri Arles și Marsilia, pentru a-i asigura acestuia liniște în Africa[54]. De altfel, cucerirea insulelor din Mediterana este o altă mișcare inteligentă a regelui vandal, care își asigură astfel pentru o bună bucată de vreme rolul de "stăpân al Mediteranei occidentale"[55].

În ceea ce privește spațiul pe care îl stăpânesc popoarele ale căror interese le apără autorii de expresie latină, el nu mai este un simplu sedes, cum era denumit teritoriul locuit de neamurile barbare, ci a devenit cu adevărat o patria, în cea mai desăvârșită tradiție romană[56], spațiu politic centralizat, ordonat și organizat de legi. În el se îmbină ideea ciceroniană a "patriei celei mici", deoarece regiunile ocupate de barbari sunt foste provincii romane, a căror unitate dătătoare de identitate a fost realizată în general în timpul imperiului, cu cea de univers. Acest univers are un centru politic, dar cel mai important pentru operele pe care le analiză a fi punctul în care este preluat autorul-observator.

Așa cum romanii unificaseră întreaga lume cunoscută în numele unui ideal de civilizație, la o scară mai puțin ambițioasă barbarii realizează și ei relativa unificare a unui spațiu de care istoricii la care ne referim sunt profund atașați afectiv. Fiecare dintre operele pe care le analizăm este centrată pe un spațiu destul de bine delimitat, de regulă ținta finală a poporului aflat în obiectivul istoricului, "Pământ al Făgăduinței" a cărui cucerire și organizare trebuie să reprezinte punctul final al istoriei. Precum poporul ales din Biblie, al cărui model istoricii perioadei îl adoptă în măsură mai mare sau mai mică, fiecare popor barbar este condus până la acest pământ binecuvântat de unul sau mai mulți eroi salvatori, care își asumă rolul lui Moise. Acest rol este jucat la Iordanes de Teodoric, la Grigore din Tours de Clovis, la Isidor din Sevilla de Wallia și Recared, la Beda de Oswald și la Paul Diaconul de Lamissio și Alboin[57]. La unii dintre autori, și itinerariul parcurs până la sedentarizare are o semnificație ideologică bine definită, epopeică, amintind de Exodul biblic dar mai ales de călătoria lui Enea. Iordanes, Isidor, Paul își urmează pas cu pas poporul de la geneza lor ca popor în misteriosul Nord sau în tărâmurile legendare ale lui Gog și Magog până la așezarea în pământul făgăduinței. Modelul migrației este oferit de Iordanes, care precizează foarte clar etapele drumului goților început în nedeterminata Scandza, care capătă concretețe o dată cu atingerea și luarea în stăpânire prin numire a pământului de pe continent (Gotiscandza) și continuă cu o treptată evoluție spre civilizație. Etapele esențiale ale acesteia sunt sejurul scitic, într-un teritoriu aflat încă la limita dintre spațiul legendar și cel real, unde demonii sunt o prezență normală[58], popasul în Dacia, tărâm mediator între civilizație și barbarie, unde se produce atât de fructuoasa confuzie între geți și goți, menită să atașeze acestora din urmă o istorie și o cultură ce le lipseau[59]. Urmează apoi etapele reprezentate de peregrinarea prin provinciile balcanice, și ele teritorii ale civilizației, ca și Dacia, lucru evident prin felul în care autorul are grijă să le distingă de Sciția, tărâmul barbar prin excelență, dacă nu punem la socoteală inventatele călătorii războinice ale goților prin Asia și Egipt[60], pentru ca punctul terminus al istoriei lor să fie reprezentat de cucerirea Italiei[61].

Inspirat direct de Iordanes, și Paul își începe povestea cu plasarea originii longobarzilor în Scandinavia, își pune apoi eroii să traverseze țări semilegendare precum Skoringa, Mauringa, Galanda, într-un itinerar fabulos, adesea imprecis, care pomenește tărâmurile locuite de amazoane sau care presupune o serie de încercări, cum ar fi traversarea unui nenumit și simbolic fluviu[62].  Din Panonia face un spațiu intermediar, cu funcție asemănătoare celei jucate de Dacia la Iordanes, deoarece sejurul aici marchează de fapt intrarea în geografia reală a continentului, fiind important în evoluția spre civilizație deoarece se perfectează înțelegerea cu romanii[63]. Italia este pentru Paul un pământ "privilegiat" în sens negativ, deoarece a încercat pe sine cruzimile aproape tuturor barbarilor (misera Italia; poene omnium illarum est gentium saevitia experta)[64]. Ea este însă țara pentru care el suferă, atunci când este răvășită de barbari, așa cum va fi suferit pentru înfrângerea de către franci a propriului său popor. În opera lui se realizează cumva, chiar dacă în alte forme, sinteza preconizată de Isidor între patrie și poporul care o locuiește. 

Spre deosebire de acești autori, pentru Isidor, Beda și Grigore istoria propriu-zisă a poporului ales începe cu intrarea în țara de care acesta urma să-și lege destinul. Cel mai hotărât în a face din ținta finală a călătoriei o patrie barbară în sens roman este Isidor. El circumscrie precis spațiul, intrând direct în istorie și evitând faza legendară a migrației goților, așa cum o întâlneam la Iordanes. La el Spania este o "axis mundi", o țară predestinată mariajului fericit cu goții. Tradiția deschisă cu a sa Laus Spaniae,  care lua ca model acele laudes destinate glorificării Romei[65] este urmată și de Beda, care își începe Istoria cu o descriere a Britaniei. Inspirat de Orosius, el localizează geografic insula, îi enumeră bogățiile, populațiile și limbile vorbite, descrie condițiile de climă și se lansează în câteva considerații etnice și istorice mai generale. Deși stilul său este sobru și reținut, neamintind prin nimic de ditirambii lui Isidor, această introducere geografică își îndeplinește menirea, convingându-l pe cititor că Britania este cu adevărat un tărâm privilegiat care a avut însă nevoie de anglo-saxoni pentru a-și pune în valoare toate potențele. Grigore din Tours este prea puțin preocupat de geografie, oferind rareori indicații în acest sens. Tărâmurile exotice par să-i suscite interesul mai mult decât propria patrie. Rareori face dovada preocupării pentru spațiu, și atunci când dă unele repere o face pentru a preciza repartizarea teritorială a diferitelor populații. În ceea ce privește Galia, s-a observat că beneficiază de atenția lui un teritoriu situat între Clermont și Tours, Auvergne în general, adică zona din care este originar și care se dovedea a fi și cea mai romanizată[66]. Patriotismul lui se relevă astfel a fi nu atât galic, cât auvergnez. Se dovedește însă conștient de unitatea spațiului locuit de franci, care în pofida împărțirilor succesive este denumit în opera sa întotdeauna cu singularul Regnum Francorum.

Vorbind despre "pământul făgăduinței", expresie metaforică prin care ne permitem să desemnăm spațiul ocupat și organizat de barbarii care se bucură de aprecierea fiecărui autor analizat de noi, trebuie să observăm în primul rând că acesta nu mai e un spațiu transformat calitativ în sens negativ prin așezarea acestora, așa cum vedeam că se întâmplă în operele istoricilor bizantini. "Poporul ales" nu mai are caracterul distrugător al celorlalți barbari, sau cel puțin acesta este, dacă nu pierdut foarte repede după așezarea în "pământul făgăduinței", cel puțin trecut sub tăcere. Aceasta dacă nu cumva  poporul ales renunțase la el chiar mai înainte, și ca atare nu mai scoate spațiul din sfera civilizației pentru a-l rearunca în barbarie. Pământul pe care se așază poporul privilegiat de fiecare autor a beneficiat în trecut de o mai evidentă sau mai slabă amprentă romană, ale cărei urme le păstrează încă, deși uneori mult diminuate. Dintre aceste mărci romane, cele mai de seamă sunt orașele, cu tot ce ține de specificul vieții urbane. Pentru Iordanes, orașele sunt o caracteristică a spațiului greco-roman și numai a lui. Chiar dacă în timpul sejurului lor în Dacia, goții dispun de mai mulți filosofi[67], nu apar niciodată menționate orașe care să ilustreze înaltul nivel de civilizație pe care învățăturile acestora l-ar fi adus acestui popor. Singurele orașe din această zonă sunt cele grecești din Pont, confruntate cu barbaria nemurilor scitice[68]. La sud de Dunăre și spre apus, orașele sunt o prezență constantă, chiar dacă stilul lui Iordanes face să nu fie prea frecvent pomennite. În afară de Constantinopol, pe care îl consideră o chintesență a măreției imperiale, a cărui contemplare îl face pe Athanaric să recunoască umil că împăratul care stăpânește un asemenea oraș trebuie să fie un zeu pe pământ[69], orașele din partea răsăriteană a imperiului, partes orientales, cum spune el foarte clar, nu sunt prea bine individualizate. Adrianopolul este menționat în legătură cu catastrofa armatei imperiale din 378, iar Nicopole beneficiază de o fugară mențiune pentru că în timpul autorului încă mai era locuit de pașnici urmași ai goților, cel pe care el îi numește "goții mici"[70].  Cele din apus (pars occidua) apar mai frecvent, pentru a localiza evenimente politico-militare, precum stăpânirea regelui alan Singiban asupra Orleansului sau cucerirea de către Euric a orașelor Arles și Marsilia[71]. Deși ne-am fi așteptat la mai multe precizări privind Italia cea stăpânită de goți, aici este individualizată cel mai puternic Ravenna, urbs regia, în care își stabilește reședința Teodoric[72].

La Grigore din Tours întâlnim aceeași dihotomie spațiu barbar-spațiu roman, acesta din urmă fiind de asemenea individualizat prin mărcile cele mai caracteristice date de orașe. Prezența orașelor poate fi uneori redusă la o simplă mențiune, precum Antiohia, plasată oricum greșit în Egipt, și Apameea, care sunt amintite cu ocazia cuceririi lor de către perși[73]. Alteori însă transpare ceva din specificul lor, ca atunci când autorul deplânge distrugerea de către regele alaman Chrocus a monumentelor care încă mai supraviețuiseră din vremurile vechi, cu ocazia expediției sale de jaf în Galia[74]. Elemente ale vieții specifice unui spațiu urbanizat au supraviețuit totuși în timpul stăpânirii france, ba chiar unii regi pun în operă un program edilitar de tip roman, construind, precum Chilperic, circuri pentru desfășurarea de jocuri la Paris și Soissons[75], ceea ce nu e nici pe departe un simplu capriciu al regelui franc, așa cum ar sugera episcopul de Tours, ci o modalitate de căutare a legitimității de tip roman[76]. Aceste orașe, amintite în număr mare, sunt uneori repere ale luptelor duse în Galia de către huni, goți sau franci, alteori mize ale acestor lupte. Ele sunt individualizate uneori prin prezența unor elemente edilitare specifice, precum am văzut mai sus, dar în viziunea autorului, elementul care individualizează cel mai bine un oraș este episcopul acestuia. În opera lui Grigore, "omul sfințește locul" la propriu, căci în timpul distrugătoarei invazii a lui Attila, rezistă zidurile acelor orașe care beneficiază de un intercesor eficient, precum Annianus, episcopul de Orleans[77]

Geografia spațiului galic se individualizează însă și prin prezența unor elemente naturale, al căror rol este însă, în ultimă instanță, tot politic. Astfel, râurile constituie hotarele diferitelor stăpâniri constituite în Galia, căci romanii stăpânesc până la Loara, goții dincolo de ea, burgunzii sunt peste Rin, iar restul spațiului aparține francilor[78]. Pădurea, marea apar și ele, marcând spații favorabile barbariei, în opoziție cu civilizația. Pe mare apar pirații danezi ai lui Chlochilaicus (Hygelac din Beowulf), iar în păduri sunt atrase și masacrate legiunile romane, care în acest spațiu haotic nu pot beneficia de avantajele ordinii caracteristice prin care romanii se dovedeau superiori barbarilor[79].

La Isidor, distincția spațiu barbar-spațiu roman există, dar e destul de greu de evidențiat, mai ales în cazul Spaniei. La începutul Istoriei sale, autorul se face ecoul tradiționalei concepții care considera incompatibile spațiul imperial și prezența barbară în interiorul acestuia. Claudius al II-lea beneficiază de mari onoruri pentru că i-a scos pe goți din granițele imperiului, iar Constantin îi izgonește la nord de Dunăre, spațiul prin excelelnță atribuit barbariei[80]. Spațiul roman poate fi loc de exil pentru goții creștini persecutați de Athanaric sau refugiu în calea hunilor[81], dar de obicei el reprezintă pentru barbari ținta predilectă a expedițiilor de jaf. Italia este victima privilegiată a raidurilor barbare, sălbatice precum cel al lui Radagaisus sau moderate, vrea autorul să ne convingă, precum cel al lui Alaric. Roma, reperul cel mai important din Italia amintit de Isidor, este protejată de virtuțile sfântului Petru, căruia goții nu-i jefuiesc mormântul[82]. Aceeași simbioză între spațiu și intercesorii cu virtuți supranaturale, pe care o întâlneam la Grigore din Tours este evidentă și în cazul lui Isidor, care arată cum sfânta martiră Eulalia protejează Spania în fața lui Teodoric, obligat astfel să se reîntoarcă din drum[83]. Spania este de altfel un spațiu privilegiat, din care Isidor face nu doar centrul lumii sale, ci al întregului său univers. Epitetele pe care le folosește pentru a o descrie (pulcherrima, sacra, felix) conturează imaginea unei țări binecuvântate, regină a provinciilor și sursă de lumină pentru tot restul lumii civilizate[84]. Această excelență a Spaniei, care prin înzestrările sale naturale se distinge "între toate țările semănate de Domnul pe pământ", nu este pusă cu adevărat în lumină decât de către goți. Prin așezarea lor în peninsulă asistăm la un dublu proces: ieșirea lor definitivă din sfera barbariei și constituirea unui organism politic durabil, în care, prin strângerea legăturii cu pământul, regele domnește efectiv peste un regnum, și nu doar peste o gens, ca până atunci[85]. Pe de altă parte, Spania, devenită regat got, reproduce la scară mai mică toate caracteristicile spațiului imperial, între care una din cele mai importante este de a avea granițe ferme și bine definite. Cei ce pătrund în interiorul acestora poartă cu ei toate atributele barbariei de care spațiul spaniol fusese cruțat, fie că este vorba de prădalnicii suevi sau de insolenții bizantini. Când un corp străin pătrunde între aceste granițe, rezultatul este o catastrofă, și regii care nu reușesc să o elimine sunt condamnați de Isidor, precum Athanagild, care nu poate să-i scoată pe bizantini din finibus regni[86]. Buna definire a granițelor are însă și aspecte negative, cum ar fi limitarea, care trebuie depășită de un rege războinic precum Leovigild, pe care vechile fruntarii strâmte nu-l mai încap[87]

În pofida avântatei prefețe care pe un ton panegiric enumeră calitățile deosebite ale Spaniei, geografia reală a provinciei transpare foarte vag din rândurile lui Isidor. Orașele spaniole, ca și la alți autori, sunt pomenite cu ocazia luptelor date pentru cucerirea sau apărarea lor, și chiar Toledo, capitala regatului vizigot, apare nu atât în calitatea sa de oraș regal cât de sediu al conciliilor, convocate aici încă din timpul regelui arian Theudis[88]. Cele mai multe orașe sunt amintite cu ocazia unei campanii a suevilor, Isidor realizând un fel de "inventar" al provinciilor și orașelor jefuite, tocmai pentru a pune în evidență caracterul distrugător al acestor barbari în comparație cu pașnicii săi vizigoți[89].

La Beda, evoluția spațiului este poate cel mai evident legată de caracterul stăpânirilor care se exercită asupra insulelor britanice. Istoria Eclesiastică  începe cu o descriere a Britaniei, în tradiția deschisă de Orosius, și pe parcursul lucrării precizările geografice sunt frecvente și importante, datorită multitudinii regatelor întemeiate de anglo-saxoni, pe care autorul se simte obligat să le localizeze. Între reperele geografice amintite, cel mai însemnat este fluviul Humber, care funcționează ca o axă organizatoare a insulei, pe care o desparte între northumbrieni, locuitorii regatului preferat de Beda, și ceilalți[90]. Și la Beda spațiul poartă amprenta barbariei sau a civilizației, legată indisolubil de activitatea edilitară de sorginte romană, dar se mai adaugă un element care conferă valoare, și care e cel religios. Orașele și zidurile lor sunt elemente care disting teritoriul stăpânit de romani de cel rămas în seama barbarilor, și care supraviețuiesc retragerii legiunilor, uneori în formă fizică, alteori ca simple denumiri, cum ar fi Ad murum[91]. Terminologia este și ea foarte grăitoare, întrucât, în vreme ce așezările britonilor sau anglo-saxonilor sunt numite orașe sau castre, picții și scoții din Hibernia nu au decât sedes[92]. Legătura între romani și apărarea eficientă asigurată de ziduri este atât de încetățenită, încât britonii rămași fără protecție în fața invadatorilor de pe continent sunt îndemnați de reprezentanții imperiului cărora le-au cerut ajutorul să ridice ei singuri ziduri[93]. Recăderea în barbarie a insulei poate fi considerată încheiată în momentul în care britonii, incapabili să mai asigure apărarea orașelor, se retrag din aceste simboluri ale culturii în plină natură, refugiindu-se în păduri și în peșteri, transformate în puncte de rezistență în calea invadatorilor[94]. Mișcarea este însă reversibilă, spațiul putând fi reintegrat sferei civilizației, evident tot printr-o activitate edilitară. După creștinarea insulei de către misiunea lui Augustin, spațiul este ritmat de biserici, singurele edificii publice ridicate în această perioadă în vechile orașe precum Londra, Rochester, Canterbury[95]. Mai mult chiar, transformările din mentalitate și ale concepției edilitare, care și ea este influențată de instaurarea unui climat de securitate prin consolidarea stăpânirii anglo-saxone, conduc la schimbarea destinației unor clădiri, care din castre pot deveni mănăstiri, precum Cnobherisburg[96]. Importanța factorului religios în evaluarea calității oamenilor și a locurilor se relevă în situația ambiguă a Irlandei. Spațiu al barbariei, ai cărei locuitori sunt barbari et rustici[97], Hibernia este dintr-un anumit punct de vedere mai civilizată decât Britania, deoarece se dovedește a fi un exportator de sfinți și de creștinism, iar mănăstirile sale sunt căutate de clericii anglo-saxoni pentru studii religioase și asceză[98].

La Paul Diaconul, interesul principal este purtat oamenilor, nu locurilor, care intră în atenția sa doar în momentul când ceva semnificativ din punct de vedere uman s-a întâmplat acolo, și mai ales dacă au valoare strategică. Foarte evidentă este această concepție în felul în care sunt prezentate teritoriile populate de Alboin cu neamuri aduse din exterior și care se individualizează apoi prin numele dat după aceste neamuri. Echivalența între terminologia etnică și cea teritorială este clară, regiunile fiind numite gepidice, bulgare, sarmatice, panoniene, suabe, norice[99]. Din Panonia și din Noricum este de presupus că a fost adusă în Italia populație romanică, numai că în acest caz procesul de numire a funcționat invers: denumirea teritorială este asimilată uneia etnice, și echivalența dintre acești romani și barbarii din jur este desăvârșită, chiar la un autor în general atent la nuanțe, așa cum este Paul. Ca la toți autorii pe care i-am analizat până acum, orașele sunt în primul rând repere pentru luptele purtate pentru ele sau în apropierea lor. ținte predilecte ale barbarilor, jefuirea orașelor italiene atrage din partea lui Paul epitetul misera pe care îl aplică trist provinciei care a încercat pe sine cruzimea tuturor năvălitorilor[100]. Dintre orașele italiene, de o atenție deosebită nu se bucură, așa cum poate ne-am aștepta, nici Roma, nici Ravenna, nici măcar Pavia, capitala regatului longobard. Forum Iulii face excepție, beneficiind de o tratare mai puțin superficială, problemele sale fiind expuse fie cu ocazia cuceririi de către longobarzi, fie cu cea a
cuceririi prin vicleșug de către avari, fie atunci când este descris asediul slav[101]. Explicația acestei atenții date unui centru în cele din urmă secundar este dată de faptul că familia lui Paul este originară de acolo, și patriotismul lui, ca și al altor autori dintre cei analizați, se îndreaptă mai întâi spre locurile natale, spre acea patrie mică în sens ciceronian, mai ales în condițiile de relativă instabilitate politică în care trăiesc, și care îi determină să dea întâietate identităților constituite la scară regională.

La Paul este poate mai evidentă ca oriunde desăvârșirea echivalării între spațiul civilizat și spațiul creștin. După etapa destructivă a invaziei lor în Italia, pentru care Paul nu trece sub tăcere ravagiile produse de acești barbari, longobarzii restaurează spațiul în liniștea și fericirea anterioară, din vremurile trecute ale imperiului. Postea in Italia feliciter regnavit[102], spune el despre Alboin, și construcția ulterioară a istoriei sale tinde să demonstreze acest lucru. Spațiul reintegrat în sfera civilizației prin domnii aducătoare de pace și belșug, este ritmat de palatele dar mai ales bisericile ridicate de regi și regine, și, după exemplul acestora, de duci și soțiile lor. Edificiul cel mai important, în viziunea lui Paul, este biserica dedicată Sfântului Ioan Botezătorul, construită la Monza de regina Teodolinda, și care, așa cum spunea profeția, urma să-i protejeze pe longobarzi câtă vreme avea să fie îngrijită de aceștia[103].

Ca o concluzie preliminară la cele spuse până acum, putem constata că nu remarcăm deosebiri esențiale între modul în care este conceput spațiul la autorii de limbă greacă și la cei de expresie latină. Geografia poate explica istoria și politica și pentru unii și pentru alții, spațiul este în general ordonat și ierarhizat, după criterii care nu sunt naturale, ci culturale. Barbaria și civilizația sunt separate de linii de demarcație "palpabile", am putea spune, în teritoriu. Caracteristicile spațiului, în afară de datele naturale, nu sunt imuabile, și acțiunea antropică transfigurează locurile, încadrându-le într-o categorie sau alta. Rolul spațiului este mai important la autorii occidentali, deoarece acesta constituie un element esențial al sintezei operate, prin care regele și neamul său pot, prin sedentarizare și adoptarea modelului roman, să aibă în final o patrie. Dar și la bizantini, conotațiile ideologice ale spațiului, mai ales ale celui urban, și în cadrul acestuia, ale spațiului privilegiat al capitalei, exprimă un adevărat program politic, al unui imperiu care se crede, dacă nu coextensiv universului, cel puțin centrul necontestat al acestui univers.

 [1] Isidorus Hispalensis, Laus Spaniae, 1.

[2] Iordanes, op. cit., IV, 25.

[3] Paulus Diaconus, op. cit., I, 1.

[4] Herwig Wolfram, Origo et religio. Ethnic traditions and literature in early medieval texts, în Early Medieval Europe, 1994, p. 26.

[5] G. Dagron, Discours utopique et recit des origines…, p. 295.

[6] J. Svennung, Jordanes und Scandia…, p. 14-28.

[7] Iordanes, Getica, III, 18.

[8] Rolf Hachmann, Die Goten und Skandinavien, Berlin, 1970, p. 279-328.

[9] Iordanes, Getica, IV, 25.

[10] H. Wolfram, Histoire des Goths…, p. 2.

[11] Iordanes, op. cit, III, 21-24.

[12] G. Dagron, Discours utopique et recit des origines…, p. 297.

[13] M. Reydellet, La royauté dans la littérature latine…, p. 271.

[14] Louis Marin, De l'"Utopia" de More à la Scandza de Cassiodore - Jordanes, în Annalles E.S.C., 26, 2, 1971, p. 315.

[15] Paulus Diaconus, Hist. lang., I, 5.

[16] J. Svennung, Zur Geschichte der Goticismus, Uppsala, 1967, p. 110.

[17] Paulus Diaconus, op. cit, I, 3.

[18] Ibidem, I, 14-15.

[19] H. Wolfram, Origo et religio…, p. 22.

[20] Iordanes, op. cit., IV, 25.

[21] Paulus Diaconus, op. cit., I, 19; I, 11; I, 15.

[22] Iordanes, op. cit., V, 39.

[23] G. Dagron, Discours utopique…, p. 300.

[24] Iordanes, op. cit., V, 30.

[25] Raoul Manselli, I popoli imaginari: Gog e Magog, în Popoli e paesi nella cultura altomedievale, Settimane XXIX, Spoleto, 1983, p. 490.

[26] Iordanes, op. cit..,   IV, 25; IV, 29; XXXIV, 128.

[27] Beda Venerabilis, Hist. eccl., I, 16.

[28] Archibald M. Duncan, Bede, Iona and the Picts, în The Writing of History in the Middle Ages; Essays Presented to R.W. Southern,  ed. R.H.C. Davis, J.M. Wallace-Hadrill, Oxford, 1981, p. 4.

[29] Beda Venerabilis, op. cit., I, 14.

[30] Isidorus Hispalensis, Historia Gothorum, 61.

[31] Gregorius Turonensis, Historiarum Libri Decem, I, 32, 1-5; II, 6, 10-13; III, 3.

[32] Paulus Diaconus,op.cit., I, 1.

[33] Isidorus Hispalensis, op. cit., 5.

[34] Ibidem, 9; 6.

[35] Iordanes, op. cit., XXVI, 138.

[36] Isidorus Hispalensis, op. cit., 7.

[37] Ibidem, VI, 47; XLVII, 244.

[38] Gregorius Turonensis, op. cit. I, 10.

[39] Isidorus Hispalensis, Laus Spaniae, 1.

[40] Idem, Historia vandalorum, 74-84.

[41] L. A. Garcia Moreno, op. cit., p. 117.

[42] Beda Venerabilis , op. cit., I, 1.

[43] Iordanes, op. cit., I.

[44] Beda Venerabilis , op. cit., I, 1.

[45] Iordanes, op. cit., LX, 314.

[46] Paulus Diaconus, op. cit., V, 11.

[47] Beda Venerabilis , op. cit., II, 1.

[48] Gregorius Turonensis, op. cit., III, 31.

[49] Beda Venerabilis, op. cit., V, 7.

[50] Ibidem, II, 33.

[51] Isidorus Hispalensis, Historia  Gothorum, 62.

[52] Iordanes, op. cit. XI, 68.

[53] Beda Venerabilis , op. cit., I, 6.

[54] Iordanes, op. cit., XLVII, 244.

[55] Pierre Riché, Philippe Le Maitre, Les invasions barbares, 9e ed., Paris,
1996, p. 60.

[56] S. Teillet, Des Goths…, p. 8.

[57] W. Goffart, The Narrators…, p. 384.

[58] Iordanes, op. cit., XXIV, 121.

[59] Ibidem, V, 39.

[60] Ibidem, VI, 47.

[61] Ibidem, XLVI, 243.

[62] Paulus Diaconus, op. cit. I, 15.

[63] Ibidem, II, 1.

[64] Ibidem, I, 1.

[65] J. Irmscher, "Nuova Roma" o "Seconda Roma". Renovatio o Translatio, în Da Roma alla Terza Roma, Documenti e Studi, I, Napoli, 1982, p. 233.

[66] W. Goffart, op. cit., p. 137-138.

[67] Asupra semnificației mai degrabă propagandistice a respectivului fragment din Iordanes, care îi poate pune sub semnul întrebării valoarea de sursă care să permită reconstituirea nivelului cultural al geților, a se vedea Zoe Petre, A propos des sources de Jordanes, op. cit. 39-41 et 67-72, în "Etudes d"historiographie" sous la direction de Lucian Boia, Bucarest, 1985, p 43-49.

[68] Iordanes, op. cit., V, 30.

[69] Ibidem, XXVIII, 42.

[70] Ibidem, LI, 267.

[71] Ibidem, XXXIV, 37; XLVII, 244.

[72] Ibidem, XXIX, 148.

[73] Gregorius Turonensis, op. cit., IV, 20.

[74] Ibidem, I, 32, 1-5.

[75] Ibidem, V, 17.

[76] G. Dagron, Naissance d'une capitale…, p. 303.

[77] Gregorius Turonensis, op. cit., II, 6, 10-13.

[78] Ibidem, II, 9, 28.

[79] Ibidem, II, 9.

[80] Isidorus Hispalensis, op. cit., 4; 5.

[81] Ibidem, 6; 9.

[82] Ibidem, 14; 15; 17.

[83] Ibidem, 32.

[84] Ibidem, 1-4.

[85] S. Reydellet, op. cit., p. XV.

[86] Isidorus Hispalensis, op. cit., 47.

[87] Ibidem, 49.

[88] Ibidem, 41.

[89] Ibidem, 87-90.

[90] Beda Venerabilis , op. cit., II, 9.

[91] Ibidem, III, 19.

[92] Ibidem, I, 1.

[93] Ibidem, I, 12.

[94] Ibidem, I, 14-15.

[95] Ibidem, I, XXVI.

[96] Ibidem, III, 19.

[97] Ibidem, III, 14.

[98] Ibidem, III, 27.

[99] Panlus Diaconus, op. cit., II, 25.

[100] Ibidem, I, 1.

[101] Ibidem, II, 27; IV, 39; V, 28.

[102] Ibidem, I, 2.

[103] Ibidem, V, 6.

 

<<Pagina anterioarã :: Home :: :: Despre autor :: Pagina urmãtoare>>

 

© Universitatea din Bucuresti 2003.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest,
except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Ecaterina LUNG; Text editor & Web design: Laura POPESCU; Last update: March, 2003