eBooks

Pagina de start

Despre autor

 

I. Prezentare generală

Ansamblul cuvintelor cu formă unică
Modele posibile proto-indo-europene
Dificultăţi terminologice
Dificultăţi etimologice
Gruparea cuvintelor cu formă unică
Analizabil versus neanalizabil
Gradele analizabilităţii
Observaţii preliminare

II. Analizabile

a. Forme analizabile

2. Forme analizabile simple

Adverbul: terminologie
Interpretări ale termenului adverb
Criterii de clasificare a adverbelor
Categoriile de Ónţeles ale adverbelor
Sursele adverbelor

a. Părţi de vorbire
b. Valori semantice

Adverbele şi alte invariabile
Neflexibile provenite din diferite părţi de vorbire

1. Adverbe
2. Alte neflexibile

3. Forme analizabile complexe

Compuse adverbiale
Negaţia *n-
Adverbe cu formanţi

II. Analizabile

b. Forme cu funcţii evoluate

4. Prepoziţii / postpoziţii

Abordări diferite
Evoluţia prepoziţiei
Preverbe / prepoziţii / adverbe
Prepoziţii Ón limbile indo-europene

5. Preverbe

6. Subordonatoare analizabile

III. Neanalizabile

7. Neanalizabile

Particulă
Particulele greceşti: puncte de vedere
Adverbe neanalizabile
Coordonatoarele
Negaţiile neanalizabile
Negaţia *mē
Negaţia *ne: negaţie a conexiunii
Negaţia *ne: Ón compunere

8. Cuvinte cu formă fixă Ón compunerea nominală

IV. Trăsături specifice

9. Fonetica

Grafie
Accent

10. Topica

Topica negativelor

V. Concluzii

11. Gramaticalizarea din perspectiva cuvintelor cu formă unică

Treptele gramaticalizării

12. Tendinţe

Tendinţe particulare
Complexe adverbiale vs construcţii prepoziţionale
Componente adverbiale vs componente nominale
Frecvenţa particulelor
Complexe adverb & prepoziţie
Preverbe Ón serie
Tendinţe generale

1. Abstractizarea
2. Fluidizarea sensurilor
3. Fortificarea

Addendum A: Sisteme

Addendum B: Locul† cuvintelor† cu† formă unicㆠÓn† tratatele de† specialitate

Bibliografie

 

© Universitatea din Bucuresti, 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
 Comments to: Ioana COSTA -  Last update: October, 2003 - Web design&Text editor: Monica CIUCIU