<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

C U P R I N S

Prefaţa

Capitolul 1

Comportament - psihism - comunicare

1.1. Comunicarea prin imagini

1.2. Comunicarea verbalã (limbajul)

1.3. Comunicarea - precondiţie în structurarea sistemului psihic uman

1.4. Comunicarea - o perspectivã fundamental umanã

1.5. Comunicarea în psihologia experimentalã

1.6. Psihologia şi neurofiziologia comunicãrii

1.7. Comunicarea emoţionalã

Capitolul 2

Anatomia socialã a comunicãrii

2.1. Implicaţiile şi scopurile regulilor ca parte componentã a interrelaţionãrii umane

Capitolul 3

Aspecte psihologice ale comportamentului aparent în psihologia comunicãrii

Capitolul 4

Radiografierea interrelaţiilor umane

4.1. Comunicarea şi relaţiile între prieteni

4.2. Comunicarea şi relaţiile de cuplu, de convieţuire

4.3. Comunicarea şi relaţiile pãrinţi -copii

4.4. Comunicarea şi relaţiile profesionale

4.5. Comunicarea şi relaţiile medic-pacient

Capitolul 5

Comunicare - negociere - diplomaţie

5.1. Tipuri de utilizare a teoriei trebuinţelor

5.2. Stilul negociatorului

5.3. TIPOLOGII - Negocierea de grup tipurile lui Belbin

5.4. Analiza triunghiularã

5.5. Factorii psihologici în negociere

5.6. Negocierea şi diferenţe culturale

5.7. Psihologie şi diplomaţie: perspective actuale

Capitolul 6

Comunicarea umanã ca discurs persuasiv

6.1. Mituri în discursul politic

6.2. Comportamentul politic asimilat grupurilor

6.3. Ţintele comunicãrii politice

Capitolul 7

Comunicarea - între terapie şi interrelaţie

Capitolul 8

Surse externe pentru comunicarea umanã

8.1. Explorarea carierei profesionale ca sursã de intercomunicare

8.2. Exerciţii pentru realizarea negocierilor (Sugestii)

Summary

BIBLIOGRAFIE

<< Pagina anterioara | Despre autor | Cuprins | Home | Pagina urmatoare >>

© Universitatea din Bucuresti 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.e University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.         
Comments to: Ruxandra RASCANU
    Last update: January 2003
Web design§Text editor: Monica CIUCIU