Cuprins

1.Birotică – Lector univ. dr. Ionel Enache

1. Conceptul de birotică

2. Locul sistemului birotic în cadrul firmei

3. Funcţiile şi structura sistemului birotic

4. Comunicaţiile şi telecomunicaţiile în cadrul birourilor

5. Ergonomia locului de muncă în birou

6. Sistemul integrat de birou

7. Biroul viitorului

2.Tehnici de secretariat – Lector univ. Nina Vârgolici

1.  Rolul şi locul secretariatului în structura unei organizaţii

2. Rolul şi locul secretarei (asistentei manager) în lumea profesională contemporană 

3. Rolul secretariatului în stabilirea relaţiilor interpersonale

4. Corespondenţa ca activitate a secretariatelor

3.FUNCŢIILE SECRETARIATULUI MODERN – Lector univ. drd Maria PARIZA

0. Consideraţii generale privind evoluţia meseriei de secretar

I. Funcţia de tratare a informaţiei

II. Funcţia de documentare

III. Funcţia secretariatului de legătură şi „filtru”  în contactele conducerii

IV. Funcţia de asistare directă a managerului

V. Funcţia de reprezentare

4.ORGANIZAREA  ŞI PRELUCRAREA ARHIVEI CONTEMPORANE – Prof. univ. dr. Adina Berciu Drăghicescu, Prof. Maria Petre

Legea Arhivelor Naţionale – 1996

5.MANAGEMENT ŞI MARKETING – Prof. univ. dr. Magdalena Platis

1. Management.

2. Procesul de management

3. Întreprinderea şi mediul de afaceri

4. Organizarea procesuală şi structurală.

5. Managerul şi stilul de conducere

6. Marketingul într-o instituţie

7. Promovarea şi politica de promovare

Managementul şi stilul de conducere – Conf. univ. dr. Rodica Maria Tanţău

Etica în contextul aplicării conflictelor

6.NOŢIUNI GENERALE DE DREPT ADMINISTRATIV – Lector univ. Oana IUCU

1. Sistemul autorităţilor publice consacrat de constituţia României din 1991

2. Definiţia şi trăsăturile administraţiei publice

3. Normele de drept administrativ

4. Raporturile de drept administrativ

7.NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL

1. Noţiunea de drept comercial

2. Faptele de comerţ

3. Comercianţii

4. Societăţile comerciale

8.ELEMENTE DE PROTOCOL

1. Rolul protocolului

2. Eticheta

3. Organizarea meselor, cocktail-urilor, recepţiilor şi întâlnirilor prieteneşti

4. Uzanţe de ceremonial şi protocol diplomatic practicate în România


© University of Bucharest 2003. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to: Adina - Berciu DRĂGHICESCU
Last update: December 2003
Recommended: 1024*768 resolution, min 16bit color depth, IE 5+, maximized window
Text editor&Web design: RALUCA OVAC