Anca Sârbu, Daniela Smarandache, Gabriela Pascale

 

Despre autor

 

Bibliografie

ANDREI M. 1997. Morfologia generală a plantelor. Bucureşti: Edit. Enciclopedică.

ANDREI M. 2000. Flora României. Determinator Ferigi. Bucureşti: Edit. Sigma.

ANGHEL I., UNTU Constanţa, TUDOR Constanţa, MEŞTER Lotus, NĂSTĂSESCU Maria, TOMA N., GREGORIAN Liliana & NIŢESCU Elena. 1976. Practicum de Biologie. Bucureşti: Edit. Universităţii Bucureşti.

BADEA L., BĂCĂUANU V. & POSEA GR. 1983. Relieful. În: Geografia României. Geografia fizică. Vol. I. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

BELDIE AL. 1967. Flora şi vegetaţia Munţilor Bucegi. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

BELDIE AL. 1968. 80 trasee turistice în Munţii Bucegi. Ghid turistic. Bucureşti: Edit. Agro-Silvică.

BELDIE AL. 1972. Plantele din Munţii Bucegi. Determinator. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

BELDIE AL. & CHIRIŢĂ C. 1967. Flora indicatoare din pădurile noastre. Bucureşti: Edit. Agro-Silvică.

BELDIE AL. & PRIDVORNIC C. 1969. Flori din munţii noştri. Ed. a II-a. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică.

CIOCÂRLAN V. 2000. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. Ed. a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti: Edit. Ceres.

COLDEA GH., NEGREAN G., SÂRBU I. & SÂRBU Anca. 2001. Ghid pentru identificarea şi inventarierea pajiştilor seminaturale din România. Bucureşti: Edit. „alo, Bucureşti!”.

CRISTEA V. 1988. Practicum de Botanică Sistematică, pentru uzul studenţilor. Cluj-Napoca: Universitatea Cluj-Napoca.

CRISTUREAN I. 1979. Botanica sistematică. II. Cormophyta. Bucureşti: Edit Universităţii Bucureşti.

CRISTUREAN I. & LUNGU Lucia. 1974. Botanică Sistematică. Chei de determinare. Mycophyta - Lichenophyta - Bryophyta. Bucureşti: Edit. Universităţii Bucureşti.

GRINŢESCU I. 1985. Botanica. Ed. a II-a revizuită. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică.

HODIŞAN I. & POP I. 1976. Botanică sistematică. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

IVAN Doina. 1979. Fitocenologie şi vegetaţia R.S.R. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

MORARIU I. 1965. Botanică generală şi sistematică cu noţiuni de geobotanică. Ed. a II-a. Bucureşti: Edit. Agro-Silvică.

MORUZI Constanţa & TOMA N. 1971. Licheni. Determinator de plante inferioare. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

PAUCĂ Ana M. & ROMAN Ştefana. 1959. Flora alpină şi montană (Îndrumător botanic). Bucureşti: Edit. Ştiinţifică.

POP I., HODIŞAN I., MITITELU D., LUNGU Lucia, CRISTUREAN I. & MIHAI GH. 1983. Botanică sistematică. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

POSEA GR. (coord.).1982. Enciclopedia geografică a României. Bucureşti: Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică.

RĂVĂRUŢ M. & TURENSCHI E. 1973. Botanica. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

SÂRBU Anca. 1999. Biologie vegetală. Note de curs. Bucureşti: Edit. Universităţii Bucureşti.

TARNAVSCHI I.T., ŞERBĂNESCU-JITARIU Gabriela, RĂDULESCU-MITROIU Natalia & RĂDULESCU Didona. 1981. Practicum de morfologie şi anatomie vegetală. Ed. a II-a. Bucureşti: Edit. Universităţii Bucureşti.

TODOR I. 1968. Mic Atlas de plante din flora R.S.R. Bucureşti: Edit. Didactică şi Pedagogică.

SĂVULESCU T. (ed.). 1952-1976. Flora României. Bucureşti: Edit. Academiei Române.

Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-804-0
Comments to: Anca SÂRBU, Daniela SMARANDACHE, Gabriela PASCALE
Last update: Martie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU