Anca Sârbu, Daniela Smarandache, Gabriela Pascale

 

Despre autor

 

6.3.2. Încreng. Pinophyta (Gymnospermatophyta)

Cls. Pinatae

Ord. Pinales

Fam. Pinaceae

Arbori cu tulpina ramificată monopodial. Frunze aciculare, pungente/înţepătoare (Picea abies), cu vârf emarginat (Abies alba) sau moi (Larix sp.), scurt peţiolate, sempervirescente, rar caduce (Larix sp.). Frunzele solitare sau grupate în fascicule pe microblaste (Larix sp., Pinus sp.), sunt dispuse spiralat (Picea abies), spiralat şi orientate pectinat (Abies alba) sau altern (Larix sp.). Plante unisexuate, monoice cu flori grupate în conuri. Conurile masculine sunt mici, solitare sau grupate în inflorescenţe racemoase. Conurile feminine sunt mari. Seminţe aripate. Plantele prezintă în organele vegetative şi reproducătoare canale rezinifere.

Ex.: Abies alba (brad), Larix decidua (larice, zadă), Picea abies (molid), Pinus mugo (jneapăn, jep), Pinus sylvestris (pin) – cultivat în plantaţii (Fig. 81; Fig. 82.1.).

Fig. 81. Fam. Pinaceae: 1 - Abies alba; 1a - rămurică cu flori |; 1b - frunza; 1c - frunză în secţiune transversală; 1d - con ~; 1e - solz carpelar cu bractee; 1f - solz carpelar cu două seminţe; 2 - Larix decidua; 2a - ramură tânără cu flori |, ~ şi frunze aciculare grupate în fascicule; 2b - conuri ~ mature; 2c - sămânţa aripată; 3 - Picea abies; 3a - ramură cu două flori ~; 3b - inflorescenţa ~ tânără (erectă); 3c - con ~ matur (pendul); 3d - frunză; 3e - frunză în secţiune transversală; 3f - solz carpelar fără seminţe; 3g - sămânţa aripată.

Fam. Cupressaceae

Arbuşti monoici sau dioici (Juniperus sp.). Frunze solzoase cu dispoziţie opusă sau aciculare, grupate câte trei într-un verticil (Juniperus sp.). Flori unisexuate grupate în conuri mici. Seminţele sunt pseudobace (galbule) ovoide sau sferice, verzi, apoi albastru-negricioase.

Ex.: Juniperus communis (ienupăr), Juniperus sibirica (ienupăr pitic) (Fig. 82.2.).

Fam. Taxaceae

Ex.: Taxus baccata (tisa) (Fig. 82.3.). Arbore/arbust dioic. Nu prezintă canale rezinifere. Frunze sempervirescente liniare, moi, turtite dorsi-ventral, dispuse altern, discolore (verde închis pe faţa superioară şi verde gălbui pe cea inferioară). Flori masculine grupate la baza frunzelor, pe ramurile terminale. Flori feminine solitare (formate din trei verticile de carpele cu un ovul terminal, erect). Sămânţa îmbrăcată incomplet în aril roşu, cărnos (singura parte netoxică din planta care conţine un alcaloid, taxina).

Fig. 82. Fam. Pinaceae: 1 - Pinus mugo; 1a - frunze în fascicul; 1b - sămânţa aripată. Fam. Cupressaceae: 2 - Juniperus communis; 2a - pseudobacă. Fam. Taxaceae: 3 - Taxus baccata, ramură cu flori | (planta |); 3a - floare |; 3b - frunză; 3c - frunză în secţiune transversală; 3d - ramură cu seminţe îmbrăcate în aril (planta ~); 3e - sămânţa fără aril.
Despre autor
©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-804-0
Comments to: Anca SÂRBU, Daniela SMARANDACHE, Gabriela PASCALE
Last update: Martie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU