CUPRINS

 

Gabriela Pană Dindelegan, Cuvânt înainte

Partea I – Morfosintaxă

Mioara avram, Consideratii asupra dinamicii limbii si asupra studierii ei în româna actuală

Gabriela Pană Dindelegan, aspecte ale substantivizarii în româna actuala. Forme de manifestare a substantivizarii adjectivului

Ioana Vintilă-Rădulescu, Unele inovatii ale limbii române contemporane si editia a II-a a DOM-ului

Ana-Maria Barbu, „Numeralele” un, o: o analiză critică în comparație cu nici un, nici o

Verginica Barbu, Construcții cu subiect dublu în limba română actuală. O perspectivă HPSG

Izabela Celmare, Cliticele pronominale românești în perspectivă minimalistă

Monica Ardeleanu Cruceru, Comportamentul morfologic al termenilor din domeniul informaticii

Alexandra Cuniță, Din nou despre sufixul verbal –iza

Ștefan Găitănaru, Verbele copulative și structurile lor

Mihaela Gheorghe, Constrângeri sintactice în dinamica propozițiilor relative. Observații privind interpretarea relativului ceea ce

Iulia Ghiorghiaș, Structuri ale invectivei în româna actuală

Raluca Ionescu, Valori superlative ale prefixoidelor în limba română actual㠖 utilizări cu baze substantivale

Isabela Nedelcu, „Niscai” observații despre „niște”

Dana Niculescu, Observații privind statutul cuplului „său”/ „lui” în limba română actuală

Marina Rădulescu, Despre sintagmele (cu valoare de subiect) legate prin „și cu”

Elena Soare, Relative non-standard în franceză și în română: elemente pentru o gramatică comparată a „greșelilor”

Camelia Stan, Observații asupra utilizării limbii române în presa românească actuală apărută în Italia

Nicolae Stanciu, Elemente sintactice populare în stilul publicistic

Silvia Krieb Stoian, Mijloace lingvistice de exprimare a aproximării în presa scrisă actuală

Rodica Zafiu, «Tu» generic în limba română actuală

Partea a II-a – Lexic și terminologii; alte domenii

Florica Dimitrescu, Scurtă istorie a unei sigle – aDN

Theodor Hristea, Latina și importanța ei pentru realizarea unei exprimări literare

Angela Bidu-Vrănceanu, Dinamica sensurilor cuvintelor românești din 1990 până în 2002

Adriana Stoichițoiu-Ichim, Influența engleză în terminologia politică a românei actuale

Cristina Călărașu, Globalizare lingvistică și anglicizare

Nistor Bardu, aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei de azi. Despre cuvântul „șpagă”

Ileana Busuioc, Dinamica terminologiilor românești sub impactul traducerii „acquis”-ului comunitar

Liviu Groza, Tendințe ale frazeologiei românești actual

Ana Topor-Marin, Raportul dintre numele de botez calendaristice și cele laice în sistemul antroponimic actual din Dobrogea

Cristian Moroianu, Un aspect al calcului lingvistic în limba română

Manuela Nevaci, anglicisme în publicații adresate tinerilor

Nicolae Saramandu, Inovația și schimbarea în limbă în perspectivă sociolingvistică

Aida Todi, Considerații asupra conversiunii în limba română actuală

Partea a III-a – Pragmastilistică

Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Cooperare și conflict în dezbaterea televizată

Mihaela Mancaș, Descrierea în proza postmodernă

Maria Cvasnîi Cătănescu, Retorica textului jurnalistic – cu referire la editorial

Diana Ghido, aspecte ale transcrierii limbii române vorbite în vederea prelucrării computerizate

Adriana Gorăscu, Regimul informației ca infrastructură comunicativă

Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Modalități de persuadare și efectul perlocuționar în discursul politic

Stanca Măda Grigoraș, Puterea limbajului, între teorie, metodă și politică

Adina Ionescu, aspecte ale limbajului femeilor în romanul „Dimineață pierdut㔠de Gabriela Adameșteanu

Mona Elena Moldoveanu, Emil Ionescu, auxiliarul a avea: afix, clitic sau cuvânt?

Margareta Magda, Structuri colocviale în revista „academia Cațavencu”

Ioana-Cristina Pîrvu, aspecte ale metacomunicării în talk show

Carmen Radu, Rolul componentei asertive în discursul polemic actual

Melania Roibu, Expresii cu rol metalingvistic în presa actuală

Răzvan Săftoiu, Cum răspundeți unui compliment?

Joan Llinàs Suau, Contribuții sociolingvistice la evoluția actuală a limbii române

Andra Șerbănescu, Funcțiile dialogului în reclamele de televiziune

Ariadna Ștefănescu, Modificări, condiționate pragmatic, ale frazeo-logismelor

Oana Uță Bărbulescu, Strategii ale ironiei în stilul publicistic. Studiu de caz

TABULA GRATULATORIA

 

© Universitatea din Bucuresti 2004. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by the Editura Universitatii din Bucuresti under ISBN
 973-575-825-3
Comments to: Prof. dr. Gabriela Pana Dindelegan
Last update: January 2004

Web design & Text editor: Radu PREJBEANU