Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940<<
10.10. Lege pentru învățământul primar al statului Și învățământul normal primar

(5 iulie 1934)

                                                      

1. Învățământul primar formează primul grad al învățământului.

  El cuprinde:

1. Școala de copii mici (grădinițe);

2. Școala primară;

3. Școalele și cursurile de adulți;

4. Școalele și clasele speciale pentru copii debili și anormali educabili;

5. Învățământul primar este unitar în tot cuprinsul țării;

6. Învățământul primar în școalele statului se predă în limba român;

În comunele cu populație de altă limbă decât limba română Ministerul Instrucțiunii Publice va înființa școale primare cu limba de predare a populației respective, în aceeași proporție ca și în comunele românești. În aceste școale studiul limbii române va fi obligatoriu în numărul de ore stabilit prin regulament. [...]

65. În localitățile cu populațiuni minoritare, în care se va găsi un număr apreciabil de copii de origine română, în vârstă de școală, se va înființa o școală cu limba de predare română.        

 

            Minoritățile naționale din România 1931-1938. Documente, pp. 224-225

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC