Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

 

11.3.3. Pactul  Briand-Kellogg

(Paris, 27 august 1928)

 

Art. 1. Înaltele Părţi Contractante declară solemn în numele popoarelor lor respective că condamnă recursul la război pentru regularea diferendelor internaţionale şi renunţă la el ca instrument de politică naţională în relaţiunile lor mutuale.

Art. 2. Înaltele Părţi Contractante recunosc că regularea sau rezolvarea tuturor diferendelor sau conflictelor de orice natură sau de orice origine ar fi ele care se vor putea ivi între ele, nu va trebui niciodată urmărită decât prin mijloace pacifice.

Art. 3. Prezentul tratat va fi ratificat de Înaltele Părţi Contractante desemnate în preambul, conform cerinţelor constituţiilor lor respective şi va lua efect de îndată ce toate instrumentele de ratificare vor fi fost depuse la Washington.

Prezentul tratat, când va fi pus în vigoare, aşa cum se prevede în paragraful precedent, va rămâne deschis cât timp va fi de trebuinţă pentru adeziunea tuturor celorlalte puteri din lume[1]. Fiecare instrument care stabileşte adeziunea unei puteri se va depune la Washington, iar tratatul, imediat după această depunere, va intra în vigoare între puterea care îşi dă astfel adeziunea şi celelalte puteri contractante.

Drept care, plenipotenţiarii respectivi au semnat prezentul tratat, stabilit în limba franceză şi în limba engleză, amândouă textele având tărie egală şi
şi-au pus pe el sigiile.


                                                                                                                                                                                                         

Relaţii internaţionale în acte şi documente, vol.I. 1917-1939, p. 134

              

 

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC