Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

11.4.3. Telegrama lui Nicolae Titulescu în legătură cu negocierile între România şi U.R.S.S.

(Geneva, 24 iulie 1932)

 

Strict confidenţial.

Cu rugămintea a se transmite M.S. regelui.

Doresc să lămuresc din nou şi pentru ultima dată poziţiunea României în chestiunea pactului de neagresiune cu Sovietele şi a liniei de conduită ce trebuie să se urmeze.

Reamintesc greşeala făcută de România de a accepta să negocieze cu Sovietele fără să profite de preţioasa ocaziune pe care o oferea interesul Sovietelor de a avea semnătura aliaţilor noştri Franţa şi Polonia pentru a cere ca condiţiunea în interesul comun, regularea definitivă a chestiunei Basarabiei în favoarea noastră. Reamintesc greşeala României de a fi acceptat să negocieze cu Sovietele fără să fi deţinut cel puţin asigurarea că în nici un caz Polonia nu va semna fără noi. [...]

De aceea, nimic mai periculos pentru interesele româneşti ca faţă de intervenţiunea doctorilor politici străini, cari cred că cu o schimbare de cuvânt s-a realizat şi o schimbare de situaţiune, România să nu fie armată cu o concepţiune clară a situaţiunei şi a intereselor ei în ansamblul problemei.

În adevăr, ceea ce Sovietele voiesc să se obţină prin semnarea unui pact de neagresiune cu România este recunoaşterea din partea noastră a “litigiului basarabean”. [...]

Şi voi conchide spunând că pentru mine, la această chestiune, directivele mari sunt următoarele:

1) Un act folositor desigur, un act inutil da, un act dăunător nu.

2) România nu poate fi considerată izolată faţă de Rusia atâta timp cât are Pactul Kellogg şi îi dă toată însemnătatea lui, pact care o asociază în faţa Rusiei nu cu câteva state limitrofe, dar cu lumea întreagă.

3) Politica externă a unei ţări se face prin aprecierea raţională a punctului de vedere naţional, prin ferma şi demna apărare a lui în  cadrul internaţional, iar nu prin iscălituri date din teama de a te diferenţia, iscălituri cari pot să vrăjească azi, dar care leagă mâine.

 

               Relaţiile româno-sovietice. Documente 1917-1934, pp. 383-388

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC