Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940

 

<<
3.8. Articol privind “Luna Bucureștilor” (9 mai-9 iunie 1935)

 

La 9 Mai s-a deschis “Luna Bucureștilor”. Fiind prima manifestare de acest gen, la noi în țară, curiozitatea publicului e firească.

Pretutindeni, în provincie, e o mișcare vie, provocată de acest nou și interesant eveniment. Se purcede la mici socoteli, la unele aranjamente de tovărășie, se dau cuferele și geamantanele jos din pod, se fac mici revizii vestimentare.

Toți, sau aproape toți sunt mânați de dorința să descindă în Capitala Țării, cu acest prilej unic care le oferă un voiaj surâzător, cu minimum de cheltuială. [...]

Un serviciu de vehicole este astfel organizat, încât ori cât de mare ar fi aglomerația, el va fi în măsură s-o satisfacă într-un mod mulțumitor. În gară au fost amenajate câteva chioșcuri de unde vizitatorii vor putea ușor ridica acele carnete de participare în schimbul sumei modeste de 40 de lei, carnete ce-i va înlesni reduceri la tramvaie, la hoteluri, restaurante și la expoziție. [...] Când va păși în piața dela intrarea în parc, încântarea va fi pus stăpânire pe el. Curata și încăpătoarea piață îi va reține privirea asupra monumentalei fântâni din mijloc. Fântâna zodiacului – piesă unică, în felul ei, la noi. [...]

Din lucrările expuse impresia e că pătrunzi în vaste hecatombe unde prin procedee drăcești se oferă diferite viziuni din trecutul sau viitorul Capitalei. Astfel, în sala din stânga sunt expuse cele 10 diorame confecționate la Viena, după schițele celebrului pictor “Prezziosi” care a trăit prin părțile noastre între anii 1860-70.

 

“Bărăganul”, din 12 iunie 1935

 << 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC