Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
5.5. Legea învățământului primar al statului și învățământului normal-primar

  (iunie 1924)

 

Titlul I - Învățământul primar

Secțiunea I. Capitolul I - Dispozițiuni generale

 

Art. 1. Învățământul primar formează primul grad al învățământului. El cuprinde:

a) Școala de copii mici (grădinile de copii);

b) Școala primară;

c) Școalele și cursurile de adulți;

d) Școalele și clasele speciale pentru copiii debili și anormali educabili.

Art. 2. Învățământul primar se predă:

În școalele statului (școlile publice).

În școalele sau institutele particulare autorizate de stat și în familie, conform legii învățământului particular.

Art. 3. Școalele primare publice sunt nu numai acelea înființate în conformitate cu această lege de către stat, ci și acelea înființate de către comune sau județe, cu autorizarea Ministerului Instrucțiunii, prin care se va face numirea și plata personalului didactic.

Art. 4. Îndrumarea și supravegherea generală a învățământului primar sunt în sarcina statului, care le execută prin Ministerul Instrucțiunii.

Nici o școală nu se poate înființa fără autorizarea Ministerului Instrucțiunii și fără a se conforma cu dispozițiunile legii în vigoare. [...]

Art. 5. Învățământul primar este unitar în tot cuprinsul țării. Art. 6. Învățământul primar este obligatoriu și gratuit în condițiunile prevăzute de această lege.

Părinții, tutorii și toți acei care au sub autoritatea sau îngrijirea lor copii orfani, cetățeni români, sunt datori să dea copiilor lor instrucțiunea elementară, absolut indispensabilă oricărui cetățean, cuprinzând programul complet al școlii primare, astfel cum este prevăzut în această lege.

Art. 7. Învățământul primar în școalele statului se predă în limba română.

În comunele cu populație de altă limbă decât limba română, Ministerul Instrucțiunii Publice va înființa școale primare cu limba de predare a populației respective, în aceeași proporție ca și comunele românești. În aceste școale studiul limbii române va fi însă obligatoriu în numărul de ore stabilit prin regulament.

 

“Monitorul oficial”, din 26 iulie 1924

 

<< 5.1 5.2 5.3 5.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC