Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
5.6. Legea pentru organizarea învățământului universitar

(aprilie 1932)

 

Capitolul I - Universitățile și administrarea lor

 

Art. 1. Învățământul universitar se predă în:

1) Universitatea București;

2) Universitatea Iași;

3) Universitatea Cluj;

4) Universitatea Cernăuți.

5) Facultatea de Drept “Regele Carol al II-lea” din Oradea, care, din punct de vedere al numirii profesorilor săi și al formelor legale pentru care este necesară intervențiunea Senatului universitar, depinde de Universitatea din București.

 Art. 2. Universitățile sunt instituțiuni de stat autonome, în ceea ce privește organizarea studiilor și conducerea. Ele sunt așezăminte de învățământ universitar teoretic și aplicat, precum și instituțiuni de cercetări pentru progresul științei și răspândirea culturii.

Art. 3. Universitățile și fiecare din facultățile care le compun sunt persoane juridice.

Art. 4. Universitățile sunt conduse de rector, ajutat de Senatul universitar.

Facultățile sunt conduse de decan, ajutat de Consiliul facultății. [...]

 

Capitolul V - Studenți, diplome

 

Art. 68. Înscrierea în diferite facultăți ale Universității se face pe baza diplomei de bacalaureat, rămânând ca în viitor să se țină seama de specializarea literară sau științifică a celor care cer înscrierea. La facultățile de teologie se poate face înscrierea și pe baza diplomei de absolvire a unui seminar complet de stat. [...]

Când numărul cererilor de înscriere depășește numărul locurilor disponibile fixat de Consiliul facultății, la începutul fiecărui an școlar, selecțiunea candidaților se va face sau după media examenului de bacalaureat și după mediile obținute în cursul superior al liceului la obiectele ce sunt în strânsă legătură cu specialitatea aleasă, sau prin concurs, după hotărârea Consiliului de facultate.

Înscrierile în primul an se fac cu titlu provizoriu.

Un regulament al facultăților va fixa cât timp un student, care nu și-a trecut examenele unui an universitar, poate fi înscris fără a fi exmatriculat.

Art. 69. Cursurile Universității sunt publice. [...]

Art. 71. Durata cursurilor universitare va fi de cel puțin 4 ani (în care se cuprinde și anul de îndrumare), pentru obținerea diplomei de licențiat sau inginer universitar și unul sau doi ani, după cum se va fixa prin regulamentele facultăților, socotiți de la luarea diplomei de licență sau de inginer universitar, pentru obținerea diplomei de doctor sau doctor-inginer universitar. [...]

Art. 73. Studenții pot fi impuși la următoarele taxe, fixate de Consiliile facultăților și aprobate de Senatul universitar:

a) Taxa de înscriere;

b) Taxa de bibliotecă;

c) Taxa de examen, doctorate și diplomă;

d) Taxe de laborator și de institute;

e) Taxa de construcție la acele facultăți unde este autorizată această taxă.

 

   “Monitorul oficial”, din 22 aprilie 1932

 

 

 

<< 5.1 5.2 5.3 5.4


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC