Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<

6.7. Scrisoarea regelui Ferdinand I, cuprinzând ultima sa dorință

(15 iulie 1927)

 

Scumpul meu Președinte al Consiliului,

 

Ca creștin sunt totdeauna stăpânit de grija clipei când mă voi înființa Domnului, ca român și ca Rege, mă gândesc neîncetat la soarta Țării, căreia am jertfit viața mea pe pământ.

Dragostea mea nu mă lasă să consider că datoria îmi încetează cu această viață și nu pot să nu mă gândesc la ce va fi în urma ei.

Dumnezeu a voit ca Coroana, de care e atât de insolubil legată soarta Țării, să treacă pe capul nepotului meu nevârstnic Mihai. Rog Cerul să-l ocrotească și să-i hărăzească binecuvântarea ca sub domnia lui să se întărească și să sporească România clădită cu atâtea jertfe.

Fac apel la toți bunii și cinstiții cetățeni ai Țării să ajute din toate puterile lor ca să înlesnească liniștita propășire a statului.

În fruntea lor, asupra scumpului meu fiu Nicolae ca Regent, împreună cu colegii săi, cade cea mai grea răspundere în îndeplinirea sfintelor datorii. Cu credința și dragostea ce înaintașii familiei sale i-au dat pilda, fiul meu va putea duce la bun sfârșit misiunea ce îi revine.

Nu pot privi spre viitor fără să mă gândesc cu inima de părinte la scumpul meu fiu Carol, căruia îi urez viață cinstită și fericită în noua soartă pe care și-a croit-o împotriva silințelor noastre. Nu mă îndoiesc că, ca orice român iubitor de țară și mai devotat ca oricare altul, stărui întru a înlesni, prin tot ce atârnă încă de dânsul, ca România în timpul fiului său Mihai și a urmașilor săi să se poată dezvolta și propăși în liniște și cu spor.

În ceea ce mă privește, cu hotărâre și numai spre a nu tulbura liniștea Țării, m-am oprit de la mulțumirea sufletească de a-l revedea și în același sentiment cer ca să nu se întoarcă în țară decât, precum s-a legat, când autoritățile legale îi vor îngădui.

Trebuie ca fiul meu Carol să caute astfel să impună oricăror rătăciți respectul situației legale, create prin renunțarea sa la tron, așa precum îi  poruncesc cele mai imperioase datorii de român, de fiu și de părinte, ca să respecte legământul încheiat din proprie voință si nesilit de nimeni.

  Primiți, vă rog, scumpul meu Președinte al Consiliului, expresia simțămintelor mele afectuoase,

  FERDINAND.

 

“Monitorul oficial”, din 22 iulie 1927

 

 

<< 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5


© University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC