Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<<
 

7.2. Extrema dreaptă

 

7.2.1. Relatarea lui Corneliu Zelea Codreanu privind întemeierea Legiunii Arhanghelui Mihail la 24 iunie 1927

 

În fața situației de mai sus, m-am hotărât să nu merg nici cu o tabără, nici cu cealaltă. Nici să mă resemnez, ci să încep organizarea tineretului pe răspunderea mea, după sufletul și capul meu și să continui lupta, iar nu să capitulez.

În mijlocul acestor frământări și ceasuri de răscruce ne-am adus aminte de icoana care ne-a ocrotit în închisoarea Văcărești[1].

Ne-am hotărât să strângem rândurile și să continuăm lupta sub protecția aceleași Sfinte Icoane. În acest scop, ea a fost adusă la căminul nostru din Iași, din altarul bisericii Sfântul Spiridon, unde o lăsasem cu trei ani în urmă.

La aceste gânduri, grupul “Văcărești” s-a alăturat imediat. Peste câteva zile am convocat la Iași pentru vineri 24 iunie 1927, ora zece seara, în camera mea din str. Florilor nr. 20, pe Văcăreșteni și pe puținii studenți care mai rămăseseră legați de noi.

Într-o condică, cu câteva minute înainte, scrisesem următorul ordin de zi, numerotat cu nr. 1:

“Astăzi, vineri 24 iunie 1927 (Sf. Ion Botezătorul), ora zece seara, se înființează: LEGIUNEA ARHANGHELULUI MIHAI, sub conducerea mea. Să vină în aceste rânduri cel ce crede nelimitat. Să rămână în afară cel ce are îndoieli.

Fixez ca șef al gărzii de la Icoană pe Radu Mironovici,

  Corneliu Zelea Codreanu”.

 

Această primă ședință a durat un minut, adică atât cât am citit ordinul de mai sus, după care cei prezenți s-au retras, rămânând ca să cugete dacă se simt destul de hotărâți, și tari sufletește, pentru a păși într-o asemenea organizație unde nu era nici un program, singurul program fiind viața  mea de lupte de până atunci și a camarazilor mei de închisoare.

 

 Din luptele tineretului român, 1919-1939. Culegere de texte, Ediția Duiliu Sfințescu, București, Editura Fundației Buna Vestire, 1993, p. 51.

  

 


<< 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC