Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

 

9.1. Economia românească

 

9.1.1. Vintilă Brătianu despre “Economia națională a României mari”

 (mai 1919)

 

România veche era din punct de vedere economic un stat în condiții tot atât de anormale pe cât era din acel politic și militar. Jumătate din neamul românesc trăia în afară de hotarele sale și deci mare parte din energia lui nu putea contribui la propășirea statului. Fâșia strâmtă ce se întinde între Dunăre, Prut și Carpați își găsea viața ei înăbușită prin împiedicarea ce-i făceau hotarele ei artificiale: pe de o parte, munții care din cetatea de rezistență a neamului se transformase prin urgia vremurilor într-un zid ce se ridică între frați, iar pe de altă parte. Prutul care devenise prin regimul rusesc o barieră de tot felul mai greu de trecut decât chiar acei munți.

Numai bogăția extraordinară a pământului, destoiniciei și rezistenței poporului român, situației la gurile Dunării datorăm putința de a trăi a statului român în ultimii 70 de ani, și propășirea pe care el a avut-o.

După cum a arătat-o limpede acest război, la prima mare zguduire ce se produce, statul român trebuia sau să-și piarză neatârnarea sau să-și dobândească condițiile unui trai normal.

Azi în România Mare el devine o entitate nu numai politică, care prin participarea întregului său neam are viitorul său asigurat, dar și economică, cuprinzând în hotarele acestui stat hinterlandul direct influențat de gurile Dunării. Astfel România va fi mâine un stat economicește complet, prin folosirea întregului neam la propășirea lui economică, prin bogățiile naturale deosebite pe care teritoriile dobândite le aduc în țara exclusiv agricolă de până ieri, prin transformarea munților din hotar în rezervor viitor de energie economică de tot felul, dar mai cu seamă fiindcă cuprinde în statul stăpânitor al gurilor Dunării toate regiunile bogate dintre Nistru și Tisa care au scurgerea lor normală către aceste guri. […]

Punerea în valoare însă a bogățiilor moarte de care am vorbit mai sus, a rezervelor de energie și capital disponibil, a unor însușiri care fac din neamul nostru unul dintre cele mai apte ale Europei pentru a beneficia de descoperirile moderne, nu se poate face fără  un învățământ profesional cât mai temeinic organizat pentru a recâștiga atâta timp pierdut. El trebuie să fie fermentul care va da viață tuturor condițiilor favorabile de care am vorbit mai sus și care face din România Mare una din unitățile economice cele mai complete din țările civilizate.   

 

 “Democrația”, din 4-5 mai 1919

 

<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC