Ioan Scurtu,Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu

ISTORIA ROMÂNILOR ÎNTRE ANII 1918–1940


<< 

9.2.4. Decret-lege privind recunoașterea și funcționarea breslelor[1]

(octombrie 1938)

 

Capitolul I - Constituirea și scopul breslelor

 

Art. 1. Breslele au ca obiect studiul, apărarea și dezvoltarea intereselor profesionale, fără a urmări însă împărțirea de beneficii.

Interesele profesionale sunt limitate prin însăși natura lor la acelea de ordin industrial, comercial, agricol, tehnic, economic, cultural și social.

Breslele își exercită activitatea numai pe planul național, cu respectarea intereselor superioare ale națiunii. Ele nu vor putea fi afiliate organizațiunilor cu caracter internațional sau să fie reprezentate la manifestațiuni sau congrese internaționale, fără autorizație expresă a Ministerului Muncii.

Art. 2. Se recunosc următoarelor categorii de persoane fizice care exercită aceeași profesiune, profesiuni similare sau profesiuni conexe, dreptul de a se constitui în bresle, în condițiunile prevăzute de această lege:

a) Lucrătorilor;

b) Funcționarilor particulari;

c) Meseriașilor.

Nimeni nu poate fi constrâns de a face parte, de a nu face parte sau de a înceta de a mai face parte dintr-o breaslă, în contra voinței sale.

Art. 3. Acest drept se întinde și asupra tuturor lucrătorilor salariați ai statului, județelor, comunelor, caselor și regiilor autonome, altor servicii publice sau de utilitate publică cărora li s-a recunoscut personalitatea juridică, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Tot în acest registru se vor trece cuprinsul actului consultativ și al statutului, toate actele privind viața socială a breslelor și uniunilor, orice modificare relativă la compunerea, atribuțiunile, numirea și înlocuirea organelor de direcție, de control și lichidare.

Președintele breslei sau uniunii este obligat a face declarații de înscrierea actelor de mai sus, anexând documentele justificative în termen de cel mult 15 zile de la data când s-a produs actul a cărui menționare se cere.

Toate actele supuse înscrierii vor fi publicate în “Monitorul oficial”.

 

“Monitorul oficial”, din 12 octombrie 1938 

 

<< 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6

 © University of Bucharest 2002. All rights reserved.
No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page.
Comments to:Ioan Scurtu
Last update: December 2002
Text editor&Web design:Raluca OVAC