Nicolae ISAR
Pagina de start
Cuprins
eBooks
Despre autor
 
SUMAR

Argument

Partea întâia


Domnitorul Gheorghe Bibescu. Ipostaza călătorului (1842-1848)
A. Privire asupra domniei
B. Sub aura romantismului: călătoriile domnitorului Gh.
Bibescu (în relatările lui Simeon Marcovici)


I. Relatări privind călătoria domnitorului Gh. Bibescu la Constantinopol (aug-oct. 1844)


1. Prima scrisoare de la Constantinopol (august 1844)
2. Scrisoare de la Constantinopol cu data de 25 august 1843
3. Altă scrisoare de la Constantinopol cu data de 20 august 1843
4. Scrisoare de la Constantinopol din 5 septembrie 1843
5. Noutăţi de la Constantinopol, sub data de 12 septembrie 1843
6. Noutăţi de la Constantinopol cu data de 20 septembrie 1843
7. Noutăţi de la Constantinopol cu data de 27 septembrie 1843
8. Noutăţi de la Constantinopol cu data de 1 octombrie 1843
9. Scrisoare de la Giurgiu, relatând sfârşitul vizitei la
Constantinopol: octombrie 1843

10. Scrisoare de la Giurgiu, relatând revenirea în ţară şi sfârşitul
călătoriei: octombrie 1843

II. Relatări privind călătoria domnitorului Gh. Bibescu prin
ţară (august-septembrie 1844)


1. Scrisoare relatând începutul călătoriei (august 1844)
2. A doua scrisoare relatând călătoria prin ţară (de la Târgovişte
la Câmpulung)

3. A treia scrisoare relatând călătoria prin ţară (august-
septembrie 1844)

4. A patra scrisoare relatând partea finală a călătoriei
(septembrie 1844)


III. Alte relatări de călătorie (atribuite, cu probabilitate, lui
S. Marcovici)

1. Relatare a călătoriei – şi a întâlnirilor cu domnitorul Moldovei,
M. Sturdza – în Brăila şi Galaţi (iulie 1843)

2. Relatarea călătoriei în oraşul Ploieşti (10-13 august 1844)
3. Relatarea călătoriilor şi întâlnirilor de la Focşani dintre
domnitorii Gh. Bibescu şi M. Sturdza (1844)

4. Relatarea noilor călătorii şi întâlniri de la Focşani, prilejuite de
ceremonia căsătoriei domnitorului Gh. Bibescu (septembrie
1845)

5. Relatarea întâlnirii Gh. Bibescu – M.Sturdza, de la Bucureşti,
din primăvara anului 1846

Partea a doua

Viaţa şi opera lui Simeon Marcovici (autorul relatărilor de
călătorii ale domnitorului Gh. Bibescu)

Cap. I. Privire asupra vieţii şi activităţii

Cap. II. Opera şi ideile lui Simeon Marcovici

1. Publicistul şi gânditorul social-politic
2. Autorul “Retoricii” şi al traducerilor din literatura occidentală
3. Un veritabil moralist, autorul “Datoriilor omului creştin”


Cuvântări şcolare şi articole cu conţinut social-politic


1. Cuvânt prilejuit de inaugurarea cursului de matematică de la
Sf. Sava (15 septembrie 1827)

2. Cuvânt la sfârşitul anului şcolar 1836-1837: Civilizaţia
3. Un apel la amintirea lui Mihai Viteazul: Istoria patriei (1837)

Mic glosar la relatările călătoriei

Despre autor

©Universitatea din Bucureşti 2003. All rights reserved. No part of this text may be reproduced in any form without written permission of the University of Bucharest, except for short quotations with the indication of the website address and the web page. This book was first published by Editura Universităţii din Bucureşti ISBN 973-575-818-0
Comments to: Nicolae ISAR
Last update: Aprilie 2004
Web designer, Text editor: Annemarie LIHACIU